İş ve inşaat makineleri sektöründe 40 yılı aşkın süredir hizmet veren Pi Makina, 25 Temmuz 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından...

İş ve inşaat makineleri sektöründe 40 yılı aşkın süredir hizmet veren Pi Makina, 25 Temmuz 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 266’ncı Ar-Ge Merkezi olarak tescillendi. Firmalarının rekabet gücünü artırmak, inovasyon çalışmalarını daha disiplinli bir sistem çerçevesinde ileriye taşımak, kurumsal hafızayı daha etkin kılmak ve sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmak için Ar-Ge merkezlerini hayata geçirdiklerini söyleyen Pi Makina Genel Müdürü Hacı Sarı, yakın zamanda yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği avantajlardan yararlanarak özellikle patent değerleme konularını ele almayı amaçladıklarının altını çiziyor.

Ar-Ge merkezinin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz? Çalışmalarınız ağırlıklı olarak hangi alana yönelik?

Pi Makina Ar-Ge Merkezi, farklı disiplinlerle uğraşan Ar-Ge gruplarından oluşuyor. Üretimini yaptığı ürünlere paralel olarak; beton santralleri, kırma eleme tesisleri, beton pompaları, kule vinçleri, iş makineleri ve aktarma organları kapsamında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bununla birlikte savunma sanayisi ve taahhüt işleri çerçevesinde de mühendislik ve tasarım çalışmaları sürdürüyoruz. Bu yapılanmalar altında teknik, tasarım, malzeme, kalite ve planlama alt kırılımları bulunuyor. Yürütülen Ar-Ge projelerinde Ar-Ge merkezi altında bulunan birimler, kendi alanlarında yetkinliklerine ve görev dağılımına göre yürütülen projelerin iş planına uygun faz ve safhalarını yerine getirmekle yükümlü. Ar-Ge merkezine bağlı birimler, çalışmalarını sürdürürken birbirlerinden destek alıp koordineli bir şekilde geliştirme çalışmalarını devam ettiriyor. Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, hedef pazarlara dönük ürünlerin maliyet etkin şekilde oluşturulması, şirketin devamlılığı ve gelişebilmesi için esastır. Bu nedenle kısa, orta ve uzun vadede yeni ürünlere ve alt birimlere yönelik Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesini hedefledik. Böylece potansiyel projeler için teknik açıdan üstün ve maliyet performans etkin sistemler geliştirmemiz mümkün olacak. Ayrıca potansiyel projelerde kazanma şansımızı artırarak yeni pazarlardaki etkinliğimizi de yükselteceğiz. Ar-Ge faaliyetlerimiz şirket stratejilerimiz doğrultusunda belirlenip gözden geçiriliyor. Ar-Ge faaliyetlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, seçilmesi ve Ar-Ge sonucu oluşabilecek ürünlerin firmamıza muhtemel etkileri ve katkıları; Ar-Ge merkezi bünyesinde yapılan fizibilite, ön yapılabilirlik etütleri, teknoloji/piyasa/market analizleri sonrasında, şirketin diğer ilgili disiplinleriyle koordine ediliyor. Önerilen Ar-Ge faaliyetleri Pi Makina Genel Müdürü olarak tarafımca incelenip değerlendiriliyor ve nihai olarak stratejilerimiz doğrultusunda karara bağlanmak ve takip edilmek üzere Yönetim Kurulumuzca sonuçlandırılıyor. Ar-Ge merkezimiz uygulanacak Ar-Ge projesinin sistem ihtiyaçlarını tanımlamak, kavramsal ve detay tasarım çalışmalarını hazırlamak, prototip geliştirip üretmek, ilgili test ve entegrasyon çalışmalarıyla teknik dokümantasyonu hazırlamak ve ortaya çıkan sistemin kalite gereklerini sağlamakla sorumludur.

Pi Makina Ar-Ge Merkezi’nin ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyonu hangi düzeydedir? Devlet kurumlarının Ar-Ge uygulamalarına yönelik destekleriyle ilgili düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

Firmamız Ar-Ge merkezi olmadan önceki süreçte TÜBİTAK destekli birçok Ar-Ge projesi gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak “1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile yürütülen söz konusu projeleri başarıyla tamamladık. Bu süreçlerin sonunda ortaya çıkan ürünlerimiz ticari anlamda da katma değer yarattı ve birçoğu pazarda yerini almaya başladı. Firmamız ilgili destek programlarını yalnızca maddi açıdan değil aynı zamanda bu süreçlerin kurum kültürüne olan katkısı üzerinden de değerlendiriyor. Projelerin yapılan planlara uygun bir şekilde ilerlemesi ve bu süreçte disiplinli bir şekilde takip edilmesi, projenin sonuca ulaşabilmesi açısından en önemli etkiyi yaratıyor. Elbette devletimizin bu programlar aracılığıyla sağladığı maddi katkı da son derece önemli ve Ar-Ge yöneticilerinin mühendislik çalışmalarını ilerletebilmesi açısından da en büyük destekçisi konumunda. Ar-Ge Merkezi olmak adına başlattığımız çalışmalar süresince ve olduktan sonraki süreçte, devlet kurumlarıyla ve özellikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile olan ilişkilerimiz çok daha farklı bir boyuta geldi. Bakanlığımızın Ar-Ge merkezi programı kapsamında senelik olarak önümüze koyduğu hedefler, geçtiğimiz yıllara nazaran öngördüğümüzün ötesinde bir vizyon ile Ar-Ge çalışmalarımızı ilerletme motivasyonu yarattı. Söz konusu hedeflerin üzerine her sene biraz daha ekleyerek bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Firmamızda yaşadığımız bu tecrübeyle devletin Ar-Ge’ye olan desteğinin ve yarattığı etkinin ne kadar önemli ve güçlü olduğunu bizzat görmüş olduk. Pi Makina olarak önümüzdeki dönemde “AB Horizon 2020 Çerçeve Programı”nı da takip ederek yeni bir çalışma kültürünü daha firmamıza kazandırmak istiyoruz. Bütün bu çalışmalarda vakıf ve devlet üniversitelerimizle yapacağımız işbirliklerimiz de önemli bir yer tutacak.

