Firmalarının, 1 Şubat 2018 itibarıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak akredite edildiğini söyleyen Temsan Makina Ar-Ge Merkezi Proje Yöneticisi Cem Erdoğrul, “2010...

Firmalarının, 1 Şubat 2018 itibarıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak akredite edildiğini söyleyen Temsan Makina Ar-Ge Merkezi Proje Yöneticisi Cem Erdoğrul, “2010 yılına kadar ağırlıklı olarak yurt içine yönelik üretim yaparken son sekiz yılda, 25’ten fazla ülkede çok sayıda tekstil fabrikasının iklimlendirme tesisini imal ederek kurulumunu gerçekleştirdik” diyor.

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi’nde 19 bini kapalı olmak üzere 26 bin 985 metrekarelik alanda 197 personelle faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Erdoğrul, şöyle devam ediyor: “Temsan Makina olarak makine, otomasyon-yazılım ve tamamlayıcı ürünler olmak üzere üç ana başlıkta üretim gerçekleştiriyoruz. Tekstil klima, dokuma tesis ve telef toplama ürünlerimiz; makine ana başlığı altındaki imalat kalemlerimizi oluşturuyor. Geleceğe yönelik teknolojik araştırmalar yapmak; enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu teknolojileri geliştirerek buna bağlı olarak sürdürülebilir bir sistemin yürütücüsü olmak; sistemimizde kalite, standart ve verimlilik artışı sağlamak; araştırma eksenli teknolojik bilgi ve tecrübeyi ekonomik yarara dönüştürmek, rekabet gücünü artırıcı ürün geliştirme çalışmaları yürütmek ve personel eğitimlerine önem vererek katma değeri yüksek projeler geliştirmek, firmamız bünyesinde Ar-Ge merkezi kurulmasının temel nedenleri arasında bulunuyor.”

Erdoğrul ile Temsan Makina Ar-Ge Merkezi’nin faaliyetleri ve geleceği yönelik projeleriyle ilgili ayrıntılı bir röportaj gerçekleştirdik.

Merkezin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz? Üretime yönelik geliştirilen projeler var mı? Çalışmalarınız ağırlıklı olarak hangi alana yönelik ?

Ar-Ge merkezimizde 28’i tam zamanlı araştırmacı ve teknisyen ve üçü de destek personeli olmak üzere toplam 31 kişi görev yapıyor. Temsan Makina Ar-Ge Merkezi, özelleşmiş ve birbirleriyle etkileşimli çalışan birimlerden oluşuyor. Organizasyon şemasında da Ar-Ge merkezimiz ayrı bir grup olarak konumlandırılıyor. Ar-Ge merkezimiz, firmamızın faaliyet alanlarında teknik-teknolojik ilerlemesini sağlayacak inovatif ürünlerle gerek firmaya gerekse ulusal ekonomiye katkı sağlayacak cari değer yaratma, verimli iş süreçleri geliştirme ve iklimlendirme sektöründe ulusal bilgi birikimini artıracak bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla faaliyet yürütüyor. Yenilikçi ürün geliştirmek Ar-Ge merkezimizin odak noktasını oluşturuyor. Bunun yanı sıra üretim proseslerimizi hızlandırmaya yönelik birçok çalışma da gerçekleştiriyoruz. Böylece işgücü sarfını azaltırken ürün kalitesi artırmayı hedefliyoruz.

Ar-Ge merkezimizin verimlilik veya süreç yeniliği kapsamında yürüttüğü Ar-Ge projeleri özellikle; teknik özellikler, bileşen ve malzemeler, kullanıcıya avantaj sağlayan tasarımlar ile diğer işlevsel özellikler konularına yoğunlaşıyor. Bu çerçevede ürünlerimizi daha teknolojik, kullanışlı ve verimli bir hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Merkezinizin ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyonu hangi düzeyde? Devlet kurumlarının Ar-Ge uygulamalarına yönelik destekleriyle ilgili düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

Ar-Ge merkezimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış sekiz Ar- Ge projesi yürütüyor. Özellikle TÜBİTAK 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında çalışmalarımız mevcut. Ar-Ge çalışmaları için üniversitelerle iş birliği halinde çalışıyor ve birçok projede, konusunda uzman akademisyenlerin danışmanlığından yararlanıyoruz. Aynı zamanda Ar-Ge kabiliyetimizi geliştirerek 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı içerinde de çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ar-Ge personelimizin gelişimi için üniversite eğitimlerini takip ediyoruz. Bu noktada en büyük yatırımı Ar-Ge merkezi personeline yapıyoruz. Devletimiz, Ar-Ge çalışmalarını maddi olarak önemli ölçüde destekleyerek firmaların bu konudaki yükünü azaltıyor. Özel sektörün de devletin bu desteğini boşa çıkarmayacağına ve üzerine düşen görevleri yerine getireceğine inanıyorum.

