Yeni dönemde ekonominin dümenine Nihat Zeybekci geçti. İki dönem Denizli Tekstilve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanlığını sürdüren Zeybekci, 2004-2011 yıllarıarasında Denizli Belediye Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler KongresiTürkiye Heyeti Başkanlığı; 2005-2011 yılları arasında ise Türkiye Belediyeler BirliğiBaşkan Vekilliği yaptı. Üç yıl Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevindebulunan, çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, evli ve dört çocukbabası. Moment Expo’nun bu sayısında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi dahayakından tanıyarak 2014 yılına dair plan ve öngörülerini bulabilirsiniz.Ocak sayımızın sektörden bölümünde; beton santrali üretimi alan ında 39 yılıgeride bırakan Elkon firmasını mercek altına aldık. 2011 yılınd a devreye aldığıyeni fabrikasıyla beton santrali üretim kapasitesini yıllık 300 adede çıkaran Elkon’un, inovasyon konusundaki başarıları ve ürettiği dünyanın en büyük mobilbeton santraliyle ilgili bilgi aldık.

Sektörden sayfalarımızın ikinci bölümünde ise servo motorlu pre s projesiniTÜBİTAK destekli Ar-Ge çalışmaları sonucunda tamamlayarak endüs triyelkullanıma sunan Karakoç Kalıp Metal Form’un başarı hikayesine y er verdik.MSSP Focus bölümümüzün bu ay ki konuğu ise Tüm Asansör Sanayici ve İşAdamları Derneği (TASİAD). Makine Sanayii Sektör Platformu’na ü ye kuruluşlariçinde önemli bir yere sahip olan TASİAD’ın son dönem çalış malarıyla ilgiliYönetim Kurulu Başkanı Levent Akdemir’den bilgi aldık.

Sektörel eğitim kurumları ve genç kuşağın başarılarına yer verd iğimiz sayfalarımızaTürk sanayisi için ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insa n gücünü oluşturmak,Türkiye’nin kalifiye mühendis ihtiyacını karşılamak ve ala nında uzmanmühendisler yetiştirmek hedefiyle yola çıkan Nişantaşı Üniversi tesi MakineMühendisliği Bölümünü taşıdık.

Kapak konumuz ise vida, cıvata, somun, pul, rondela, perçin gib i parçalardanoluşan, sanayi ürünleri dışında insanların yaşamlarında kulland ıkları tümeşyaları da bir arada tutan bağlantı elemanlarının makine sektö rü açısındanönemini araştırdık. “Bağlantı Elemanları” sektörünün yapısı, so runları veihracat verileriyle önde gelen firmaların sektöre yönelik düşün celerini kapakhaberimiz içinde bulabilirsiniz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim KuruluBaşkanı İbrahim Burkay ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi veKontrol Genel Müdürü Harun Uslu’nun röportajıyla birlikte farkl ı sektörel analizlerinde yer aldığı bu yılının ilk sayısını keyifle okuyacağ ınızı düşünüyoruz.