Makine sektörü toplamı, 84. Faslın tamamı ve 84. Fasıl dışı orta anadolu makine ve aksamları ihracatçıları  birliği iştigal alanı itibariyle 2009 yılı ocak ayında 606 milyon 853 bin dolar iken, bu rakam 2010 yılı...

MAKİNE SEKTÖRÜ TOPLAMI, 84. FASLIN TAMAMI VE 84. FASIL DIŞI ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI İTİBARİYLE 2009 YILI OCAK AYINDA 606 MİLYON 853 BİN DOLAR İKEN, BU RAKAM 2010 YILI AYNI DÖNEMİNDE YÜZDE 7,3 ORANINDA ARTARAK 651 MİLYON 98 BİN DOLARA YÜKSELDİ.  

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2009 yılı Ocak ayında ihracat kayıt rakamı 408 milyon 805 bin dolar iken, bu rakam 2010 yılının eş zaman diliminde yüzde 1,5 oranında azalarak 402 milyon 575 milyon dolar olarak gerçekleşti. Makine sektörü toplamı, 84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle 2009 yılı Ocak ayında 606 milyon 853 bin dolar iken, bu rakam 2010 yılı aynı döneminde yüzde 7,3 oranı nda artarak 651 milyon 98 bin dolara yükseldi. Mal grupları bazında incelendi- ğinde ise; 2010 yılı Ocak döneminde, ihracatı nda en yüksek artış gerçekleşen kalemler ise yüzde 91,6 ile tekstil ve konfeksiyon makineleri, yüzde 56,5 ile motorlar, aksam ve parçaları, yüzde 53,5 ile deri işleme ve imalat makineleri, yüzde 35,0 ile endüstriyel klima ve soğutma makineleri ve 21,2 ile tarım ve ormancılık makineleri oldu. 2010 yılı Ocak dönemi ihracatında en fazla gerileme görülen ilk beş mal grubu ise; yüzde 75,3 ile büro makineleri, yüzde 55,3 ile savunma sanayi için silah ve mühimmat, yüzde 29,5 ile endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar, yüzde 24,0 ile diğer makineler aksam ve parçalar ve 21,1 ile türbin,   turbojet, hidrolik silindir, aksam ve parçaları olarak sıralanıyor. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldı kları paylar incelendiğinde; 2010 yılı Ocak döneminde; yüzde13,3 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri birinci, yüzde 11,7 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler ikinci, yüzde 9,4 pay ile Pompa ve Kompresörler üçüncü sırada yer alıyor.  


2010’UN İLK AYINDA İRAN
EN FAZLA MAKİNE İHRACATI YAPTIĞIMIZ ÜLKE OLDU
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2009 yılı Ocak döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke İran, Almanya ve ABD olarak sı- ralanıyor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı- nın yüzde 123 ile İran’a yönelik oldu- ğu görülüyor. Anılan ülkeye makine ihracatımız 38 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleşmiş. Irak pazarı da geçtiğimiz aylarda olduğ u gibi makine ihracatımızın yükseldiğ i ülkelerden biri olmuş. Irak’a yönelik makine ihracatımız 2009 yılı- nın Ocak döneminde 15 milyon 740 bin dolar iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 38 artışla 21 milyon 655 bin dolarlık ihracat yapı lmış.  


BATI ÜLKELERİNE MAKİNE
İHRACATIMIZ YÜKSELMEYE BAŞLADI
Makine ihracatımızın önemli pazarlardan biri olan İngiltere’ye yönelik olarak 2009 yılının Ocak ayında 14 milyon 142 bin dolarlı k makine ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindi- ğinde bu değer yüzde 52 oranında yükseliş kaydederek 21 milyon 545 bin dolar olmuş. Makine ihracatımızın yükselişe geçti- ği bir diğer Avrupa ülkesinin ise Fransa olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk ayında 14 milyon 715 bin dolarlık makine ihracatı gerçekleştiren firmaları mız 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde bu değeri yüzde 3 oranında artırarak 15 milyon 113 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişler. Makine ihracatımızın önemli pazarlardan biri olan Almanya’ya yönelik olarak 2009 yılının Ocak ayında 45 milyon 100 bin dolarlı k ihracat söz konusu iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu de- ğer yüzde 17 oranında gerileme kaydederek 37 milyon 578 bin dolar olmuş. Rusya Federasyonu’na 2009 yılının Ocak döneminde 13 milyon 479 bin dolarlık makine ihracatı yapılmışken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu değer yüzde 7 oranında azalarak 12 milyon 588 bin dolar olmuş.  


