Nüfus açısından dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, sahip olduğu ekonomik potansiyeliyle...

Nüfus açısından dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, sahip olduğu ekonomik potansiyeliyle Güneydoğu Asya’nın parlayan yıldızı olarak nitelendiriliyor. Türkiye ile ticari ilişkilerini her geçen yıl geliştiren Endonezya’ya yönelik makine ihracatımız ise 2012 yılında yüzde 27,8 artış gösterdi. 

Güneydoğu Asya ile Avustralya anakaraları arasında uzanan bir adalar grubu devleti olan Endonezya’nın karasuları, toplam yüzölçümünün yaklaşık olarak dört katıdır. Kuzeyde Malezya, doğuda Papua Yeni Gine ile komşu olan ülkenin batısında ve güneyinde ise Hint Okyanusu yer alır. Sahip olduğu 13 bin civarında adayla Endonezya, pek çok önemli ticari ve stratejik su yolunu kontrol ediyor. Topraklarının yarısından fazlası ormanlık olan Endonezya’nın önemli bir bölümü de volkanik dağlardan oluşuyor. 240,2 milyon nüfusuyla; Çin, Hindistan ve ABD’nin ardından Endonezya dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesidir. 1960’ların sonlarından itibaren uygulanan aile planlaması programı sonucunda nüfus artış oranı istenilen düzeye çekildi. Bu oran 1960 ve 1970’lerde yüzde 2,3, 80’li yıllarda yüzde 1,97 civarındayken 90’lı yıllarda ortalama yüzde 1,49’a geriledi. 2010 yılında ise nüfus artış oranı yüzde 1,97 olarak kaydedildi. Yüzölçümünün sadece yüzde 7’sini oluşturan Java, Bali ve Madura adalarında halkın yüzde 61’i yaşıyor. Ülke dil, din, kültürel ve sosyal açıdan çeşitlilik arz ediyor. Nüfusun yüzde 95’i Malay kökenli olan ülkede, aralarında Melanezyalı, Polinezyalı ve Mikronezyalıların da olduğu 300’ün üzerinde farklı etnik grup bulunuyor. Endonezya’da yaklaşık dört milyon Çin kökenli Endonezyalı yaşıyor. Endonezya maden kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Kömür, kalay, bakır, nikel, boksit, altın, gümüş, demir cevheri, kaolin, mermer, granit önemli maden kaynakları arasında yer alıyor. Ülke ayrıca, orman ve su ürünleri bakımından da zengindir. Endonezya 64 milyar ton ile dünyanın en büyük kömür rezervlerine sahip üç ülkesinden biridir. Kömür rezervinin yüzde 48’i linyit, yüzde 1,7’si antrasittir. Ülke, Avustralya’dan sonra dünyanın ikinci büyük kömür ihracatçısıdır. 2008 yılında üretim 218 milyon ton olarak kaydedildi. Endonezya’da 2010 yılı itibarıyla bakır üretimi 989 bin ton, altın üretimi 111 ton, ferro-nikel üretimi 17.970 ton, gümüş üretimi 323 ton, nikel üretimi ise 78 bin ton’dur.

