Makine ve aksamları ihracatı 2012 yılı Ocak-Ekim dönemindeyüzde 15 artarak 11,6 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin...

Makine ve aksamları ihracatı 2012 yılı Ocak-Ekim dönemindeyüzde 15 artarak 11,6 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin makineihracatında ilk 10 ülke sıralamasında ise Almanya 1,8 milyar dolarile ilk sırada yer aldı.

Makine ve aksamları sektöründe2012 yılının Ocak-Ekimdöneminde en fazla ihracatklima ve soğutma makineleri ürün grubunda gerçekleşti.

Söz konusuürün grubunun 2012 yılı Ocak-Ekim aralığında ihracatı 2,8 milyar dolar değerine yükselirken bu rakam 2011yılının aynı döneminde 1,8 milyar dolar seviyesindeydi. Klima ve soğutmamakineleri ürün grubunda gerçekleşen ihracat artışı yüzde 51,7 oldu.

Listenin ikinci sırasında bulunan motorlar,aksam ve parçaları sektöründe 2012yılının Ocak-Ekim ayları döneminde 1,4milyar dolarlık ürün ihraç edildi.Listenin üçüncü sırasında yer alan diğer yıkama ve kurutma makineleri, aksam ve parçaları mal grubunda 2011 yılının Ocak-Ekim ayları döneminde 927,8milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirkenbu rakam yüzde 4,6 artışla, 2012yılının aynı döneminde 970,9 milyon dolar değerine ulaştı.

İHRACAT LİDERİ ALMANYA

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde 10milyar dolar olan makine ve aksamları sektörü ihracatımız yüzde 15 artışla2012 yılında 11,6 milyon dolar değerineulaştı. Makine ve aksamları sektöründeihracat gerçekleştirilen ilk 10ülke sıralamasında ilk sırada yer alanAlmanya’ya 2011 yılının Ocak-Ekim döneminde1,6 milyar dolarlık ürün ihraçedilirken bu rakam yüzde 13,5 artışla2012 yılında 1,8 milyar dolar değerine ulaştı.

Listenin ikinci sırasında bulunan İngiltere’ye 2012 yılının Ocak-Ekim döneminde 894 milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi. 2011yılının aynı döneminde İngiltere’yegerçekleştirilen ihracatımızın değeri704 milyon dolar seviyesindeydi.İngiltere’ye yönelik ihracatımızdakiartış yüzde 27 olarak kayda geçti.ABD listenin üçüncü sırasında yeralırken söz konusu ülkeye 2012 yılınınOcak-Ekim döneminde 651 milyondolar değerinde makine ve aksamlarıihracatı gerçekleştirildi. Yüzde 56,1artışın yaşandığı ABD’ye, 2011 yılının aynı döneminde 417 milyon dolarlık ürün gönderildi.

İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLANILAN MAKİNELER

2012 yılı Ocak-Ekim döneminde inşaatve madencilikte kullanılan makineler,aksam ve parçaları sektöründe 886,3 milyon dolar değerinde ürün ihracatı gerçekleştirildi. Yüzde 1,5 artışın yaşandığı sektörün 2011 yılı aynıdöneminde ihraç ettiği ürünlerin değeri872,8 milyon dolardı.

Almanya inşaat ve madencilikte kullanılan makineler, aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılının Ocak-Ekim döneminde 88,1 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke oldu.Yüzde 2,4 artışın yaşandığı Almanya’ya2011 yılının aynı döneminde 86,1 milyon dolarlık ürün gönderildi.

Listenin ikinci sırasında yer alan Rusya’ya ihracatımızyüzde 53,2 artış gösterdi. 2011 yılınınOcak-Ekim döneminde 41,7 milyon dolardeğerinde ürün gönderilen Rusya’ya 2012 yılında yapılan ihracat 63,9 milyondolar seviyesine ulaştı. Listenin üçüncüsırasında bulunan Azerbaycan’a 2011yılının Ocak-Ekim döneminde 28,4 milyondolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken bu rakam yüzde 91,9 artışla2012 yılının aynı döneminde 54,5 milyondolar olarak kayda geçti. Listenin dördüncü sırasında yer alan İngiltere’ye2012 yılının Ocak-Ekim döneminde 53,4 milyon dolarlık ürün ihraç edildi.

