ADNAN DALGAKIRAN MAKFED’DE GÜVEN TAZELEDİ

MAKİNE İMALATÇISI 3.000’E YAKIN FİRMAYI TEMSİL EDEN 28 DERNEĞİ ÇATISI ALTINDA BİR ARAYA GETİREN TÜRKİYE MAKİNA FEDERASYONU’NUN (MAKFED) 4’ÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURULU 19 MART’TA TOPLANDI. MAKFED’DE YENİDEN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN ADNAN DALGAKIRAN, MAKİNE İMALATININ TÜRKİYE’NİN ÜÇ BÜYÜK SEKTÖRÜNDEN BİRİ HALİNE GELMESİNDE, PEK AZ ÜLKEDE GÖRÜLEBİLECEK KADAR KAPSAYICI VE GÜÇLÜ BİR SEKTÖREL ÖRGÜTLENMEYE SAHİP OLUNUŞUNUN BÜYÜK KATKISI BULUNDUĞUNA İŞARET ETTİ.

Türkiye’yi ulusal ve uluslararası sektörel platformlarda temsil etmek; dernek, birlik ve kümelerin kendi alan ve alt sektörlerindeki faaliyetlerini destekleyerek sektörel iş birliğini güçlendirmek amacıyla 2014 yılında kurulan MAKFED’in 4’üncü Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. 14 kurucu derneğin bir araya gelmesiyle kurulan ve bugün 20 asil, 8 gözlemci olmak üzere 28 üye derneğe ulaşan federasyonun üyeleri, Genel Kurul için 19 Mart’ta Ankara’da toplandı. Divan Başkanlığını Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin yürüttüğü seçimli genel kurulda iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu Adnan Dalgakıran, yeni denetim kurulu ise Sevda Kayhan Yılmaz başkanlığında oluştu. “MAKFED’İN GENİŞLEMESİ YÜKSELEN DAYANIŞMANIN GÜVEN VERİCİ BİR İŞARETİ” Açılış konuşmasında, sektörün MAKFED çatısı altında güçlü bir örgütlenmeye kavuşmuş olmasının, planlama ve uygulamalarda getirdiği faydaların altını çizen Hasan Büyükdede, Federasyona ve bünyesindeki derneklere hizmet vermiş sektör mensuplarına, ülke sektörünün geldiği yere katkıları için teşekkür ederek şunları söyledi: “Makine sektörü pilot sektör olmanın gereklerine uygun, etkili ve yararlı işler yürütüyor. Hızlı büyüyen yatırımı ve üretimiyle hem ülkemizin makine ve teçhizat ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor hem de ihracatını rakip ülkelerin üzerinde artırıyor. MAKFED’in üye tabanının bu kadar hızlı genişlemesini ise beklenti ve giderek yükselen dayanışmanın güven verici bir işareti olarak değerlendiriyorum. Sektörün el birliği ile ve kapsamlı analizlere dayanarak hazırladığı çok sayıda raporun resmî kurumlarla paylaşılması yanında açık kaynak olarak da yayımlanmasını çok değerli buluyorum. Bakanlık bünyesinde dijital ortamda kayıtları tutulan sanayi sicil verilerinin taraflara sunulmasında, çok aktörlü yapıya haiz makine sektörü için MAKFED ile ortak çalışmalar yapılmasını faydalı görüyorum.” “SANAYİNİN DÖNÜŞÜMÜNDEKİ MİSYONUMUZUN FARKINDAYIZ, GEREĞİNİ YAPIYORUZ” Büyük ölçüde salgın etkisinde geçen iki yıllık dönemin sonunda yatırımını yüzde 49, üretimini yüzde 42, ihracatını ise yüzde 23 artırmayı başaran ve 23 milyar dolar ihracatla Türkiye’nin en büyük üç sektörü arasına giren makine imalat sektörünü temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Adnan Dalgakıran ise şunları söyledi: “Rakip ülkelerin fevkinde sağlanan başarılar bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırırken, ülke sanayisinin dönüştürülmesinde önemli roller oynayacağımızın haberini de vermiş oldu. 2002 yılında Makine İhracatçıları Birliği’ni kurarak çıktığımız yol bizi bugün, pek az ülkede görülebilecek güçte bir sektörel örgütlenmeye ve dayanışmaya kavuşturdu. İçinde makinenin yer almadığı hiçbir strateji yazılamayacağı için görev ve sorumluluğumuz büyüktür. Sanayinin küresel dönüşümü sürecindeki fırsatları değerlendirebilmenin ve dünya ekonomisinden ülkemizin aldığı payı artırabilmenin tek yolu ise ileri ülkelerde olduğu gibi, makine eksenli bir dönüşüm sürecinden geçmektir.” dedi. “HEP KATKICI VE ÜRETKEN, HEP YAPICI VE PAYLAŞTIRICI OLDUK” Açılış oturumunda üyelere hitap eden Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu da “Pandemiyle geçen iki yılın sonunda imalat kapasitemizi yarıya yakın, üretimimizi yüzde 40’dan fazla, ihracatımızı ise yüzde 20 kadar artırdık. Elbette kayıplarımız da oldu ama güvenimizi, sükûnetimizi ve tevazuumuzu hiç yitirmedik. Hep katkıcı ve üretken, hep yapıcı ve paylaştırıcı olduk. Böyle olmaya da devam edeceğiz çünkü bunlar Türkiye’nin Makinecileri’nin temel erdemleridir. Makine imalat sektörü, üretimi, istihdamı, katma değeri ve ihracatı ile Türkiye’nin en büyük sektörleri arasındaki yerini giderek pekiştirmektedir. Artık yeni bir dönemdeyiz; bu sektörü pilot, öncü ve stratejik ilan etmek kamunun atabileceği en gerekli ve en doğru adımdı. Biz de bu sorumluluğu aldık, kabul ettik ve gereğini yapıyoruz. Gencecik yaşına rağmen bu kadar etkin ve güçlü bir Federatif örgütlenme, makine imalatında ileri gitmiş birkaç ülke dışında mevcut değildir. Bu nedenle de MAKFED’i vücuda getiren her bir derneğin başta üyeleri olmak üzere, yönetim kurulu başkanlarına, yönetimlerine, sekreteryalarına; bu görkemli yapıyı büyük bir dirayetle sevk ve idare eden Adnan Dalgakıran başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.