İspanya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin tarihi yüzyıllar öncesine uzanmakla birlikte, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, 1960’lı yıllardan sonra gelişim gösterdi. 

İspanya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin tarihi yüzyıllar öncesine uzanmakla birlikte, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, 1960’lı yıllardan sonra gelişim gösterdi. Türkiye’nin 1980’li yıllarda içine girdiği ekonomik liberalizasyon döneminde genel olarak gelişen dış ticarete paralel olarak Türkiye-İspanya ikili ticareti de artış gösterirken, 1996 yılında yürürlüğe giren AB Gümrük Birliği anlaşmasıyla ikili ilişkiler daha da hızlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güncel verilerine göre Türkiye’nin İspanya ile olan ekonomik ve ticari işbirliği artış eğilimini halen sürdürüyor olsa da öngörülen potansiyelini halen yakalayamıyor. 2016 yılında ikili ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarak 10,6 milyar dolar olurken, Türkiye, İspanya’ya olan ihracatını yüzde 5,3 artırarak 5 milyar dolara yükseltti. Aynı dönemde Türkiye’nin İspanya’dan ithalatı da yüzde 1,6 arttı ve 5,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde İspanya, Türkiye’nin ihracatında sekizinci en büyük ticaret ortağı olurken, Türkiye’nin ithalatında da dokuzuncu sıradaki yerini korudu.

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin İspanya’ya 2014 yılında doğrudan yabancı sermaye akışı 18 milyon dolar ve İspanya’dan Türkiye’ye yabancı sermaye akışı da 74 milyon dolar seviyesindeydi. 2007-2016 dönemi verilerine göreyse, Türkiye’de yerleşik kişilerin İspanya’daki doğrudan yatırımlarının tutarı toplam 150 milyon dolara; İspanya’nın Türkiye’deki yatırımları toplamı da 7,6 milyar dolara ulaşmıştı. Türkiye’deki İspanyol yatırımlarının sektörel dağılımında ise makine, endüstriyel ekipman ve metalurji yüzde 81,3’lük bir bölümü oluşturuyor. Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel hayata dair tüm alanlardaki ilişkilerin tanıtımı ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla 1988 yılında kurulan Türk-İspanyol Resmi Sanayi ve Ticaret Odası (TİSTO), 2011’e kadar aktif çalışmalar sürdüremese de 2011’den bugüne kuruluş amaçlarına uygun olarak önemli çalışmalara imza atıyor. TİSTO’nun üyeleri sektörel çeşitlilik ve büyüklük açısından çok geniş bir yelpazeye sahipken, yeni pazarlara açılmak, ürün veya hizmetleri İspanya’da geniş kitlelere tanıtmak isteyen Türk üreticiler için TİSTO, en doğru adreslerden biri olarak dikkat çekiyor.

Türk ve İspanyol özel sektörünün birbirini daha yakından tanımasına imkân veren bir platform olan TİSTO’nun Yönetim Kurulu Başkanı (Amadeus’u temsilen) Esther González ile hem TİSTO’nun kuruluş amaçlarını hem de Türk ve İspanyol firmaları arasındaki işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için neler yaptıklarını konuştuk.

Ülke ticaret odaları, küresel ekonomi için sizce ne ifade ediyor? Bu kapsamda Türk İspanyol Resmi Sanayi ve Ticaret Odası, ne zamandır ve hangi kapsamda faaliyetlerini sürdürüyor?

Ülke ticaret odalarının temel amacı, her iki ülkede varlık gösteren firmaların faaliyetlerini duyurmak, yatırım ve iş fırsatlarının görüşüldüğü etkinlikler düzenlemek suretiyle ülkeler arasında etkin bir iletişim ağı oluşturmaktır. TİSTO da Türkiye ve İspanya arasındaki ticari ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 1988 yılında kurulmuş ancak etkin çalışmalarına 2011’de başlamış resmi bir kuruluştur. Resmi merkezimiz Madrid’tedir. TİSTO, değişik sektörlerden farklı büyüklüklerdeki 90’dan fazla kurumsal üyeye sahip. TİSTO’nun kurduğu iletişim ağı sayesinde Türk ve İspanyol şirketleri; her iki ülkedeki girişimlerindeki avantajlar ve karşılaşabilecekleri zorluklar hakkında birinci ağızdan bilgi edinebilir. TİSTO, öncelikle İspanya’da ve Türkiye’de düzenleyeceği farklı etkinliklerle üyelerini aktif bir iletişim ağına dâhil ederek firmaların kendi aralarındaki ticari ilişkilerini artırmalarına yardımcı olurken, ilgilenilen ülke pazarlarıyla ilgili olarak özel ve kamu sektöründen uzmanlarla firmaları bir araya getirir ve birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmalarını sağlayacak bir ortam oluşturur.