EKONOMİK YAPILANMA SÜRECİ 
Bağımsızlığını 1945’te kazanan Endonezya, 1950’li ve 1960’larda yaşadığı büyük ekonomik sorunların ardından iktisadi hedeflerini beş yıllık kalkınma planları ile belirliyor. Kararlı iktisadi idare ülkenin istikrarlı bir büyüme oranı tutturmasını sağladı. Ekonomik büyüme oranı 1970-96 döneminde yıllık yüzde 6’nın üzerinde büyüyen Endonezya, 1960’larda fakir ülkeler arasında yer alırken, 1996 yılında ulaştığı 1.150 dolarlık kişi başına düşen milli gelirle orta gelirli ülkeler sınıfına yükseldi. Zengin doğal kaynakları, artan nüfusu ve son 25 yılda gösterdiği büyüme  performansı ile Uzakdoğu’nun kaplanları arasında sayılan Endonezya, 1997 yılı ortalarında baş gösteren Asya Krizi sonrasında yabancı yatırımcıların dikkatini çekti. Endonezya’nın dengeli bir ekonomiye sahip olmasında sanayi sektörünün rolü büyüktür. Ülkede birçok mineral kaynak bulunması ve bunun son 30 yıl içinde oldukça hızlı bir şekilde değerlendirilmesi, madencilik sektörünün ödemeler dengesindeki katkısını artırıyor. Ülkede 1980’lerin ortalarında hızlı genişlemeye başlayan imalat sanayi 1991 yılında ilk kez tarım sektörünü geride bıraktı. 2012 yılı içinde
imalat sanayi GSYİH’de yüzde 46,9 oranında paya sahip oldu. 2012 yılında hizmetler sektörünün GSYİH içindeki payı yüzde 38,6 iken tarım sektörünün  turizminin zaman içinde gelişmesi ise hizmetler sektörünün payının artmasını sağladı. Endonezya’nın ulusal ekonomisi içinde pek çok kamu teşebbüsü faaliyet gösteriyor.

ENDONEZYA’NIN EKONOMİ POLİTİKALARI
Endonezya’da harcanabilir gelirin düşük seviyede olması ihracatı büyümenin temel etkenlerinden biri haline getirdi. 1970’lerde Endonezya’nın ihracatını doğal kauçuk, hindistancevizi yağı, kurutulmuş hindistancevizi ve ham petrol gibi temel ticari mallar oluştururken, 1983 yılında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile sanayileşme ülkenin itici gücü oldu. Uzmanlara göre 1980 ortalarında turizmi geliştirmek üzere atılan kararlı adımlar da ihracata olumlu yansıdı. İzlenen maliye ve para politikaları nedeniyle ülke 2008 yılı sonundan itibaren ortaya çıkan küresel krizden diğer bölge ülkelerine göre daha az etkilendi. Ülke, global ekonomik kriz sonrası iç talebi ve büyümeyi artırma amaçlı mali politikalar izlemeye başladı. 2009 yılında transfer harcamaları ve memur maaşlarında artırıma gidilen Endonezya’da seçim döneminde de harcamalar arttı. Merkez bankası da 2009 yılında sıkı para  politikasında bu yönde bir değişikliğe gitti. Faiz oranları Merkez Bankası tarafından yüzde 6,5’e kadar düşürüldü. Merkez bankası enflasyon hedeflemesinden çok ekonomik büyümeye ağırlık verdi. Ülkede, önümüzdeki dönemde de halkın alım gücünü artıran gıda ve petrol ürünlerinde

sübvansiyona dayalı ekonomik politikalara ağırlık verilmesi bekleniyor. Merkez Bankası faiz oranı Temmuz 2013 itibariyle yüzde 6,5 seviyesindedir. Faiz oranlarında daha fazla indirimin rupiaha olan yabancı yatırımcı ilgisini azaltacağı tahmin ediliyor. Rupiahın değeri yılın son çeyreğinde ABD doları karşısında yükseldi. Ülkede döviz rezervleri 2012 yılı sonu itibarıyla 112,7 milyar ABD dolarıdır. 1997 yılındaki Asya krizinin etkileri Endonezya’yı da sarstı. Kriz sonrasında 1997-2001 yılları arasındaki yıllık ortalama büyüme eksi yüzde 0,17 oldu. 1998 yılında reel GSYİH yüzde 13,2 oranında daraldı. Ülkede izlenen ekonomik politikalar nedeniyle 1970-1996 yılları arasında yüzde 6’nın üzerinde bir kalkınma sağlandı. 1997-98 ekonomik krizinin ardından ekonomi, 2000 yılından itibaren yine hızlı bir kalkınma sürecine girdi. 2003-2007 döneminde GSYİH artış oranı ortalama yüzde 5,4 düzeyinde gerçekleşti. Economist Intelligence Unit (EIU) verilerine göre; Endonezya ekonomisi son dört yıl içinde en yüksek büyümeye yüzde 6,5 ile 2011 yılında ulaştı. 1990 yılı sonrasında özel tüketim ve ihracattaki artış ekonomik büyümede önemli bir rol oynadı. Asya Krizi sonrası kişi başına düşen milli gelirde büyük düşüş oldu. Bu rakam 1996 yılında bin 150 ABD doları iken 2001 yılında 688 ABD dolarına geriledi. Fakat ilerleyen yıllarda bir toparlanma süreci yaşandı ve 2006 yılında kişi başına gelir bin 500 ABD dolarına yak laştı. 2009 yılında kişi başına milli gelir 2 bin 200, 2010 yılında ise 3 bin ABD doları seviyesine yükseldi. 1990 yılı sonrasında özel tüketim ve ihracattaki artış ekonomik büyüme üzerinde en fazla etki eden unsur haline geldi.