MAL GRUPLARINA GÖRE EN
FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
2009 yılı Ocak döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, İran ve Cezayir; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; İngiltere, İran ve Fransa, Takım Tezgâhlarında; İran, Almanya ve Irak; Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, Romanya ve ABD, Tarım ve Ormancılık Makinelerinde; ABD, Irak ve Fas, Gıda İşleme Makinelerinde; İran, Almanya ve Ukrayna, Vanalarda; Almanya, Irak ve İran, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; İran, Etiyopya ve Mısır, Hadde ve Döküm Makinelerinde; İran, Almanya ve Rusya, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve İspanya, Türbin, Turbojet ve Hidrolik Silindirlerde; ABD, Ege Serbest Bölgesi ve Avusturya, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makinelerinde; Çin, Mısır ve Azerbaycan, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; Rusya Federasyonu, İran ve Beyaz Rusya, Rulmanlarda; Almanya, Fransa ve İngiltere, Ambalaj Makinelerinde ise; ABD, Irak ve İtalya olmuş.    

GIDA SANAYİİ
MAKİNELERİ  
Ülkemiz gıda sanayii makineleri ihracatı 2010 yılı Ocak döneminde geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 1,5 oranında gerileme göstererek 25 milyon 559 bin dolardan 25 milyon 183 bin dolar seviyesine düştü. Gıda sanayii makineleri ihracatı mız ülkeler bazında incelendi- ğinde ise İran’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak döneminde 1 milyon 462 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı söz konusu iken 2010yılının Ocak döneminde ise yüzde 156,5 oranında artışla 3 milyon 750 bin dolarlık ihracat rakamı yakalanmış. İran’ın ardından gıda sanayii makinelerinde en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ise Almanya olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak ayında 2 milyon 166 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı yapılmı şken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 14,9 oranında artışla 2 milyon 490 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülkenin ise Ukrayna olduğ u görülüyor. Ukrayna’ya 2009 yılının Ocak döneminde 41 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı varken 2010 yı- lının eş zaman dilimine gelindi- ğinde bu değer 1 milyon 907 bin dolar olmuş. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın artış hızı oranları ülkeler bazında incelendiğ inde ilk sırada Suriye’nin geldiği görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılı Ocak döneminde 208 bin dolarlık gı- da sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılı Ocak dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 678,3 oranı nda artarak 1 milyon 620 bin dolar olmuş.  

Naci Vardar- Yükseliş Makine Muhasebe Müdürü
“Dövizdeki istikrasızlık bizi mağdur ediyor”
Ocak ayında ihracat gerçekleştirmedik. Yatırım malları ürettiğimiz için pazarımız bu şekilde işliyor. Genelde sattığımız ürünler 2-3 ay içinde tamamlanıyor. 2-3 ay hiç satış olmadığı ancak 4. ayda 5 ayı kapsayan bir satış gerçekleştirdiğimiz oluyor. Şu anda birçok sıkıntı- mız var. Bizi en çok mağdur edense dövizde yaşanan istikrarsızlık, düşük kur, yüksek faiz oranları. Özellikle şu anda girdi maliyetlerindeki işçiliklerdeki artışlar, sigorta vergimizin fazla olması da bizi etkiliyor. Bir diğer sıkıntımız ise bölgeler arası teşviklerin orantısız olması. Bu orantısızlık haksız rekabete yol açıyor ve bizi mağdur ediyor. 2009 yılında toplamda 2 milyon 500 bin dolar civarında ihracatı- mız oldu. Orta Asya, Afrika ve Yunanistan’a ihracat gerçekleştiriyoruz.      


