Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyümesi ve kalkınması için en önemli mekanizmalardan biri, sürdürülebilir bir model olarak Kredi Garanti Fonlarıdır. Güney Kore ve Japonya, ekonomik kalkınmada...

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyümesi ve kalkınması için en önemli mekanizmalardan biri, sürdürülebilir bir model olarak Kredi Garanti Fonlarıdır. Güney Kore ve Japonya, ekonomik kalkınmada Batı’dan farklı iki modelken, her iki modelin de temel dayanağı, ekonomik kalkınmada Kredi Garanti Sistemlerinin geçmişten gelen yaygın ve sürdürülebilir model olmalarıdır.

Japonya GSYİH büyüklüğü ve kişi başı milli geliri, dünya toplam üretimindeki payı ve ihracatıyla incelenmeye ve örnek alınmaya değer bir ülke. Bununla birlikte Japon Bankacılık Sistemi ve kredilendirme sistemi de ayrıca araştırmalara konu oluyor. “Japonya Ekonomisinin Gizli Gücü” başlıklı kitap da Japonya’yı dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi yapan, kurumsallaşmış ekonomik sistemlerin bir parçası olan Japon Kredi Garanti Sistemini inceleyerek örnek modelin tüm bileşenlerinin okuyucularla paylaşmayı hedefliyor.