Türkiye dahil 18 Avrupa ülkesinin ulusal derneklerinin üye olduğu, 450 firma ve 100 bin çalışanı ile 50 milyar dolarlık küresel...

Türkiye dahil 18 Avrupa ülkesinin ulusal derneklerinin üye olduğu, 450 firma ve 100 bin çalışanı ile 50 milyar dolarlık küresel pompa üretimininyüzde 25’ini temsil eden Avrupa Pompa İmalatçıları Derneği’nin (Europump) Yönetim Kurulu Başkanı Sönke Brodersen, Türk pompa imalatçılarını, sektörünü tanıtmak için çok aktif çalışan POMSAD’a destek vermeye çağırdı.

Sirkülatörler ve Su Pompaları Yönetmeliği’nin hazırlanmasına katkıda bulunan Europump’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sönke Brodersen ile 1 Ocak 2013’te yürürlüğegirmesi planlanan yönetmeliğin Türk pompa ve vana sanayisine neler getireceğini konuştuk.

Europump, dünya pompa sanayisinin yaklaşık ne kadarlık kesimini temsil ediyor?

Dünya pompa pazarının 2011 yılındakideğerinin, pompalar ve motorları dahil,parçalar hariç tutulmak üzere yaklaşık 39 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.İmalatları toplam 10 milyar euro’yu aşan Europump üyeleri ise Avrupa’da 100 bin kişiyi istihdam eden 450’den fazla firmadan oluşuyor.

Europump ayrıca 15AB üyesi, Türkiye, Rusya ve İsviçre olmaküzere 18 ülkenin ulusal derneklerini temsil ediyor.Buna göre; Europump’ın dünyadaki toplam imalatın yüzde 25’ini temsil ettiğini söyleyebilirim.

Derneğinizin üyelerine sunduğu hizmetler nelerdir?

Europump, üyesi olan derneklere bağlı pompa imalatçılarının, tüm Avrupa’dapompa endüstrisiyle ilgili konulardaki sözcülüğünü yapar. Pompa imalatçılarıyla ilgili AB mevzuatına ilişkin bilgiler verir. Mevcut ve gelecekte uygulanması planlanan mevzuatın tartışıldığı, yorumlama kılavuzlarının oluşturulduğu ve üyelerin görüş alışverişinde bulunabileceği komisyonlar kurar.

Europump,pompa imalatçılarının mevzuata uyumsağlayabilmeleri için kılavuzlarını, üyesi olan ya da olmayan tüm imalatçılara sunar. Bu imkan hem firmalar, hem desektörün imajı için önemlidir.

Europump komisyonlarındaki yoğun çalışmalarımız ve pompa sektöründeki tüm firmaların çalışmalarımızdan faydalanması gerektiğine dair inancımız sayesinde, Avrupa Komisyonu ile iyi bir işbirliğimiz mevcuttur.Avrupa standartları ve uluslararası standartlarla ve AB mevzuatıyla ilgilenen bir Standartlar Komisyonumuz var.

Son teknolojiyle ve enerji verimliliğineilişkin kılavuz ve el kitapçıklarıyla ilgili çalışmalar yapan bir de TeknikKomisyonumuz var. Europump’ın aynızamanda ağ kurma fırsatları, herkesiçin pazar bilgileri sağlayan bir SMEKomisyonu ve Pazarlama Komisyonuda bulunuyor.

Derneğimiz LinkedInsitesindeki bir grup ve blog aracılığıylasosyalleşti. Herkes komisyonlara katılamayacağıiçin adım adım, pompalarlailgilenen herkesin bir araya gelebileceğibir topluluk oluşturuyoruz.

Enerji tüketimi ve tasarrufu ile ilgili olan‘Ecopump’ ve ‘Ecodizayn’ çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

‘Ecopump’ girişimi yalnızca pazarınfarklı kesimlerinde pompa sistemlerinineko-verimliliğini sağlamayı değil Europump’ın çalışmalarını dış paydaşlarave sektöre aktarmayı hedefliyor.‘Ecopump’ bir Europump girişimidir:Europump, enerji verimliliği ve enerjiyönetimine ilişkin önlemleri tanıtmayıve uygulamaya koymayı amaçlayan ulusal ve Avrupalı programlarla ve ajanslarla çalışır.enerji verimliliği sağlama hedefine bağlı kalmıştır. Europump, 1 Ocak 2013’teyürürlüğe girecek olan Sirkülatörler veSu Pompaları Yönetmeliği’nin hazırlanmasınada katkıda bulundu.

