İtalya makine sektorunde 2007 senesinde 105 milyar dolar ihracat, 50 milyar dolar ithalat gercekleştirerek 155 milyar dolar sektor hacmine ulaşarak yatırımcıların dikkatini cekiyor. turkiye’nin makine ihracatında 6. sıradaki pazarı olan italya’ya ihracatı her gecen yıl artıyor.


İtalya denildiğinde akla pizza ve futbol geliyor olsa da Avrupa’nın Akdeniz kıyısında yer alan bu ülke aynı zamanda dünyanın sekizinci büyük ekonomisi konumunda. Sanayi anlamında da ciddi yatırımları olan İtalya makine sektöründe de 2007 senesinde 105 milyar dolar ihracat ve 50 milyar dolar ithalat gerçekleştirerek toplam 155 milyar dolar sektör hacmine ulaşmı ş durumda. Makine ihracatımızda 6. sıradaki pazarımız konumunda olan İtalya’yı biraz daha yakından tanıyalım.

TURKİYE-İTALYA ARASINDA 17,4 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ
Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret incelendiğ inde, 2002 yılında 6,5 milyar dolar olan toplam dış ticaret hacminin sürekli büyüyerek devam ettiği ve 2007 yılına gelindiğinde ise 2002 senesine göre yüzde 170 oranında artış kaydederek 17 milyar 400 milyon dolara ulaşmış oldu- ğu görülüyor. TÜİK verilerine göre 2007 yılında 7,5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirmemize karşılık, söz konusu ülkeden 10 milyar dolara yakın ithalatımız bulunuyor. İtalya ile dış ticaretimiz genel alarak ülkemiz aleyhine açık vermekte olup, 2007 yılında İtalya’ya olan ihracatımız yüzde 10,8 artarken, İtalya’dan ithalatı- mızın yüzde 15,1’lik artış sergilediği dikkat çekiyor. 2002 yılından 2007 yılına kadar geçen zaman zarfında 2007 yılı dı- şındaki yıllarda ihracatımızın artış oranı nın ithalatımızdaki artıştan daha fazla olduğu gözlenmesine rağmen 2007 yı- lında ithalattaki artış oranının ihracatı- mızın üzerine çıktığını görüyoruz. Aynı yöndeki gelişmenin 2008 yılının Ocak- Haziran döneminde de devam ettiği ve bu dönemde de ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 oranında büyümesine rağmen yüzde 28,7 oranında artan ithalatın daha hızlı yükseldiği kaydediliyor.

İKİNCİ İHRAC KALEMİMİZ MAKİNE
İki ülke arasında dış ticaretin daha yakı ndan incelenmesi amacıyla mal grupları bazında verilere bakıldığında; 2007 yılında Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı toplam ihracat içinde en büyük paya sahip olan ürün, 2 milyar 2 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları kalemi oluyor. Bu ürün grubunu 495 milyon dolar tutarında ihracat ile makine ve aksamları izlerken, üçüncü sırada ise 458 milyon dolar tutarında ihracat ile mineral yakıtlar yer alıyor. İtalya’ya ihracatımızda ilk on sı- rada yer alan ürün grupları arasında bir önceki seneye göre en fazla artış yaşanan ürün grubu yüzde 31,2 oranında büyüme ile örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları olurken bu ürün grubunu yüzde 29,8 oranında artış ile makine ve aksamları ve yüzde 25,2 oranında büyüme ile motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri ürün grubu takip ediyor. İtalya’ya ihracatımızda ilk on sırada yer alan ürün grupları arası nda bir önceki seneye göre ihracatında küçülme yaşanan ürün grupları ise, yüzde 20,1 oranında düşüşle mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstah. mumlar, yüzde 7,1 oranında düşüşle elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları ve yüzde 6,7 oranında düşüşle yenilen meyveler, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu şeklinde sıralanı yor. 2007 yılında Türkiye’nin İtalya’dan ithalatı incelendiğinde ise birinci sırayı, bu ülkeye ihracatımızda ikinci sı- rada bulunan makine ve aksamlarının aldığını görüyoruz. 2 milyar 900 milyon dolarlık değeriyle ilk sıradaki makine ve aksamlarını sırasıyla 762 milyon dolarla motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri ve 642 milyon dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip ediyor. 2007 yılında İtalya’dan ithalatı mızda ilk on sırada yer alan ürün gruplarının hepsinin ithalatında bir önceki seneye göre büyüme olduğu kaydediliyor. Bu ürün grupları arasında ithalatı mızda en çok artış yüzde 57,1 oranı nda büyüme ile inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar grubunda yaşanırken, söz konusu grubu yüzde 47,5 oranında artışla demir ve çelik ve yüzde 40 oranında artışla plastik ve plastikten mamul eşya grubu takip ediyor.


