Asf alt üreten fabrikalar “Asfalt Plenti” olarak isimlendiriliyor. Asfalt karışımını hazırlamakla görevli büyük ve kapsamlı bir makine olan asfalt plentinin...

Asf alt üreten fabrikalar “Asfalt Plenti” olarak isimlendiriliyor. Asfalt karışımını hazırlamakla görevli büyük ve kapsamlı bir makine olan asfalt plentinin ihracatında, Türkiye hızla yol almayı sürdürüyor. 2013 yılı verilerine göre ihracatını 160 milyon doların üzerine çıkarmayı başaran Türkiye’nin, ithalat-ihracat dengesinde de durum lehine.

Asfaltın ana kullanım alanı, ulaşımı sağlayan yollardır. Asfalt üretimi, ana bileşeni bitüm ile bitümlü bağlayıcılardan çeşitli katkılara, soğuk karışımlardan, sıcak karışıma ve satıh kaplamalarına kadar uzanan bir yelpazede; üretim ve uygulama ekipmanlarıyla bir endüstri kolu olarak değerlendiriliyor. Asfalt üretiminin gerçekleştirildiği fabrikalar ise “Asfalt Plenti” olarak adlandırılıyor. Plent, tesis anlamına gelen İngilizce ‘plant’ olarak yazılan kelimenin zaman içinde Türkçeye yerleşmiş halidir. Tesis veya fabrika anlamına gelen ismindeki ‘plant’ ifadesi aslında bu üretim ekipmanının ne kadar geniş kapsamlı olduğunu da vurguluyor. Arabayla üzerinden geçtiğiniz asfalt karışımını hazırlayan aslında büyük bir makine olan asfalt plentinin ihracatında, Türkiye hızla yol almayı sürdürüyor. Bu zor ve kapsamlı üretim alanında faaliyet gösteren sınırlı sayıdaki firmalar ise İstanbul, Ankara ve Bursa gibi sanayi kentlerinde yoğunlaşıyor. Yıllar içinde gelişen ve artan yerli üretime paralel olarak ihracat rakamları da yükseldi. Dünya genelinde asfalt plenti ihracatında 18’inci sırada kendine yer bulan Türkiye, 2013 yılı verilerine göre ihracatını 160 milyon doların üzerine çıkarmayı başardı. Büyük altyapı yatırımlarından beslenen sektör, gelişimini sürdürse de istikrarını koruyabilmesi için, Türk makine sektöründe yaşanan temel sıkıntılarla benzerlik gösteren sorunlarının çözülmesini bekliyor.

Asfalt Üretim Tesisinin ve Kullanılan Ekipmanların Yapısı

Sıcak karışım asfalt, bir karışım tesisinde (asfalt plent) üretilir. Asfalt plenti; kısaca sıcak bitüm ile değişik boyutlarda gruplandırılmış agreganın bir mikserde karıştırılarak serime hazır hale getirildiği tesistir. Tesis, mobil veya sabit olarak inşa edilebilir. Mobil tesisler taşınabilir olduğundan işten işe götürülebilir. Sabit tesisler ise genellikle kalıcı yaşam alanlarının sezonluk veya yıllık yol inşa ve mevcut yol tamir ihtiyaçlarını karşılamak üzere, genellikle şehir merkezleri dışında ancak olabildiğince yakın alanlarda inşa edilir. Asfalt plentinin ana mantığı, su içeriği alınan harmanlanmış bir agrega grubu ile belirli sıcaklıktaki sıcak bitümün karıştırılarak serime hazır hale getirilmesidir. İki tip asfalt üretim tesisi vardır: Beç tipi ve Kontinü tip plentler.

Beç (Batch) tipi bir asfalt plentte bulunan üniteler ve bu ünitelerde gerçekleştirilen uygulamalar şu şekilde sıralanabilir:

Soğuk Mal Siloları: Agreganın kontrollü olarak agrega depo alanından plent bünyesine sürekli imalata katılmasını sağlayan depolardır.