 

ÜLKEDEKİ ÖNEMLİ SEKTÖRLER
Endonezya’da tarım sektörü (balıkçılık ve ormancılık sektörleri de dahil edildiğinde) ülkenin en önemli istihdam kaynağıdır. Ülke nüfusunun yüzde 53’üne iş olanağı ve önemli ihracat geliri sağlayan tarım sektörü, Endonezya’nın ulusal ekonomik büyümesinde de önemli rol oynuyor. Mahsulün büyük bir bölümü ülkenin ekonomik kayıtlarında yer almaz. Endonezya sanayileştikçe tarımın GSYİH içindeki payı da azaldı. 1970’li yılların başlarında tarımın GSYİH içindeki payı yüzde 40-50 iken bu değer 1997 yılında yüzde 14,8 oranına kadar geriledi. 2012 yılında ise bu oran yüzde 14,4 olarak kaydedildi. Yetiştirilen belli başlı tarım ürünleri pirinç, mısır, tatlı patates, soya fasulyesi, yer fıstığı, doğal kauçuk, kahve, kakao, çay, şeker, tütün, biber ve baharatlardır. Endonezya dünyanın ikinci en büyük palm yağı ve dördüncü en büyük kahve üreticisidir. Bunların yanında ülke, önde gelen kauçuk ve hint kamışı kaynağı, baharat ve belli başlı yağ üreticisi ve ihracatçısıdır. Endonezya Güneydoğu Asya’nın orman açısından en zengin devletidir. Ancak, kaçak ağaç kesimleri nedeniyle ormanlık arazileri hızla azalmaya başladı. Ormancılık, petrol ve doğal gazdan sonra Endonezya’ya en çok döviz kazandıran sektördür. Endonezya dünyanın en fazla kontrplak ihracatı yapan ülkesidir. Ormanlık alanların tümü devletin elinde olsa da özel işletmelere kiralanır. İmalat sanayi, Endonezya’nın iktisadi büyümesinin arkasındaki itici güçtür.Ülkede imalat sanayi 1965 yılından sonra GSYİH’nin üzerinde bir büyüme oranında seyretti. İmalat sanayisinin GSYİH içindeki payı 1965 yılında yüzde 8,3 olarak gerçekleşirken bu rakam 1991 yılında yüzde 20,8’e ulaşarak tarihinde ilk defa tarımı geride bıraktı. Sanayinin 2012 yılında GSYİH içindeki payı yüzde 47’ye çıktı. Ülkede imalat sanayi ekonomide giderek daha önemli bir rol oynamaya başladı. İmalat sanayisinde belli başlı sektörler arasında tekstil, kağıt, motorlu araçlar, demir-çelik, alüminyum, petrol rafinerileri, petrolkimyasallar, çimento ve yüksek teknoloji yer alıyor. Hükümet tarafından önem verilen sektörler; enerji, kimyasallar, tekstil, makine, metal işleme, madencilik ürünleri, elektronik, gıda, kakao, palm yağı ve kauçuk işleme endüstrileridir. Tekstil ve hazır giyim sanayi, petrol ve doğalgaz dışında ülkenin en büyük ihracat gelirini sağlayan temel sektördür.Ancak, son yıllarda Çin mallarının rekabetinden olumsuz etkilenmiştir. Kağıt sanayi ilk başlarda birkaç kamu şirketinden oluşurken 1980’lerde özel yatırım için ilgi çekici bir alan haline geldi. Endonezya’da bir dizi ağır sanayi de mevcuttur. Ülkede yıllık çelik üretimi 2,9 milyon ton civarındadır. Güneydoğu Asya’daki en gelişmiş uçak sanayisine sahip ülke en çok; küçük ve sabit kanatlı uçaklar, uçaklar için yedek parça, helikopter ve motor ihraç eder. Uçak sanayisine ek olarak Endonezya’nın, otomotiv yedek parçaları ve elektronik eşya üretme kapasitesi her geçen gün artış gösterir. Endonezya’da son zamanlarda yapılan araştırmalar ülkenin maden rezervlerinin tahmin edilenden çok daha zengin olduğunu gösterdi. Madencilik sektörünün 2010 yılı itibarıyla GSYİH içerisindeki payı yüzde 3,5 düzeyindedir. Endonezya’da inşaat sektörü, ülkenin hızla artan nüfusu ve altyapı eksikliği nedeniyle hızlı gelişme gösteren bir sektördür. Sektördeki gelişmede konut ve altyapı projeleri önemli unsurlar arasındadır. Ülkedeki inşaat sektörü hacmi 2008 yılında 37,3 milyar dolardır. 2013 yılı sonunda mevcut rakamın 75,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ülkede ulaşım ve iletişim sektöründe yabancı yatırımcılara karşı uygulanan kısıtlamaların 1994 yılında kaldırılmasıyla birlikte bu alanda pek çok proje uygulamaya koyuldu. Söz konusu projeler özellikle iletişim sisteminin genişletilmesi ile otoyol ve havaalanları inşasında yoğunlaştı. İletişim sektöründe 1994’ten itibaren mobil telekomünikasyon sistemi daha yaygın hale getirilip modernleştirildi. 1997 Asya Krizi sonrasında altyapı yatırımları büyük darbe yedi ve uzmanlara göre yetersiz altyapı, Endonezya’nın muhtemel ekonomik büyümesinin önündeki en büyük engel durumunda. Endonezya enerji kaynakları açısından geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Giderek azalmasına rağmen Endonezya’da büyük petrol rezervleri ile birlikte önemli doğal gaz ve kömür yatakları mevcut. Ayrıca Endonezya, güneş enerjisi, gelgit enerjisi ve rüzgardan elde edilen enerjiye ek olarak hidro-elektrik santralleri gibi gelişme potansiyeli  olan daha geleneksel enerji kaynaklarına da sahip bir ülkedir.

YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE İLE TİCARET
Endonezya’ya yabancı sermaye girişinde son yıllarda artış gözleniyor. Ülkede 2007 yılında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını teşvik amacıyla yeni yasa uygulamaya koyuldu. Yeni yasa; yabancılara yerli yatırımcıyla eşit muamele, ulusallaştırmaya karşı koruma, serbest sermaye transferleri, anlaşmazlıklarda uluslararası uzlaşmaya gitme, minimum sermaye miktarı olmaması, belirli tip yatırımlarda vergi teşviki gibi yenilikler getirdi. Ancak mevcut altyapı, yasal sistemdeki belirsizlikler ve uygulama farklılıkları yabancı yatırımlar önündeki en büyük engellerdir. Endonezya, Türkiye’nin de üyesi olduğu D-8 ülkeleri içindedir. Bu organizasyonun amacı, üyelerinin sosyo-ekonomik ilişkilerinin zenginleştirmek ve üye ülkeler arasındaki ticari işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak şeklinde tanımlanıyor. Türkiye ile Endonezya arasındaki dış ticaret hacmi özellikle son yıllarda artış gösterdi. 2008 yılında ihracatımızdaki yükseliş nedeniyle dış ticaret açığımız 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2009 yılında ise küresel kriz nedeniyle hem ihracatımız hem de ithalatımız azaldı. İthalatımızda daha büyük oranda bir
düşüş yaşandığı için Endonezya ile olan ticaret açığımız 766 milyon dolar seviyesine gerilerken toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 1,3 milyar dolar olarak kaydedildi. 2010 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre aynı kalarak 250,7 milyon dolar oldu. 2010 yılı ithalatımız ise 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 45,3 oranında artarak 1,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2011 yılında ihracatımız yüzde 22,9 oranında artarak 308 milyon dolara çıktı. İthalatımız ise yüzde 30,8 artarak 1,9 milyar dolar olarak kaydedildi. 2012 yılında iki ülke arasında gerçekleşen ticaret hacmi 2 milyar dolar oldu. Türkiye’nin Endonezya’ya yönelik ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,9 azalarak 243,7 milyon dolara geriledi. 2012 yılı ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 1,8 milyar dolar civarında gerçekleşti.

