www.intracen.org/countries
ITC’nin web sitesinde bulunan yaklaşık 240 ülke ve bölge pazarını inceleyen profiller sunmaktadır. Her profil, ilgili ülke hakkında aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır.
• Ticari Performans Endeksi (TPI); sektörel ticari performansı değerlendirmektedir. TPI her ülkenin anahtar ihracat sektörleri hakkında genel bir profil ve sıralama sunduğu gibi her sektörün uluslararası...

www.intracen.org/countries

ÜLKE BAZLI REKABET EDİLEBİLİRLİK BİLGİ KAYNAĞI

ITC’nin web sitesinde bulunan yaklaşık 240 ülke ve bölge pazarını inceleyen profiller sunmaktadır. Her profil, ilgili ülke hakkında aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır.

• Ticari Performans Endeksi (TPI); sektörel ticari performansı değerlendirmektedir. TPI her ülkenin anahtar ihracat sektörleri hakkında genel bir profil ve sıralama sunduğu gibi her sektörün uluslararası rekabet edilebilirliğini değerlendirmek amacıyla bir dizi statik ve dinamik gösterge sağlamaktadır. Beş yıllık ticari veri mevcuttur.

• Ulusal İhracat Performansı ve Ulusal İthalat Profili; ülkelerin ithalat/ihracat performansının genel taslağını sunmaktadır. Bunu yaparken ülkelerin ticari portföylerinin oluşumunu, uluslar arası talep ve sektör çeşitliliğinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak ele almaktadır. Beş yıllık ticari veri mevcuttur.

• Ticari Verilerdeki Ticari İstatistiklerin ve Teknik Notların Tutarlılığı; seçilen ülkenin ve partner ülkelerin istatistiklerini karşılaştırma olanağı sağlayarak bu ikisi arasındaki farkları belirlemeye ve tutarsızlıkları ölçmeye yardımcı olur. Teknik notlar, ulusal ticari verilerin nasıl toplandığı ve üstündeki sınırlamaların neler olduğu hakkında açıklamalar yapmaktadır.

• Hizmet sunulan diller; İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.

• Siteye erişim ücretsizdir