Bantlar: Soğuk mal silosundan mal taşıyan ünitelerdir. Drayer: Agreganın ısıtılıp kuru hale getirildiği, içinden alev geçirilen döner kazan şeklindeki ünitedir. Elevatör: Drayerden çıkan sıcak agreganın üst ünitelere taşınmasını sağlayan zincir-kova taşıyıcı sistemli ünitedir. Elek: Sıcak malın boyutlandırılarak ayrıldığı ünitedir.

Sıcak Mal Silosu: Dyerden çıkarak elevatörle taşınmış olan elenmiş sıcak agreganın tartım ve karışım için hazır bekletildiği ünitedir.

Tartım Ünitesi: Büyüklüğüne göre ayrılmış olan sıcak agreganın istenilen miktarlarda tartılarak karışıma katıldığı ünitedir.

Sıcak Asfalt Tankı: Sıcak bitüm oluşturmak üzere içindeki borudan alev geçirilerek ısıtılan bitüm tankıdır.

Asfalt Tankları: Üretim için gerekli olan fazla bitümin depolandığı, gerektiğinde sıcak asfalt tankına iletilmek üzere bekletildiği ünitedir.

Bitüm Tartım Ünitesi: Sıcak asfalt tankından, karışıma istenilen miktarda bitüm eklenmek üzere pompalar yardımıyla aktarılan ünitedir.

Mikser: Asfalt karışımı hazırlamak üzere tartılmış olan agrega ve sıcak bitümün belirli süre karıştırılarak sıcak asfalt son mamulü elde edildiği paletli karıştırıcıdır.

Kuru Siklon: Drayerden çıkan tozun tutularak karışımda kullanılmasını sağlayan ünitedir. Kontinü tip bir plenti, beç tip plentten ayıran en önemli özellik ise agreganın kurutulması ve asfalt karışımının aynı ünitede, drayerde, gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla sıcak agrega silosu, sıcak agrega elekleri ve mikser bulunmaz. Kontinü tip plentler Drum-mix plent olarak da adlandırılır. Kontinü tip plentte, geleneksel beç tipi bir drayer (tambur) görünümüne sahip mikser bulunmaktadır. Bu ünite kontinü plentin en önemli ünitesidir. Tambur sadece agregayı değil, asfaltı da karıştırarak sıcak karışım oluşturur. Dolayısıyla görünüm olarak benzer olsa da beç tipi tamburdan görev itibariyle ayrılır. Beç tipi drayerde ısıtıcı ve agrega akış yönü zıt iken kontinü plentlerde genellikle soğuk agrega girişi ve brülör aynı uçta yer alır ve malzemenin akış yönü ve sıcak hava akımı aynı yönlüdür. Beç tipinde karşı akış söz konusuyken kontinü plentlerde genellikle paralel akış söz konusudur. Ters akışlı kontinü mikserler de vardır. Kontinü sistem tamburlarında yeniden kullanım girişi denilen geri kazanılmış malzemenin ve asfalt çimentosunun karışımda kullanılmasını sağlayan bir giriş bulunabilmektedir. Bu sistem karşı akışlı bir sistemdir. Agrega brülörün karşı tarafından tambura girer ve akış yönü brülöre doğrudur. Malzemenin girişi brülör alev arkasından olur. Bu sayede malzeme yüksek sıcaklıktan korunarak dayanımını kaybetmeden karışıma katılmış olur. Diğer bir tip kontinü sistemde ise tambur yine beç tipinde olduğu gibi sadece kurutma görevi görür ve tamburun hemen çıkışında bir mikser (kaplama ünitesi de denilmektedir) bulunmaktadır. Sıcak karışımın depolanması sürekli üretim halindeki bir plentte zaruridir. Genellikle yükleme boşaltma süreleri ile araçların sayısının plent üretim kapasitesine yetişemediği durumlarda veya oluşabilecek herhangi bir aksiliğe karşın üretimin durmadan, hazırda karışımın bulunması gerektiği durumlarda kullanılır. Dengeleme ve depo siloları olarak ayrılırlar. Depo siloları genellikle izole edilmemiştir, çünkü malzemenin silo içinde kalma süresi birkaç saattir. Dengeleme silosu ise uzun süreli depolama amacıyla kullanılır ve izolasyonludur. Sıcak karışım depolarına iletim çeşitli şekillerde olabilir. Kovalı elevatör, kayışlı konveyörler ve helezonlar bunlara örnektir.