ENDONEZYA’NIN MAKİNE İHRACATI 6,1 MİLYAR DOLAR OLDU
Endonezya’nın makine ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 6,1 artış göstererek 6,1 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2011 yılında Endonezya’nın makine ihracatı 5,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Endonezya 2012 yılında en fazla Singapur’a makine ihraç etti.
2011 yılında Singapur’a 1,3 milyar dolarlık makine ihraç edilirken bu rakam 2012 yılında yüzde 7,7 azalarak 1,2 milyar dolar seviyesine geriledi. 2012 yılında Endonezya’nın en fazla makine ihraç ettiği ikinci ülke 798,5 milyon dolarla Japonya oldu. Japonya’ya 2011 yılında gönderilen ürünlerin değeri 751 milyon dolardı. Söz konusu ülkeye yönelik ihracat artışı yüzde 6,3 oldu. Endonezya’nın en fazla makine ihraç ettiği ilk 20 ülke listesinin üçüncü sırasında ise ABD yer alıyor. 2012 yılında ABD’ye 680 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken 2011 yılında bu rakam 453,2 milyon dolar seviyesindeydi. ABD’ye yönelik ihracat artışı yüzde 50,1 olarak kayda geçti. Endonezya’nın 2011 yılına göre makine ihracatını en fazla artırdığı ülke yüzde 86,2 ile Birleşik  Arap Emirlikleri oldu. Endonezya’nın Türkiye’ye yönelik makine ihracatı 2011 yılında 35,1 milyon dolarken bu rakam 2012 yılına yüzde 12,5 artış kaydederek 39,5 milyon dolara ulaştı. Türkiye, Endonezya’nın en fazla makine ihracat ettiği ilk 20 ülke listesinin son sırasında yer alıyor. Endonezya 84. fasılda en fazla matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler kaleminde ürün ihraç etti. 2011 yılında söz konusu ürün grubunda 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken 2012 yılında bu rakam yüzde 32,6 artarak 1,8 milyar dolar rakamına yükseldi. Listenin ikinci sırasında ise ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları yer alıyor. Söz konusu mal grubunda 2012 yılı ihracat rakamları 458 milyon dolar olarak kaydedildi. 2011 yılında bu rakam 420,7 milyon dolar seviyesindeydi.Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları kaleminde yaşanan ihracat artışı yüzde 8,8 oldu. Listenin üçüncü sırasında bulunan buzdolapları,dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları kaleminde 2011 yılında 383,8 milyon dolar değerinde ürün ihraç edilirken bu rakam, 2012 yılında yüzde 18,8 artışla 456,1 milyon dolara yükseldi. Endonezya 2012 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 32,6 artışla en fazla matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler kaleminde ihracat gerçekleştirdi.

