E-Berk Makina’nın 16 yıldır tünel açma makinelerinin kesici-sıyırıcı yedek parça sağlayıcısı olarak faaliyetlerine devam ettiğini aktaran E-Berk Makina Yönetim...

AR-GE MERKEZLERİNİN ÇALIŞMALARI DOĞRULTUSUNDA, DEĞİŞİK JEOLOJİK KOŞULLARA UYGUN HER TİP TÜNEL AÇMA MAKİNESİ İÇİN İSTENİLEN ÇAP VE ÖLÇÜLERDE AKSAM VE YEDEK PARÇALAR İLE TÜNEL AÇMA MAKİNESİ İMAL ETTİKLERİNİ SÖYLEYEN E-BERK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZGÜR SAVAŞ ÖZÜDOĞRU, “HER İŞİ TEK SEFERDE VE DOĞRU BİÇİMDE YAPMA FELSEFESİ DOĞRULTUSUNDA SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL, DÜNYA GENELİNDE SEKTÖRÜN ÖNCÜ VE LİDER FİRMASI OLMAK İSTİYORUZ” DİYOR.

E-Berk Makina’nın 16 yıldır tünel açma makinelerinin kesici-sıyırıcı yedek parça sağlayıcısı olarak faaliyetlerine devam ettiğini aktaran E-Berk Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, “Ayrıca, değişik jeoloji koşullarına uygun her tip tünel açma makinesi üretimi, revizyonu ve istenilen ölçülerde aksam ve parçalarının üretimini de gerçekleştiriyoruz. ABD’den Rusya’ya, Hindistan ve Çin’e dek 24 ülkeye uzanan bir ihracat ağına sahibiz. 2017 yılında tamamen Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin emeğiyle Türkiye’nin ilk yerli tünel açma makinesini yüzde 54’lük yerlilik oranıyla sekiz aylık sürede imal ettik” diyor. 18 Nisan’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla Türkiye’nin 862’nci Ar-Ge Merkezini unvanını aldıklarını söyleyen Özüdoğru, Ar-Ge merkezilerinin ise Türk tünelciliğinin duayenlerinden ve sektörde 37 yıllık tecrübesiyle E-Berk Makine’ya da katkı sağlayan merhum Ömer Gündüz adına “Ömer Gündüz Ar-Ge Merkezi” adıyla 5 Temmuz’da açıldığını söylüyor.

“Ar-Ge Merkezimizde biri TÜBİTAK destekli olmak üzere aktif biçimde yedi proje yürütülüyor” diyerek devam eden Özüdoğru, “E-Berk Makina Ömer Gündüz Ar-Ge Merkezi olarak amacımız, tünel açma makinesi ve ekipmanları üretimi başta olmak üzere tüm faaliyetlerimizde inovasyona açık hale gelmek, yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edilebilir bir yapıya ulaşmasını sağlamak ve teknolojik bilgi üretimini artırmaktır” değerlendirmesinde bulunuyor.

Özgür Savaş Özüdoğru ile E-Berk Makina Ömer Gündüz Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları ve geleceğe yönelik projeleriyle ilgili ayrıntılı bir röportaj gerçekleştirdik.

Ar-Ge merkezinizin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz? Çalışmalarınız ağırlıklı olarak hangi alana yönelik?

Ar-Ge merkezimizde E-Berk Makina’nın tünelcilik sektöründe elde ettiği tecrübeleri sayesinde değişik jeolojik koşullara uygun her tip tünel açma makine tipleri için (Hard Rock TBM, Slurry TBM, Gripper TBM, EPB Shield TBM, Double Shield TBM, Single Shield TBM, Mix Shield TBM) istenilen çap ve ölçülerde kesici kafa dizaynı ve üretimi, ikinci el tünel açma makinelerinin revizyonu ve alt yüklenici olduğu projelerde tünel açma makinesi üretimi gibi tüm faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bünyemizde olmayıp dünya genelinde çalışan tünel açma makinelerinin kesici yedek parçalarını da imal ediyoruz. Ar-Ge merkezimizde tüm üretim faaliyetlerinde kullandığımız teknoloji ve inovasyonu; mühendislerimizin bilgi, beceri ve yaratıcılığıyla birleştirdik. Bu sayede yürüttüğümüz yedi farklı projemizin her birinde teknolojik bilgi üretimi, üründe ve üretim sürecinde yenilik, ürün kalitesinde yükselme sağladık. Ar-Ge merkezimizin projeleri ve projelerin her aşaması E-Berk şirket kültürüne göre belirlenen ekipler halinde takip ediliyor. Bugün itibarıyla Ar- Ge merkezimizde sekiz yüksek lisans öğrencisi, 18 lisans mezunu, sekiz ön lisans mezunu, 24 tekniker ve üç destek personeli görev alıyor. Ayrıca firmamız bünyesinde, Ar-Ge merkezinde yer almayan ancak sahada çalışmalarıyla bize geri bildirimler sağlayan 400 personelimiz bulunuyor.