Asfalt Plent Üniteleri

Sıcak karışım plentinin üniteleri, plentin kapasitesini belirleyen ünitelerdir. Genellikle saat başına ton üretimi olarak hesaplanan kapasite, plent mikserinin büyüklüğü baz alınarak hesaplanır. Plent mikserine mal taşıyan diğer ünitelerin hızları ve taşıma kapasiteleri de plent kapasitesini etkileyen dolaylı unsurlardır. Bileşen üniteler dışında kapasiteyi etkileyen diğer unsurlar arasında çevresel koşullar, agrega özellikleri ve karışım koşulları da sayılabilir. Agrega özelliklerinden en önemlisi agreganın nem içeriğidir. Dolayısıyla agreganın kurutulması başlı başına bir sorun olmaktadır. Kurutma yüzdesi, drayer veya drum-mikserin kapasitesine bağlı olmaktadır. “Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücüne bağlıdır” sözüne benzer şekilde bir plentin kapasitesi de o plentin ünitelerinin en küçük kapasiteye sahip ünitesinin hızına bağlıdır. Başlıca plent üniteleri şunlardır:

Soğuk Mal Siloları ve Besleme Üniteleri

Malzeme Stoklama: Agrega stoklama alanlarındaki yığınlardır. Bu yığınlar ilk geldiklerinde saha teknisyeni tarafından doğru büyüklükte oldukları doğrulanmalıdır. Aynı zamanda doğrulamada kullanılan örneğin tüm agrega yığınını temsil ediyor olmasına dikkat edilmelidir. Bu yığınların depolandığı alanın kirlenme, başka malzemelerle karışma, dağılma veya bozulma gibi olumsuzluklardan etkilenmemesi gerekmektedir. Bunun için gerekli çevresel önlemler alınmalıdır. Sık yağış alan bölgelerde, agregaların sürekli ıslanarak su muhteviyatının artmasını önlemek amacıyla stok alanının üzeri kapatılabilir. Kullanılacak filler malzemenin de aynı şekilde korunması gerekmektedir.

Soğuk Mal Siloları (Bunkerler): Plente agreganın girdiği ilk ünite olması dolayısıyla çok önemlidir. Stok agregalarının yüklenmesi segregasyonun önlenmesi açısından önemlidir. Değişik tiplerde soğuk mal siloları bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları, sürekli ve titreşimli olanlardır. Sürekli tipte olanlar sabit ve ayarlanabilir sürgülü tipte olanlar olarak ikiye ayrılırken, titreşimli olanlar da tek hızlı veya ayarlanabilir hızda vibrötörler olarak ikiye ayrılır.

Asfalt Depolama Tankları: Diğer bir tür besleyici ünite ise asfalt depolama tanklarıdır. Servis tankı olarak da adlandırılan tanka asfalt iletmek üzere depolama yapan ünitedir. Servis tanklarındaki bitümin asfalt depolama tankları asfaltın tankerden kolayca boşaltılabileceği şekilde konumlandırılmış olmalıdır. Asfalt tankı içersinde kalan malzeme miktarı her zaman ölçülebilecek şekilde kalibre edilmeli ve aynı zamanda asfaltın teslim ve geri dönüş hatlarında akabilmesi için yeterli derecede ısıtılmış durumda tutulmalıdır. Isıtma işlemi tankın içinden geçen alev borusu, kızgın yağ veya elektrikli bir sistemle gerçekleştirilebilmektedir. Kullanılan ısıtma metodunun dışında tank ile açık bir alevin doğrudan teması önlenmelidir. Kızgın yağlı sistemde devir daim yapan rezervuardaki kızgın yağ miktarı sürekli kontrol edilmeli, mevcut bir azalmanın asfalt kazanı içinde bir sızıntı anlamına gelebileceği unutulmamalıdır. Bu durum tank içindeki asfaltın kirlenmesine neden olacaktır. Asfaltın iletildiği tüm borular, pompalar ve tartı kovaları ısı kaybını önleyecek, dolayısıyla asfaltın sürekli sıvı halde kalmasını sağlayacak ısıtma bobinleri veya ceketlerine sahip olmalıdır. Tank içindeki asfaltın sıcaklığını kontrol etmek için tankın bir veya birden fazla noktasında termometre bulunmalıdır.

