DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN KURULUŞLAR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞI GÜNÜMÜZDE UÇ BİLİŞİM KAVRAMI DA GİDEREK DAHA ÖNEMLİ HALE GELİYOR. TEMELDE, BİR KURULUŞUN AĞININ EN UZAK KÖŞELERİNDEKİ, YANİ “UÇTAKİ” VERİLERİN YAKALANMASINI, İŞLENMESİNİ VE ANALİZ EDİLMESİNİ SAĞLAYAN UÇ BİLİŞİM, DOĞRU BİR STRATEJİ UYGULANMASI HALİNDE İŞ OPERASYONLARINI VE SONUÇLARINI DA DÖNÜŞTÜREBİLİYOR.

Uç bilişimin yalnızca kuruluşların ve sektörlerin verimliliğine katkı  sunmadığını, aynı zamanda kritik sağlık ve güvenlik sonuçlarını da olumlu yönde etkilediğini söyleyen Dell Technologies Satış Öncesi Kıdemli Yöneticisi Emin Çalıklı, uç bilişime yönelik doğru yaklaşımın, sektörlere  ve kuruluşlara özel olması gerektiğine dikkat çekiyor: “Üreticiler uç bilişimi fabrikadaki ekipmanın genel etkinliğini ve montaj hattından çıkan ürünlerin kalitesini takip etmek için sensörler ve kameralar kullanabiliyor. Uç stratejisi ile veriler fabrikada analiz ediliyor ve üreticiye daha hızlı kararlar almasına ve verimliliği artırmasına  olanak veriyor. Aynı şekilde bir perakendeci, envanter ve tedariki yönetmek veya müşterilere daha hızlı hizmet vermek için ürünlerin mağaza içinde nasıl hareket ettiğini izleyerek daha iyi alışveriş deneyimleri sunmayı isteyebiliyor. Perakendeciler, bir perakende konumunda uç bilişim ve yapay zekâyla birlikte hangi envanter için ödeme  yapıldığını takip edebiliyor veya çalışanların mağazanın en çok ihtiyaç duyulan bölümünde bulunmasını sağlayabiliyor.” diyor.

 

UÇ STRATEJİSİNİ BELİRLERKEN ÜÇ ADIMA DİKKAT!

