Avustralya dünyanın en kentleşmiş ve teknolojik açıdan ileri düzeyi yakalamış ülkelerinden biridir. Makine ve aksamları ithalatı, 2008 yılında Avustralya’nın genel ithalatından yüzde 2,6 pay aldı. Türkiye, Avustralya’nın makine ithal ettiği ülkeler...Avustralya toprak bakımından Rusya, Kanada, Çin, Amerika ve Brezilya’dan sonra dünyanın 6’ncı en büyük ülkesidir. Avustralya, dünyanın en büyük adası ve en küçük kıtasıdır. Ayrıca bir ülkeden oluşan tek kıtadır.Avustralya, dünyanın nüfus bakımından seyrek ülkelerinden biri olduğu halde, Sydney 3 milyon 656 bin ve Melbourne 3 milyon 80 bin nüfusuyla yeryüzündeki en kalabalık 30 şehir arasında yer alıyor. Nüfus yoğunluğu son senelerde yükselmekle beraber, kilometrekareye 2,2 kişi düşüyor. Avustralya’ya göç edenlerin yüzde 90’a yakını Britanya adalarından gelenlerdir.Avustralya ekonomisi geleneksel olarak ham madde ihracatına dayanıyor. Her ne kadar son yıllarda imal edilmiş malların satılması önem kazanmışsa da yün, buğday, et ve mineraller ihracatta başta gelen ürünler arasında sayılıyor. Önemli ithalat malları ham petrol, makine, metaller, tekstil ve kimyevi mallardır.Madencilik Avustralya’nın önde gelen sanayilerinden biridir. Yeni maden kaynaklarının tespiti bu sanayinin önemini arttırdı. Bir zamanlar dünyanın en büyük altın üreticisi olan Avustralya’da, bugün hala Kalgoorlie’de çok miktarda altın çıkarılıyor. Güney bölgesindeki Broken Hill, dünyanın en zengin gümüş, çinko ve kurşun kaynaklarından biridir. Tasmanya zengin bakır üretim sahasıdır. Kömür, doğu kıyısı boyunca ve biraz daha az ölçüde Güney Avustralya’da ve Batı Avustralya’daki Collie ve Leigh Greek’de çok miktarda çıkarılıyor. Uranyum, kuzey mıntıkasında çıkarılıp işleniyor. Bunların yanı sıra ülkede broksit, tungsten, kalay, molibden titanium, antimon ve rulite gibi her çeşit maden çıkarılıyor.

KENTLEŞME VE TEKNOLOJİ İLERİ DÜZEYDE
Avustralya dünyanın en çok kentleşmiş ve teknolojik açıdan ileri düzeyi yakalamış ülkelerinden biridir. Avustralya’nın gayri safi milli hasılası nüfusu 20 milyonun altında olan bir ülke için yüksek orandadır. Ülkede eğitim, öğretim, sağlık ve ulaştırma dahil olmak üzere sosyal alt yapıya büyük ölçüde yatırım yapılıyor. Avustralya kalkınmış, iyi eğitilmiş ve endüstrileşmenin doruğundaki yapısı ile kendi ihtiyaçlarını iç kaynakları ile karşılayabildiği gibi yüksek oranlarda gıda ve maden ürünleri ihracatında bulunuyor.Avustralya’nın genel ekonomik yapısına bakıldığında, kişi başına düşen milli gelirin yüksekliği ile başarılı bir ekonomiye sahip olduğunu söylenebilir. Doğal kaynaklar yönünden zengin olan ülkenin; maden, metal ve doğal gazın yanında, buğday başta olmak üzere önemli bir tarımsal ürün ihracatçısı konumunda bulunduğu da görülüyor. Toplam ihracatın ağırlığını bu maddelerin oluşturması nedeniyle dünya ham madde fiyatlarındaki değişmeler Avustralya ekonomisini önemli oranda etkiliyor.Avustralya sanayi ürünleri ihracatını arttırma çabası içinde olmakla birlikte, uluslararası ticaretteki rekabet dolayısıyla zorluk çekiyor. Bununla birlikte sürekli büyüyen Çin ekonomisinin enerji ve ham maddelere olan ihtiyacının, dünyadaki arz açığı nedeni ile ham madde fiyatlarında artışa neden olması Avustralya ekonomisine yarar sağlıyor. Özellikle maden sektöründe dünyada yeni yatırımların olmaması arz-talep dengesini bozuyor. Böylelikle sektör Çin’in ham madde ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Bu durumdan en kazançlı çıkan ülke dünyadaki zengin ülkelerin çoğunun aksine Avustralya oldu.