İTALYA’DAN 105 MİLYAR DOLAR MAKİNE İHRACATI
Makine ihracatında önemli tedarikçi ül- kelerden biri olan İtalya’nın 2007 yılı itibarı yla makine ihracatı 105 milyar dolara ulaşmış durumda ve bir önceki seneye göre yüzde 21,8 oranında artış gösterdiğ i kaydediliyor. İtalya’nın makine ihraç ettiği ülkeler Almanya, Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri olarak sıralanıyor. Türkiye ise İtalya’nın makine ihraç ettiği ülkeler arasında 9. sırada yer alıyor. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre İtalya’nın makine ve aksamları ihracatında ilk sırada 7 milyar 800 milyon dolar ile “Muslukçu, Borucu Eşyası, Basınç Düşürücü- Termostatik Valf Dâhil (Vana)” kalemi alıyor. İtalya’nın makine ihracatı nda ilk on sırada yer alan ürün grupları bu ülkenin toplam makine ihracatının yaklaşık yüzde 45’ini, diğer bir deyişle hemen hemen yarısını oluşturuyor. İtalya’nı n makine ihracatında, “Muslukçu, Borucu Eşyası, Basınç Düşürücü-Termostatik Valf Dâhil (Vana)” ürün grubunu 6 milyar 555 milyon dolar ile “Kendine Özgü Fonksiyonlu Makine ve Cihazlar” ve 5 milyar 989 milyon dolar ile “Yı- kama, Temizleme, Kurutma, Doldurma vb. İşler İçin Makine ve Cihazlar” grupları takip ediyor.

50 MİLYAR DOLAR MAKİNE İTHALATI
İtalya’nın 2007 senesindeki makine ve aksamları ithalatına bakıldığında ise söz konusu ülkenin ithalat hacminin bir önceki seneye göre yüzde 20,8 oranında büyüdüğü ve 50 milyar dolar seviyesine ulaştığı görülüyor. İtalya’nın makine ithal ettiği başlıca ülkeler Almanya, Hollanda, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri şeklinde sı- ralanıyor. Türkiye’nin ise İtalya’nın makine ithal ettiği ülkeler arasında 18. sırada yer aldığı kaydediliyor. İtalya’nın makine ve aksamları ithalatındaki ilk on kalem bu ülkenin toplam makine ithalatının yaklaşık yüzde 49’unu oluşturuyor. İtalya’nın makine ithalatı nda ilk sırada 5 milyar 822 milyon dolar ile “Otomatik Bilgi İşlem Makineleri ve Bunlara Ait Birimler, Manyetik ve Optik Okuyucular vb.” ürün grubu yer alıyor. Bu ürün grubunu 2 milyar 897 milyon dolar tutarında ithalat ile “Diğer Baskı, Kopyalama ve Faks Makineleri” ve 2 milyar 251 milyon dolar tutarı nda ithalatla “Hava-Vakum Pompası, Hava/Gaz Kompresörü, Vantilatör, Aspiratör” ürün grupları takip ediyor.

İTALYA 6. BUYUK PAZARIMIZ
TÜİK verilerine göre 2007 yılında Türkiye’nin İtalya’ya OAİB iştigal alanı itibariyle makine ve aksamları ihracatı ince-   lendiğinde, ihracatımızın bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,2 artarak 228 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülüyor. İtalya, Türkiye’nin sektör ihracatından 2006 yılında yüzde 4,7 oranında pay alırken bu payın, 2007 yılına gelindiğinde yüzde 3,9’a gerilemiş olduğu görülüyor. 2007 yılı itibari ile İtalya, Türkiye’nin sektör ihracatı yaptığı 6. ülke konumunda yer alıyor.