Listenin beşinci sırasında yer alanEge Serbest Bölgesi’ne yönelik inşaatve madencilikte kullanılan makineler,aksam ve parçaları sektörü ihracatı 2012yılının Ocak-Ekim döneminde 51,8 milyon dolar oldu. Yüzde 15,1 artışın yaşandığı Ege Serbest Bölgesi’ne, 2011 yılının aynı döneminde 45,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmişti.Türkiye geneli inşaat ve madenciliktekullanılan makineler aksam ve parçalarıihracatı tablosunda en fazla artış yüzde 91,9 ile Azerbaycan’da yaşandı.Tabloda yüzde 67,8 ile ABD ikinci sırada bulunurken, ABD’yi yüzde 53,2 ileRusya izledi.

POMPA VE KOMPRESÖRLER

Pompa ve kompresörlersektöründe 2012 yılının Ocak-Ekim döneminde 611milyon dolar değerindeürün ihraç edildi. Yüzde 3,4artışın yaşandığı söz konusu sektörün 2011 yılınınaynı döneminde ihraç ettiği ürünlerin değeri 590,9 milyondolar seviyesindeydi.2012 yılının Ocak-Ekim döneminde pompa ve kompresörlerkaleminde en fazlaürün ihraç edilen ülke 142,2milyon dolarla Almanya oldu.

Listenin ikinci sırasında ise yüzde 38,5 artışlaIrak yer aldı. 2011 yılınınOcak-Ekim döneminde 28,1milyon dolar ürün ihraçedilen söz konusu ülkeye,2012 yılının aynı dönemindegerçekleştirilen ihracatındeğeri 38,9 milyon dolar oldu. Üçüncüsırada bulunan ABD’ye 2011 yılınınOcak-Ekim döneminde 27,5 milyondolarlık pompa ve kompresör ihracatıyapılırken bu rakam 2012 yılının aynıdöneminde yüzde 37,4 artışla 37,9milyon dolar değerine ulaştı.

Pompa vekompresörler ihracat artışının en fazlayaşandığı ülkeler listesinin dördüncüsırasında yer alan Rusya’ya ise 2012yılının Ocak-Ekim döneminde 29,5 milyon dolarlık ürün ihraç edilirken burakam 2011 yılının aynı döneminde 27,9milyon dolar seviyesindeydi. Rusya’yayönelik ihracat artışı yüzde 5,8 olarak kaydedildi.

Beşinci sıradaki İtalya’ya2012 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleştirilenpompa ve kompresörlerihracatı 23,7 milyon dolar oldu.Türkiye geneli pompa ve kompresörler ihracatı tablosunda en fazla artış yüzde129,9 ile Ege Serbest Bölgesi’nde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 38,5 ileIrak’ın yer aldığı ihracat tablosununüçüncü sırasında ise yüzde 37,4 ileABD bulunuyor.

TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ

Tarım ve ormancılıkta kullanılan makine,aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde 453,4milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi. Yüzde 41,8 artışın yaşandığı sözkonusu sektörün 2011 yılı aynı dönemindeihraç ettiği ürünlerin toplamdeğeri 319,7 milyon dolardı.

2012 yılı Ocak-Ekim döneminde tarım ve ormancılıkta kullanılan makine, aksamve parçaları sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke yüzde163,2 ile ABD oldu. 2012 yılı Ocak-Ekimdöneminde ABD’ye 86,5 milyon dolar değerinde ürün gönderilirken 2011 yılının aynı döneminde bu rakam 32,8milyon dolardı. Listenin ikinci sırasında yer alan Irak’a 2011 yılının Ocak-Ekimayları arasında 31,2 milyon dolar ihracat değerine sahip ürün gönderilirken bu rakam 2012 yılında yüzde 51,3 artışla 47,3 milyon dolar değerine yükseldi.

Üçüncü sırada bulunan İtalya’ya 2012yılı Ocak-Ekim döneminde yapılan ihracatın değeri 29,9 milyon dolar olarakbelirlendi. Yüzde 30,1 artışın yaşandığısöz konusu ülkeye yönelik ihracat, 2011yılının Ocak-Ekim döneminde 23 milyondolar düzeyindeydi.