EN BÜYÜK PAY “HİZMETLER SEKTÖRÜ”NDEN
Avustralya net petrol ithalatçısı bir ülke olmasına karşın, mineraller ve enerji alanında başlıca ihracatçı konumunu koruyor. Doğal gaz ve kömür ihracatı gün geçtikçe artırıyor. 2008 yılında yüzde 2,2 olan büyüme oranı, 2009 yılında yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Zaman zaman yaşanan kuraklık, uluslararası alanda yaşanan durgunluk gibi olumsuz etkenler, ham madde talebinin ve ham madde fiyatlarının artması gibi faktörlerle dengeleniyor. Avustralya’da sektörlerin gayrisafi milli hâsılaya katkısı konusunda; tarım sektörünün büyük bir katkı sağladığını söyleyemeyiz. Tarımın gayrisafi milli hâsılaya katkısı, son yıllarda, ortalama yüzde 3 civarındadır. Avustralya ekonomisine en büyük katkıyı “hizmetler” sektörü yapıyor.Avustralya’da 2008 yılında cari fiyatlarla 1.038,6 milyon ABD doları olan GSMH, 2009 yılında 982,1 milyon ABD dolarına düştü. GSMH bileşenlerinde imalat sanayinin payı yüzde 8,4, tarımın yüzde 2,7, madenciliğin yüzde 6,7 olurken hizmet sektörünün payı yüzde 67 oldu.Avustralya ekonomisinde cari açığın temel sebepleri, dış ticaret açığı ile birlikte yabancı kreditörlere ve yatırımcılara yapılan faiz/temettü ödemeleri ve yabancı sermayeli maden şirketlerinin kazançlarını yurt dışına transfer etmesidir.21 Nisan 2006 tarihi itibariyle Avustralya (Federal) Hükümeti’nin, otuz yıldan bu yana, ilk kez kamu borçlarını sıfırlamış olduğu Hazine Bakanı tarafından açıklandı. 1996 yılında 96 milyar Avustralya doları olan borçlar; bütçe fazlaları, bazı aktiflerin satışı ve ayrıca kısmi özelleştirmeler sonucunda net olarak sıfırlanmış bulunuyor. Ancak, 2008–2009 mali yılında bütçenin 27,1 milyon Avustralya doları açık verdiği dönemin Hazine Bakanlığı tarafından açıklandı.

“MAKİNE VE AKSAMLARI” İTHALATTA 8’İNCİ SIRADA
BM verilerine göre; Avustralya’nın ihracatı 2008 yılında 191,5 milyar dolar gerçekleşti. Avustralya’nın genel ihracatında ilk üç ülke sırasıyla Çin, ABD ve Japonya’dır. 2008 yılında Avustralya’nın önemli ihraç ürünleri incelendiğinde ilk sırayı “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları ve mumlar” oluşturuyor.“Makine ve aksamları”, “Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer” ile “Elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları” Avustralya’nın ihraç ettiği diğer başlıca ürünlerdir. 2008 yılında Avustralya tarafından gerçekleştirilen “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları” ihracatı Avustralya’nın genel ihracatı içerisinde yüzde 15,7 pay alıyor.Avustralya’nın ithalatı 2008 yılında 186,8 milyar dolar kaydedildi. Avustralya’nın genel ithalatında en çok payı alan ilk üç ülke sırasıyla Japonya, Çin ve Kore’dir.“Makine ve Aksamları” Avustralya’nın en önemli 8’inci ithal kalemidir. Makine ve aksamları ithalatı Avustralya’nın genel ithalatından yüzde 12 pay alıyor.Avustralya’nın ithal ettiği başlıca diğer ürünler “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar”, “Metal cevherleri, cüruf ve kül” ve “İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar”dır.Diğer taraftan, “Hububat” mal grubunun ithalatındaki oranları dikkat çekici boyutta artış gösterdi.DIŞ TİCARET DENGESİ YÜZDE 31 ARTTI
Ülkemiz ile Avustralya arasındaki dış ticaret dengesi ülkemiz aleyhine açık veriyor. Ancak Avustralya’dan gerçekleştirdiğimiz ithalattaki azalma oranı, ihracatımızda yaşanan düşüşten daha fazla oldu. Dış ticaret dengesi 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31,59 artış gösterdi. 2009 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 924,3 milyon dolar kaydedildi. Avustralya’ya yönelik ihracatımız 2009 yılında yüzde 17 azalarak 304,8 milyon dolar gerçekleşti. Söz konusu ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatta ilk on madde arasında yer alan “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar” mal grubunda yaşanan ihracat artış oranı dikkat çekiyor. “Makine ve aksamları” 2009 yılında Avustralya’ya ihracatımızda 29,4 milyon dolar ile ikinci sırada yer alıyor.Avustralya’dan ithalatımız 2009 yılında yüzde 25 gerileyerek 619,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Avustralya’dan ithal ettiğimiz ilk on kalem arasında ithalatında artış görülen kalemler “Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hayvan yumurtaları, bal gibi”, “İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler”, “Eczacılık ürünleri” ile “Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet”tir.


“OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ” İHRACATTA İLK SIRADA
2008 yılında “Makine ve aksamları” ürün grubu Avustralya’nın toplam ihracatından yüzde 14,5 pay aldı.Avustralya’nın 2008 yılında makine ihracatı 27 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2008 yılında Avustralya’nın makine ihracatında ilk sırada yer alan ülkeler ABD, Çin ve Japonya’dır. 2008 verilerine göre, Türkiye Avustralya’nın makine ihracatında 16,5 milyon dolar ile 39’uncu sırada yer alıyor.2008 yılında Avustralya’nın makine ve aksamları ihracatında ilk üç sırayı “Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri”, “Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb.” ve “Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler” aldı.

Avustralya’ya gerçekleştirdiğimiz ihracatta ilk on madde arasında yer alan “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar” mal grubunda yaşanan ihracat artış oranı dikkat çekiyor. “Makine ve aksamları” 2009 yılında Avustralya’ya ihracatımızda 29,4 milyon dolar ile ikinci sırada yer alıyor.

TÜRKİYE, MAKİNE İHRACATINDA27’NCİ SIRADA
Makine ve aksamları ithalatı, 2008yılında Avustralya’nın genel ithalatındanyüzde 2,6 pay aldı. Avustralya’nın84’üncü fasıl bazında makine ithalatı2008 yılında 5 milyar dolar kaydedildi.Yeni Zelanda, ABD ve Çin,Avustralya’nın makine ithal ettiği başlıcaülkelerdir.Türkiye, Avustralya’nın makine ithalettiği ülkeler arasında 35,4 milyon dolarile 27’nci sırada yer alıyor.Avustralya’nın 2008 yılında makineithalatı arasında başlıca kalemler“Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı,parçaları”, “Yazı, hesap, muhasebe,bilgi işlem, büro için diğer makineve cihazların aksamı”, “Otomatik bilgiişlem makineleri, üniteleri” ile “Alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli, içtenyanmalı motorlar”dır.

TÜRKİYE’NİN İHRACATI29 MİLYON DOLAR OLDU
2009 yılında Avustralya’ya makineve aksamları ihracatımız yaklaşıkyüzde 17 azalarak 29,4 milyon dolarageriledi. Avustralya’dan ithalatımız dayüzde 33 oranında azalarak 11 milyondolar oldu.Avustralya ile Türkiye arasındaki makineve aksamları dış ticaret hacmi 2009yılında yüzde 22 azalarak 40,5 milyondolar gerçekleşti. Avustralya ile Türkiyearasında dış ticaret dengesi de 2009yılında yüzde 2,9 azalarak yaklaşık 18milyon dolar kaydedildi.Avustralya’ya 84’üncü fasıl itibariylegerçekleştirilen makine ihracatımızincelendiğinde 2009 yılında en fazlasırasıyla “Yıkama, temizleme, kurutma,doldurma vb. işler için makine,cihaz”, “Metalleri dövme, işleme,kesme, şataflama presleri, makineleri”ve “Buzdolapları, dondurucular,soğutucular, ısı pompaları” ihracatıgerçekleşti.Avustralya’ya makine ihracatı gerçekleştirdiğimizilk on kalem arasında “Yıkama,temizleme, kurutma, doldurmavb. işler için makine, cihaz”, “Kauçuk,plastik eşya imal ve işleme makine vecihazları” ve “Maddenin aşındırılarakişlenmesine mahsus makineler” malgruplarında, 2009 yılında önceki seneleregöre kaydedilen ihracat artışları iledikkat çekiyor.2009 yılında Türkiye’nin Avustralya’dan84’üncü fasıl itibariyle en fazla ithalettiği ürün grupları sırasıyla, “Hasat,harman, biçme; ürünleri ayırma, temizlememakine, cihazları”, “Ağır iş makineve cihazlarının aksamı, parçaları” ve“Buzdolapları, dondurucular, soğutucular,ısı pompaları” oldu.

