Ülkemizin geleneksel makine ihracat pazarlarında yaşanan daralmaya karşı makine ureticilerimiz yeni ihracat pazarlarına acılıyor. bunların en son orneklerinden biri olan  gurcistan’a gectiğimiz yılın ilk 3 ayına gore 2009’un...

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamı nda belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2008 yılı Ocak-Mart dönemi ihracat kayıt rakamı 1 milyar 681 milyon dolar iken, bu rakam 2009 yılının eş zaman diliminde yüzde 23,1 oranında azalarak 1 milyar 293 milyon dolar olarak gerçekleşti. Makine sektörü toplamı, 84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle 2009 yılının ilk 3 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,9 azalarak 1 milyar 917 milyon dolar olarak kaydedildi. Mal grupları bazında incelendiğinde ise; 2008 yılı Ocak-Mart döneminde, ihracatı nda en yüksek artış gerçekleşen kalemler ise yüzde 34,8 ile Savunma Sanayi için Silah ve Mühimmat, yüzde 14,1 ile Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makineleri ve yüzde 8,5 ile Endüstriyel Isıtıcılar ve Fı- rınlar oldu. 2009 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatında en fazla gerileme görülen mal grupları ise; Rulmanlar, Motorlar ile Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri olarak sıralanıyor. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde ise; 2009 yılı Ocak-Mart döneminde; yüzde 11,4 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri birinci, yüzde 11,1 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler ikinci ve 8,6 pay ile Takım Tezgâhları üçüncü sırada yer alıyor.

GURCİSTAN PAZARI BUYUMEYE DEVAM EDİYOR
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2009 yılı Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, ABD ve Gürcistan olarak sıralanıyor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışının yüzde 218 ile Gürcistan’a yönelik olduğu görülüyor. Anılan ülkeye ihracatımız 65,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Ülkeler bazında makine ihracatımızda gerilemeler yaşanırken bir yandan da bazı ülkelere olan ihracatımız yükselişler göstermiş. Örneğin Gürcistan’a yönelik olan makine ihracatımız geçtiğimiz yılın ilk üç aylık döneminde 20 milyon 720 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 218 artış göstererek 65 milyon 885 bin dolar olmuş. Makine ihracatımızın artış gösterdiği bir di- ğer ülke ise Irak olmuş. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Mart döneminde 35 milyon 727 bin dolarlık makine ihracatı gerçekleştiren Firmalarımız 2009 yılı- nın Ocak-Mart aylarında ise bu değeri yüzde 64 oranında yükselterek 58 milyon 636 bin dolar seviyesine çıkarmışlar. Mısır pazarı da makine ihracatımızın yükseldiği ülkelerden biri olmuş. Mısır’a yönelik makine ihracatımız 2008 yılının Ocak-Mart döneminde 32 milyon 301 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 15 artışla 37 milyon 154 bin dolar olmuş.

GELENEKSEL PAZARLARIMIZDA İHRACAT DUŞUŞU SURUYOR
Türkiye makine ihracatının gerileme kaydettiği önemli pazarların arasında ise Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Mart döneminde 105 milyon 247 bin dolarlık makine ihracatı yapılmışken 2009 yılı- nın aynı dönemine gelindiğinde bu de- ğer yüzde 60 oranında azalarak 42 milyon 105 bin dolar olmuş. Makine ihra- catımızın gerileme gösterdiği bir diğer ülke ise İngiltere. Bu ülkeye 2008 yılının ilk 3 ayında 93 milyon 798 bin dolar makine ihracatımız varken 2009 yılının Ocak-Mart dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 49 oranında gerileme ile ihracat rakamı 47 milyon 524 bin dolara düşmüş. İtalya da Avrupa pazarında ihracatımızın gerilediği ülkeler arasında yer alıyor. İtalya’ya yönelik makine ihracatımız 2008 yılının Ocak- Mart döneminde 77 milyon 443 bin dolar iken 2009 yılına gelindiğinde yüzde 38 değer düşüşü yaşanarak ihracatı mız 48 milyon 179 bin dolara inmiş. Fransa’da İtalya gibi değer düşüşü yaşanan ülkeler arasında yer alıyor. Fransa’ya 2008 yılının ilk 3 ayında 67 milyon 766 bin dolarlık makine ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının ilk 3 ayına gelindiğinde ise yüzde 38 oranında gerileme ile 42 milyon 242 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.

