TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ (TCMB) YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİ (YTAK) PROGRAMI, YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARINI HIZLANDIRIRKEN, CARİ DENGE VE FİYAT İSTİKRARINA DA KATKI SAĞLAYACAK. ANCAK SANAYİCİLER, KREDİ KULLANIM LİMİTİNİN 1 MİLYAR TL OLARAK YÜKSEK BELİRLENMİŞ OLMASINDAN ŞİKÂYET EDİYOR VE KREDİ LİMİTLERİNİN KATMA DEĞER BAZLI OLARAK BELİRLENEBİLECEĞİNİ DİLE GETİREREK, YÜKSEK YATIRIM TUTARI OLMAYAN TEKNOLOJİK YATIRIMLARIN GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORLAR.

Kasım ayı sonunda Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliği” Türkiye’nin sanayi yatırımlarına hız kazandırmayı hedefliyor. TCMB’nin teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere 3 yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan yeni YTAK Programı çerçevesinde 1 milyar lirave üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan stratejik öncelikliürün ve 261 başlıktan oluşan teknoloji alanları listesi Resmi Gazete’de yayımlanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YTAK Programı’nın yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracağını, cari denge ve fiyat istikrarına da katkı sağlayacağını bildiriyor. YTAK yeni uygulama çerçevesine göre, firmaların yatırım projeleri için alacakları teknoloji/strateji puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan yatırım projelerine, aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilebilecek. Buna göre, aracı bankalara finansman başvurusu öncesinde Bakanlık değerlendirmesini almak üzere yapılacak başvurular, stratejik ve proje bazlı yatırım teşvikleri ile hamle programı kapsamındaki desteklerden yararlanan ya da “stratejik öncelikli ürün listesi” veya “teknoloji alanları listesi” kapsamında bir ürünün üretilmesi ya da teknoloji alanında geliştirme faaliyetleri ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeleri olan yatırımcılar tarafından yapılabilecek. Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; teknoloji/strateji puanı, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 15 ila yüzde 30 aralığında belirlenecek. Finansman programından yararlanmak isteyen yatırımcılar, Bakanlık değerlendirmesini müteakip, Bakanlıktan alacakları görüş yazısıyla aracı bankaya finansman başvurusunda bulunacak. Başvuru öncesinde projelerine ilişkin Bakanlık değerlendirmesini almak üzere başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar, bu başvurularını Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik portal üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru tarihi itibarıyla ArGe harcamaları dâhil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar lira olması gerekiyor. Finansman programından yararlanan yatırımcılarasöz konusu yatırımları için düzenlenen teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz desteği sağlanmayacak. 

YÖNLENDİRME KOMİTESİ YILDA EN AZ BİR KEZ TOPLANACAK

Finansman başvurusu öncesinde yatırım projesine ilişkin Bakanlık değerlendirmesi alınmasına yönelik başvurular teknik komite tarafından puanlanacak ve başvuru sahibi yatırımcıya bildirimde bulunulacak. Teknik komite, değerlendirmeye aldığı projeleri, bazı kriterler üzerinden puanlandıracak. Bakanlığın yatırımcıla-ra yaptığı teknik komite değerlendirme bildirimi, yatırımcıların başvurdukları finansman programından finansman hakkına sahip olduğu sonucunu doğurmayacak ve söz konusu programı düzenleyen kuruluşu herhangi bir yükümlülük altına sokmayacak.Bakanlık hangi finansman programı kapsamında stratejik öncelik ve teknik değerlendirme yapılarak başvuru alınacağını, değerlendirmeye esas alt kriterleri ve diğer başvuru koşullarını duyuru ile ilan edecek. Programın sona ermesi, durdurulması veya programa tahsis edilmiş olan limitlerin dolması durumunda yapılan duyuru kapsamında başvuru alınmasına son verilecek. Bakanlık, uygulamanın sonuçlarını izlemek üzere, yatırıma ilişkin bilgi talep edebilecek. Yönlendirme Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaç duyulan süre ve sıklıkta toplanacak. “Yatırım ProjelerininStratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliği” içeren 32381 sayılı Resmi Gazete’ye ve Stratejik Öncelikli Ürün Listesi’ne  aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

RESMİ GAZETE SAYI 32381 

STRATEJİK ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