ÜRETİCİLERİN OPERASYONEL SÜREÇLERİNE DÂHİL ETMESİ GEREKEN BULUT DEPOLAMA HİZMETLERİ, ÜRETİCİLERİN PERFORMANSINI ARTIRMASINA DA OLANAK TANIYOR. SİBER KORUMA ALANINDA KÜRESEL BİR LİDER OLAN ACRONIS, BULUT DEPOLAMA UYGULAMALARIYLA ÜRETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE DAİR DÖRT ADIMI BAKIN NASIL ANLATIYOR?

Dijital sistemlerin ve veri hacminin sürekli artmasıyla birlikte üreticiler kritik bilgilerini korumak için güçlü stratejilere ihtiyaç duyuyor. Bu konuda yayımlanan güncel Deloitte Insights raporu, birçok üreticinin dijital dönüşüm girişimlerini benimsemede geride kaldığını gösterirken, rapor, bu dönüşümü benimsemeyen şirketlerin yüzde 35’inin gelecekteki 10 yıl içinde iflas edeceğini veya önemli ölçüde değişeceğini ortaya koyuyor. Üretim tesisinin ağında sayısız veri ve cihaz bulunduğundan güvenliğin sağlanması daha güç bir hale geliyor. Bu sebeple üreticiler tüm süreçlerini otomatikleştirme ihtiyacıyla teknolojiye yöneliyor. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve bulut tabanlı üretim gibi yenilikçi teknolojik uygulamalar daha erişilebilir olduğu takdirde siber güvenlik riskleri en aza indirilebiliyor. Siber korumaya entegre yaklaşımın bir parçası olarak verileri buluta taşımak ise çeviklik, daha düşük maliyet, varlıklara daha fazla erişim ve gelişmiş iş birliği gibi önemli avantajlar sağlıyor. 

VERİ ERİŞİLEBİLİRLİĞİVE İŞ BİRLİĞİ SAĞLAYIN

Bulut depolama, her konumdaki yetkili personelin verilere kolayca erişmesine imkân tanıyor. Bu adım üreticilerin ekipler arasında, harici ortaklar ve tedarikçilerle iş birliğini kolaylaştırmasını sağlıyor. Paydaşların verilere güvenli bir şekilde erişip paylaşabilmesi ise daha verimli karar alma süreçlerini teşvik ederek gerçek zamanlı iş birliğini mümkün kılıyor. 

VERİ ANALİTİĞİVE İÇGÖRÜLER ELDE EDİN

Bulut veri depolama, üreticilerin operasyonel süreçlerinde gelişmiş veri analitiğinden yararlanmalarına olanak tanıyor. Üreticiler, birden fazla kaynaktan gelen verileri entegre ederek ve analitik şekilde uygulayarak üre-tim süreçleri, kalite kontrol ve tedarik zinciri yönetimi hakkında değerli içgörüler elde ediyor. Bu içgörüler modellerin, anormalliklerin ve iyileştirilecek alanların belirlenmesine yardımcı olarak iyileştirilmiş üretim, azaltılmış aksama süreleri ve gelişmiş genel verimliliği sağlıyor. 

IIOT UYGULAMASINI ENTEGRE EDİN

IIoT, gerçek zamanlı veri toplamak için üretim ortamı boyunca cihazları, sensörleri ve ekipmanı birbirine bağlamayı içeriyor. Bulut depolama, bu verileri toplamak, depolamak ve analiz etmek için merkezi bir platform sağlayarak üreticilerin ekipman performansını izlemesine, sorunları tespit etmesine ve bakım ihtiyaçlarını tahmin etmesine olanak tanıyor. Bu sayede beklenmeyen arıza sürelerinin önlenmesi, ekipman çalışma süresinin artırılması ve genel operasyonel verimliliğin iyileştirilmesi sağlanıyor. 

MAKİNE ÖĞRENİMİVE TAHMİNE DAYALI ANALİTİK MODELLERİNİ UYGULAYIN

Bulut veri depolama ve işleme gücü, makine öğrenimi algoritmaları ve tahmine dayalı analitik modelleri uygulamak isteyen üreticiler için önemli bir rol oynuyor. Üreticiler, bulutta depolanan büyük veri kümeleri üzerinde makine öğrenimi modelleri eğiterek, üretim süreçlerini ve kaynak tahsisini optimize eden kalite kontrol algoritmaları, talep tahmin modelleri ve diğer uygulamaları geliştiriyor. Bu teknolojiler proaktif karar vermeyi mümkün kılarak az maliyetle ürün kalitesini iyileştiriyor ve müşteri memnuniyetini artırıyor.Acronis’in işletmeler için sunduğu tüm siber koruma ürün ve hizmetlerine, burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.