AVUSTRALYA İLE TİCARİ İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Türkiye ile Avustralya arasındaki ticari ilişkilerde son yıllarda gelişme kaydedildi.2002 yılında 400 milyon ABD dolarının altında olan ticaret hacmi2009 yılında 1 milyar ABD doları civarında gerçekleşti.İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal zemini, 1988 yılında imzalanan“Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması”, 2005 yılında tarımalanında yürürlüğe konulan “Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İş Birliği’neİlişkin Mutabakat Zaptı” ve yine aynı yıldaki “Yatırımların Karşılıklı Teşvikive Korunması” anlaşmaları da dahil olmakla büyük oranda tamamlandı.“Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” ise 28 Nisan 2010 tarihindeimzalandığı için onay süreci devam ediyor.Turizm sektörü iki ülke arasındaki ilişkilere katkı yapan önemli alanlardanbiridir. Ekonomik krize rağmen 2009 yılında ülkemizi ziyaret eden Avustralyalıturist sayısı yüzde 5 artarak 130 bine ulaştı.

Durmazlar Makine AŞ: “AVUSTRALYA’DA LİNEER LAZERİMİZ BİLE VAR”

Lazer kesme, abkantpres, punch pres, ıronworker,silindir ve profilbükme, makas vb tümürün ailemizi başarılıolarak Avustralya pazarındada satıyor, servisve yedek parça desteğiveriyoruz.2010 yılı içerisinde AD-S801600+AD-S 601200( 8 metre 1600 ton +6metre 1200 ton) CNCTandem Abkant PresiAvustralya’ya sevk ettiğimizen büyük makineoldu. Toplam ağırlığı 350 ton olan tandem makinemizi 14konteynerla sevk ettik.Aslında bu sevkiyat, bizim tıpkı ABD’ye, Malezya’ya,Meksika’ya ( 92 konteynerlık direk üretim tesisi) gönderdiğimiztandem abkant preslerin ne kadar performanslıolduğunu gösteriyor. 350 ton ağırlığındaki makineyiAvustralya gibi uzak, navlun maliyet ve sürelerinin yüksekolduğu pazara satış yapmamız da diğerleri gibi birperformans göstergesi olarak algılanabilir.Japonya’ya yakın olan ve ileri teknoloji lazer, punchgibi makinelerin hem yenileri, hem de ikinci ellerininsatışlarının bulunduğu Avustralya pazarında müşterilerimizimemnun ediyoruz. Avustralya’da lineer lazerimizbile var. Avustralyalı iş adamları bile Türkiye’den lineerlazer almakta en küçük bir tereddüt duymuyorlar artık.Marka adımızın, performans ve fiyat oranımızın, servisve yedek parça hizmetlerimiz ile birlikte ileri teknolojimakinelerde önemli olan enformasyon desteğimizin üstseviyelerde olması Avustralya’daki firmaların takdirinitopluyor.Avustralya ile 20 yıldır ihracat ilişkisi içerisindeyiz. Sanayisioturmuş bir ülke olan Avustralya’ya ihracat yapmanınbirçok avantajı var. Satış ve sonrası desteğimiz buavantajların başında geliyor.Dezavantajlarını ise uzak, navlun maliyetleri ve sürelerininuzun olması, Avustralyalı müşterilerimizin ileri teknolojiüretim tesislerimizi ziyaretinin uzaklık dolayısıyla çoksık gerçekleşememesi olarak sayabiliriz.