Toz Kontrol ve Toplama Üniteleri

Teknisyeni toz üniteleri konusunda ilgilendiren en önemli iki husus; toz ünitelerinin ilgili gaz ve toz emisyon standartlarını sağlama hususunda dikkatli olması ve bunu sağlayan cihazların üretim sistemi ile bütünleşik olması sebebiyle bu cihazların sıcak asfalt üretimi nasıl etkilediğinin farkında olmasıdır. Plent bünyesinde havaya salınan emisyonları azaltıcı üniteler bulunmaktadır. Buna rağmen bir miktar gaz ve toz atmosfere karışmaktadır. Bu miktarın belirlemesinde görsel metotlardan renk skalaları ile çıkan duman yoğunluğundan kirlilik miktarı tahmin edilebilse de kesin sonuç alınamamaktadır. Bunun belirlenmesi için, ışığın geçiş miktarından kirlilik miktarını belirleyebilen fotoelektrik hücreler kullanılan elektronik apaklık ölçerler kullanılabilmektedir. Bir plentteki en belirgin kirlilik kaynağı elbette ki yanma üniteleridir. Tıkanmış, kirli ve hava-yakıt karışımı ayarlanmamış yakıcılar, normal yanma ürünleri dışında daha fazla miktarda duman çıkışına neden olur. Dolayısıyla yakıcıların temizliği ve ayarlanması önemlidir. Diğer bir kirlilik kaynağı agrega tozudur. Özellikle döner kurutucudan çıkan toz miktarı en önemli olanıdır. Burada kullanılan toz kolektörleri hava kirliliğini önlemedeki emisyon limitlerine uyulma noktasında önemli görev üstlenir. Genellikle üç tip toz tutucu ünite bulunmaktadır, bunlar: Sentrifüj etkisinin kullanıldığı kuru ve sulu siklonlar ile tekstil filtrelerin kullanıldığı torba filtrelerdir (baghouse). Agreganın aşırı tozlu olduğu yerlerde kurulan plentlerde bu sistemler seri olarak ardı ardına ikili veya çoklu olarak bağlanabilmektedir. Bu ünitelerden alınan malzeme genellikle filler malzeme olarak tartılıp karışıma geri döndürülmektedir. Böylelikle geri kazanım ve maliyetin düşürülmesi de söz konusu olmaktadır. Bunun dışında, diğer ünitelerden gerçekleşen toz kaçakları da bulunmaktadır. Bunun önlenmesi ve kaynakları açısından her plent için bir programlı çalışma ve önleyici faaliyet raporu çıkarılmalıdır.

Sıcak Asfalt Depo Üniteleri

Geçici kesintilerden dolayı asfalt serim işini aksatmadan devam ettirmek için, plent bünyesinde üretilen sıcak asfaltı depolayan ünitedir. Üretim kapasitesi fazla olduğunda veya taşıyıcı kamyon sayısı üretimi karşılayamadığında, depolanan sıcak asfalt (HMA- hot mix asphalt) daha sonra kamyonlarla serim sahasına iletilir. Mikserden çıkan karışım konveyör taşıyıcılarla depoya iletilir. Burada üretimden gelen sıcak asfalt kısa süreli depolanır ve taşıyıcı kamyonlar bu silonun altına yanaşarak sıcak asfaltı serim alanına taşımak üzere doldurulur. Depolama sırasında silonun dolmasını sağlayan taşıyıcı kovaların (hopper) boşaltım sırasında segregasyonu önlemek amacıyla tamamıyla doldurulmaması ve en az 1/3lük kısmının doldurulması sağlanmalıdır. Ayrıca boşaltım ucunda sıcak asfalt silosuna şaşırtma levhası koyarak HMA’nın içerdeki segregasyonu da önlenmelidir.

