Odtü bilim ve teknoloji müzesi, milattan önceki çağlardan yakın tarihimize dek uzanan geniş bir yelpazede canlandırmalar, sanal turlar ve 3 boyutlu sergi çalışmalarıyla genç yaşlı herkesi...


ODTÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ, MİLATTAN ÖNCEKİ ÇAĞLARDAN YAKIN TARİHİMİZE DEK UZANAN GENİŞ BİR YELPAZEDE CANLANDIRMALAR, SANAL TURLAR VE 3 BOYUTLU SERGİ ÇALIŞMALARIYLA GENÇ YAŞLI HERKESİ ZAMANDA YOLCULUĞA DAVET EDİYOR.
   

2003 yılında Toplum ve Bilim Araştırma Merkezi'nin bünyesinde kurulan ODTÜ Bilim ve Araştırma Müzesi, özellikle gençlerde, bilime ve bilimsel konulara duyulan ilgiyi arttırmak, bilim ve teknolojinin günlük hayatımızın içinde ve hepimiz için çok önemli bir olgu olduğunu göstermek, kısaca bilim ve teknoloji tarihinin neredeyse insanlık tarihi kadar uzun macerasını anlatmayı amaçlıyor. Müze dört bina ve bir açık sergi alanından oluşuyor. Binaların iki tanesi bilim ve teknoloji tarihinin anlatıldığı sergilere ayrılmış. Birinde bilim ve teknoloji tarihinin binlerce yıllık hikâyesini anlatan sergiler bulunuyor."Hangar" olarak adlandı rılan diğer bina da ise, ulaşım ve iletişim sistemlerinin tarihçesi anlatılı- yor. Burada sergilenen klasik ve antika otomobiller her yaştan ziyaretçi için ilgi odağı oluyor. 

BİLİME DOKUNUN!
Genç ziyaretçiler tarafından "UFO" diye adlandırılan binanın içinde "Bilime Dokunun!" teması altında kurgulanmış bir ‘’Uygulamalı Bilim Merkezi’’ bulunuyor. Bu bina içinde ziyarete gelen okul grupları için bilim gösterileri düzenlenmesinin yanında, öğrencilerin karmaşık bilimsel kuramları, çeşitli deney setleriyle interaktif olarak öğrenebilecekleri bir sergi sistemi de bulunuyor.  

M.Ö 9 BİN’DEN GÜNÜMÜZE

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, bilim ve teknolojinin bin yıllık yolculu- ğunu anlatan sergilere ev sahipliği yapı yor. Anadolu topraklarında kullanılmı ş olan farklı teknolojilerin anlatıldığı kısım M.Ö. 9000'den günümüze, insan hayatında önemli yer tutan çeşitli buluş ve gelişmeleri anlatan sergi sistemlerine ayrılmış. Bunların içinde Urfa Göbeklitepe'de bulunan, M.Ö. 9000'e tarihlendirilen bir tapınağın replikası, Neolitik dönemde günlük hayatta kullanı lan teknolojilerin anlatıldığı bir ev ortamı, Bronz Çağı’na adını vermiş tunç alaşımının yapımını anlatan sergiler, eskiden insanların kil tabletler üzerine yazdı kları belgeleri fırınladıkları bir tablet fırını gibi üç boyutlu sergi çalışmaları bulunuyor. Özellikle genç ziyaretçilere daha heyecan verici bir ortam sunabilmek için ortaçağa ait bir simyacının laboratuarı, Osmanlı Devri'ne ait bir cam fırın ve bakır, demir ve seramik atölyeleri canlandırılıyor.  

DEĞİŞEN GÜNDELİK EŞYALAR

Bunların yanı sıra, müzenin yakın tarihimizde kullanılmış olan ve teknolojik önem arz eden aletlerden oluşan zengin bir koleksiyonu da var. Bu kapsamda düzenlenen tematik sergilerde 1900'lu yılların başından itibaren kullanılan daktilolar, bilgisayarlar, radyolar, evimizde her gün kullandığımız çamaşır makinesi, ütü, telefon, televizyon gibi aletlerden oluşan geniş bir koleksiyon sergileniyor. Bu aletler bir arada sergilendiklerinde, son elli yılda teknolojideki değişimi gözlemlemek mümkün.  

DEVRİM OTOMOBİLİ

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde geniş bir klasik ve antika araç koleksiyonu bulunuyor. Bu koleksiyonun içinde 1948-1968 yılları arası üretilmiş Chevrolet otomobillerin neredeyse tam bir serisi yer aldığı gibi, oldukça nadir bulunan Anadol Böcek gibi araçlar da var. Müzenin son yıllarda en çok ilgi çeken aracı, Devrim Arabaları filminde kullanılan, filmin yönetmeni Tolga Örnek tarafından bağışlanan beyaz renkli Devrim Arabası. Arabaların yanı sıra müzenin açık alan sergi alanında 8 adet uçak ve bir kara tren bulunuyor.  

ECEVİT’İN DAKTİLOSU
ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ndeki koleksiyonlar büyük ölçüde bağış yoluyla edinilen eserlerden oluşuyor. En çok ilgi çeken bağış eserleri arasında eski Cumhurbaşkanlarımızdan İsmet İnönü’nün, kızı tarafından bağışlanan daktilosu var. Tabi Bülent Ecevit’in ba- ğışladığı Erica marka emektar daktilosu da müzenin en bilinen eserlerinden biri. Müzede bunların yanı sıra Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Rahşan Ecevit'e ait kişisel eserler de bulunuyor. Ama asıl katkı ODTÜ mezunları ve öğretim üyelerinden geliyor. Sergilenen eserlerin büyük bir kısmı ODTÜ’lü öğretim görevlileri tarafından bağışlanıyor.1950’li ve 1960’li yıllarda ODTU laboratuarlarında kullanılan, o dönemlerin en gelişmiş aletleri ve deney setleri de müzeye bağışlanan eserler arasında yer alıyor.  

AYDA 1500-2000 ZİYARETÇİ

Ziyaretçi kitlesi genellikle Ankara’da ki öğrencilerden oluşan müzeye giriş ücretsiz. Ayda ortalama 1500-2000 kişilik bir ziyaretçi sayısına ulaşan ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, bu boyuttaki bir üniversite müzesi için gayet yüksek bir ziyaretçi akışına sahip. Bu rakam bahar aylarında 3000'i geçebiliyor.