Levent Akyapak- Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı: “BU SENE 1 MİLYON DOLARI AŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Avustralya’ ya ihraçettiğimiz makineler CNCoxy - plazma kesimmakineleri, sac kıvırmamakineleri ( silindir ),profil bükme makineleri,CNC boru bükme makineleri,CNC delik delmehatları, kordon makinelerive türevleridir.Avustralya ihracatımız,küresel kriz dönemi dahilolmak üzere 650 bin USDalt limitini korudu ve2010 yılı itibariyle tekrarçıkış trendini yakaladı kibu sene 850 bin USD dolayında ihracatımız gerçekleşti.Bu seneki beklentimiz 1 milyon USD limitini aşmak veAvustralya pazarında edindiğimiz saygın konumumuzupazar payımızın artışıyla birlikte daha üst noktalaraçıkarmak. Avustralya’ya ihracatımız 1999 yılından berisüregeliyor ve her geçen sene yükselen bir ivmeyleartışını sürdürüyor.Avustralya ile ihracat ilişkisi içinde olma, ilk etaptaihracatçı bir firmaya, mental olarak, ulaşılabilecek enuzak noktalardan birine ihracat yapmış olmanın getirdiğigüçlülük duygusunu veriyor. Harici olarak, Avustralyafinansal gelişimini ve finansal serbest dolaşımı itibarıylaglobal ekonomiye adaptasyonunu üst düzey seviyedebaşarıyla korumuş bir ülke olarak, finansal geri dönüşanlamında daha az sorunlu konumda diğer okyanusötesi ülkelerle kıyaslanınca. Ülke insanının kültürü, ticariyaklaşımları, minimuma indirgenmiş bürokrasileri vesanayi yatırımı yapan firmalara verilen destekler kombinasyonu,Avustralya ile iş ilişkisi içinde olan firmalaramaksimum kolaylık olarak geri dönüyor. Dezavantajımız,o hat üzerindeki ülkemizin ihracat hacminin düşüklüğündenkaynaklanan lojistik desteğin yetersiz oluşu sayılabilir.Maliyetlerin bu anlamda azalması, ihracat hacminiolumlu yönde etkileyebilir.Türkiye’ den bu kadar uzak bir pazara ihracat yapıyor isebir firma öncelikli olarak, üretim kalitesi prosedürleriniyerine getirmiş ve son mamulde garanti süresi ve dahiaşımı sürelerince uzun süre dayanım ve verimli kullanımısağlayacak düzeyde üst düzey kaliteli ürünler üretmekzorundadır. Akyapak, firma olarak ürünlerinin kalitesinegüvenen ve uzun yıllar sorunsuz kullanımı mümkün makinelerürettiği için, bu gibi sorunlarla karşılaşmıyor.

Fatih Esathan - Hidromas Bölge Satış Müdürü: “ÜRÜN SEVKİYAT SÜRESİ; DEZAVANTAJ”

Otomotiv yan sanayiürünlerinden telescopicsilindir ve hidrolik pompalarana ihraç ürünlerimizdir.Genel olarakhidrolik kit ürünleri ihraçediyoruz.Avustralya’ya 2008yılında 1.400 bin Euro,2009’da 1.270 binEuro ve 2010 yılında992.700 Euro tutarındaihraç gerçekleştirdik.Avustralya’ya ilk ihracatımızı2003 yılında yaptık.Avustralyalılar serinkanlıinsanlar. Yükleme, teslimat ve ürünlerde herhangi birpürüz çıktığında bu konuyu çok büyütmeden sadecesorunun çözülmesine yönelik hareket ediyorlar.Ödemelerinde kesinlikle bir sorun olmuyor. Verdiklerisözü tutuyorlar. Ve biz Türklere gizli bir hayranlıkları var.Galiba sebebi; büyük dedelerinin(İngiliz sömürge esiriolarak ya da İngilizler tarafında kandırılarak) 1. DünyaSavaş’ında burada savaşmaları. Atalarının burada savaştıklarıyeri görmeye önem veriyorlar. Hatta, Avustralyada “her Avustralyalı, hayatında bir kez, Çanakkale GeliboluAnzac koyuna gelmelidir” diye bir inanç olduğunusöyleyenler var. Zira bizim müşterimiz o koyu görmeyiçok istemişti ve ziyaret etmişti. Bu ziyaret geleneğini dearamızdaki eski ve güçlü bir bağ olarak düşünebiliriz.Avustralya halkı için genel olarak neşeli, pozitif, kaliteliçalışan insanlar diyebiliriz.İngilizceyi çok aksanlı konuşmaları ise özellikle büyükönem arz eden ticari toplantılar sırasında dezavantajoluşturuyor. Telefon görüşmelerinde iletişim sorunlarıyaşanabiliniyor. Bu sebeple bazı teknik detayları kaçırabiliyoruz.Ama Avustralya ile ihracat ilişkilerimizdekien büyük dezavantajın, ürün sevkiyat süresi olduğunusöyleyebilirim. Bir yükleme süresi yaklaşık 45–60 günolarak değişiyor. Ayrıca, seyahat süresi, şanslı olduğumuzzamanlarda, bir gün civarında sürüyor.Hidrolik sistem için üretilen ürünler Avustralya pazarındabiraz daha değişik teknik özellikler gerektiriyor.Yani, Almanya için ürettiğiniz bir ürünü Avustralya pazarıiçinde satmanız biraz zor olacaktır. Sebebi, ürünün teknikdeğişiklikler gerektirmesidir diyebiliriz.