MAL GRUPLARINA GORE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ULKELER
2009 yılı Ocak-Mart döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapı- lan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, Cezayir ve Libya; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; Irak, İngiltere ve Fransa, Takım Tezgâhlarında; Almanya, Irak ve İran, Pompa ve Kompresörlerde Almanya, İtalya ve Romanya, Tarım ve Ormancılık Makinelerinde; ABD, Fas ve Irak, Gıda İşleme Makinelerinde; Suriye, Irak ve Kazakistan, Vanalarda; Almanya, İspanya ve Irak, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; Sudan, Mısır ve Hindistan, Hadde ve Döküm Makinelerinde; İran, Mısır ve İtalya, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve Almanya, Türbin, Turbojet ve Hidrolik Silindirlerde; ABD, Avusturya ve İsviçre, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makinelerinde; Fas, Rusya Federasyonu ve Hollanda, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; Bursa Serbest Bölgesi, Almanya ve Brezilya, Rulmanlarda; Almanya, Fransa ve İtalya, Ambalaj Makinelerinde ise; Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya ve Irak olmuş.  


AMBALAJ MAKİNELERİ
Ülkemiz ambalaj makineleri ihracatı 2008 yılının Ocak-Mart dönemine göre 2009 yılının aynı zaman dilimi ile karşılaştırıldığı ndan yüzde 7,5 oranında düşüş göstermiş. 2008 yılının Ocak-Mart ayları arasından 18 milyon 153 bin dolar olan ambalaj makineleri ihracatımız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğ inde 16 milyon 789 bin dolara gerilemiş. Ambalaj makineleri ihracatımız ülkeler bazı nda incelendiğinde ise ilk sı- rada Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yer aldığı görülüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 2008 yılının ilk 3 ayında ihracat neredeyse yokken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde 2 milyon 234 bin dolar rakamına ulaşılmış. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ardından en fazla ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke ise İtalya olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde 2 milyon 47 bin dolarlı k ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. Irak ise ambalaj makineleri ihracatımı- zın üçüncü en büyük pazarı olmuş. Irak’a yönelik olan ambalaj makineleri ihracatımız 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde 1 milyon 402 bin dolar olarak kaydedilmiş. Ambalaj makineleri ihracatımız ülkeler bazında ihracat artış hızı oranlarına göre değerlendirildiğinde ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak ve Almanya’nın ardından İran’ın yüzde 201,4 oranında artış hızı oranıyla dördüncü sı- rada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Mart döneminde 227 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı varken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 684 bin dolarlık ihracat rakamı yakalanmı ş. Azerbaycan’da ambalaj makineleri ihracat artış oranımızın yüksek olduğu pazarlardan biri konumuna yükselmiş. Azerbaycan’a 2008 yılı- nın Ocak-Mart döneminde 389 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştiren Firmaları mız 2009 yılının Ocak-Mart döneminde ise yüzde 193,7 oranında değer artışı ile 1 milyon 142 bin dolar seviyesini yakalamışlar. Fotoğraf altı: Şinasi Şeker Ser-Ma Makine Şrma Ortağı Mart ayında ihracatımız olmadı. Kriz nedeniyle Mart 2009’da ihracatı mız olmadı. İç piyasada projeler durduruldu. Fuarlara katılarak bu durumu aşmaya çalı şıyoruz. Sektörün aslında üreticilerden kaynaklanan bir sorunu var, kriz ortamına bağlamadığı- mız. Bu yerli üreticilerle alakalı değil. Sektörel bazda makine tadilatı veya yeni proje alabilecekken kriz nedeniyle pek çok üretici bu projelerini askıya aldı. Krizin 2010’un ikinci veya üçüncü çeyreğ inde etkisini kaybedeceğini düşünüyoruz. Bu dönemde bazı düzelmeler görülebilir. Finansal olarak 2009 daha sıkıntılı geçecek. İç piyasa ile alakalı olarak ise Türkiye’de yatırımların durduğ unu söyleyebilirim. Ancak yine de proje bazında talepler var yabancılardan. Kriz ortamından kurtulabilmek için tüm dünyada krizin bitmesini bekleyeceğiz. Tabi bu esnada verilebilecek devlet destekleri çok önemli. ÖTV indirimi yapılabilir. Maliyetlerle alakalı olarak bu indirimler fiyatları çok etkiliyor. Bu durum tedarikçilerin bize verdiği malzemeyi de etkiliyor. Sektörel bazda bakarsak ise ambalaj makineleri sektörü bu yıl Ocak-Mart döneminde yaklaşık 16 milyon dolarlık bir ihracat rakamı na ulaştı. Bu rakam 2008 Ocak-Mart döneminde yaklaşık 18 milyon dolar civarındaydı. Tüm kriz ortamına rağmen genel olarak yüzde 7,5’lik bir düşüş yaşandı. Bu da diğer sektörlerle kı- yaslandığında çok kötü bir durum değil.  