Asfalt Plentinin Çalışma Sistemi

Konkasörlerde kırılan malzemenin çeşit li boyutlarda eleklerden geçirilmesiyle elde edilen istenilen boyutlardaki agrega plentin besleme silolarına doldurulur. Her bunkerde farklı boyutta malzeme vardır. Elektronik olarak yapılan ayarlarla her bunkerden istenilen miktarda agrega, bunker altındaki taşıyıcı banta dökülür. Taşıyıcı bant malzemeyi, kurutucuya (Drier) taşıyacak diğer banta (Kurutucu bantı) boşaltır. Kurutucu bantından kurutucu içine dökülen malzeme kurutucu içinde döne döne boşalma ağzına akarken kurutucunun içinde rutubetten arınır ve yaklaşık maksimum 180°C sıcaklıkta, kurutucu dik elevatörüne dökülür. Kurutucunun boyutları ve brülör kapasitesi plentin kapasitesini belirleyen unsurlardan biridir. Agregadaki rutubet plentin kapasitesini etkiler. Dik elevatör sıcak agregayı taşımak üzere yapılmış zincirli tip kovalı bir taşıyıcıdır. Isıtılmış agrega kovalı elevatör ile plentin en üst noktasındaki eleğin üzerine taşır. Elekte boyutlarına göre ayrıştırılan malzeme dört ayrı bunkere dökülür. Bunkerlerin altındaki kantar vasıtasıyla her malzemeden istenilen miktarda tartılarak alınan malzeme plentin mikserine dökülür. Asfalt plenti kurutucudan fanlar aracılığıyla emilen toz malzeme plent filtresinden ve siklonlardan toplanmak suretiyle biriktirilir. Bu malzeme (filler) agrega ile bitüm arasında dolgu malzemesi görevini yapar, agreganın bitümle birlikte dışını kaplayarak birbirine bağlanmasını sağlar. Plentin mikseri plentin kapasitesini belirleyen temel unsurlardan biridir. Mikser kapasitesi ve ortalama karışım süresi, plentin kapasitesini verir. Agrega plentin mikserine dökülürken aynı anda sıcak bitüm mikser içine püskürtülmek suretiyle belirli bir süre karıştırılır ve karışım sonunda mikser alt kapağı açılarak; karışım kamyon damperine veya sıcak ürün stok bunkeri arabasına dökülür. Buradan da yola taşınarak, serme ve sıkıştırma ekipmanlarıyla süreç tamamlanır. Soğuk silolardan gelen agrega içinde filler malzemesinin yetersiz olması durumunda bu (filler) malzeme özel olarak imal edilmek suretiyle (konik veya özel kırıcılar yardımıyla) plent yanındaki bir siloya yerleştirilerek miksere karışım sırasında ilave edilir. Plent mikserine ülke şartlarına göre bağlayıcılığı artıran, dış ortam şartlarına direnci sağlayacak özel katkılarda kullanılabilir. Anlatılan bütün işlemler plentin otomatik sistemi içinde bilgisayar programları aracılığıyla gerçekleşir. Her şey otomatik olarak operatör kabininden yönetilir. Plent bilgisayarından alınacak çıktılarla karışımda kullanılan agregaların çeşitleri, bitüm, filler ve diğer katkıların hangi oranda oldukları, günlük malzeme harcamaları görülür.