İLK 9 AYDA İTALYA’YA 235 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE MAKİNE SATTIK
İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre; 2008 yılı ilk 9 ayında Türkiye’nin İtalya’ya toplam ihracatı yüzde 7 artışla 6,4 milyar dolar, OAİB iştigal alanı itibariyle makine ve aksamları ihracatı da yüzde 33,3 artışla 235 milyon dolar seviyesinde kaydedilmiş durumda. İtalya ile Türkiye arasındaki makine ve aksamları dış ticaret hacmi son yıllarda artış gösterirken, bu alandaki dış ticaret açığımız da artmaya devam ediyor. Son yedi yılda, İtalya’ya makine ihracatımız 3,5 kat artarken, İtalya’dan makine ithalatı mızın 3 kat artış gösterdiği kaydediliyor. Yine son yedi yılda, en fazla ihracat artışının 2004 yılında, en fazla ithalat artı şının da 2003 yılında yaşandığı gözlemleniyor.

İHRACATIMIZ HER YIL ARTIYOR

TÜİK verilerine göre İtalya’ya yönelik olarak OAİB iştigal alanına; 84. fasılda olup, OAİB iştigal alanında bulunmayan GTİP’lerin eklenmesiyle oluşturulan makine sektörü toplamı ihracatımız, 2007 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 28,8 artarak 513 milyon dolara ulaşmı ş durumda. 2007 yılında İtalya’ya yönelik makine sektör toplamı ihracatında, 107 milyon dolar tutarında ihracat ile “motorlar aksam ve parçaları” ürün grubunun ilk sırada yer aldığı görülüyor. Motorlar, aksam ve parçalarını, 97 milyon dolar ile “klima ve soğutma ma kineleri”, 89 milyon dolar ile “kurutma, yıkama makineleri” takip ediyorlar. 2007 yılında ihracatında en fazla ihracat artış gerçekleşen mal grubu ise “büro makineleri” olmuştur. 2007 yılında İtalya’ya toplam makine ihracatı mızda bir önceki seneye göre ihracatı nda en fazla artış gözlenen ürün grubu yüzde 225,1 oranında büyüme ile “büro makineleri” ürün grubu olurken, bu ürün grubunu yüzde 211,9 oranında büyüme ile “pompalar ve kompresörler” ve yüzde 89,3 oranında büyüme ile “hadde ve döküm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları” grupları takip ediyor. 2007 yılında bir önceki seneye göre ihracatında en fazla düşüş gözlenen ürün grubu ise yüzde 43,4 oranında düşüşle “kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri” oluyor. Bu ürün grubunu yüzde 35,5 oranında gerileme ile “türbinlerturbojetler, aksam ve parçaları”, yüzde 35,3 oranında gerileme ile “”reaktörler ve kazanlar” ve yüzde 34,5 oranında gerileme ile tekstil ve konfeksiyon makineleri, aksam ve parçaları” ürün grubu takip ediyor. 84. fasıl itibariyle incelediğimizde ise İtalya’ya ihracatımızda ilk sırada 104 milyon 880 bin dolar tutarında ihracat ile “içten yanmalı, pistonlu motorların aksam ve parçaları” ürün grubunun bulunduğ unu görüyoruz. Bu ürün grubunu, 96 milyon dolar tutarında ihracat ile “buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları” ve 69 milyon 569 bin dolar tutarında ihracat ile “çamaşır yı- kama makineleri” ürün grupları takip ediyor. Sektör ihracatında önemli yer tutan kalemler arasında; en yüksek ihracat artışı “hava-vakum pompası, hava/ gaz kompresörü, vantilatör-aspiratör” kaleminde kaydedilmiş olup, bu kalemin ihracat değeri yaklaşık 6 milyon dolardan 25 milyon dolara ulaşarak yüzde 295,2 oranında büyümüş durumda. Bu kalemin içinde de özellikle “aspiratörü olan filtreli davlumbazlara ait aksam ve parçalar” grubunun ihracatı dikkat çekiyor. Bu ürün grubunun ardından yüzde 201 oranında büyüme ile “metalleri haddeleme makineleri, bunların silindirleri” ve yüzde 131,6 oranında büyüme ile “yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. işler için makine, cihazlar” grupları sıralanıyor. 