İNŞAAT VE MADENCİ LİK MAKİ- NELERİ
Türkiye inşaat ve madencilik makineleri ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Mart dönemine göre 2009 yılının aynı zaman dilimi ile kıyaslandığında yüzde 43,9 oranında gerileme göstermiş durumda. 2008 yılının ilk 3 ayında 256 milyon 487 bin dolar olan inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız 2009 yı- lının ilk 3 ayında ise 143 milyon 965 bin dolar olmuş. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nı n en fazla ihracat gerçekleştirdiğ imiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mart ayları arasında söz konusu ülkeye 22 milyon 146 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapılmış. Almanya’nın ardından en fazla inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız olan ikinci ülke ise Cezayir. Bu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk üç aylık döneminde 5 milyon 94 bin dolarlı k inşaat ve madencilik makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 159,8 oranında değer artışı yakalanarak 13 milyon 233 bin dolarlı k ihracat yapılmış. Libya ise inşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda. Libya’ya geçtiğimiz yılın ilk 3 aylık döneminde 10 milyon 38 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 1,7 oranında değer artışı ile 10 milyon 205 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımız, ülkeler bazında, ihracat artış hızı oranlarına göre değerlendirildiğinde ise Cezayir’in yüzde 159,8 oranında artış ile ilk sırada yer aldığı görülüyor. Cezayir’in ardından ise inşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın en hızlı artı ş gösterdiği ikinci ülke Suudi Arabistan olmuş. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Mart döneminde 3 milyon 684 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapılırken 2009 yılının eş zaman diliminde yüzde 75,5 de- ğer artışı ile 2 milyon 392 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Fotoğraf altı: Nurettin Alsac Remas Redüktör ve Makine Dış Ticaret Müdürü Sektörde sorun yok. Geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde yaklaşık 256 milyon dolar olan inşaat makineleri ihracatı, 2009 yılı aynı dönemde ise 143 milyon dolar seviyesine geriledi. Bu da sektörde yüzde 43,9’luk bir daralma olduğu anlamı na geliyor. Bu açıdan bakı nca genel olarak bizim de işlerimizin iyi olmadığını söyleyebilirim. Tüm dünyayı etkisi altına alan global kriz nedeniyle siparişlerimiz kesilmiş durumda. Tabi bu durumun ne zaman ve nasıl geçeceğini tahmin etmek güç. Özellikle makine sektörü için konuşursak krizin önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğ ini düşünüyorum. Özellikle Haziran ayında krizin etkilerini çok daha fazla hissedeceğiz. Tabi tüm bu söylediklerim Türkiye’de veya dünya genelinde krizden kurtulmak için ekstra bir çaba harcanmazsa olabilecekler. Her şeye rağmen biz işimizi yapmaya devam ediyoruz ve bunun için de yeni pazarlar arayışı içindeyiz. Fuarlara katılarak da yeni pazarlarda kendimize yer açmaya çalışıyoruz. Güney Amerika dışında dünyanın her yerine gitmeye çalışıyoruz. Tüm bu ekonomik sorunların dışında genel olarak iş makineleri sektöründen bahsedersek herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim.  