Dünya Genelinde İthalat -İhracat Durumu

Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü verilerine göre, 2012 yılında 11 milyar dolar olan dünya geneli asfalt plenti ihracatı, 2013 yılında yüzde 0,4 azalarak 10,9 milyar dolar seviyesine geriledi. İhracat listesinin ilk sırasında bulunan ABD, 2013 yılında 1,403 milyar dolar değerinde asfalt plenti ihraç etti. 2012 yılında bu rakam 1,546 milyar dolar seviyesindeydi. ABD’nin asfalt plenti ihracatı yüzde 9,3 azaldı. Listenin ikinci sırasındaki Çin 2012 yılında 1,340 milyar dolar değerinde asfalt plenti ihraç etti. 2013 yılında bu rakam yüzde 3,6 artışla 1,389 milyar dolar seviyesine yükseldi. En fazla asfalt plenti ihraç eden ilk 10 ülke listesinin üçüncü sırasındaki Almanya 2013 yılında 1,314 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2012 yılında Almanya’nın asfalt plenti ihracatı 1,364 milyar dolardı. Almanya’nın asfalt plenti ihracatı 2013 yılında yüzde 3,6 azaldı. Türkiye, dünya geneli asfalt plenti ihracatı listesinin 18. sırasında yer alıyor. 2012 yılında 146 milyon dolar değerinde asfalt plenti ihraç eden Türkiye, 2013 yılında yüzde 10,8 artışla 162 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. En fazla asfalt plenti ihraç eden ilk 10 ülke listesinde, 2012 yılına göre ihracatını en fazla artıran ülke ise yüzde 47,9 ile Belçika oldu. Belçika 2012 yılında 243 milyon dolar değerinde asfalt plenti ihraç ederken bu rakam 2013 yılında 359 milyon dolar seviyesine yükseldi. Dünya ölçeğinde asfalt plenti ithalatı ise 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azaldı. 2012 yılında 10,9 milyar dolarlık asfalt plenti ithal edilirken 2013 yılında bu rakam 10,6 milyar dolar seviyesine geriledi. ABD, 2013 yılında 944 milyon dolar rakamıyla en fazla asfalt plenti ithal eden ilk 10 ülke listesinin ilk sırasında yer alıyor. ABD’nin 2012 yılı asfalt plenti ithalatı 907 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Söz konusu ülkenin 2013 yılında ithalatı yüzde 4 arttı. Listenin ikinci sırasında ise Rusya yer alıyor. 2012 yılında Rusya 543 milyon dolar değerinde asfalt plenti ithal ederken bu rakam 2013 yılında, yüzde 26,5 artarak 687 milyon dolar olarak kaydedildi. Kanada, dünya geneli asfalt plenti ithalatı listesinin üçüncü sırasında yer alıyor. 2013 yılında Kanada’nın asfalt plenti ithalatı yüzde 24,2 azalarak 527 milyon dolar oldu. 2012 yılında bu rakam 696 milyon dolar seviyesindeydi. Türkiye, 2013 yılında dünya geneli asfalt plenti ithalatı listesinin 21. sırasında yer alıyor. Türkiye, 2012 yılında 149 milyon dolar değerinde asfalt plenti ithal ederken, 2013 yılında bu rakam yüzde 0,8 artarak 150 milyon dolar olarak kaydedildi. En fazla asfalt plenti ithal eden ilk 10 ülke listesinde, 2012 yılına göre ithalatını en fazla artıran ülke ise yüzde 26,5 ile Rusya oldu.

Türkiye’nin İhracatı Artıyor

Türkiye’nin asfalt plenti ihracatı 2013 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 10,8 artarak 161,5 milyon dolara yükseldi. 2012 yılında bu rakam 145,8 milyon dolardı. Türkiye 2013 yılında en fazla Almanya’ya asfalt plenti ihracatı gerçekleştirdi. 2012 yılında söz konusu ülkeye 20 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam, 2013 yılında yüzde 11,1 artarak 22,3 milyon dolar seviyesine yükseldi. Listenin ikinci sırasında ise Irak bulunuyor. Türkiye’nin Irak’a yönelik asfalt plenti ihracatı 2013 yılında 21,8 milyon dolar oldu. 2012 yılında bu rakam 11,9 milyon dolardı. Irak’ yönelik ihracat yüzde 83 arttı. Listenin üçüncü sırasında bulunan Brezilya’ya 2012 yılında 4,6 milyon dolar değerinde asfalt plenti ihraç edilirken bu rakam 2013 yılında 10,7 milyon dolar oldu. Söz konusu ülkeye yönelik ihracattaki artış yüzde 131,3 olarak kayda geçti. Türkiye’nin 2013 yılında asfalt plenti ihracatını en fazla artırdığı ülke yüzde 185,8 ile Fas oldu. Fas’a 2012 yılında 1,9 milyon dolar değerinde asfalt plenti ihraç edilirken bu rakam, 2013 yılında 5,4 milyon dolar seviyesine yükseldi. Türkiye 2013 yılında en fazla toprak, taş, cevher vb. ayıran, yıkayan makinelerin parçaları kaleminde ihracat gerçekleştirdi. 2012 yılında söz konusu mal grubunda 114,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam, 2013 yılında yüzde 9 artışla 124,5 milyon dolar seviyesine yükseldi. Listenin ikinci sırasında yer alan metal cevherlerini tasnif etme, eleme, ayırmaya/yıkamaya mahsus makineler ürün grubunda 2013 yılında gerçekleştirilen ihracatın değeri 22,5 milyon dolar olarak kaydedildi. 2012 yılında bu rakam 24,1 milyon dolardı. metal cevherlerini tasnif etme, eleme, ayırmaya/yıkamaya mahsus makineler ürün grubundaki ihracat yüzde 6,9 azaldı. Listenin üçüncü sırasındaki mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahs

us makineler kalemindeki ihracat 2012 yılında 7,4 milyon dolar seviyesindeyken, 2013 yılında bu rakam yüzde 96,7 artarak 14,5 milyon dolar rakamına yükseldi. Türkiye’nin asfalt plenti ithalatı 2012 yılında 149,1 milyon dolarken bu rakam, 2013 yılında yüzde 0,8 artarak 150,4 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Türkiye 2013 yılında 38 milyon dolarla en fazla Almanya’dan asfalt plenti ithal etti. 2012 yılında söz konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın değeri 65,1 milyon dolardı.

Türkiye’nin 2013 yılında Almanya’dan gerçekleştirdiği ithalat yüzde 41,7 azaldı. Listenin ikinci sırasında bulunan İtalya’dan 2012 yılında 28,4 milyon dolarlık asfalt plenti ithal edilirken bu rakam, 2013 yılında yüzde 21 azalarak 22,5 milyon dolar olarak kaydedildi. Üçüncü sırada bulunan Çin’den 2013 yılında 17,8 milyon dolar değerinde asfalt plenti ithal edildi. 2012 yılında Türkiye’nin söz konusu ülkeden gerçekleştirdiği asfalt plenti ithalatı 4 milyon dolardı. Çin’den gerçekleştirilen ithalattaki artış 349,4 oldu. Türkiye’nin 2013 yılında asfalt plenti ithalatını en fazla artırdığı ülke de yüzde 349,4 ile Çin oldu. T

ürkiye 2013 yılında en fazla metal cevherlerini tasnif etme, eleme, ayırmaya/yıkamaya mahsus makineler kaleminde ithalat gerçe

kleştirdi. Söz konusu kalemde 2012 yılında 31,9 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilirken bu rakam 2013 yılında, yüzde 110 artarak 66,9 milyon dolar olarak kaydedildi. Listenin ikinci sırasında bulunan toprak, taş, cevher vb. ayıran, yıkayan vb. makinelerin parçaları kaleminde 2013 yılında 52,1 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. 2012 yılında bu rakam 60,9 milyon dolardı. 2013 toprak, taş, cevher vb. ayıran, yıkayan vb. makinelerin parçaları ürün grubu ithalatı yüzde 14,6 azaldı. Listenin üçüncü sırasındaki mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makineler kaleminde 2012 yılında 56,3 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirilirken bu rakam 2013 yılında yüzde 44,3 azalarak 31,3 milyon dolar seviyesine geriledi. Türkiye’nin 2013 yılında yüzde 110 ile ithalat oranını en fazla artırdığı kalem metal cevherlerini tasnif etme, eleme, ayırmaya/yıkamaya mahsus makineler oldu.

 

 

