Hürsan Pres 1976 yılında zincirli caraskal imalatıyla üretim hayatına başladı.

MÜŞTERİLERİNİN ÖZEL İSTEKLERİNE UYGUN OLARAK DİZAYN EDİLEN HİDROLİK PRESLERLE SEKTÖRDE FARK YARATTIKLARINI SÖYLEYEN HÜRSAN PRES GENEL MÜDÜRÜ ALİ BAĞCI, İMAL ETTİKLERİ MAKİNELERİN FARKLI TEKNOLOJİLERİN BİRBİRİYLE ETKİLEŞİMİ SAYESİNDE ENDÜSTRİ 4.0 SİSTEM ENTEGRASYONU İÇİN DE GÜZEL BİR ÖRNEK OLUŞTURDUĞUNU SÖYLÜYOR.

Hürsan Pres 1976 yılında zincirli caraskal imalatıyla üretim hayatına başladı. İlerleyen yıllarda ürün yelpazesine matkap tezgâhları ve hidrolik presleri de ekleyen firma bugün itibarıyla tamamen hidrolik pres üretimine odaklanmış durumda.

Hidrolik pres imalatı alanında uzmanlaşmış ulusal bir firma olduklarını aktaran Hürsan Pres Genel Müdürü Ali Bağcı, “Preslerimiz pek çok farklı sektörde kullanılıyor. Otomotiv, gemi imalatı, beyaz eşya, mutfak gereçleri, çelik kapı, radyatör gibi çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik imalat gerçekleştiriyoruz” diyor. Hürsan Pres Ar-Ge Merkezi’nin resmi olarak 2017 yılında faaliyete başladığını hatırlatan Bağcı, şöyle devam ediyor: “Hürsan Pres olarak çalışmalarımızda daima inovasyona değer veren bir firmaydık. Dolayısıyla Ar-Ge merkezi, sahip olduğumuz vizyon, misyon ve değerlerimize fazlasıyla uygun bir birim. Ar-Ge merkezi yapısını firmamıza eklemekte zorlanmadık. Ar-Ge merkezi olmadan önce öz sermayeyle gerçekleştirdiğimiz iki TÜBİTAK projemiz ve bir de patentimiz vardı.” Teknolojik bilgi üretmek ve geliştirmek, katma değeri yüksek kaliteli ürünler imal etmek ve sektörü ihracat yapar hale getirerek firmalarının uluslararası rekabet gücünü arttırmak için Ar-Ge merkezi kurduklarını belirten Bağcı, “Bunların yanı sıra özgün tasarımlarla ürün yelpazemizi genişletmek, patent ve endüstriyel tasarım sayımızı arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, ürünlerimizin ve süreçlerimizin verimliliğini arttırmak da Ar- Ge merkezi kurma amaçlarımız arasındaydı. Öte yandan bilimsel makalelere girdi sunmak, üniversitelerle ortak projeler, tezler, sürdürülebilir eğitim işbirlikleri geliştirmek gibi Ar-Ge merkezi yapısının doğrudan getirdiği amaçlarımız da var. Ar-Ge merkezi çalışanlarımız tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar, bu amaçlar doğrultusunda şekilleniyor. Özellikle katma değeri yüksek yerli üretimi sağlayacak teknik altyapı ile araştırma ve planlama safhalarında kritik rol oynayacak becerilere sahip personellerin yetişmesi için gerekli çalışma koşulları ve iş disiplinini oluşturduk” diyor. Türkiye’nin makine imalatı alanında millileşmesi ve teknik altyapısını güçlendirmesi amacıyla kurdukları Hürsan Pres Ar-Ge Merkezi’nin genç ve dinamik kadrosuyla çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Bağcı, sürdürdükleri çalışmaları ve hedeflerini Moment Expo okurları için anlattı.

Ar-Ge merkezinizin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz? Üretime yönelik geliştirilen projeler var mı?

25 kişilik teknik personele sahip Hürsan Pres Ar-Ge Merkezi, test laboratuvarları ve çalışma ofisleriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge merkezleri mevzuatına uygun olarak oluşturuldu. Özellikle yeni nesil hidrolik presler başta olmak üzere, bu preslerdeki mekanik ve elektronik gelişmeleri takip edip oluşturduğumuz datalardan faydalanarak yenilikçi projeler hazırlamak birincil faaliyet alanımızdır. Çözüm odaklı projeler üreten bir Ar-Ge merkezine sahibiz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda tasarlanan preslerimiz her türlü özel üretim sistemine eklenebiliyor. Bu kapsamda tüm projelerimiz, üretime yönelik geliştirilen çözüm odaklı projelerdir. Geliştirdiğimiz hidrolik preslerle ulusal ve uluslararası pazarda ülkemizi uzun yıllardır başarıyla temsil ediyoruz. Yeni TÜBİTAK projemiz olan servo pres ile yine yurt içi ve yurt dışı pazarda yerimizi almayı hedefliyoruz. Özelikle yerli otomobil projesi çerçevesinde gerekli üretim hatlarına uygun hidrolik ve servo preslerin projeleri konusunda çalışmak ve bu projeleri hayata geçirmek en büyük isteğimiz.

Merkeziniz ile ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyonu hangi düzeyde? Devlet kurumlarının Ar-Ge uygulamalarına yönelik destekleriyle ilgili düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

Ar-Ge merkezimiz devlet kurumları ve özellikle üniversitelerle yüksek düzeyde koordinasyon içinde bulunuyor. Selçuk Üniversitesi ile imzaladığımız protokolün ardından, özellikle bilgi transferi, laboratuvar çalışmaları ve öğrenci stajları konusunda üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı bir örneğini sergiliyoruz. Ar-Ge merkezimizde çalışan öğrencilerin teknik ve akademik altyapıları güçlenirken, Ar-Ge merkezimiz de yeni teknolojiler ve laboratuvar çalışmalarıyla çalışmalarına hız kazandırıyor.

