Türkiye geneli sıralamasında ilk 6’da olan Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 bin metrekarelik yeni binasında, 10 farklı çeşit laboratuarıyla eğitim imkânı sunuyor. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör öğrencilerle beraber her sene...

Türkiye geneli sıralamasında ilk 6’da olan Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 bin metrekarelik yeni binasında, 10 farklı çeşit laboratuarıyla eğitim imkânı sunuyor. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör öğrencilerle beraber her sene çok sayıda SANTEZ, DPT, TÜBİTAK, BAP ve TEYDEB ile proje yürüttüklerini belirtiyor.

Ege Üniversitesi Mühendislik Makina Mühendisliği Bölümü’nde  2010 yılı güz dönemi itibariyle 406  lisans, 110 lisansüstü öğrencisi makine mühendisliği eğitimi görüyor. Makine mühendisliği bölümü öğrenimi Türkiye genelinde zor bir program olduğundan dolayı da mezun olan öğrenciler 4,5-5 yıllık bir ortalama öğrenim süresi sonrasında birikimli mühendisler olarak iş yaşamına kazandırılıyor. 

AMAÇ: SORUNLARI AŞABİLMEK

 

Eğitim planlamaları hakkında bizleri bilgilendiren Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör; “Fakültemizde verilen dersler öğrencilerimize mezuniyet sonrası karşılaşabilecekleri her türlü mesleki problemi çözme kabiliyeti kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim planımızda bulunan derslerimiz, çeşitli konu ve eğitim araçları düzenlemeleriyle, öğrencilerimizde mühendisliğe uygun bir zihinsel yapı oluşumunun ve bu yapıya uygun zihinsel anlayış gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Programımızın eğitim amaçları; bölüm ve fakülte misyonu ve MÜDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) değerlendirme ölçütlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bölümümüzde yetişen makine mühendislerinin;

• Isıl ve mekanik sistemler ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlayabilmesi, bu problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilgileri, modern mühendislik araç, analiz ve ölçme yöntemleri kullanarak çözüm üretebilmesi,

• Isıl ve mekanik sistemleri veya bu sistemlerin parçalarını; verimlilik, ekonomiklik, standartlara uygunluk ve çevre dostu olma gibi kriterleri dikkate alarak tasarlayabilmesi,

• Mühendis kimliği ile çalışırken; yazılı ve sözlü iletişim kurabilmesi, doğru kararlar verebilmesi, sorumluluk alabilmesi ve takım çalışmasına yatkın olması,

• Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip, yaşam boyu öğrenme bilincinde ve çağın sorunlarına karşı duyarlı olması amaçlanmaktadır.

• Öğrencilerimiz ilk yıldan ikinci yıla kadar temel mühendislik derslerini görmekte daha sonra ise seçmeli dersler ve makine mühendisliğinin temel dersleri (termodinamik, mukavemet, makina teorisi, makina elemanları, üretim yöntemleri vb.) ile makinemühendisliği dalında uzmanlaşmaktadırlar” dedi.

