TEKNOLOJİ ODAKLI LOJİSTİK ŞİRKETİ OPLOG, TAMAMEN YERLİ ÜRETİM OLAN TARQAN’LA DEPO İÇİ VERİMLİLİĞİNİ YÜZDE 400’E KADAR ARTIRIYOR.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2022 yılında Ar-Ge çalışmaları tamamlanarak OPLOG tarafından sektörün kullanımına sunulan yerli ve milli lojistik robotu TARQAN, dünyada da lojistik sektörünün dikkati-ni çekmeye devam ediyor. Depolama ve ürün toplama süreçlerinin otonom hale dönüştürülerek mükemmel şekilde yönetilmesine katkı sağlayan TARQAN, depoiçi verimliliğini yüzde 400’e kadar çıkarıyor. Geleneksel depolarda karşılaşılan insan kaynaklı sipariş toplama hatalarını yüzde 99,99 azaltan TARQAN, toplama hızıylada geleneksel depo süreçlerini üç kat hızlandırıyor. Böylelikle, ürünlerin tüketicilere eksiksiz ve zamanında ulaşmasını sağlıyor. TARQAN, sipariş geldiğinde en kısa sürede karar alarak, deponun içinde buna göre hızla hareket ediyor. Ürünlerin bulunduğu en yakın raflara gidiyor ve 1 tona kadar yük kaldırma kabiliyetiyle rafları operasyon sorumlularına taşıyor. OPLOG böylece, depolama alanlarında insansız çözümlerle, süreçlerinin kusursuz ilerlemesini sağlıyor. Ar-Ge’ye cirolarının yüzde 30’unu ayırdıklarının altını çizen OPLOG Kurucusuve Genel Müdürü Halit Develioğlu, lojistik ve “fulfillment” sektöründe kendi robotik teknolojisini yaratan ilk şirket olduklarını ve ayrıca operasyonel verimliliği artırmaya yarayan depo içi yazılımlarını da kendilerinin geliştirdiğini belirtiyor. Günümüzde yapay zekâve robot teknolojilerininön plana çıktığı sektörde, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji kabiliyetini dünyaya tanıtmakta önemli rol üstlenen TARQAN, tüm teknolojilerle entegre çalışarak depo içi verimliliğini yüzde 400’e kadar çıkarıyor. Kaotik (esnek) depolama sisteminde her bir ürün, boyutları ve depolama koşulları göz önünde bulundurularak yazılım üzerinden atandıkları farklı lokasyonlarda, farklı markaların ürünleriyle beraber depolanıyor. Bu raflama sistemi hem OPLOG’un kendi çalışmalarında hem de doğrudan müşterilerine sunduğu hizmette maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor. Bir rafta birden fazla markanın ürünlerinin bulunduğu modelde, mal kabul aşamasının hemen ardından, gönderilen ürünlerin niteliği, adetleri, özel saklanma koşulları ve gönderim seçenekleri gibi tüm bilgiler OPLOG’un geliştirdiği WMS (Warehouse Management System) sistemine ekleniyor. 

TARQANDİĞER ROBOTLARDAN ÇOK FARKLI!

Sadece 194 mm yüksekliğine sahip ve sınıfın en ince fulfillment robotu olarak rakiplerine kıyasla yüzde10 daha fazla depolama alanı sunan TARQAN, bir depo çalışanına göre saatte 120-150 ürün yerine 500’e kadar ürün toplayabiliyor. Bu sayede sipariş toplama verimliliği yüzde 400 yükselirken, depolama alanları ve dolayısıyla bu alanların verimliliği de büyük ölçüde artıyor.OPLOG TARQAN hakkında ayrıntılı bilgilere burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.