Kuruldukları günden bugüne endüstriyel fırınların tasarım ve üretiminde uzmanlaştıklarını söyleyen Sistem Teknik Ar-Ge Müdürü Akın Obalı, “Dünyanın...

Kuruldukları günden bugüne endüstriyel fırınların tasarım ve üretiminde uzmanlaştıklarını söyleyen Sistem Teknik Ar-Ge Müdürü Akın Obalı, “Dünyanın dört bir yanına teknoloji ihraç eden bir şirket olarak kendimizi konumlandırıyoruz” diyor. 35 yılı aşan deneyimin daha yenilikçi ve verimli bir hale gelmesi için Ar-Ge çabalarına hız veren Sistem Teknik, geçtiğimiz yılın son günlerinde bu adımını Türkiye’nin 309’uncu Ar-Ge Merkezi’ni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na akredite ederek taçlandırdı.

Sistem Teknik, üretime ilk olarak Ankara’da “Sistem Teknik Endüstriyel Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.” unvanı ile başladı. 1994’te Dudullu DES Sanayi Sitesi’ne taşınan Sistem Teknik, 2012’de TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerine geçti ve halen bu tesislerde üretime devam ediyor. 2007’de Patent Sertifikası ve Biyet Isıtma Fırını konusunda “Faydalı Model Belgesi”; 2009’da TSE Belgesi, iş sağlığı ve güvenliği konusuna verdiği önemle de OHSAS 18001 Sertifika’sını alan Sistem Teknik, 22 Aralık 2011 tarihinde alüminyum ve kompozit sektörüne yoğunlaşmak üzere “Sistem Teknik Endüstriyel Fırınları Ltd. Şti.” adının ve “Marka Tescil Belgesi”nin sahibi oldu. “İlk faaliyete geçtiğimiz günden beri Ar- Ge’yi ve Ar- Ge ile ilgili gelişmeleri hedef alan bir yapıya sahibiz” diyen Sistem Teknik Ar-Ge Müdürü Akın Obalı, Sistem Teknik Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları ve hedeflerini Moment Expo ile paylaştı.

Ar-Ge merkezinizin yapısı ve faaliyetleri hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz?

Sistem Teknik, Ar-Ge çalışmalarına 2013 yılında başladı. Yeni Ar-Ge Yasası’na uygun olacak bir merkezin oluşturulması için 2015 içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalardan sonra 2016’nın başlarında Bakanlığa resmi olarak başvuruda bulunduk. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sistem Teknik Türkiye’nin 309’uncu Ar-Ge Merkezi olarak kabul edildi. Sistem Teknik, sanayi fırınları imalat sektörü içinde önemli bir yere sahiptir. Ar-Ge çalışmalarımızla beraber üretimimizin yüzde 60- 65’ini dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ediyoruz. Sektör için alüminyum dökümhaneleri ve fırınları, alüminyum folyo ve levha fırınları, alüminyum ekstrüzyon hattı fırınları gibi ürünler ve bu konularda hassas parçalar imal ediyor olmamız, ulaştığımız teknolojik seviyeyi ve güvenilirliğimizi de kanıtlar nitelikte. Bu sebeple ilk faaliyete geçtiğimiz günden beri Ar- Ge’yi ve Ar- Ge ile ilgili gelişmeleri hedef alan bir yapıya sahibiz. Sanayi sektörlerinde yer alan hassas ürünlerin en kapsamlı ve belirleyici unsuru olan ve işletmelerin yatırımları arasında yer alan ergitme ve ısıl işlem fırınları ile çeşitli fırın ekipmanlarını, uluslararası standartlara göre üretiyoruz. Faaliyet konumuza giren tüm ürünler, gerçekleştirilen Ar-Ge projelerimizle neticelendiriliyor ve tüm çıktılar her konuda test ve deneylerle kontrol ediliyor.

Kaç kişilik bir Ar-Ge ekibiniz var?