POMPA VE
KOMPRESÖR  
Ülkemiz pompa ve kompresörler ihracatı 2009 yılı Ocak ayından 31 milyon 295 bin dolar iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 21,1 oranında artarak 37 milyon 891 bin dolar oldu. Pompa ve kompresörler ihracatı mız 2010 yılının Ocak döneminde geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine göre ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak döneminde 7 milyon 837 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmışken 2010 yılının Ocak dönemine gelindiğinde yüzde 11,4 oranı nda yükseliş görülerek 8 milyon 729 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Almanya’nın ardından en fazla pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirdiğ imiz ikinci ülke ise Romanya olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak döneminde 1 milyon 571 bin dolarlı k pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı zaman dilimde ise yüzde 73 oranında değer artışı yaşanarak 2 milyon 717 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmı ş. Pompa ve kompresörler ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülke ise ABD olmuş. ABD’ye 2010 yılının ilk ayında 1 milyon 604 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı kaydedilmişken bu değer 2010 yılının ilk ayında ise yüzde 68,4 oranında yükselerek 2 milyon 701 bin dolar olmuş. Pompa ve kompresörler ihracatı mızın artış hızı oranları ülkeler bazında incelendiğinde ise Rusya Federasyonu’nun ilk sırada yer aldığı görülüyor. Rusya Federasyonu’na 2009 yılının Ocak döneminde 674 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı yapan firmaları mız 2010 yılının Ocak dönemine gelindiğinde ise bu de- ğeri yüzde 110,9 oranında yükselterek 1 milyon 421 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirmişler.    

Özcan Özkırıç- Süperpar Otomotiv Mali İşler Sorumlusu
  “Dökümhanemiz tam kapasite çalışıyor”  
Ocak ayı içinde 1,9 milyon TL ihracat gerçekleştirdik. Üretimimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. 2009 yılını 10,9 milyon dolarlık ihracatla kapattık. Ocak olarak konuşursak ise gayet iyi geçtiğini söyleyebilirim. Renault, Mercedes gibi çok büyük firmalarla çalışıyoruz. Onlara iş veriyoruz. Yakıt sistemleri ve özellikle döküm üzerine çalışmalar yapıyoruz. Özellikle döküm grubumuz full çalışıyoruz. Ürün grubumuzda böyle bir değişiklik oldu. Döküm çok fazla arttı ve kapasitemizin sınırlarındayız. Ama yakıt sistemleri üretiminde yarım kapasite çalıştığımızı söyleyebilirim. Avrupa Birliği içinde yer alan küçük dökümhaneler kapandı. Bu tarz işler ayakta kalan dökümhanelere veriliyor artık. Bir de şöyle bir şey var Avrupa kirli işlerini dı- şarıya vermek ister. Bizim döküm ürünlerimiz özellikle binek araçlara yönelik.    


RULMANLAR
 
Türkiye’nin rulmanlar ihracatı 2009 yılının Ocak döneminde 4 milyon 616 bin dolarken 2010 yılının eş zaman diliminde yüzde 20,9 oranında değer kazanarak 5 milyon 581 bin dolar oldu. Rulmanlar ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılı- nın Ocak ayında 1 milyon 9 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının Ocak döneminde yüzde 36 oranında artışla 1 milyon 372 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştirilmiş. Almanya’nın ardından en fazla Rulmanlar ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise Fransa olmuş. Fransa’ya 2009 yılının ilk ayında 634 bin dolarlık rulmanlar ihracatı kaydedilmişken 2010 yı- lının eş zaman dilimine gelindiğ inde bu değer yüzde 64,7 oranında yükselerek 1 milyon 45 bin dolar olmuş. İngiltere ise rulmanlar ihracatı mızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda. İngiltere’ye 2009 yılının Ocak döneminde 307 bin dolarlık rulmanlar ihracatı yapan firmaları mız 2010 yılının Ocak döneminde ise yüzde 85 oranı nda artış göstererek 569 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirmişler. Rulmanlar ihracatımız ülkeler bazında ihracat artış hızı oranlarına göre incelendi- ğinde ise Ocak 2010 döneminde Romanya ve İran’ın ardından Avusturya’nın aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılı- nın ilk ayında 62 bin dolarlık rulmanlar ihracatı yapılmışken bu değer yüzde 513,6 oranında artışla 2010 yılının aynı döneminde 383 bin dolar olmuş. Aynı zaman dilimi içerisinde İngiltere’nin ardından rulmanlar ihracatımızın en hızlı şekilde arttığı beşinci ülke ise Polonya olarak kaydedilmiş. Polonya’ya 2009 yılının Ocak döneminde 95 bin dolarlı k rulmanlar ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değeri yüzde 73,9 oranı nda yükselterek 165 bin dolarlık rulmanlar ihracatı yapmışlar.  

