Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ar-Ge Destek Programı kapsamında 15’inci çağrısında öncelikli Ar-Ge konuları...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN, AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE BAŞVURULARININ KABULÜ İÇİN 15’İNCİ ÇAĞRIYA ÇIKILIRKEN, “TARIM TEKNOLOJİLERİ VE MEKANİZASYON” DESTEKLERİNİ DE BARINDIRAN ÇAĞRIYA BAŞVURULAR 15 MART’TA SONA ERECEK.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ar-Ge Destek Programı kapsamında 15’inci çağrısında öncelikli Ar-Ge konuları arasında tarım teknolojileri ve mekanizasyon da yer alıyor. Tarımda verim artırıcı, maliyet düşürücü yerli tarım makine ve teknolojilerinin geliştirilmesi, elektrikli kendi yürür tarım makineleri (traktör, ilaçlama makinesi gibi) geliştirilmesi, akıllı ve hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi ile tarımsal analizlerde kullanılacak laboratuvar cihazlarının geliştirilmesi başlıklarını kapsayan projelerde Bakanlık destek üst limiti 3 milyon TL olarak belirlenirken, hazırlanacak projeler için proje bütçesinin en fazla yüzde 70’i üst limit dâhilinde Bakanlıkça karşılanacak. Projelerde ortaklık şartı da aranırken, bu kapsamdaki projelerdeki ortaklık kuralları ise şöyle sıralanıyor:

• Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile iş birliği olmadan “II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları” kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunulamaz. Gerekli durumlarda bu iş birliğine ek olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dâhil edilebilir.

• Özel sektör, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları ile meslek kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları ile iş birliği olmadan “II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları” kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunulamaz. Gerekli durumlarda bu iş birliğine ilave olarak diğer kurum/ kuruluşlar da proje ortağı olarak dâhil edilebilir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ar-Ge Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlık ve TARMAKBİR resmi İnternet adreslerinden ulaşılabilir.