Ana fabrika binamızın içerisinde ancak ayrı ve bağımsız bir mekânda bulunan merkezimizde araştırmacı, teknisyen ve destek elemanlardan oluşan 40 kişilik ekibimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ar- Ge ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çalışmaların koordinasyonunda firmamızdaki diğer birimler, özellikle pazarlama bölümü etkin rol oynuyor. Yapacağımız yenilikler konusunda müşterilerimizin talepleri de devamlı olarak araştırılıyor. Diğer taraftan endüstriyel fırınlarla ilgili sanayideki diğer sektörlerin genel taleplerini de değerlendirmeye çalışıyoruz.

Ar-Ge süreçlerinizde temel olarak ne amaçlıyorsunuz? Yeni bir ürün ortaya koymak mı yoksa ürün geliştirmek mi?

Her ikisi de bizim hedeflerimiz arasında yer alıyor. Temel olarak Ar-Ge merkezimizin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Tersine mühendislik, metod geliştirme, yeni ürün geliştirme, sürekli iyileştirme, ürün kalitesinin yükseltilmesi, ürün standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü yeniliklerin uygulanması, yeni üretim teknolojileri geliştirilmesi, Ar- Ge kültürümüzün yükseltilmesi, Ar- Ge departmanı için kaliteli personel yetiştirilmesi ve Ar- Ge istihdamının artırılması. Ar- Ge çalışmalarını bu anlayış altında sürdüren şirketimiz, işbirliği halinde olduğu müşterileri ve tedarikçileriyle, mevcut proje ortakları hangi platformda olursa olsun ihtiyaç duyulan veri paylaşımını da her zaman sağlayabiliyor. Sanayicilere yönelik projelendirdiğimiz ve imalatları özel bir titizlikle tamamlanan yatırım malları niteliğindeki ürünlerin yer aldığı sanayi fırınları sektörü, Ar- Ge çalışmalarında en yüksek harcamaların yapıldığı alan olarak da öne çıkmaktadır.

Ar-Ge merkezinizin geliştirdiği, üzerinde çalıştığı ve katma değerini artırdığı ürün gruplarından da söz edebilir misiniz?

İlk sırada bahsetmemiz gereken ürünümüz alüminyum dökümhaneleri ve fırınlar olacaktır. Alüminyum ergitme/tutma fırınları, biyet döküm makinesi, külçe döküm makinesi, gaz alma üniteleri, seramik köpük filtreler, TiBor besleyiciler, sürekli tip alüminyum kütük homojenizasyon tesisi, alüminyum kütük homojenizasyon fırınları, biyet kesme testeresi, kütük stoklama sistemleri, yolluklar ve baca sistemleri bu grupta yer alan ürünlerimizdir. Diğer yandan alüminyum folyo/levha fırınları ayrı bir ürün grubumuzu oluşturuyor. Benzer şekilde, alüminyum ekstrüzyon hattı fırınları ürün grubumuz içerisinde ise alüminyum biyet ısıtma fırını, sıcak kütük kesme makinesi, alüminyum yaşlandırma fırını ile kalıp ısıtma fırını yer alıyor. Bununla birlikte, kompozit otoklavları ve fırınları ve özel proses (ısıl işlem) fırınları ürün gruplarımıza yönelik Ar-Ge çalışmalarımız da aralıksız sürüyor.

Merkezinizin ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyonu için neler söyleyebilirsiniz? Devlet kurumlarının Ar-Ge uygulamalarına yönelik destekleriyle ilgili düşünceleriniz nedir?