Projelerin tasarımı, prototip hazırlanması, tüm mühendislik hesaplamaları ve saha analizleri kısmıyla mekanik tasarım ekibimiz ilgileniyor. Üretim ve planlama ekibi ise üretim hazırlık, üretim planlama, üretimi uygun maliyetlerde gerçekleştirme ve üretim analizleriyle ilgileniyor. Kalite ve kontrol ekibimizse bütün iyileştirme çalışmaları, ürün ve stok kontrolü, sipariş miktarını belirleme, üretimde kalite artışı ve sürekliliği sağlama kısımlarıyla ilgileniyor. Projelerimizin tamamı nihai ürüne ulaştığında sahada kullanılabilecek ve Türkiye’ye ticari katkı sağlayacaktır. Çalışmalarımız ağırlıklı olarak, insan hata faktörünü ortadan kaldırıp daha güvenli tünel ve kazı ortamı yaratmak konusunda yoğunlaşıyor. Bunun yanı sıra daha az maliyetle daha çok çıktı elde etme, kaliteyi artırma ve inovasyon ve teknolojiye ayak uydurma çalışmaları da güncel olarak sürdürülüyor. Günümüz teknolojisini ağırlıklı olarak yazılımın oluşturduğunu düşündüğümüz için projelerimizin tamamının Türk mühendisleri tarafından oluşturulan programlarla kullanılacağını belirtmek isterim.

Merkezinizin ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyonu hangi düzeyde? Devlet kurumlarının Ar-Ge uygulamalarına yönelik destekleriyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Ar-Ge merkezi kavramı Türkiye’ye aslında hiç de yabancı değil. Ancak sanayide çok az uygulandığı ve işverenlerin katma değer olarak geç cevap vermesi gibi nedenlerle Ar-Ge çalışmalarının çoğunlukla ikinci planda olduğunu görüyoruz. Devletimiz bu çalışmaları artırmak adına çeşitli teşvik ve katkılarla sistematik olarak çalışmalarını sürdürüyor. TÜBİTAK, Ar-Ge çalışmalarını yoğun bir şekilde destekleyerek yapılan projelerin artması, inovasyonun ve teknolojinin üretim sahalarına entegre edilmesi konusunda oldukça önemli ilerlemeler sağlıyor. E-Berk Makina Ömer Gündüz Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK başta olmak üzere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi gibi devlet kurumlarıyla bağlantılı biçimde projelerini gerçekleştiriyor. Ar-Ge merkezimiz kurulmadan önce faaliyet gösteren Ar-Ge departmanımız TÜBİTAK desteğiyle “Katı Atık Geri Dönüşüm“ projesini tamamlamıştı. Yine TÜBİTAK kapsamında “Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi Üretimi ve Geliştirilmesi” isimli projemizin çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Ar-Ge çalışmalarına verilen destekler sayesinde firmalar çalıştıkları alanlara rahatlıkla yatırım yaparak ürün geliştirme çalışmalarına hız verebiliyor. İnanıyorum ki Ar-Ge merkezlerinin faaliyetleri sayesinde hem üniversite- sanayi işbirlikleri artarak işsizlik seviyeleri aşağıya düşecek hem de dünya genelinde ülkemize katkı sağlayan değerler ortaya çıkacaktır. Biz E-Berk Ömer Gündüz Ar-Ge Merkezi olarak üniversite- sanayi işbirliği faaliyetleri içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğinin projelere uygulanması doğrultusunda fayda sağladığını düşünüyoruz. Bu çerçevede Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile “Tünelcilikte Kullanılan Kesici Uçlar ve Bu Uçların Kaya ile Temas Alanı Analizleri” projesini gerçekleştirdik. Aynı zamanda hali hazırda Çankaya Üniversitesi’yle de yeni projeler üzerine görüşmelerimiz sürüyor.