Abdulkerim Yigen - Akım Metal Dış Ticaret Sorumlusu
  “Krizde mevcut durumumuzu koruduk”  
2010 Ocak ayının iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Özelikle dünyadaki durumla kıyaslanınca sıkıntılı bir dönem geçirmedik. 2009 krizi ciddi anlamda tüm sektörleri etkilerken biz daha çok sağlam ve global anlamda büyük firmalarla çalıştığımız için çok fazla etkilenmedik. Mevcut durumumuzu koruyarak atlattık krizi. İhracatımızı daha çok Fransa, İngiltere, İtalya, Brezilya, Polonya ve Almanya gibi ülkelere yapıyoruz. Genel olarak rulman sektörünün Ocak 2010 ihracatı 5 milyon 581 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçtiğimiz yı- lın aynı döneminde ise 4 milyon 616 bin dolardı. Bu da sektör ihracatı nda yüzde 21 oranında bir artış olduğunu gösteriyor.      


TAKIM
TEZGÂHLARI  
Türkiye’nin takım tezgâhları ihracatı 2009 yılının ilk ayında 37 milyon 703 bin dolar olarak kaydedilmişken 2010 yılı- nın eş zaman dilimine gelindiğ inde bu değer yüzde 13,2 oranında gerileyerek 32 milyon 711 bin dolar olmuş. Takım tezgâhları ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İran’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. İran’a 2009 yı- lının Ocak döneminde 1 milyon 994 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapılmışken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 80,6 oranında değer artışı ile 3 milyon 601 bin dolarlık ihracat rakamı yakalanmış. Aynı dönem içerisinde İran’ın ardı ndan en fazla takım tezgâhları ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise Almanya olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk ayında 3 milyon 669 bin dolarlı k takım tezgâhları ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılı- nın Ocak döneminde ise yüzde 13,6 oranında gerileme ile 3 milyon 169 bin dolarlık takı m tezgâhları ihracatı yapılmı ş. Irak ise takım tezgâhları ihracatımızın en büyük üçüncü pazarı konumunda. Irak’a 2009 yılının Ocak ayında 1 milyon 810 bin dolarlık takım tez- gâhları ihracatı yapılmışken 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğin bu ihracat değeri yüzde 21,7 oranında azalarak 1 milyon 416 bin dolar olmuş. Takım tezgâhları ihracatımızın en fazla olduğu dördüncü ülke olan Libya’ya ise 2009 yılı- nın ilk ayında 736 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız varken 2010 yılının ilk ayına gelindiğinde ise yüzde 89,3 oranında değer yükselişi ile 1 milyon 394 bin dolarlık ihracat yapılmış. Takım tezgâhları ihracatı mızın en fazla olduğu beşinci ülke olan Brezilya’ya ise 2009 yılının Ocak ayı içerisinde 1 milyon 127 bin dolarlı k ihracat gerçekleştirilmişken 2010 yılının Ocak dönemine gelindiğ inde bu değer yüzde 3,5 oranında gerileme göstererek 1 milyon 88 bin dolar olmuş. Takım tezgâhları ihracatımızın artış hızı oranları ülkeler bazında incelendiğinde ise Libya ve İran’ın ardından en fazla ihracat artışının Mısır’a yönelik olduğ u görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak döneminde 500 bin dolarlı k takım tezgahları ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılı- nın Ocak dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 41,4 oranı nda artarak 707 bin dolar olmuş.      