Hizmet alanınız içinde patent ya da faydalı model başvuru sayılarında artış gözlenmesini bekliyor musunuz? Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriniz nelerdir?

Bugün itibarıyla mevcut patent ve faydalı modellerimizin yanı sıra değerlendirme sürecinde olan başvurularımız da bulunuyor. İmal ettiğimiz makineleri geliştirirken portföyümüze yeni ürün grupları da ekliyoruz. Söz konusu durumun patent ve faydalı model başvuru sayılarımızın artmasında da önemli bir etki yaratacağını düşünüyorum. Üzerinde çalıştığımız her proje için patent ya da faydalı model başvurusu yapacağız. Bu çerçevede öncelikli hedeflerimizi şu şekilde sıralayabilirim: Firmamıza ait patent ve faydalı model başvuru sayılarını artırmak. Temsan Makina’yı teknoloji ve ihracat üssü haline getirerek geliştirdiğimiz ürünlerin dünya genelinde pazar payını yükseltmek. Uluslararası işbirliklerini çeşitlendirerek evrensel bir firma haline gelmek. Fikri, sınai ve mülki haklar alanında uluslararası başarılar elde etmek. Ar-Ge merkezi bünyesinde uzmanlaşmış ekipler oluşturarak sektördeki Ar-Ge kültürünün yayılmasını sağlamak. Firmamızın yüksek rekabet gücünü koruyarak daha da ilerletmek. Üretim verimliliğini artırırken ürün maliyetlerini azaltan Ar-Ge çalışmaları yapmak. İhracat pazarlarını genişleterek çeşitlendirmek. Yurt dışı distribütör ve müşteri tatmin endeksimizi yükseltmek.

Ar-Ge merkeziniz için ne kadar bütçe ayırdınız? Gelecek dönem içinde merkeze yönelik yatırımlarınız sürecek mi?

Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak teknolojik yetkinlik ve ürün çeşitliliği anlamında rakiplerimizin önüne geçip dünya lideri olma yolunda ilerlemeyi kendimize misyon edindik. Bu çerçevede firmamızın yıllık cirosunun azımsanmayacak kadarlık bir kısmını Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. Hem ulusal bilgi birikimini artıracak hem de katma değer yaratacak nitelikli Ar-Ge projeleriyle birlikte, yıllık ciromuzdan Ar-Ge bütçemize ayrılan payı artırmayı da hedefliyoruz. Ar-Ge projelerimizin ticarileşme oranına bağlı olarak bu miktarı düzenli şekilde artırmayı planlıyoruz.

Üretimin katma değerini artırabilmek, pazara sunulan ürünlere değer katmak açısından Ar-Ge’nin önemi nedir? Türkiye’de firmaların daha fazla Ar-Ge’ye yönelmesini sağlamak için hangi adımlar atılmalıdır?

Katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarmak için Ar-Ge çalışmalarının artırılarak devam ettirilmesi, araştırma kurumları ve üniversitelerle işbirliklerinin geliştirilmesi ve verimliliğinin yükseltilmesi şarttır. Günümüzdeki rekabet koşulları dikkate alındığında, teknoloji geliştirme çalışmaları işletmeler açısından kaçınılmaz bir hale geldiği görülüyor. Teknoloji geliştirme faaliyetleri ise oldukça kapsamlı aşamalar dizisinden oluşuyor. Bunlar arasında teknolojinin transfer edilmesi, kullanılması ve üretilmesi de yer alıyor. Teknolojinin transfer yoluyla temin edilmesi, kısa vadede teknolojik ilerlemeye katkıda bulunsa da uzun vadedeki etkileri oldukça düşük. Uzun vadede teknolojik olarak ilerlemenin en etkili yolu, teknolojinin üretilmesidir. Bu noktada, teknoloji yönetimi çalışmaları içinde önemli bir yere sahip olan Ar-Ge faaliyetleri ön plana çıkıyor. Ar Ge çalışmaları, oldukça kapsamlı ve maliyetli olmasının yanı sıra, getirisini uzun vadede sağlamasıyla da işletmeler açısından çeşitli riskler barındırıyor. Bu riskleri en aza indirerek Ar-Ge’den etkili bir şekilde faydalanmak, faaliyetlerin sistematik bir çerçevede yürütülmesine ve Ar-Ge performans ölçümlerinin yapılmasına bağlı. Temsan Makina olarak biz de bu bakış açısı doğrultusunda çalışıyoruz. Sürdürülebilir büyümenin ardındaki gerçek itici gücün Ar-Ge’ye ayrılan kaynak olduğunu düşünüyorum.