Günümüzde zenginin çok zengin, fakirin ise çok fakir olması sizce kimin suçu? Her geçen gün bu iki sınıf arasındaki fark, uçurum gibi derinleşiyor. Peki, bunun sebebi nedir sizce? Tek kabahati iktisatçılarda bulmak doğru olmaz elbette; ancak dünyada süregelen ekonomi anlayışının çok da sağlıklı olmadığı gün gibi ortada. Yenilikçi ekonomi anlayışını benimseyen İngiliz iktisatçı Kate Raworth, “Simit Ekonomisi” adlı kitabında ekonomiye, çarpıcı ve farklı bir boyut kazandırıyor; okuyucuya adeta ders veriyor.

“Simit Ekonomisi”, bir bütün olan ekonomiyi iki bölümde inceliyor. Birinci bölümde, toplumun taban kısmı yer alıyor. Yani gelir düzeyinin en az olduğu ancak refahın bir şekilde yaşanabileceği toplumu kapsıyor. İkinci bölüm ise tavan kısmı olarak nitelendiriliyor ve bu kısımda sınırsızlık yok elbette; ancak sınırları birinci bölümdekinden çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Raworth, kitabında, aslında bu iki kesim arasındaki mesafeyi kısaltıp, refah düzeyini yükseltmenin yedi yolunu okuyucuyla paylaşıyor.