“Yüksek Teknolojiyle Üretim Yapıyoruz”
Tahir Aydoğdu
Çesan Firma Yöneticisi

“Firmamız 1984 yılında filtrasyon tesisleri ve soğutucular imal ederek üretim faaliyetlerine başladı. 1995 yılında ise, asfalt plent tesisleri imalatıyla iş hacmimizi artırdık. Dünya standartlarına uygun şekilde dizayn edilmiş yüksek teknolojilerin kullanıldığı asfalt plent tesisleri, toz tutucular-filtreler ve kaset tipi soğutucular üretimimize başarıyla devam ediyoruz. Asfalt karışımını hazırlayan büyük makineler olan asfalt plenti üretiminde dünyaya örnek olacak teknolojileri kullanıyoruz. Bu kapsamda asfalt plentinde üniversal bus sistemini dünyada ilk uygulayan firmayız. Kullandığımız PLC ve SCADA çözümleriyle birçok önemli firmaya örnek olduk. Asfalt plenti ağır iş makinesidir ve açık arazide çalışır. İçlerine ne kadar düşük geçirgenlikli yapsanız dahi toz girer. Kurucumuzun gerek Almanya’da gördüğü eğitim sırasında gerekse de görev aldığı önemli firmalarda edindiği tecrübe birikimi şirketimizi çok iyi noktalara taşıdı. Kurulduğumuz yıllardaki amacımız toz tutucu filtreler üretmek olduğundan firmamızın adının asfalt plenti ile ilgisi yok. Bacasından partikül atan, zehirli gaz yayan firmalara hizmet vermeyi düşünüyorduk. Bu teknolojileri Türkiye’ye transfer edelim istedik. Fakat ilk yıllarda temas kuruduğumuz firmalara çevre kirliliğini engelleyici teknolojilerimizi anlattığımızda aldığımız tepkiler pazarın bu tip teknolojilere ne kadar uzak olduğunu gösterdi. Bu nedenle pazarlama stratejimizi değiştirerek, ‘Bacadan attığınız parayı cebinize koyun!’ sloganını ürettik. Örneğin çimento fabrikalarında bacadan atılan toz, çimentonun en yüksek değerli, en iyi halidir. Tuttukları tozu doğrudan paketlemeye verebileceklerini anlattık. Aynı şekilde marangoz makinelerinden çıkan talaş, ısınmada veya kağıt fabrikalarında kullanılabilir. Filtrelerin bu tip yararlarını anlatmaya başlayınca insanlar farklı gözle bakmaya başladı ve pazar da istediğimiz ivmeyi yakaladık.İlerleyen süreçte yeni ürünler de geliştirdik. Filtre ile başladığımız üretimimizi üç ayrı alanda sürdürüyoruz. Ürünlerimizi Doğu Avrupa, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere birçok noktaya ihraç ediyoruz.”

 

 

“Uluslararası Bir Marka Olma Vizyonuyla Hareket Ediyoruz”
Nezir GENCER
Simge Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı

“Simge Grup şirketlerinden E-MAK Makine’yi 1992 yılında asfalt üretimi ve müteahhitliği yapan grup şirketlerinin ihtiyacı olan iş makinelerini üretebilmek amacıyla kurduk. Firmamız 1998 yılına kadar da, yol yapımında kullanılan asfalt kesme makinesi, finişer gibi çeşitli makineler üreterek ve Simge Grup şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalıştı. Daha sonra yurt dışından yüksek fiyatlarla ithal edilerek kullanılan ve E-MAK tarafından üretilebilmesi için hiçbir engel olmayan ilk asfalt plenti üretimini gerçekleştirerek kullanıma aldık. İlk üretimimizin beklediğimizde daha fazla başarı sağlaması üzerine, diğer kuruluşlara da üretim yapmak üzere yeni bir yapılanma stratejisi oluşturarak uygulamaya koyduk. Bu strateji doğrultusunda; ulusal ve uluslararası pazar araştırmaları yapıldı, fabrika binası ve üretim ve montaj alanı ihtiyaçları belirlendi. Uluslararası bir şirket olma ve sektörde ilk üçe girme hedefi doğrultusunda bir vizyon belirledik. Yönetim ve organizasyon yapımızı da bu stratejiye uygun hale getirerek üretim teknolojimizi ve artan ihtiyaca uygun olarak makine parkımızı genişleterek üretime başladık. E-MAK; ürün çeşitliliği, ürün teknolojisi, ürünlerinin kalite düzeyleri, üretim teknolojileri ve üretim kapasitesi, insan kaynakları gibi konulardaki hedef ve stratejilerine uygun olarak gelişme, büyüme ve dünya markası olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Simge-Mat, Simge Koca-Falt, Simge İz-Falt olarak hali hazırda; 2 milyon ton/yıl agrega üretim, 750 bin ton/yıl BSK üretim, 1 milyon ton/yıl uygulama kapasitesi olan bu şirketlerimiz kurulu oldukları ve komşu il ve ilçeler ile resmi ve özel sektör kuruluşlarına hizmet veriyor. E-MAK olarak 1998 yılından bu yana, üretimimizin önemli kısmını bir kısmını Avrupa, Asya ve Afrika’daki çok sayıda ülkeye ihraç ediyoruz.”