Hizmet alanınız içinde patent ya da faydalı model başvuru sayılarında artış gözlenmesini bekliyor musunuz? Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriniz nelerdir?

Ar-Ge merkezimizin henüz patent ve faydalı model başvurusu bulunmuyor. Ancak projelerimiz içerisinde üç adet faydalı model belgesi alacağımız geliştirmeler mevcut. Bu konulardaki başvuru hazırlık sürecimiz devam ediyor. Gelecekteki hedeflerimiz arasında, elbette doğrudan patent ve faydalı model başvurusunda bulunmak da yer alıyor. Bu çalışmaları daha etkili bir şekilde takip etmek amacıyla E-Berk Makina bünyesinde bir patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım ekibi de kurduk. Ayrıca bu ekipte görev alacak personelimizin çalışmalarına daha etkili şekilde devam edebilmesi için patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil bilgilendirme eğitimleri organize etmeye başladık.

Ar-Ge merkezi yatırımları ve çalışmaları için ne kadar bütçe ayırdınız? Gelecek dönem içinde merkeze yönelik yatırımlarınız sürecek mi?

E-Berk Makina olarak tünel açma makinesi üretiminde milli marka olmak ve dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek öncelikli hedefimiz. Bu doğrultuda Anadolu OSB’de 22 bini kapalı alan olmak üzere toplam 46 bin metrekarelik alana sahip fabrikamızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yedi projemizin altısını öz sermayemizle, birini de yüzde 60 TÜBİTAK desteğiyle sürdürüyoruz. Firmamız Ar-Ge merkezi statüsü elde edene kadarki süreçte 18 milyon euroluk yatırım yaptı. Alanın kurulması, üretim tezgâhlarının alınması ve Ar-Ge merkezi statüsüne ulaşmadan önce kazanılması gereken bilgi, birikim ve tecrübenin elde edilmesi de söz konusu yatırım harcamalarına dâhildir.

 

Üretimin katma değerini artırabilmek, pazara sunulan ürünlere değer katmak açısından Ar-Ge’nin önemi nedir?

Türkiye’de firmaların daha fazla Ar-Ge’ye yönelmesini sağlamak için hangi adımlar atılmalı? Ülkemizin refah seviyesinin artması için imal ettiğimiz ürünlerin katma değerinin yüksek olmasına ihtiyacımız var. Ar-Ge merkezleri bu noktada çok büyük önem taşıyor. Çünkü pazara sunulan ürünlere değer katmanın, üretimin katma değerini artırabilmenin yolu Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Ar-Ge’ye yapılan yatırımlar, imal ettiğimiz ürünlerin pazardaki etkisiyle doğru orantılı ilerliyor. Devletimiz de sanayinin Ar-Ge çalışmalarına yönelmesi için çeşitli teşvik sistemleri sunuyor. Sanayicilerimiz devletin sağladığı bu teşvik ve destek sayesinde geliştirdiği ürünlerin potansiyellerini artırıp dünya pazarında etkilerini hissettirebilir. Ar-Ge’ye ağırlık verme noktasında sanayicilerimize büyük bir görev düşüyor. Bu konuda devlet tarafından verilen destek sistemlerine katılarak projelerini artırmaları gerekiyor. Aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına daha çok ağırlık verilmesi de gerekli; üniversitelerin ve sanayi kuruluşlarının ortak paydada buluşup ilerlemesi sağlanmalı. Bunun en önemli getirisi de nitelikli personelin sanayiye entegrasyonu olacaktır. E- Berk Makina, Ömer Gündüz Ar-Ge Merkezi ile bu konuda üzerine düşeni yapıp imal ettiği TBM’lerle Türkiye’yi, dünya pazarında tünel açma makinesi üreticilerinin özgün ürünlerine yeğlenir duruma getirdi.