“Türk plastik sanayisi, Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi olma özelliğini 2014 yılında da sürdürdü. Hammadde ve mamul toplam ihracatı 6,1 milyar dolara yükseldi.

“Türk plastik sanayisi, Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi olma özelliğini 2014 yılında da sürdürdü. Hammadde ve mamul toplam ihracatı 6,1 milyar dolara yükseldi. Sadece mamul bazındaki ihracat ise, 4 milyar 976 milyon dolardı. Dış ticaret fazlası mamullerde yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 12,4 artarak 1,9 milyar dolar oldu. Şunu da vurgulamak isterim ki, plastik mamullerde iç tüketimin yüzde 91’ini yine yerli imalatla karşılıyor. İthalatın payı sadece yüzde 9 seviyesindedir. Sektör 2014 sonu itibariyle 867 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı gerçekleştirdi. Türk plastik sektörünün büyümesi, tüm yapısal sorunlarına rağmen ülke büyümesinin üzerinde seyrediyor. İç pazar koşulları, diğer sektörlerle yakından ilgilidir. Büyüme oranımızı, Türkiye ekonomisin de ürün verdiği sektörlerdeki büyüme doğrudan etkiliyor. Ancak istikrarlı büyümemizin 2015’de süreceğini şimdiden söyleyebiliriz. 2015 yılı içinde yüzde 5 veya biraz daha üzerinde bir üretim artışı tahmini yapmak yanlış olmayacaktır. Bu da, 37 milyar dolarlık bir üretim anlamına gelir. Ancak, üretimimizi belirleyecek diğer unsurlar tahmin edilebileceği gibi ana ihracat pazarımız olan Rusya, Avrupa, Ortadoğu ülkelerindeki talep miktarı, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşmesini beklediğimiz hammadde ucuzlamasından kaynaklı üretim artışları belirleyici olacaktır. PAGDER olarak ana hedefimiz sektörün her türlü örgütlenmesine katkı sağlamak oldu. Daha önce olduğu gibi 2015’de de bu ana hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2012 yılında, imzaları attığımız ve üç yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz plastik sektörünün üretim üssü olacak Kırklareli Vize’deki PAGDER Aslan Özel Organize Sanayi Bölgesi tamamlanmak üzere. Plastik İhtisas OSB olarak tescil ettirdiğimiz bölgemizde, ‘İhtisas OSB’ kimliği ile yeni teşvik yasasında yok sayıldığımız batı bölgelerinde de ‘Bölgesel Teşvik Destekleri’nden istifade imkanını en azından OSB katılımcılarımıza sunmuş olduk. Bugün itibariyle PAGDER olarak elimizdeki arsa stokunun tamamını tükettik. Yılın ikinci yarısında alt yapıya başlamayı hedeflediğimiz bölgemizde yılsonunda ilk fabrikalarımızın temellerini atmayı ümit ediyoruz.

Bir sektörel STK olarak böylesine büyük bir projeyi, yatırım ortamını sektörümüz ve ülkemize kazandırdığımız için gururluyuz. 2014’te yürüttüğümüz, plastik sanayicileri ve genel iş dünyasının gelişmesi için karar alıcılar ile kamuoyuna yönelik yoğun bir sektör savunuculuğu faaliyetlerimiz bu yıl da sürüyor. Ekonomik, idari ve siyasi gelişmeleri takip ediyor, hem üyelerimizi bilgilendiriyor, öneriler geliştiriyor ve karar süreçlerine katkı yapmaya çalışıyoruz. Örneğin, PAGDER’in bu kapsamda, başka sektörlerde örneği çok az görülen biçimde, 97 ülkede plastik pazarının durumu, rakipler, dikkat edilecek hususlar, hangi ürünlerde avantajlar söz konusu bu bilgileri içeren ve bilimsel yöntemlerle hazırlanmış ‘Dünya Plastik Atlası’ adını verdiğimiz rehberimizin yayınını bu yıl da sürdürecek. Sektör ve iş dünyasındaki paydaşlarımızla birlikte yurt dışı fuar ve iş gezilerini organize etmeye devam edeceğiz. 2014 yılında, plastik endüstrilerine yönelik teknik bilgi ve pazarlama-iletişim alanlarında 30’dan fazla eğitimi gerçekleştirdik ve planlı biçimde sürdürüyoruz. Eğitim odaklı bu seminer ile makine üreticilerimizin, kullanıcı kişi ile firmalarımızın bilgi ve birikimi artacak; sektör mensuplarımıza bu değerli bilgilere erişim fırsatı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Küresel alanda AB Plastik Hammadde Üreticileri Birliği (Plastics Europe), AB Plastik Mamul Üreticileri Birliği (EuPC), Uluslararası Plastik Dernekleri Direktörler Konseyi (CIPAD) ve AB Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri Üreticiler Birliği (EUROMAP) üyeleriyle de sektörümüzün gelişimine katkı sağlayan ortak çalışmalarımıza bu yıl da devam edeceğiz.”