Türkiye 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Peki, hangi sektörler ihracatını arttırırsa 500 milyar dolarlık ihracata ulaşılır. Gelişmiş ülkelerin genel ihracatından makine sektörünün aldığı payın ortalaması yüzde 18 dir.

TÜRKİYE 2023 YILINDA 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPMAYI HEDEFLİYOR. PEKİ, HANGİ SEKTÖRLER İHRACATINI ARTTIRIRSA 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA ULAŞILIR. GELİŞMİŞ ÜLKELERİN GENEL İHRACATINDAN MAKİNE SEKTÖRÜNÜN ALDIĞI PAYIN ORTALAMASI YÜZDE 18 DİR. YANİ MAKİNE SEKTÖRÜ OLMADAN BU HEDEFE ULAŞMAK MÜMKÜN MÜDÜR? İŞTE BİZ BUNUN SORGULANMASINI İSTİYORUZ.

 

Türkiye 2023 için ihracat hedefini 500 milyar dolar olarak belirledi. Bu yönde birçok çalışma yapılıyor. Uzmanlar ve sektör temsilcileri bu hedefe ulaşmak için neler yapılabileceğini tartışı- yor. Bu güzel çalışmaları Birlik olarak bizde destekliyoruz. Ancak şunu da ekliyoruz: Bu hedefe ulaşmanın yolu makine ihracatı nın gelişmesinden geçer.

Gelişmiş ülkelerin makine ihracatına ve üretimine baktığımızda bu gerçeği kolaylıkla görebiliriz. Dünya ticaretine baktığımızda da görebiliriz. Çünkü gelişmiş ülkelerin makine ihracatları toplam ihracatlarından ortalama yüzde 18 pay almaktadır. Ayrıca dünyada en fazla ticareti yapılan mal grubu petrolün ardından makine sanayisidir. Bu nedenle Türkiye’nin de 2023’de 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için öncelikle bunu hangi sektörlerle başaracağını belirlemesi lazımdır. Rakamlarında açıkça gösterdiği gibi makine sektörü Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat amacına ulaşmak için kilit bir konumda durmaktadır.

Peki, makine sektörünün gelişmesi için neler yapılmalıdır? Biz öncelikle kendi işimizi iyi yapmalıyız. Bu bizim üstümüze düşen görev. Ancak bunu yaptığımız zaman bütün yollar açılacak diye bir şey yok. Çünkü önümüzde çok daha büyük sermayeler oluşturmuş dünya devleri var. Dünya’da Ar-Ge’ye 350 milyon Euro kaynak ayırmış makine üreticisi var. Demek ki bu gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmek için devletin teknoloji üreten bir ülkenin varlığını strateji haline getirmesi gerekiyor. Eğer bunu benimser ve o noktada biz makine üreticilerine beraber bir şey yapalı m derse, oturup konuşacağımız şeyler var. Şu an “evet haklısınız” noktasındayız. “Gelin bir şeyler yapalım” noktasında değiliz. Bu noktaya geldiğimizde işte o zaman 100 milyar dolar hedefi ve buna paralel olarak başarılacak olan 500 milyar dolar hedefine ulaşılabilecektir.