ENDUSTRİYEL ISITICILAR VE FIRINLAR
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren ihracat kayı t rakamlarına göre endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı- mız 2008 yılının Ocak-Mart döneminde 44 milyon 990 bin dolar iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu değer yüzde 8,5 oranında yükseliş göstererek 48 milyon 817 bin dolar olmuş. Ülkemiz endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı ülkeler bazı nda incelendiğinde ise bu mal grubunda Almanya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde 8 milyon 200 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı yapı lmış durumda. Almanya’nın ardından en fazla endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise Fransa. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mart döneminde Türkiye’den 4 milyon 790 bin dolarlı k endüstriyel ısıtıcılar ve fı- rınlar ihracatı gerçekleştirilmiş. Ürdün ise endüstriyel ısı- tıcılar ve fırınlar ihracatımızın hızlı gelişen ve üçüncü sıraya yükselen pazarı konumunda. Söz konusu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk 3 aylık döneminde sadece 81 bin dolarlık ihracat yapan endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar üreten Firmalarımız 2009 yılının ilk 3 aylık dönemi ile karşılaştırıldığında bu rakamı 3 milyon 691 bin dolara çıkarmışlar. Suriye ve Libya’da endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımı- zın ciddi oranda yükseliş gösterdiğ i pazarlar arasında yer alıyor. Suriye’ye 2008 yılının ilk 3 ayında 236 bin dolarlı endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı söz konusu iken 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde ise 2 milyon 113 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı yapılmış. Libya’ya ise geçtiğimiz yılın yine ilk 3 aylık döneminde 113 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı varken 2009 yılının eş zaman diliminde 1 milyon 295 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Fotoğraf altı: Ahmet Karacam Fimak Makine İhracat Müdürü   Hedefimiz yeni pazarlar bulmak. Bu sene mart ayında 110 bin 896 euroluk ihracat gerçekleştirdik. Bu hedeflediğimiz rakam değildi. AB, Kuzey Avrupa ülkelerindeki pazarlar tamamen ölmüş durumda. Önümüzdeki dönemde yeni hedef pazarlar bulma çabasındayız. Deniz aşırı ülkeler, Afrika, İran, Irak hedef pazarlarımız. En önemli sorunumuz teknolojiye bağımlı olarak maliyetlerimizin yüksek olması ve bu nedenle de AB ülkeleriyle rekabet düzeyimizin düşük olması. Devlet destekli mali girdilerin azalması gerekiyor. Ayrıca eğitimli kadro sayımız AB ülkeleriyle kıyaslandığında çok az. Şrma bilinci ve Şrma isminin tanıtılması anlamında bazı maliyetlerin ayrılması gerekiyor. İhracatçı birlikleri tarafından imalatçı Firmalara destekler artırılmalı. Bize yol gösterilmeli. Fuarlar arttı- rılmalı. Özel olarak makine sektörüne yönelik fuarlar konusunda yol gösterilmeli. Bunun dışında genel olarak ocak-mart döneminde 54 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam 2008 yılında ise 52 milyon dolardı. Bu da sektörde yüzde 3,4’lük bir artış olduğu anlamına geliyor.  