84. fasılda yer alan ürün grupları arasında İtalya’ya ihracatımızda ilk 20 sırada yer alan kalemlerden ihracatında düşüş yaşananlar ise, yüzde 30,5 oranında gerileme ile “buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları” grubu ve yüzde 11,7 oranında düşüşle “dokuma maddelerini yıkama, kurutma, ütüleme makine ve cihazları” grubu olarak sıralanıyor. İTHALATIMIZ DA ARTIŞ GOSTERİYOR Makine sektör toplamı itibariyle Türkiye’nin İtalya’dan ithalatının, 2007 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,1 oranında artarak 3 milyar 110 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydediliyor. İtalya’dan sektör ithalatımızı ürün grupları na göre incelediğimizde en fazla ithal edilen mal grubunun, 298 milyon dolar ile “takım tezgâhları” olduğunu görüyoruz. Bu ülkeden en fazla ithal edilen ikinci mal grubu ise, 288 milyon dolar tutarında ithalat ile “motorlar, aksam ve parçaları” oluyor 2007 yılında makine sektör toplamı ithalatında en fazla artışın ise, “türbinler-turbojetler, aksam ve parçalar” mal grubunda gerçekleştiği görülüyor. 84. fasıl itibariyle incelendiğinde ise 2007 yılında Türkiye’nin İtalya’dan en fazla ithal ettiği ürün grubunun, 181 milyon 734 bin dolar ile “Kendine Özgü Fonksiyonlu Makineler” olduğu görülüyor. Bu ürün grubunu 158 milyon 802 bin dolar ile “Yıkama, Temizleme, Kurutma, Doldurma vb. İşler İçin Makine ve Cihazlar” grubu ve 152 milyon 451 bin dolar ile “Dizel, Yarı Dizel Motorlar (Hava Basıncı ile Ateşlenen, Pistonlu)” grubu takip ediyor. Sektör ithalatında 2007 senesinde ilk 20 sırada yer alan ürün grupları arasında en bir önceki seneye göre yüksek ithalat artışının yüzde 204 oranında artış ile “metalleri haddeleme makineleri, bunları n silindirleri” ürün grubunda yaşandı- ğı kaydediliyor. İthalat artışında bu ürün grubunu yüzde 45,7 oranında büyüme ile “metal dökümü için kasalar, plakalar, kalıp modelleri” grubu ve yüzde 44,9 oranında büyüme ile “alternatifrotatif kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı motorlar” ürün grubu takip ediyor. 2007 senesinde İtalya’dan sektör ithalatımızda bir önceki seneye göre pek çok ürün grubunda düşüş yaşandığı gözleniyor. İthalatımızda ilk 20 sırada yer alan ürün grupları arasında bir önceki seneye göre en büyük düşüşün yüzde 24,1 oranında gerileme ile “toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için makineler” grubunda yaşandığı görülüyor. Bu ürün grubunun ardından yüzde 18 oranında gerileme ile “buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları”, yüzde 10,6 oranında gerileme ile “dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu)”, yüzde 8,4 oranında gerileme ile “yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. işler için makine ve cihazlar” ve yüzde 6,4 oranında gerileme ile “dokuma tezgahları (makineleri)” sıralanıyor.   TURKİYE’NİN SPOT: “ TÜİK verilerine göre 2007 yılında Türkiye’nin İtalya’ya OAİB iştigal alanı itibariyle makine ve aksamları ihracatı incelendiğinde, ihracatımızın bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,2 artarak 228 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülüyor. 2007 yılı itibari ile İtalya, Türkiye’nin sektör ihracatı yaptığı 6. ülke konumunda yer alıyor.”