Europump’ın yayınladığı maksimum verimlere ulaşma hedefiyle üretim çalışmaları firmalara ne yönde fayda sağlıyor?

‘Ecodesign-Çevreci Tasarım’ Avrupa Komisyonu’nun yürürlüğe soktuğu zorunlu AB mevzuatıdır. Europump,firmaların mevzuata uyum için yaptıkları hazırlıklara bugüne kadar yardımcı oldu ve pompa üreticilerinin karşılaştığı engelleri Avrupa Komisyonu’nun daha iyi anlaması için destek verdi. AB’nin (başta petrol ve doğal gaz olmak üzere) harici enerji kaynaklarına büyük bir bağımlılığı var ve bu bağımlılık da artacak.

Ayrıca pompa satın alan müşterilerden deenerji tüketiminin azaltılması yönünde giderek artan bir talep gelecek. Tüm firmalarbu durumu fırsata dönüştürebilir.‘Ecopump’ ve ‘Ecodesign’ çerçevesindeyapılmakta olan çalışmalar müşterilerimize bu noktada fayda sağlayacak. Enerji tasarrufu, işinizi sürdürebilmek ve enerji bedeli ödeyen müşterilerinize çözümler sunabilmek için çok önemlidir.

Bu çalışmalara daha çok hangi ülkeler ilgi gösteriyor?

Bence işini sürdürmek isteyen tüm imalatçılar bu doğrultuda çalışıyor. Buülkelerle ilgili değil, iş mantığı ile ilgilibir meseledir.Europump’ın, Türk pompa ve vanasanayisine bakış açısı nedir?Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği(POMSAD), Europump üyesidir.Türkiye’nin pompa ve vana endüstrisineilişkin Europump’ın üzerinde uzlaştığı ortak bir görüş yoktur. Bence Türkiye için tipik olan bir dinamizm ve iş mantığısöz konusu. İyi eğitimli mühendisler güçlü bir pompa ve vana endüstrisinin yönlendiricileri konumunda.

Sizce ülkemizdeki pompa üreticilerinin dünya genelinde markalaşması için ne gibi çalışmalar yapılmalı?

Firmaların, özellikle de KOBİ’lerin CEN-CENELEC standartlaştırma çalışmalarına katılmalarını öneriyorum.Ayrıca Türk pompa imalatçılarını tanıtmak için fuarlarda çok aktif çalışanPOMSAD’ı desteklemelerini öneriyorum.Uzun vadeli düşünürsek her imalatçı içinaynı mesajı çıkarabiliriz: Yenilik yap, kaliteyiara, müşterilerle etkileşimde bulun,onların müşterilerine uygun çözümlersunmasına yardım et. Bu aşamalardangeçerek istenen imaj oluşturulabilir.

Europump’ın 2013 yılı için hazırladığı ya da devam eden projeleri hakkında bilgi verir misiniz?

Son zamanlarda birçok işimizi bitirdik:Sirkülatörlere ve Su Pompalarına İlişkin Kılavuz ile Durum İzleme Yöntemiyle Pompaların Güvenilirliğinin Arttırılmasına İlişkin Kılavuz tamamlandı.Şu anda pompalar için çevrecitasarıma ilişkin 28 ve 29 numaralı önçalışmalara yoğunlaşmış durumdayız.Aynı zamanda, 2013 yılının ilkbaharında Sirkülatörler ve Su Pompalarına İlişkin Yönetmeliklerin Uygulanışı’na yönelik bir atölye çalışması düzenleyeceğiz.

Sönke Brodersen Kimdir?

Kuzey Almanya’da, 13 Mayıs 1957tarihinde doğdu. Liseyi bitiripzorunlu askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Braunschweig TeknikÜniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede doktora yaptı. ABD’deArizona State Üniversitesi’nde asistan oldu ve Alexander von HumboldtVakfı’ndan burs aldı. 1990’da KSBGrubu’na katıldıktan sonra farklıbölgelerde çeşitli görevler yaptı.2008’den bu yana KSB Grubu’ndaAraştırmadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcı olarak görevine devamediyor. Sönke Brodersen, 2009’dan beri Alman Pompa İmalatçıları Derneği’nin (Europump) Yönetim Kurulu Başkanı olarak faaliyet gösteriyor.