ENDUSTRİYEL KLİMALAR VE SOĞUTMA MAKİNELERİ
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren ihracat kayıt rakamlarına göre endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız 2008 yılının Ocak-Mart döneminde 210 milyon 780 bin dolar iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğ inde bu değer yüzde 30,1 oranında gerileyerek 147 milyon 434 bin dolar oldu. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Irak’ın en fazla ihracat gerçekleştirdiğ imiz pazar olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Mart döneminde 11 milyon 659 bin dolar endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı yapılmı şken 2009 yılının Ocak-Mart döneminde ise yüzde 47,6 oranı nda değer artışı ile 17 milyon 212 bin dolar seviyesi yakalanmı ş. Irak’ın ardından endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın en fazla olduğ u ikinci ülkenin ise İngiltere olduğu görülüyor. İngiltere’ye 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde 17 milyon 155 bin dolarlı k endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. İngiltere’nin ardından endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı mızın üçüncü en büyük pazarı ise Fransa olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde 8 milyon 474 bin dolarlı k endüstriyel klimalar ve so- ğutma makineleri ihracatı yapılmış. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız, ihracat artış oranı hızlarına göre değerlendirildiğinde ise Mı- sır’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Mısır’a geçtiğimiz yıl Ocak-Mart ayları arasında 563 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı yapan Firmalarımız 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğ inde ise yüzde 546,8 oranı nda değer artışı ile 3 milyon 646 bin dolar düzeyini yakalamışlar. Fotoğraf altı: Huseyin Demir Gemak Soğutma Makinaları Muhasebe Müdürü Çıkardığımız işçileri tekrar işe aldık. Bu sene Ocak –Mart döneminde 175 bin 450 euroluk ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam kriz nedeniyle çok düşük. Normalde 500-550 bin euro civarında olurdu ihracatımız. Ocak ayında 60 bin euro, şubat ayında ise 142 bin euroluk ihracat yaptık. Bu da aslında düşük olmasına rağmen zaman içinde artan bir skala yakalandığını da gösteriyor. Tüm bu pozisyonlar da bize sektörün yavaş yavaş açılmaya başladığını gösteriyor. Müşterilerimiz aynı ancak siparişleri azalttılar. Özellikle Almanya’ya full konteynerlar gönderiyordum ancak artık sadece parsiyel geçiyorum. Buradaki müşterimiz Volvo’nun yan kuruluşuydu ve onlar da daralma olduğunu söylüyorlar. İngiltere’deki müşterilerimiz de aynı şeyi söylüyorlar. Beklendiği gibi 2010 yı- lında değil de bu yılın ikinci çeyreğinde işlerin düzeleceğini düşünüyorum. Bir de kötü bir şey olduğu zaman insanlar konuşacak bir şey bulmuş gibi sürekli krizden bahsediyor. Bizim de çeklerimiz dönüyordu. Eskiye göre finans konusunda da problemler yaşadığımız söyleyebilirim. Tüm bu kriz söylentileri nedeniyle işler daha da yavaşlayacak diye biz de 25-30 işçimizi işten çıkardık. Daha sonra da bunların yarısı geri çağırdık. O panikle bir sendeleme oldu, millete uyalı m, bu kadar niye abartılsın dedik. Sektörel bazda ise 2009 Mart ayında 327 milyon dolarlı k ihracat rakamına ulaşıldı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde yaklaşık 446 milyon dolar civarındaydı. Sektörel olarak ihracatta yaklaşı k yüzde 26 oranında bir düşüş yaşandı.  


TURBİN, TURBOJET, HİDROLİK SİLİNDİR
