Kasım ayı sonunda makine sanayii sektor platformu başkanlar kurulu 3. toplantısını gercekleştirdik. sekreterya gorevi genel sekreterliğimizce yurutulen ve 27 dernek/birlik/oda/osb’nin uye olduğu bu platform ve kasım ayı toplantısında ortaya cıkan sonuc bildirisi, makine sektorunun organizasyonel orgutlenme ve sektorel bilinclenme acısından ne kadar tecrube kazanmış olduğunun bir gostergesi olmuştur.Dünyanın ve Türkiye’nin...

Dünyanın ve Türkiye’nin gündeminde olan mali krizin makine sektörünü de olumsuz yönde etkilediğine daha önce de ifade etmiştim. Bu kriz, yılın son aylarında özellikle ihracat üzerinde de negatif etkilerini göstermiş ve yıllık toplam ihracatlarda artışlar gözlenmesine rağmen Aralık ayında düşüşler olmuştur. Nitekim 2008 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 25, makine sektörü ihracatı ise yüzde 10 gerilemiştir.

Bilindiği gibi, sektöre yönelik mali destek programları, kriz ve uzun vadeli perspektişeri değerlendirmek amacıyla Kasım ayı sonunda Makine Sanayii Sektör Platformu Başkanlar Kurulu 3. toplantısını gerçekleştirdik. Sekreterya görevi Genel Sekreterliğimizce yürütülen ve 27 Dernek/Birlik/Oda/OSB’nin üye olduğu bu Platform ve Kasım ayı toplantısında ortaya çıkan Sonuç Bildirisi, makine sektörünün organizasyonel örgütlenme ve sektörel bilinçlenme açısından ne kadar tecrübe kazanmış olduğunun bir göstergesi olmuştur.

Krizin değerlendirildiği ve alınması gereken önlemlerin ortaya konulduğu Dergimizin 7. sayısında kısaca yer verilen bu bildiri, makine sektörünün öneminin takdir edilerek kriz dönemi ile birlikte kriz sonrası dönem için de sektörün taleplerinin tüm Kurum/Kuruluşlar tarafından dikkate alınması üzerinde durmaktadır.

Gerek Dış Ticaret Müsteşarlığı, gerek Yönetim Kurulumuz gerekse Genel Sekreterliğimiz olarak bu bilinç ile çalışmalarımıza ve faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu kapsamda fuar, alım heyeti, ticaret heyeti, diğer tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra bir yandan da proje çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Özellikle hedef pazarlara yönelik ticaret heyeti organizasyonlarına ağırlık vermeyi planlayan Birliğimiz bu yönde çalışmaları nı yürütmektedir. Örneğin, DTM koordinatörlüğünde Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen başkanlığında 20-23 Ocak 2009 tarihleri arasında Mısır’a bir Ticaret Heyeti organize ediyoruz.

Mısır’ın ikili fasıl bazında en fazla ithal ettiği ürün grubunun makine ve aksamları olması ayrıca, Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında 2009 yılı Ocak ayı başından itibaren Mısır’a makine ve aksamları ile inşaat malzemeleri dahil olmak üzere yatırım malları ithalatında uygulanan yüzde 10 oranındaki KDV’nin kaldırılacak olması bu ülkeyi sektörümüz açısından cazip hale getirmektedir. Gerek bu heyet organizasyonunun, gerekse planladığımız diğer faaliyetlerin firmaları mızın etkin katılımı ile amacına ulaşmasını arzuladığımı belirterek sektörümüz firmalarına bu zorlu dönemde başarılar dilerim.

Saygılarımla.