Listenin dördüncü sırasında yer alan Polonya’ya yönelik ihracat yüzde 101,1 artışla 2012 yılınınOcak-Ekim döneminde 19,6 milyondolar değerine ulaştı. 2011 yılının aynıdöneminde Polonya’ya yapılan ihracat9,7 milyon dolardı. Beşinci sıradabulunan Azerbaycan’a yönelik tarımve ormancılıkta kullanılan makine,aksam ve parçaları ihracatı 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde 13 milyon dolar değerinden, 2012 yılının aynı döneminde yüzde 32 artışla 17,2 milyon dolar rakamına yükseldi.İhracat artışının en fazla yaşandığı ilk üçülke sıralamasında ise yüzde 359,3 ileAlmanya birinci sırada yer alırken yüzde163,2 ile ABD ikinci ve yüzde 114,1 ihracat artışıyla da Cezayir üçüncü oldu.

VANALAR

Vanalar sektörü ihracatı 2012 yılınınOcak-Ekim döneminde bir önceki yılınaynı dönemine göre yüzde 12,4 artışgösterdi. 2011 yılının Ocak-Ekimayları döneminde 329,9 milyondolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken2012 yılınınaynı döneminde vanalarsektörünün ihracatı370,7 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Vanalar sektöründe2012 yılı Ocak-Ekim dönemindeen fazla ihracatgerçekleştirilenülke 49,7 milyondolarla Almanyaoldu. İhracat artışınınyüzde 1,9 olduğuAlmanya’ya 2011yılının aynı döneminde48,8 milyon dolardeğerinde ürün gönderildi.İkinci sırada bulunanIrak’a yönelik ihracatımızyüzde 12 artışla 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde 26,1 milyon dolaroldu.

Irak’a 2011 yılının aynı ayları arasındagerçekleştirilen ihracatın değeri23,3 milyon dolardı. Listenin üçüncü sırasında bulunan Mısır’a 2012 yılıOcak-Ekim döneminde gerçekleştirilenihracat yüzde 83,3 artışla 25,8 milyondolar olarak belirlendi. Bir öncekiyılın aynı döneminde Mısır’a yönelikvanalar ürün grubu ihracatımız14 milyon dolar seviyesindeydi.

Dördüncü sıradaki Rusya’ya2011 yılının Ocak-Ekimdöneminde 17,6 milyondolar değerinde ihracatgerçekleştirilirkenbu rakam yüzde 30,5artışla 2012 yılının aynı döneminde 23 milyondolar değerine yükseldi.Beşinci sıradakiİran’a yüzde 4,8 artışla2012 yılının Ocak-Ekimdöneminde 22,5 milyondolar ihracat değerinesahip ürün ihraç edildi.2011 yılının aynı döneminde İran’a yönelik vanalar ürüngrubu ihracat rakamı 21,4milyon dolardı.Sektörde en fazla ihracat artışı yüzde382,4 ile Libya’da yaşandı. Libya’nın ardından yüzde 83,3 ile Mısır gelirken,yüzde 42,6 ile Azerbaycan üçüncüsırada yer aldı.

TÜRBİN , TURBO JET, HİDROLİK SİLİNDİRLER

Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamve parçaları ihracatı 2012 yılının Ocak-Ekim ayları arasında bir önceki yılınaynı dönemine göre yüzde 26,4 artış gösterdi. 2011 yılının Ocak-Ekim döneminde189,8 milyon dolar değerindeihracat gerçekleştirilirken 2012 yılınınaynı döneminde bu rakam 240 milyondolar seviyesine yükseldi.

Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamve parçaları mal grubunda 2012 yılınınOcak-Ekim döneminde en fazla ihracatgerçekleştirilen ülke 142,3 milyon dolarlaABD oldu.

Bu rakam 2011 yılınınaynı döneminde 105,2 milyon dolarseviyesindeydi.

ABD’ye yönelik ihracat artış rakamı yüzde 35,3 oldu. Listeninikinci sırasında yer alan Fransa’ya 2011yılının Ocak-Ekim döneminde 14,5 milyondolar değerinde ürün ihraç edilirkenbu rakam yüzde 20,7 artışla, 2012yılının aynı döneminde 17,6 milyon dolarseviyesine yükseldi.

Üçüncü sıradabulunan Avusturya’ya yapılan ihracatyüzde 21,1 artarak 2012 yılı Ocak-Ekimdöneminde 9,1 milyon dolar oldu. 2011yılının aynı döneminde Avusturya’yayapılan ihracat 7,5 milyon dolardı.Listenin dördüncü ve beşinci sırasındaise İngiltere ve İran yer aldı. İngiltere’yeyapılan türbin, turbojet, hidrolik silindir aksam ve parçaları ihracatı 2011 yılıOcak-Ekim döneminde 0,3 milyon dolarseviyesindeyken bu rakam yüzde 2.567artışla 8,1 milyon dolar seviyesineyükseldi. Beşinci sırada bulunan İran’ayönelik ihracatımız 2012 yılı Ocak-Ekimdöneminde 6,1 milyon dolar oldu.

Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamve parçaları sektöründe en fazla ihracatartışı yüzde 2.567 ile İngiltere’deyaşandı. İngiltere’nin ardından yüzde588,3 ile Güney Afrika Cumhuriyeti gelirkenyüzde 410,3 ile Romanya üçüncüsırada yer aldı.

ISITICILAR VE FIRINLAR

Isıtıcılar ve fırınlar sektörü ihracatı2012 yılının Ocak-Ekim döneminde birönceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6arttı. 2012 yılının Ocak-Ekim döneminde242,6 milyon dolar değerinde ürünihraç eden ısıtıcılar ve fırınlar sektörünün2011 yılının aynı dönemindeki ihracatı228,9 milyon dolar seviyesindeydi.

2012 yılı Ocak-Ekim döneminde ısıtıcılarve fırınlar ürün grubunda en fazlaihracat yapılan ülke 24,2 milyon dolarlaAlmanya oldu. İkinci sırada bulunanRusya’ya yönelik ihracat artışı yüzde3,6 olurken 2012 yılı Ocak-Ekim dönemindegerçekleştirilen ihracatın değeri22,8 milyon dolar seviyesine yükseldi.2011 yılının aynı döneminde bu rakam22,1 milyon dolardı.

Listenin üçüncüsırasında yer alan Irak’a 2011 yılınınOcak-Ekim döneminde 6,2 milyon değerindeürün gönderilirken bu rakam2012 yılının aynı döneminde yüzde133,1 artışla 14,4 milyon dolar oldu.Dördüncü sırada bulunan Fransa’ya2012 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleştirilenısıtıcılar ve fırınlar ürüngrubu ihracatı 13,5 milyon dolar olarakkaydedildi. Yüzde 5,9 artışın yaşandığısöz konusu ülkeye, 2011 yılının aynı dönemindeihraç edilen ürünlerin değeri12,8 milyon dolardı.

Beşinci sıradakiCezayir’e yönelik ihracat yüzde 412,7artışla 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde13,4 milyon dolar seviyesine yükseldi.Bir önceki yılın aynı döneminde burakam 2,6 milyon dolardı.Isıtıcılar ve fırınlar sektöründe en fazlaihracat artışı yüzde 412,7 ile Cezayir’deyaşandı. Bu ülkenin ardından yüzde133,1 ile Irak ikinci, yüzde 109,1 ile de  ABD üçüncü sırada yer aldı.

TAKIM TEZGAHLARI

2011 yılının Ocak-Ekim döneminde517,1 milyon dolar olan takım tezgahlarısektörü ihracatı, 2012 yılınınaynı ayları döneminde yüzde 6,7 artışkaydederek 552 milyon dolar seviyesineyükseldi.Takım tezgahları sektöründe en fazlaihracat yapılan ülke olan Rusya’ya 2011yılının Ocak-Ekim döneminde 41 milyondolarlık takım tezgahı ihraç edilirkenbu rakam 2012 yılının aynı dönemindeyüzde 28,9 artarak 52,9 milyon dolar oldu.

İkinci sırada bulunan Almanya’ya2012 yılının Ocak-Ekim döneminde 44,1milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.Listenin üçüncü sırasındayer alan Irak’a 2012 yılının Ocak-Ekimdöneminde 28,2 milyon dolar değerindeürün ihracatı gerçekleştirildi. 2011yılının aynı döneminde bu rakam 26,5milyon dolar seviyesindeydi.

Irak’a yönelik takım tezgahı ihracatımız yüzde6,2 arttı. Dördüncü sıradaki ABD’ye2011 yılının Ocak-Ekim döneminde 21,7milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken bu rakam 2012 yılınınaynı döneminde 27,6 milyon dolar seviyesine yükseldi.

ABD’ye yöneliki hracat artış rakamı yüzde 26,8 olarak kayda geçti. Listenin beşinci sırasındabulunan İran’a 2012 yılının Ocak-Ekimdöneminde takım tezgahları sektörüihracatı 26,6 milyon dolar oldu.Takım tezgahları sektöründe en fazlaihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 55,9 ile Cezayir oldu. İkinci sıradayüzde 29,1 artışla Suudi Arabistanbulunurken üçüncü sıradaki Rusya 28,9artış kaydetti.