Türkiye türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatı, Türkiye genel ihracatındaki düşüşe rağ- men, yükselişini sürdürüyor. 2008 yılının Ocak-Mart döneminde 53 milyon 266 bin dolar olan türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatımız 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindi- ğinde yüzde 2,8 oranında artarak 54 milyon 770 bin dolar olmuş. Türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatımız ülkeler bazı nda incelendiğinde ise ABD’nin ilk sırada yer aldığı görülüyor. ABD’ye 2008 yılının Ocak-Mart döneminde 29 milyon 630 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatı mız varken 2009 yılının Ocak-Mart döneminde ise yüzde 7,4 oranında değer artışı ile 31 milyon 825 bin dolarlık ihracat yapılmış. ABD’nin ardından ise en fazla türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke Avusturya olmuş. Avusturya’ya 2008 yılının ilk 3 aylık döneminde 2 milyon 940 bin dolarlı k türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatı yapan Firmaları- mız 2009 yılının Ocak-Mart döneminde ise bu değeri yüz 38,3 oranında yükselterek 4 milyon 65 bin dolarlık ihracat yapmışlar. İsviçre ise türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatı mızın en büyük üçüncü pazarı olmuş. Geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde İsviçre’ye yönelik olarak 124 bin dolarlı k türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatı varken 2009 yı- lının eş zaman diliminde 3 milyon 407 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatımızın yeni pazarları ndan biri olan Japonya’ya ise 2008 yılının Ocak-Mart döneminde ihracatımız söz konusu değilken, 2009 yılının Ocak- Mart döneminde 1 milyon 688 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Diğer taraftan Almanya’da türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatımızın hızlı yükseldiğ i ülkelerden bir olmuş. Söz konusu ülkeye 2008 yılının ilk 3 aylık döneminde 866 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatımız varken bu değer 2009 yılının aynı zamana diliminde yüzde 92,5 oranında artış göstererek 1 milyon 667 bin dolar olmuş. Fotoğraf altı: Kamil Babacan Kayahan Hidrolik Makina Genel Müdür Yardımcı Bilgiyi üreten değil kullanan sanayiyiz. Mart ayında krizde dibi gördü- ğümüze inanıyorum. Maalesef bizim beklentimiz bu noktaya yavaş yavaş Eylül ayında gelineceğ iydi. Ancak çok hızlı bir biçimde son 3 ayda piyasalar durdu. Genel beklentinin aksine daha kötüye gidiş beklemiyorum. Hem hükümetin seçim uykusundan uyanmış olup çareler aramaya başlaması hem G20 zirvesi hem de diğer ülkelerin de aldı- ğı tedbirlerin piyasaları iyileştirme sürecine sokacağına inanı- yorum. Ancak kriz öncesi duru- ma 2 yıllık bir süreçte tekrar ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bana göre en büyük sorun bilgiyi üreten değil kullanan sanayi olmamız. Dolayı- sıyla her zaman bir adım geriden gidip teknolojiyi üretenlerin bir nedenle terk ettiği alanları dolduruyoruz. İkinci büyük sorun ise kalite ve standart mantalitesinin büyük çoğunlukla sanayici arkadaşlarımız tarafı ndan özümsenmemiş olması. Üçüncü önemli sorun ise kötü ülke imajının yurtdışında yerleşmiş olması. Maalesef bir de bununla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Sorunların çözümü doğal bir süreçtir; ilk önce bilgiyi kullanı rsınız, arkasından üretirsiniz. Bu süreci hızlandırmanın yolu üniversitelerin sanayi ile işbirliğini geliştirmeleri ile hayat bulacaktır. Bu konuda atı- lım içinde bulunan üniversitelerimizin (Koç, Sabancı, ODTÜ, ETÜ gibi) sayısının arttığını görmek bizi umutlandırmakta. Üniversitelerin sanayi ile işbirli- ği yaparak gelir elde etme yolları yasal düzenlemeler yapılarak rahatlatılmalı. Ya da İspanya ve Tayvan örneklerinde olduğu gibi özel sektöre ücreti mukabili tasarım desteği veren bir tasarım ofisi kurulabilir. İkinci sorun için yine doğal bir süreçten bahsediyoruz. Sanayicinin kaliteyi istemesi gerekir ki sanayici bunu temin etmeye çalışsın. Bu arada kaliteyi tanımlayan standartları öğrensin. Ülkemizin ihracatı ihracatçısı arttıkça bu taleplere cevap vermek için do- ğal olarak uyum sağlayarak de- ğişeceğiz. Maalesef TSE kabul görmüyor. TSE’yi bir TUV haline getirmek ancak yapısal reformlarla mümkün. TSE’nin rehabilite edilmesi gerekiyor. Üçüncü sorun ise aslında çözümü en zor olanı ve bunu sanayicinin kendisinden başkası çözemez.  