“Uç projeleri genellikle belirsiz hedeflere sahip olup yeni teknolojiler içeriyor ve bilgi  teknolojileri ile operasyonel teknoloji arasındaki çelişkili süreçleri açığa çıkarıyor.” tespitinde bulunan Çalıklı, uçta analiz edilmesi gereken verilerin özellikleri, istenen parametrelerin ne kadar hızlı elde edilmesi gerektiği ve bu verilerin veya meta verilerin hangi kısmının merkezi bir ortama geri gönderilmesi gerektiği gibi faktörlerin uç bilişim stratejilerinin başarısında belirleyici olduğunu belirtiyor.  Çalıklı, uç stratejisi belirlemek için izlenmesi gereken adımları ise şöyle sıralıyor: İş sonuçlarına yönelik tasarım yapın: Başarılı uç projeleri, nihai ödüle, yani iş sonuçlarına odaklanmakla başlar. Teknoloji hakkında konuşmaya başlamadan çok önce, iş hedeflerinizi net bir şekilde belirleyin ve bunları önceden uyumlu hale getirin. Örneğin üretim sektöründeyseniz kendinize, makine arızalarını ve buna bağlı duruş sürelerini proaktif olarak önleyerek üretim veriminizi artırmak veya maliyetleri belirli bir ölçüde azaltmak isteyip istemediğinizi sorabilirsiniz. Projeniz başlangıçta sınırlı bir getirisi olan büyük bir yatırım gerektirecekse, bu ticari hususları belgeleyin ve bunları açık bir şekilde anlatın. Belirli iş hedeflerine sahip olmanız beklentileri yönetmenizi, ilerleyen süreçte sonuçlarınızı ölçmenizi ve gerekli ara düzeltmeleri yapmanızı sağlayacaktır. Birleştirin ve uyumlaştırın  İşletmenizin uç bilişim projelerinde önemli tasarruflar elde etmesine yardımcı olmak için uygulamaları tek bir altyapı üzerinde birleştirme fırsatlarını araştırın. Uç noktanızı birbiriyle bağlantısız cihazlar ve uygulamalar topluluğu olarak değil, verimli operasyonlara olanak sağlayan bir sistem bütünü olarak düşünün. Sanallaştırma,  konteynerize edilmiş uygulamalar ve yazılım tanımlı altyapı, birleştirmeyi mümkün kılabilecek bir sistem için temel yapı taşlarıdır. Uç birleştirme daha verimli olmanın yanı sıra daha fazla esneklik sağlar. İş ihtiyaçlarınızı karşılamak için kaynakları daha kolay bir şekilde tekrar paylaştırabilir veya iş yüklerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Uç birleştirme aynı zamanda farklı veri akışları ve uygulamalar arasında veri paylaşımı ve uyumlaştırma için fırsatlar sunar. Böylelikle yeni uygulamaların, yeni veri uyum mantığı oluşturmak zorunda kalmadan mevcut uç verilerinden kolayca yararlanması sağlanacaktır. Bu birleştirmeyi sağlarken, uç yaklaşımınızın sizi tek bir ekosisteme veya bulut çerçevesine mecbur bırakmayan açık uygulama programlama arayüzlerinden, standartlardan ve teknolojilerden yararlandığından emin olun. Açık bir ortam size yeni kullanım senaryoları ve yeni uygulamaları hayata geçirme ve iş ihtiyaçlarınız değiştikçe yeni ekosistemleri ekleme esnekliği sağlar. Unutmayın, sadece teknolojilerin uyumlaştırma ihtiyacı yoktur. En iyi uygulamaları karşılaştırmak ve uç stratejinizi ileriye taşımak için bilgi teknolojileri ve operasyonel teknoloji iş ortaklarını bir araya getirip görüşmeler yapın. Bu ekipler uç söz konusu olduğunda silolarda çalışamazlar. Bu sebeple bilgi teknolojileri  ve operasyonel teknoloji iş ortaklarını, nelerin farklı olduğuna odaklanmak yerine hangi ortak noktalarda birleştiklerini paylaşmaya teşvik edin. Bilgi teknolojileri ve operasyonel teknoloji ekiplerinin neyin nasıl iyi yapılacağını bildiği şeyleri alın ve ortak standartlar, uygulamalar ve ortak bir hedef veya sonuçtan yararlanarak  bunları birleştirin. Daha olgun kuruluşlar bu köprüleri çoktan kurmuş durumdalar ve uç sonuçları için birlikte başarılı bir şekilde tasarım yapıyorlar. Büyüme ve çeviklik için plan yapın: Uzun vadeli düşünün. İlk iş sonuçlarınızı planlayın, ancak aynı zamanda ileriye bakarak büyüme ve gelecekteki çeviklik için de plan yapın. İhtiyaç duyabileceğiniz yeni kabiliyetleri ve büyüme için uygulamak isteyebileceğiniz yeni kullanım senaryolarını düşünün. Örneğin, gelecekte derin öğrenmede kullanmak isteyebileceğiniz basit süreç kontrolü ve izlemeyi bugün mü yapıyorsunuz? Eğer öyleyse uç altyapınızın, uçta model eğitimi yapabilmek için gerekli ağ kapasitesini, depolamayı ve hızlı işlemeyi içerecek şekilde genişletilebileceğinden emin olun. Altyapıya sahip hizmet olarak (asaservice) yaklaşımını benimsemek, bilgi teknolojileri departmanlarının ortamlar üzerinde daha fazla kontrolünü sağlayabilir ve bilgi teknolojileri kaynaklarını en fazla değer elde edebilecekleri yerlere yönlendirmelerini kolaylaştırabilir. Uç Fırsatını Yakalayın: Uç nokta her yer olabilir. Uçtan elde edilebilen ve analiz edilebilen veriler, işinizi ve hayatınızı değiştirecek sonuçlar sağlayabilir. Uç noktanızı tanımlamanıza, birleştirme ve uyumlaştırma yoluyla uç bilişim çözümünüzü basitleştirmenize ve sonuca dayalı faydalara yönelik tasarlanmış bir strateji ile büyümeyi planlamanıza yardımcı olabilecek bir iş ortağı araştırın. Şimdi, işletmenizin ürettiği verilerin değerini en üst düzeye çıkarmanın ve işletmenizi eyleme geçirilebilir içgörülerle ileriye taşımanın tam zamanı.