MAKİNE İTHALATINDA ÇİN İLK SIRADA
Endonezya’nın makine ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 28,4 milyar dolar rakamına yükseldi.Endonezya’nın 2011 yılında ithal ettiği makineleri değeri 24,7 milyar dolardı.2012 yılı verilerine göre Endonezya’nın en fazla makine ithal ettiği ilk 20 ülke listesinin ilk sırasında Çin yer alıyor.Çin’den 2011 yılında 6 milyar dolar ithalat gerçekleştirilirken bu rakam 2012 yılında yüzde 17,4 artarak 7,1 milyar dolara yükseldi. Endonezya listenin ikinci sırasında bulunan Japonya’dan 2012 yılında 6,8 milyar dolarlık makine ithal edildi. 2011 yılında bu rakam 5,8 milyar dolar seviyesindeydi.Japonya’dan gerçekleştirilen ithalattaki artış yüzde 16,4 oldu. Endonezya’nın en fazla makine ithal ettiği ilk 20 ülke listensin üçüncü sırasında Tayland yer alıyor. Söz konusu ülkeden 2011 yılında 1,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilirken bu rakam, 2012 yılında yüzde 9,7 artış kaydederek 2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Endonezya’nın 2012 yılında bir önceki yıla oranla makine ithalatını en fazla artırdığı ülke yüzde 131,9 ile Vietnam oldu. Vietnam’dan 2011 yılında 114 milyon dolarlık makine ithalatı gerçekleştirilirken 2012 yılında bu rakam 264,4 milyon dolara yükseldi. Türkiye, Endonezya’nın en fazla makine ithal ettiği ülkeler listesinin 32. sırasında bulunuyor. Endonezya 2011 yılında Türkiye’den 16,9 milyon dolarlık makine ithal ederken bu rakam, 2012 yılında 27,8 artış kaydederek 21,6 milyon dolara yükseldi. Endonezya 84. fasılda 2012 yılı itibariyle en fazla otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri kaleminde ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu ürün grubunda 2011 yılında 2,1 milyar dolarlık ürün ithal edilirken 2012 yılında bu rakam, yüzde 4,8 artarak 2,2 milyar dolara yükseldi. Listenin ikinci sırasında buldozerler, greyderler, toprak tesviye makineleri, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler bulunuyor. 2012 yılında söz konusu kalemde gerçekleştirilen ithalat bir önceki yıla oranla yüzde 3,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. 2011 yılında bu rakam 2,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Üçüncü sıradaki ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları ürün grubunda 2011 yılında 1,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilirken bu rakam, 2012 yılında yüzde 19,4 artış göstererek 1,6 milyar dolara yükseldi. 2012 yılında Endonezya’nın makine ithalatında en fazla artış yüzde 51,5 ile kendine özgü  bir fonksiyonu olan diğer makineler ve mekanik cihazlar kaleminde gerçekleşti. Söz konusu ürün grubunda 2011 yılında 615 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilirken 2012 yılında bu rakam 932,5 milyon dolar olarak kayda geçti.

TÜRKİYE’NİN MAKİNE İHRACATI YÜZDE 27,8 ARTTI
Türkiye’nin 84. fasılda Endonezya’ya gerçekleştirdiği makine ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,8 artarak 21,5 milyon dolara yükseldi. 2011 yılına Endonezya’ya gönderilen makinelerin değeri 16,8 milyon dolardı. Türkiye’nin Endonezya’ya yönelik makine ihracatının ilk sırasında tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makine ve cihazlar ürün grubu bulunuyor. 2011 yılında söz konusu kalemde 674 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam 2012 yılında, yüzde 354 artarak 3 milyon dolara yükseldi. Listenin ikinci sırasında bulunan toprak, taş, metal cevheri vb.ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama,kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb.makineleri mal grubunda, 2012 yılında 3milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.2011 yılında söz konusu ürün grubundaki ihracatın değeri 830 bin dolardı. Toprak,taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme,tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme,yoğurma, kalıplama vb. makineleri kalemindeki ihracat artışı yüzde 266,3 olarak kaydedildi. Türkiye’nin Endonezya’ya yönelik makine ihracatında ilk 10 ürün listesinin üçüncü sırasında ise ev veya çamaşırhane tipi yıkama makineleri (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) ürün grubu bulunuyor. Söz konusu kalemde 2011 yılında 574 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam, 2012 yılında yüzde 368,1 artarak 2,6 milyon dolar seviyesine yükseldi.2012 yılında Türkiye’nin Endonezya’ya yönelik makine ihracatında en fazla artış yüzde 368,1 ile ev veya çamaşırhane tipi yıkama makineleri (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) ürün grubunda yaşandı.