YUK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİŞEME MAKİNELERİ
Türkiye yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Mart dönemine göre 2009 yılının aynı zaman diliminde yüzde 14,1 oranında değer artışı göstermiş durumda. 2008 yılının ilk üç aylık döneminde 37 milyon 531 bin dolar olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı 2009 yılının ilk üç ayına gelindiğinde ise 42 milyon 805 bin dolar olarak gerçekleşmiş. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ilk 5 ülkeye baktı- ğımız zaman Fas’ın birinci sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının ilk üç ayında 82 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının ilk üç ayında ise 4 milyon 764 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı kaydedilmiş. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımı- zın en büyük ikinci pazarı ise Rusya Federasyonu olmuş. Rusya Federasyonu’na 2009 yı- lının Ocak-Mart ayları arasında 2 milyon 440 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. Rusya’nın ardından en fazla yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yaptığımız üçüncü ülke olan Hollanda’ya 2008 yılının ilk 3 aylık döneminde 106 bin dolarlı k yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapan Firmalarımız bu değeri 2009 yılının aynı dönemine ge- lindiğinde 2 milyon 424 bin dolar seviyesine taşımışlar. Çin Halk Cumhuriyeti de yük kaldı rma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız açısından önemli bir pazar konumunda bulunuyor. Bu ülkeye geçtiğimiz yılın Ocak-Mart ayları arası nda 1 milyon 864 bin dolar yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak- Mart döneminde ise yüzde 17,2 oranında değer artışı kaydedilerek 2 milyon 184 bin dolarlık ihracat yapılmış. En fazla yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yaptığımız beşinci ülkenin ise Romanya olduğu görülüyor. Romanya’ya 2008 yılının Ocak-Mart ayında 1 milyon 151 bin dolar olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız 2009 yılının aynı dönemine gelindi- ğinde yüzde 87 oranında artış göstererek 2 milyon 152 bin dolar olmuş. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın önemli ölçüde artış gösterdi- ği bir diğer ülke ise Suriye. Söz konusu ülkeye 2008 yılı- nın ilk 3 aylık döneminde 363 bin dolarlık yük kaldırma, taşı ma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının ilk 3 aylık dönemine gelindiğinde ise yüzde 316,9 oranında değer artışı yaşanarak 1 milyon 517 bin dolarlık ihracat seviyesi yakalanmış. Suriye gibi Cezayir’e olan yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatımızın da dikkate değer bir bicimde artı ş göstermiş. Cezayir’e 2008 yılının Ocak-Mart döneminde 711 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapan Firmalarımız 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 178,1 yükselişle 1 milyon 977 bin dolarlık ihracat yapmışlar.


HADDE VE DOKUM MAKİNELERİ
Ülkemiz hadde ve döküm makineleri ihracatı Türkiye geneli ihracatındaki düşüş oranın altında bir seyir izlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde 66 milyon 419 bin dolar olan hadde ve döküm makineleri ihracatımız 2009 yılı- nın aynı zaman dilimine gelindiğ inde yüzde 3,1 oranında gerileme kaydederek 64 milyon 346 bin dolar olmuş. Hadde ve döküm makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İran’ın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz pazar olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılı- nın Ocak-Mart döneminde 3 milyon 38 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Mart aylarına gelindi- ğinde ise yüzde 193 oranında artış yakalanarak 8 milyon 94 bin dolar seviyesine ulaşılmı ş. İran’ın ardından en fazla hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke ise Mısır olmuş. Mısır’a 2008 yılının ilk 3 ayında 1 milyon 404 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı varken 2009 yılının eş zaman diliminde bu rakam 8 milyon 579 bin dolar olmuş. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar ise İtalya. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 6 milyon 333 bin dolar hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. İtalya’nın ardından ise en fazla hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz dördüncü ülke Rusya Federasyonu olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde 4 milyon 311 bin dolarlı k hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. Hadde ve döküm makineleri ihracatı mızın en fazla olduğu beşinci ülke ise Fransa olmuş. Fransa’ya 2008 yılının Ocak- Mart döneminde 2 milyon 235 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Mart dönemine gelindiğinde ise yüzde 70,4 oranında değer artışı ile 3 milyon 840 bin dolar seviyesine ulaşılmış. Türkiye’nin hadde ve döküm makineleri ihracatının en hızlı şekilde artış gösterdiği pazarlar incelendiğinde ise Mısır ve Polonya’nın ardından Ege Serbest Bölgesi’ndeki yüksek ihracat artış oranları dikkat çekiyor. Diğer taraftan Fas’ta ülkemiz hadde ve döküm makineleri ihracatının hızla yükseldiği pazarlar arasında yer alıyor. Fas’a yönelik olarak gerçekleştirdiğ imiz hadde ve döküm makineleri ihracatımız 2008 yı- lının Ocak-Mart döneminde 888 bin dolar iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindi- ğinde yüzde 91,3 oranında de- ğer artışı ile 1 milyon 699 bin dolar seviyesine ulaşılmış.