Biz yeni kurulan bir Ar-Ge merkezi olduğumuz için devlet kurumlarıyla çok detaylı bir koordinasyon içerisine henüz giremedik. Fakat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkezimizle ilgili her tür soru ve sorunlarımızda bize destek olmaya devam ediyor. Şunu belirtmek isterim ki, geçtiğimiz yıl kabul edilen yeni Ar-Ge mevzuatıyla birlikte Ar-Ge merkezlerine pek çok yeni özellik eklendi. Özellikle Ar-Ge merkezi için gerekli personel sayısının 50’den 30’a (daha sonra da 15’e) düşürülmesiyle bizim gibi daha küçük ölçekli, Ar-Ge merkezinde 40 kişilik bir ekip çalıştırabilecek firmaların da bir merkez kurma şansı ortaya çıktı. Bu değişiklik, bizi Sistem Teknik Ar-Ge Merkezi’ni kurmamız için teşvik etti diyebilirim.

Hizmet alanınız içinde patent ya da faydalı model başvuru sayılarında artış gözlenmesini bekliyor musunuz?

Tescilli bir Ar-Ge merkezi olmamızla beraber hedeflerimiz de çok büyüdü. Şu anda faydalı model ve patent sayımızın firma yaşımıza oranla düşük olduğunun farkındayız. Bu durumu değiştirmek için de çalışmaya devam ediyoruz. Çok yakın bir zamanda yeni patent ve faydalı model başvurularımız olacak. Yapmış olduğumuz Ar-Ge projelerimizi patent ve faydalı modele dönüştürmek için büyük bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle de ürettiğimiz fırınlardaki yakma sistemi teknolojileri ve verim artışına dayalı yeni patentler alacağız. Kısa vadeli hedeflerimiz arasında ürettiğimiz endüstriyel fırınlarda mikro bazlı ekipmanların verim artışını hedefliyoruz. Uzun vadede ise daha sistemsel ve makro bazlı yenilikleri içeren verim artışı hedefli patent ve faydalı model başvurularımız olacak.

Ar-Ge merkezinizin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ar-Ge merkezimizin resmi olarak kurulma sürecine bakacak olursak, 2013 yılına kıyasla 2014 yılında toplam Ar-Ge harcamalarında yüzde 10 oranında, 2015 yılında ise 2014’e göre yüzde 25 oranında bir yükselme yaşandı. Sistem Teknik 2016 yılında Ar-Ge merkezi için 1 milyon 689 bin TL tutarında bir bütçe ayırdı ve bu yıl Ar-Ge bütçemizi 2 milyon 500 bin TL’ye yükseltmeyi öngörüyoruz. Ar-Ge merkezimiz, bu çerçevede sürekli bir iyileştirme ve büyüme aşamasında. Yeni ekipman ve teçhizat alımlarımız devam ediyor. Amacımız, önceden tamamladığımız Ar-Ge projelerinin daha doğru ölçümlerini yaparak çalışmalarımıza devam etmek. Sistem Teknik Ar-Ge Merkezi’nin daha sistematik çalışabilmesi için de yeni yazılımlara yöneliyoruz. ERP sistemimizin Ar-Ge tabanını geliştirme çabalarımız da halen sürüyor.

Üretimin katma değerini artırabilmek, pazara sunulan ürünlere değer katmak açısından Ar-Ge’nin önemi nedir? Türkiye’de firmaların Ar-Ge’ye yönelmesini sağlamak için hangi adımlar atılmalıdır?

Biliyorsunuz sanayide Ar-Ge’nin katma değeri oldukça yüksektir. Kendi sektörümüze bakarsak, verimliliği yükseltmek için daha az tüketip daha fazla üreten endüstriyel fırınlar yapmamız gerekli. Kısacası enerji verimliliği yüksek ve daha çevreci ürünler üretmek zorundayız. Bu da Ar-Ge olmadan kesinlikle olmayacak bir şey. Türkiye’de maalesef Ar-Ge konusunda istenilen noktada değiliz. Arzu edilen seviyeye ise ancak bizim gibi Ar-Ge merkezlerinin yüksek teknoloji üretmesi ve Türkiye’de katma değeri yüksek üretim yapılmasıyla erişebiliriz. Bu anlamda, Türkiye’nin Ar-Ge merkezleri ülke kalkınmasına büyük fayda sağlamaya devam edecektir.