Patent ya da faydalı model başvuru sayılarınızda artış bekliyor musunuz? Ar-Ge merkezinizin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri nelerdir?

Ar-Ge merkezi başvuru süreçleri başladığı günden bu yana firma olarak fikri ve sınai haklarla ilgili konulara bakışımızda olumlu yönde ciddi bir değişim oldu. Öncelikle kurumumuz içinde bu kavramların bütün ekiplerce özümsenmesi üzerine bazı çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar kapsamında Türk Patent Enstitüsü’nün hazırladığı bir programa dahil olduk ve üç aşamalı bir eğitim programına Ar-Ge ekiplerimizden de geniş bir katılım gerçekleşti. Yer aldığımız bu eğitimler özellikle firma içinde tasarım süreçleriyle ilgili çalışan personelde önemli bir farkındalık oluşturdu. Patent ve faydalı model çıktılarını ortaya koyabilmek adına yapılan çalışmaların tasarım süreçlerinin en başında dahi son derece önemli bir katkı sağladığı ortaya çıktı. Fikri ve sınai haklar ile ilgili konuların takibi ve firma içinde koordinasyonunun sağlanması son derece önemli bir konu. Bu faaliyetlerin verimli bir şekilde ilerletilebilmesi adına Ar-Ge ekipleri içinde sorumlu kişiler belirleyerek bu kişilerin ilgili konularda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıdık. Bütün bu çalışmaların sonunda da 2017 ve ilerleyen yıllarda patent ve faydalı model başvurularımız artarak devam edecek. Bu aşamadaki en önemli hedefimiz, patent ve faydalı model süreçlerine dönük tecrübenin en kısa zamanda çok daha yukarıya taşınması ve bu çalışmaların tam anlamıyla kurum kültürüne adapte edilmesi. Eğer bu hedefi gerçekleştirebilirsek başvuru sayılarımız ve sonucunda alacağımız patent ve faydalı modeller kısa zamanda artacaktır.

Ar-Ge merkezi yatırımları ve çalışmalar için ne kadar bütçe ayırdınız? Gelecek dönem içinde yatırımlarınız sürecek mi?

Ar-Ge merkezi indirimlerini dönemsel olarak hesaplıyor ve Ar-Ge merkezi olmanın firmamıza maddi katkısını analiz ediyoruz. Firma yönetimimizin kararıyla bu katkının belirli bir yüzdesi Ar-Ge merkezine yönelik yatırım imkanı sağlayacak bütçe olarak ayrılıyor. Gelecek dönemde de Ar-Ge merkezimize yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Pi Makina yıllardır kendi öz sermayesiyle pazara yüksek yerlilik oranına sahip yeni ürünler sunuyor. Bu ürünlerimizi de içe dönük bir Ar- Ge kültürü, yüksek kapasiteye ve kabiliyete sahip altyapı ile insan kaynağımız sayesinde imal ettik. Ar-Ge Merkezimizle birlikte bu yeteneklerimizi daha dışa dönük bir kültürle yenilikçi ve yüksek katma değerli ürünler yaratabilmek için kullanabileceğimiz bir yapıya kavuşacağız. Bu kapsamda meraklı, tutkulu, genç ve dinamik Ar-Ge mühendislerini bünyemize katmayı hedefledik ve mevcut personelimizin “sürekli eğitim” bakış açısıyla gelişmesini sağlamaya dönük planlar yaptık. Ayrıca lisansüstü eğitimleri teşvik ederek insan kaynağına olan yatırımımızı da sürdürmeyi öngörüyoruz. Ar-Ge ekibinin kabiliyet ve hızını artırmaya yönelik yüksek performanslı bilgisayarlar, 3D yazıcılar ve diğer tasarım araçları; sunum ve raporlama kabiliyetlerini artırmaya yönelik diğer donanımlar, bilgiye ulaşmada kolaylık sağlamak için online kütüphaneler gibi yatırımlar gerçekleştirmeyi de hedefliyoruz.

Üretimin katma değerini artırabilmek, pazara sunulan ürünlere değer katmak açısından Ar-Ge’nin önemi nedir?

Sürekli gelişen ve değişen dünyada insan ihtiyaçlarının da sürekli değiştiğini ve bunun yanında küreselleşmenin getirdiği zorlu rekabet koşullarının farklı ve yenilikçi ürünleri ortaya çıkarmayı gerektirdiğini düşünürsek Ar-Ge’nin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Katma değeri yüksek, farklı, kolay taklit edilemeyen ve yenilikçi ürünlerin imal edilebilmesi için Ar-Ge yoğun bir stratejiyle çalışılması ve tüm Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin doğru yönetilmesi gerekiyor. Öncelikle fikirden ürüne Ar-Ge sürecinin doğru anlaşılması ve özümsenmesi gerekiyor. Bilgi birikimi ve tecrübenin ortaya konularak müşteri ihtiyaçlarının doğru anlaşıldığı bir ortamda Ar-Ge yapmak ideal olan durumdur. Bu noktada doğru Ar-Ge yapmak oldukça önemli bir konudur. Bu kapsamda öncelikli olarak gerçek Ar-Ge personeliyle çalışılması ve meraklı, tutkulu ve sürekli gelişime açık insan kaynağı oluşturulması son derece önem taşıyor.