Ar-Ge merkezinizin bundan sonraki hedefleri nelerdir?

Ar-Ge merkezimiz bugüne kadar otomotiv sektörü başta olmak üzere beyaz eşya, tersane ve ağır üretim tesislerine yönelik çeşitli projeler geliştirdi. Bu projelerin tamamı da kullanıcılarını buldu. Bu, bize amaçlarımızı doğru belirlediğimizi ve Ar-Ge merkezimizi doğru bir şekilde yürüttüğümüzü gösteriyor. Bunların dışında bu yıl içinde sonuçlandırmayı hedeflediğimiz devam eden altı yeni projemiz daha var. Öncelikli hedefimiz bu projeleri tamamlamak. Özellikle TÜBİTAK projesi olarak hazırladığımız servo pres bizim için çok değerli. Sonrasında da yeni projeler ve özgün tasarımlarla yeni teknolojiler geliştirmeye ve mevcut teknolojileri farklı sistemlere entegre etmeye devam edeceğiz. Ülkemiz son yıllarda sanayi alanında önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Bunlardan bir tanesi ise yerli otomobil markasının yaratılarak bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmak ve sektörde dünya çapında söz sahibi olmak. Bizler de Hürsan Pres ailesi olarak bu çalışmada yer alarak katkı sağlamak istiyoruz. En büyük hedeflerimizden biri, yerli otomobile ait parçaların, otomobilin adına yakışır şekilde yerli ve milli olan Hürsan Pres’e ait makinelerde üretilmesidir.

Özel Hidrolik Kalıp Alıştırma Presiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Teknolojik ilerlemelerin artarak devam etmesiyle birlikte esnek üretim ve nümerik kontrolün önemi de arttı. Bunun doğal sonucu ise iş-işçi güvenliğinin sağlanması ve daha hassas, tutarlı sonuçların elde edilmesiyle manipülasyonların azaltılmasıdır. Endüstri 4.0 devrimiyle otomasyon ve CNC kontrol sistemlerinin de önemi artarken, talepler de bu doğrultuda yükseliş gösteriyor. Farklı teknolojilerin birbiriyle etkileşimi sayesinde Endüstri 4.0 sistem entegrasyonu için de güzel bir örnek oluşturan Özel Hidrolik Kalıp Alıştırma Presi, firmamızın sektörde fark yarattığı bir çalışmadır. Bu pres CE normlarına uygun olarak HNC olarak bilinen tablalar arası yüksek paralellik hassasiyeti ile hata oranını en aza indiren standartlarda üretildi. CNC makinelerindekine benzer bir sistem olan potansiyometre ile de milimetrik kontrol sağlanabiliyor. Oransal valf kontrolünde üst ve alt limit tablalar arası durma mesafesi belirlenebilirken, 180° dönebilen koç tablası ve kayar alt tablası ile tehlikeli çalışma alanına girilmeden kalıplara müdahale edilebilmesine olanak sağlıyor.

Ayrıca sahip olduğu stema kilit sistemiyle her konumda kilitlenebilen koç tabla ve referans noktalarında ekstra güvenlik için tablalar arası güvenlik barları bulunuyor.

Üretimin katma değerini arttırabilmek, pazara sunulan ürünlere değer katmak açısından Ar-Ge’nin önemi nedir? Sizce, Türkiye firmalarının daha fazla Ar- Ge’ye yönelmesini sağlamak için hangi adımlar atılmalı?

Günümüzde, küresel ölçekte katma değeri yüksek ürünlerin ülke ekonomilerinde çok büyük rol oynadığını görüyoruz. Bu konuda yapılacak en önemli yatırım ise üniversiteler ve Ar-Ge merkezleri odaklıdır. Sınırların ötesinde üretilen bilgileri takip ederek bu çerçevede çalışma yapabilmek, teknolojik geliştirmek, projeler oluşturmak ve tüm öğrencilerin bu faaliyetlere dâhil olabileceği çalışma ortamları sağlamak şarttır. Ar-Ge’nin gelecek olduğu bilincinden hareketle, geleceğe yön verebilmek ve bilginin gücüyle uluslararası arenada yerimizi almak için teknik çalışmalara önem vermek zorundayız. Ülkemizdeki yerli üretime katkıda bulunan firmaların Ar-Ge’ye yönelmesini sağlamak için üniversitelerin ve üniversitelerin bünyesinde yer alan akademik personelin dâhil olduğu kongre ve toplantılar gerçekleştirilmeli. Bu toplantılar sayesinde yatırımcıların ve üretim personelinin, teknoloji ve bilginin gücü konusundaki vizyonları genişleyecektir. Biz, Hürsan Pres olarak Ar- Ge merkezimiz sayesinde geliştirdiğimiz yeni ürünler ve sahip olduğumuz kalite standartları sayesinde oldukça iyi bir konumda bulunuyoruz.

Üretim kapasitemizi arttırmak ve Ar-Ge çalışmalarımızı daha uygun ve rahat bir ortamda sürdürmek amacıyla tasarladığımız yeni üretim tesisimizin inşaatı yakın bir zamanda tamamlanacak. Bu fabrikanın yerleşim planı da verimliliği arttıracak şekilde tasarlandı. Bizim için de Ar-Ge mühendislerimizin de planlamasında çalıştığı bu fabrikada çalışmalarımıza ve üretimimize devam edecek olmak çok güzel bir duygu.