Makine sektörü pek çok meslek grubunun istihdam edildiği bir alandır.Sadece mühendisler değil, makineciler, montajcılar...

Makine sektörü pek çok meslek grubunun istihdam edildiği bir alandır.Sadece mühendisler değil, makineciler, montajcılar, tornacılar ve benzeri meslek grupları sektörümüz için vazgeçilmezdir. Bu nedenle mesleki eğitim veren kurumlar ile özel sektör temsilcilerinin işbirliği makine sektörü için ayrı bir öneme sahiptir. Geçtiğimiz günlerde imzalanan “Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü” mesleki eğitim alanında özel sektör-kamu işbirliğinin geliştirilmesi, yurt dışında staj faaliyetinde bulunacak proje katılımcılarının istihdam edilebilirliğinin artırılması, özel sektör temsilcilerinin mevcut AB eğitim ve gençlik proje fırsatları ile ilgili etkin bir şekilde bilgilendirilmesi ve farklı sektör ve ölçekteki kurumların oluşturacakları ağlar ile uzun vadeli mesleki eğitim ve hareketlilik perspektifi oluşturabilmelerini hedefliyor. 

Her fırsatta vurguladığımız gibi mesleki eğitim, ülkemiz sanayisi ve geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Örneğin Japonya’da orta öğretimin yüzde 70’ini meslek liseleri oluşturuyor. Diğer taraftan Avrupa’da meslek liselerinden mezun olmuş iyi elemanlar, mühendislerin iki katı para kazanabiliyor. Meslek liselerinin işlerlik kazanması ve daha cazip hale gelmesi için bir strateji dahilinde hareket etmemiz gerekecektir. Bu nokta da devlete görev düştüğü gibi sanayicilere, meslek örgütlerine, derneklere ve birliklere de görev düşmektedir. Biz Makine İhracatçıları Birliği olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz ve fazlasını da yapma gayretindeyiz. Mesleki eğitim için atılan adımların takipçisi ve destekleyicisi olmaya devam edeceğiz.