Tarık Doğru-Baykal Makine Dış Ticaret Müdürü: “YILDA 25–30 MAKİNE İHRAÇ EDİYORUZ”Baykal Makine metal sacişleme makineleri konusundabugün Türkiye’ninönde gelen uzman imalatçıkuruluşudur. Anonimşirket statüsünde faaliyetgösteren kuruluşumuzda50 kişilik mühendislikkadrosu desteğinde iyieğitilmiş kalifiye makineoperatörleri ve montajteknisyenlerinden oluşantoplam 350 kişilik bir işgücü istihdam ediliyor.Sanayi şehri Bursa’nınOrganize sanayi bölgesindetoplam 20 bin metrekare kapalı alan üzerine kuruluiki ayrı fabrikada modern ve yüksek-teknoloji ihtiva edenbir makine parkı desteğinde üretim yapılıyor. Biz BaykalMakine olarak Avustralya’ya, sac işleme makineleri, CNCAbkant pres, Hidrolik giyotin makas, CNC plazma kesimtezgahı ihracatı yapıyoruz. İhracat adetlerimiz yıllık 25–30makine aralığında seyrediyor. Üretim kapasitesi olarakAvrupa’daki ilk üç ülke arasında sayılıyoruz. İç pazarın iseyüzde 60’ını elimizde bulunduruyoruz. 1990 yılından beriAvustralya ile ihracat ilişkisi içerisindeyiz.Avustralya’ya ihracat yapmanın sağladığı avantajlarolduğu kadar bir takım dezavantajlar da var. Avantajlarınbaşında Avustralya’nın çok gelişmiş ve ekonomik anlamdaistikrarlı bir ülke olması geliyor. Yüksek alım gücünesahip bir ülke oldukları için krizlerden fazla etkilenmiyorlar.Dezavantajlarının başında ise ülkenin lojistik konumugeliyor. Türkiye’ye çok uzak bir ada ülkesi olmasınınyanında Uzakdoğu’ya olan yakınlığı; Çin, Kore ve bunungibi ülkelerin ürettiği makinelerle rekabet halinde olmayıgerektiriyor. Bu da ucuz fiyatlar ve kalabalık işgücünekarşı rekabet etmek demek. Avustralya’nın Türkiye’denneredeyse 1 günlük seyahat mesafesinde olması iseiş görüşmelerinin çok titiz ve eksiksiz planlanmasınıgerektiriyor. Atlanacak herhangi bir ayrıntının en azındanyüz yüze bir araya gelerek telafi edilmesi çok zor çünkü.Bir diğer ve önemli dezavantaj ise nakliye masrafları veürün sevkiyat süresi ile ilgili. Yine Avustralya’nın uzaklığıylabağlantılı olarak çok sık ziyaret edilememesi pazarahakim olmayı zorlaştırıyor. Ayrıca fuarları da çok detaylıtakip edemediğimiz için oradaki tanıtımımızı dilediğimizcegerçekleştiremiyoruz.