İki ülke arasında gerçekleşen ticaret, sizce potansiyelini ne ölçüde karşılıyor?

Türkiye ve İspanya arasındaki ticaret, ihracat ve ithalat yönünden oldukça dengeli bir seyir izliyor. Türkiye’nin genç ve eğitimli nüfusu ile AB üyelik süreci, İspanyol şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yapmalarını kolaylaştırırken, iki ülke arasındaki kültürel benzerlikler ve jeopolitik yakınlık da ikili ticaret hacmini olumlu etkileyen faktörlerdir. TÜİK rakamlarına göre, 2016 yılı itibarıyla Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı sekizinci, en çok ithalat yaptığı dokuzuncu ülke İspanya olsa da henüz ticaret potansiyelinin tam olarak değerlendiremediğini düşünüyor, bunun gerçekleştirilebilmesi için çalışmaya devam ediyoruz.

Oda, İspanya pazarına açılmak isteyen Türkiyeli üreticilere ne tür hizmetler sunuyor? Bu hizmetlerin içerikleri ve ölçütlerinden söz edebilir misiniz?

TİSTO, mümkün olduğu ölçüde kişiye özel ve uzman görüşleri içeren bilgiler vermenin yanı sıra düzenlenen iş ağı aktiviteleriyle üyelerinin her iki pazara ilgi duyan kişi ve kurumlarla bir araya getirilmesi, seminerler aracılığıyla da en doğru şekilde bilgilendirilmelerini sağlar. Ayrıca üye firmalarımızın faaliyetleri de düzenli yayımlanan bültenlerimiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla her iki pazara ilgili duyan oldukça geniş bir kitleye duyurulur. Kişiye özel hizmetler, firmaların talepleri doğrultusunda ve her bir firmanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tamamen firmaya özel olarak şekillendirilen hizmetlerdir. Kişiye özel bir çalışma gerektirdiği için firmalar bu hizmetlerden belirli bir ücret karşılığı faydalanabilirler. Ayrıca üye firmalarımız, kişiye özel hizmetlerde önemli oranda indirim fırsatına da sahip olurlar.

Türk-İspanyol Resmi Sanayi ve Ticaret Odası’ndan hizmet almak için ne yapılmalı?

info@camarahispano-turca.org e-posta adresine bir ileti göndererek veya İnternet sitemizde mevcut olan iletişim numarasından bize rahatlıkla ulaşıp, danışmak istedikleri konularda görüşebilirler.

İspanya pazarında Türkiyeli üreticiler hangi sektörlerde daha rekabetçi olabilir?

TİSTO, değişik sektörlerden üyelere sahiptir ve her sektöre ilişkin üyelerine/ilgililere yardımcı olmaya çalışır. Biz, Türk üreticileri ve ürünlerinin, her sektördeki uygun fiyat ve yüksek kaliteli ürünleriyle İspanya’da yer bulacaklarını ve başarılı olacaklarını düşünüyoruz.

İspanya ile ticaret yapmak zor mudur? Türk makine üreticileri, İspanya’ya yapacakları ihracat öncesinde Odanız ile nasıl bir işbirliği geliştirebilir? İspanya’ya ürün/hizmet satmak için üreticilerin dikkat etmesi gereken temel başlıklar neler olmalı?

Türk makine üreticilerini B2B görüşmeleri gerçekleştirmek suretiyle, özellikle İspanya’da makine üretiminin yoğun olduğu Bask Bölgesi’ndeki KOBİ’lerle bir araya getirmenin sinerji yaratacağını düşünüyoruz.