TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) İLE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) ARASINDA TÜRKİYE’NİN “MİLLİ UZAY PROGRAMI” HEDEFLERİNE KATKI SAĞLAYACAK BİR İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI. PROTOKOLLE; İTÜ UZAY SİSTEMLERİ TASARIM VE TEST LABORATUVARI BÜNYESİNDE, İNOVATİM KOORDİNASYONUYLA YÜRÜTÜLECEK “NANO, MİKRO, KÜP UYDULARDA ÇOK FONKSİYONLU GÜNEŞ PANELİ AR-GE PROJESİ” HAYATA GEÇİRİLECEK VE DÜNYADA OLDUKÇA YAYGINLAŞAN, MALİYETİ ÇOK DÜŞÜK OLAN NANO/MİKRO UYDULAR İÇİN ÇOK FONKSİYONLU YERLİ GÜNEŞ PANELLERİ GELİŞTİRİLECEK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun katılımıyla TİM’in Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen imza töreninde; NASA’da çalışmalarını sürdüren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız uzay teknolojilerinin gençler için önemini çevrim içi düzenlenen bir etkinlikte anlattı. 11 Mart’ta düzenlenen ve İnovaTİM’li öğrencilerin de katıldığı programda imzalanan protokolle, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek “Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi” hayata geçirilecek. Projeyle, dünyada oldukça yaygınlaşan ve maliyeti çok düşük olan nano ile mikro uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştirilmesine odaklanılacakken, projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi tekniklerle güneş panellerinin geliştirilmesi ve ihraç seviyesine gelmesi öngörülüyor. Protokol imza töreninde konuşan TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Küresel uzay yarışında ülkemizi üst sıralara taşıyacak Milli Uzay Programı, inovasyonu ve inovasyon ekosistemini gururla destekleyen, tüm milli hedeflerimizin arkasında inovasyonun var olduğuna inanan TİM olarak bizleri oldukça heyecanlandırdı. TİM olarak, yurt dışına bağımlı olduğumuz uzay alt sistemlerini ülkemiz bilgi altyapısında geliştirmek için elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya hazırız.” ifadelerini kullandı. Ar-Ge projesinin, Milli Uzay Programı Yol Haritası kapsamındaki 10 hedef arasından özellikle “Uydu Üretiminin Tek Çatı Altına Toplanması ve Yerli Uydu Geliştirme Programı”, “Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi” ve “Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi” hedeflerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Diğer yandan, İnovaTİM’in ilk Ar-Ge projesi kapsamında, 100 İnovaTİM’li öğrenci de sürece dâhil olarak bilgi birikimi elde edecek. Projeyle, nano, mikro ve küp uydularda kullanılan güneş panellerinin ekonomik üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine kabiliyet kazanılması hedefleniyor. Bu sayede yurt dışına bağımlı olunan çok maliyetli bir uzay alt sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor. Projenin amacına ulaşmasıyla yurt dışında birçok ülkeye verilen küp uydu geliştirme eğitimlerinin ve ikili iş birliklerinin de katkısıyla güneş panellerinin ihraç seviyesine gelebileceği planlanıyor. Ayrıca, laboratuvar bünyesinde yetiştirilen bilim insanlarına ilave bir kabiliyet kazandırılacak ve ilerleyen çalışmalar için de özgüven arttırıcı olacak. Uygulamalı ve bilimsel uzay araştırmaları için çok güçlü bir araç olarak görülen “Küp Uydu” ve “Küçük Uydu” kategorisinde yer alan uydu projeleri, tüm dünyada kabul gören çalışmalar olarak öne çıkıyor. Bu projelerin özellikleri arasında, maliyetlerinin çok daha düşük olması, personel yetiştirilmesi hususunda çok iyi bir yöntem olması ve düşük uzay bütçeli ülkelere dahi gerçekleştirme imkânı sunması bulunuyor. TİM ve İTÜ arasında imzalanan protokol, sadece uydu projesiyle de sınırlı tutulmadı. Üniversite-sanayi iş birliğine yönelik gerçekleştirilecek ortak faaliyetler ve spesifik çalışma alanları geliştirilmesi için birlikte hareket edilecekken, ortak Ar-Ge faaliyetleri de yürütülecek. Mesleki eğitim, inovasyon, dijital dönüşüm faaliyetleri, girişimcilik, akademik çalışmalar ile üniversite öğrenci ve mezunlarının istihdamı konularında da iş birliğine gidilecek. Markalaşma, ulusal ve uluslararası etkinlik, organizasyonlar, fuarlar ve araştırma konularında TİM, ihracatçı birlikleri ve üyeleri ile İTÜ yönetimi, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkiler teşvik edilecek; araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımı sağlanacak, ortak bilimsel ve iş dünyasına yönelik organizasyonlar gerçekleştirilecek.