PRATİĞE DAYALI DERSLER UYGULANIYOR

Eğitim sistemlerinde özellikle ilk iki yılın ağırlıklı olarak teorik derslerden oluştuğunun altını çizen Prof. Dr. Ali Güngör; “Bölümümüzde birinci sınıf öğrencilerine mühendisliğin temel dersi olan fizik dalında teorinin yanında uygulama yapabilmeleri için mekanik ve elektrik konularında laboratuar uygulamaları yaptırılmaktadır. Ayrıca günümüzde bilgisayar bütün mühendislik dallarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu amaçla birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimiz bilgisayar programlama I ve II derslerinde bilgisayar programlamanın temellerini öğrenme ve uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Birinci yılın yaz döneminde ise, zorunlu atölye stajı ile öğrencilerimizin teoride öğrendiklerini uygulamaya geçirme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Üçüncü ve dördüncü yılda ise, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kullanabilecekleri, teorik derslerde öğrendikleri teknikleri uygulayabilecekleri Makina Projesi I ve II ve Bilgisayar Destekli Tasarım/ Üretim uygulama dersleri bulunmaktadır. Dördüncü sınıfta yer alan Makina Laboratuarı I ve II derslerinde ise daha önce kazandığı mesleki bilgi ve becerileri kullanma ve yeni durumlarda uygulayabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Makina Laboratuarı I kapsamındaki ısıl deneylerde, tamamen bağımsız olarak çalışabilen öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişimi ve mezuniyet sonrasında karşılaşabilecekleri yeni durumlara uyabilme becerilerinin gelişimi amaçlanmıştır. Makina Laboratuarı II kapsamında ise mekanik ve malzeme esaslı deneyler ilgili laboratuarlarımızda yaptırılmaktadır” dedi. Seçmeli dersler, öğrencinin termodinamik, üretim yöntemleri, mekanik ve makina teorisi v.b. derslerde öğrendiği temel teorik bilgileri, özel konular üzerinde derinlemesine uygulayabilmeleri ve mühendislik sistemlerinin detaylarını öğrenebilmek açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’ndeki seçmeli derslere çok büyük önem veriliyor. Makina mühendisliği uygulamaları konusunda hangi seçmeli derslerin olduğuna ilişkin sorduğumuz soru üzerine Prof. Dr. Ali Güngör bizlere şu bilgileri verdi: Gerekli teknik ve araçları kullanma becerilerinin öğrencilerimize kazandırılmasında özellikle seçmeli derslerimizde gruplama yoluna gidilmektedir. Özellikle öğrencilerimizin değişik ders gruplarından seçimler yapması sağlanmaktadır. Böylelikle örneğin; tasarım ile ilgili bilgisayar programlarının kullanım ve uygulamalarının öğretilmesi doğrultusunda yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde ayrıca zorunlu stajlar, eğitim planının ilk üç yılında gösterilmiştir. Öğrenciler staj yerlerini TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, EBSO kontenjanları ve firmaların özel taleplerinin birikimi ve bölüm öğretim elemanlarının kişisel girişimleri ile bulunuyor.

10 FARKLI LABORATUAR

Öğretim elemanı ve öğrencilerin ders ve projelerinin yürütülmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu testlerin yapılması amacıyla bölümde; Biomekanik L aboratuarı, Fizik Laboratuarı, Enerji L aboratuarı, İmal Usulleri Laboratuarı, Kaynak Laboratuarı, Termodinamik Laboratuarı, Makina Teorisi Laboratuarı, Toz Metalurjisi Araştırma Laboratuarı, Titreşim - Ses L aboratuarı ve CAD  CAM laboratuarı bulunuyor. Bölüm laboratuarlarındaki cihazlar için mekanik testlerin yapılabildiği 10kN kapasiteli çekme cihazı, mikrosertlik cihazı, gürültü ölçüm cihazı, termal kamera, ivmeölçerler, çeşitli veri toplama kartları ve sıcaklık - nem kalibrasyon cihazları mevcut.

SANTEZ, TÜBİTAK ile EL ELE

Fakülte kapsamında gerçekleştirilen projelere dair Prof. Dr. Ali Güngör; “Bölümümüzde yakıt pili, kaynak elektrotu, ayak protezi, aktif manyetik yatak, ısı pompalı kurutma cihazları tasarımı ve kompozit malzeme üretimi gibi konular üzerine çok sayıda SANTEZ, DPT, TÜBİTAK, BAP ve TEYDEB projeleri yürütülmektedir. Bilimsel araştırma projelerimizin bazıları TÜBİTAK ve DPT tarafından desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Almanya, Portekiz, Yunanistan, İspanya gibi ülkelere Erasmus öğrenci değişim programı ile gidebilmektedir” dedi.

SEKTÖR İLERLEME KAYDEDİYOR

Ülkemiz makine s anayisinin giderek geliştiğine ve gelişeceğine değinen Prof. Dr. Ali Güngör sanayi-üniversite iş birlikleri için şunları söyledi: Bölümümüz Ege Üniversitesi’nin Türkiye genelindeki sıralaması paralelinde ilk 5’inci ve 6’ncı sıralamada yer almaktadır. Mezunlarımız önemli üniversal birikimlerle iş yaşamına kazandırılmakta ve çok iyi konumlarda işlerde ve yöneticilik düzeylerinde çalışabilmektedir. Bu anlamda özellikle son yıllarda üniversiteler alt yapılarındaki donanım neticesinde deneyimli ve iyi eğitim almış bireyler yetiştiriyor. Bu konuyla doğru orantılı bir şekilde de ülkemiz makine sanayisinin giderek geliştiğine inanıyorum. Sektörümüz özellikle son dönemde çok ilerleme kaydetti. Ülkemizdeki yapının teknolojik yeniliklere öncü olabilecek seviyede, yeni teknolojiler üretebilecek kapasite ve birikime sahip olduğu düşüncesindeyim. Üniversite-sanayi iş birliklerine de yeterince ağırlık  verilmesini zorunlu buluyorum.