İTHALATIMIZ 39,4 MİLYON DOLAR
84. fasıl itibariyle 2012 yılında Türkiye’nin Endonezya’dan en fazla ithal ettiği ürün grubu baskı yapmaya mahsus makineler; kopyalama ve faks makineleri; bunların aksam, parça ve aksesuarları oldu. Söz konusu kalemde 2011 yılında 15,3 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilirken bu rakam, 2012 yılında yüzde 15,3 azalarak 12,9 milyon dolara geriledi. Listenin ikinci sırasında yer alan ısı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar, elektrikli olmayan şofbenler veya depoları kaleminde 2012 yılında 8,2 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. 2011 yılında bu rakam 384 bin dolar seviyesindeydi. Söz konusu ürün grubunda yaşanan ithalat artışı 2041,4 olarak kaydedildi. Türkiye’nin Endonezya’dan makine ithalatında ilk 10 ürün grubu listesinin üçüncü sırasında otomatik bilgi işleme makineleri, bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştürücüler yer alıyor. 2012 yılında söz konusu ürün grubunda 5,7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Türkiye’nin 2012 yılında Endonezya’dan makine ithalatında en fazla artış yüzde 9022,3 ile toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. makineleri kaleminde yaşandı. Türkiye’nin 2011 yılında Endonezya’dan gerçekleştirdiği makine ithalatı 35 milyon dolarken bu rakam, 2012 yılında yüzde 12,5 artarak 39,4 milyon dolar seviyesine yükseldi.

“İHRACATTA SORUN YAŞAMIYORUZ”
AYDIN TUNCEL
REMAS PAZARLAMA MÜDÜRÜ
Redüktör imalatı alanında 1966 yılından bu yana faaliyet gösteren Remas Redüktör; 2003 yılı itibariyle şeker, çimento, petrokimya ve enerji sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ağır tip ekipmanların üretimini de gerçekleştiriyor. Firmamız bugün itibariyle üretiminin yüzde 50’den fazlasını ihraç ediyor. İhraç pazarlarımız arasında İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya, Yunanistan, İran, Mısır, Tunus, Cezayir, Güney Kore, Japonya, Güney Afrika, Avustralya’nın yanı sıra Güneydoğu Asya ülkelerinden Taylan, Vietnam ve Malezya ve Endonezya da bulunuyor. Endonezya’ya ihracat konusunda bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Endonezya ve ihracat gerçekleştirdiğimiz diğer ülkelerde servis ve tesis devreye alma hizmetlerimizi özenle yerine  getiriyoruz.“ENDONEZYA’YA SAC İŞLEME MAKİNELERİ İHRAÇ EDİYORUZ”
HAKAN ÇEKİ
ERMAKSAN MAKİNA ULUSLARARASI SATIŞ SORUMLUSU
“Dünyanın 70 ülkesine Ermaksan markasıyla sac işleme makineleri ihraç ediyoruz. Endonezya da firmamızın pazarlama ağına dahil olan bir ülke. Takım tezgahları sektöründe Avrupa’da köklü geçmişe sahip, yerleşik firmalar mevcut.Bu açıdan bakınca Avrupa pazarında yeni yatırım alanları oluşmak güç bir durum. Biz, gelişmekte olan ülkelere ürün satıyoruz. Son dönemde yaşanan siyasi karışıklara kadar, Ortadoğu da bizim için önemli bir bölgeydi. Başta Endonezya olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerinde de bir çıkış yakalamak istiyoruz. Müslüman bir ülke olması, Endonezya’daki faaliyetlerimiz açısından büyük bir avantaj.
Diğer bir avantajımız ise Türkiye, Avrupa ülkelerinde Asya ülkesi olarak algılanırken Asya ülkelerinde de Avrupalı bir ülke olarak değerlendiriliyor. Çin ile Endonezya arasında ithalat vergilerinin kalkmış olması da fiyatlarda rekabet edilmesini zorlaştıran bir diğer problem.