Nasıl başlamıştık kampanyamıza? “Türk makineleri tüm dünyada tıkır tıkır çalışıyor” şimdi ise bu söylemin tamamlayıcısı olarak da; “Türkiye’de de sanayinin hizmetinde tıkır tıkır” diyeceğiz.

NASIL BAŞLAMIŞTIK KAMPANYAMIZA? “TÜRK MAKİNELERİ TÜM DÜNYADA TIKIR TIKIR ÇALIŞIYOR” ŞİMDİ İSE BU SÖYLEMİN TAMAMLAYICISI OLARAK DA; “TÜRKİYE’DE DE SANAYİNİN HİZMETİNDE TIKIR TIKIR” DİYECEĞİZ.

Hatırlarsınız; 11 Haziran’da yapmış olduğumuz ilk lansman toplantı sıyla yola çıkarken, Türk Makine Sektörü’nün dünyaya yön vermesine rağmen ülkemizde henüz tam ve doğru olarak algı- lanmadığını ve bu gerekçe ile de bir tanıtım kampanyası başlattığı mızı ifade etmiştik. Yaklaşık 6 ayda bu konuda önemli bir mesafe kaydettik. Türk makinelerinin dünyanın birçok ülkesinde “Tıkır Tıkır” çalıştığını her gittiğimiz toplantıda her basın mülakatı nda tek bir ağızdan söyledik. Cesurca ifade ettik ki; ithal edilen makinelerin yüzde 70’i ülkemizde de üretilebiliyor. Dünyanın 200 ülkesinde kendi markası ile kullanılan Türk makinesini, kendi vatanında da tercih edilebilir kılınmasını önceledik. Bu sebeple 2009 sonuna kadar sürecek kampanyanın ilk aşaması nda yerli yatırımcıların Türk makinelerini de tercih etmelerini sağlamak için etkili bir iletişim kampanyası yürütmeye devam ediyoruz. 2010 yılındaki hedefimiz ise yurtdışındaki mecralarda kendimizi anlatmaya başlamak… 2009 yılı içindeki kampanyamızın ikinci ayağını yılsonunda yaparak, bu rüzgârla 2010 yılına girmeyi hedefliyoruz. Altı ay boyunca siyasi karar vericilerden, devletin her kademesinden, kendi sektörümüzün sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasından, medyadan, üyelerimizden inanılmaz destek gördük. Görmeye devam edeceğimize de inancımız tam. Nasıl başlamıştık kampanyamıza? “Türk makineleri tüm dünyada tıkır tıkır çalışıyor” Şimdi ise bu söylemin tamamlayıcısı olarak da; “Türkiye’de de sanayinin hizmetinde tıkır tıkır” diyeceğiz. Bu vesile ile Türkiye içinde yürüttüğümüz kampanyamızın bu adımında da ülkemizin önde gelen işadamları Türk makine sektörüne destek vererek, makine sektörünün bu büyüme ve gelişim atağına bizimle birlikte omuz verdiler. Türk sanayisinin kanaat önderlerinden Mustafa Koç, Güler Sabancı, Abdülkadir Konukoğlu, Erdoğan Demirören, İdil Yiğitbaşı, Cem Boyner ve Bülent Eczacıbaşı hem zamanlarını, hem yüreklerini bu kampanyaya ayırarak, tanıtım filmimizdeki katkıları ile hedeflediğimiz mesajın iletilmesinde önemli rol oynadılar. Bu da bize daha da büyük övünç ve cesaret veriyor. Ülkemizde üretilen teknoloji ve Ar-Ge, ülkemizin tüm kesimlerinin desteği ile hem Türkiye’de hem de dünyada daha fazla bilinir hale geliyor. Türk iş dünyasının bu lider isimlerinin bizden desteklerini esirgememesi ve her biri kendi alanında birer kanaat önderi olan değerli iş adamlarımızın da çıktığımız zorlu yolda taşın altına ellerini koyuyor olmaları, ülkemiz için ne kadar doğru ve hayırlı bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor. Ancak bizim sorunumuz sadece kendimizi anlatmak değil. O yüzden de hedeflediğimiz çalışmalar bu kadarla sınırlı değil. Hedefimize ulaşmak için entegre bir strateji dâhilinde hareket edilmesi gerektiğinin bilinciyle markalaşma, Ar-Ge ve tanıtım çalışmaları nın organize edilmesi noktasında gerekli finansmanın sağlanması da yine MTG tarafından gerçekleştiriliyor. Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ve Makine Tanıtım Grubu her alanda çalışmalarını sürdürürken, Türk makine sanayi için de gelecek vizyonunu tasarlıyor. Türk makine sektörü, imalatının yüzde 80’ini ihraç ediyor. Türk makineleri, dünyadaki gerçekleştireceğimiz kampanya ile Türk sanayicisinin dikkatini Türk makine sanayi’ne çekmeyi hedefliyoruz.