TARIM VE
ORMANCILIK MAKİNELERİ    
Türkiye tarım ve ormancılık makineleri ihracatı 2009 yılının Ocak döneminde 19 milyon 624 bin dolar olarak gerçekleşmişken 2010 yılının Ocak dönemine gelindiğinde yüzde 21,2 oranında artış yaşanarak tarım ve ormancılık makineleri ihracatı mız 23 milyon 780 bin dolar olmuş. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğ inde ise ABD’nin ilk sırada yer aldığı görülüyor. ABD’ye 2009 yılının ilk ayında 3 milyon 324 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının Ocak döneminde ise yüzde 69,5 oranında yükseliş ile 5 milyon 633 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı kaydedilmiş. ABD’nin ardından en fazla tarım ve ormancı- lık makineleri ihracatı yaptığı- mız ikinci ülke ise Irak olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak ayında 509 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılı Ocak dönemi içersinde ise yüzde 588,7 oranında artı şla 3 milyon 508 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapılmış. En fazla tarı m ve ormancılık makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz üçüncü ülke olan Fas’a 2009 yılının ilk ayında 2 milyon 86 bin dolarlık tarım ve ormancı lık makineleri ihracatımız varken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 51,6 oranında değer artışı ile 3 milyon 164 bin dolar seviyesi yakalanmış. Fas’ın ardından tarım ve ormancı lık makinelerinde en fazla ihracat yaptığımız dördüncü pazar İtalya olmuş. İtalya’ya 2009 yılının Ocak döneminde 833 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının Ocak dönemine gelindiğinde ise yüzde 88 değer artışı ile 1 milyon 567 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapılmış. Tarı m ve ormancılık makineleri ihracatı mızın en fazla olduğu beşinci ülkenin ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2009 yılının ilk ayında 323 bin dolarlık tarım ve ormancı- lık makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının eş zaman diliminde bu değer yüzde 280,2 oranında yükselerek 1 milyon 229 bin dolar olmuş.      


VANALAR
 
Ülkemiz vanalar ihracatı 2009 yılının birinci ayında 18 milyon 131 bin dolar olarak kaydedilmişken 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde ise yüzde 16,3 oranında yükselerek 21 milyon 93 bin dolar olmuş. Vanalar ihracatımız ülkeler bazı nda incelendiğinde ise Almanya’nı n ilk sırada yer aldığı görülüyor. Almanya’ya 2009 yılının Ocak döneminde 2 milyon 923 bin dolarlık vanalar ihracatı yapılmışken 2010 yılı- nın eş zaman dilimine gelindi- ğinde bu değer yüzde 8,9 oranı nda gerileyerek 2 milyon 664 bin dolar olmuş. Almanya’nı n ardından en fazla vanalar ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise Irak olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak döneminde 1 milyon 165 bin dolarlık vanalar ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde bu değeri yüzde 55,7 oranında yükselterek 1 milyon 814 bin dolar seviyesine yükseltmişler. İran ise en fazla vanalar ihracatı yaptığımız üçüncü ülke olmuş. İran’a 2009 yılının ilk ayında 618 bin dolarlık vana ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının eş zaman dili- mine gelindiğinde bu değer yüzde 117,3 oranında yükselerek 1 milyon 344 bin dolar olmuş. 2010 yılı Ocak döneminde vanalar ihracatımızın en fazla olduğu dördüncü ülke ise İtalya. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak döneminde 1 milyon 186 bin dolarlık vanalar ihracatı yapılmışken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 8,8 de- ğer artışı ile 1 milyon 290 bin dolarlık vanalar ihracatı gerçekleştirilmiş. Vanalar ihracatı mızın en fazla olduğu beşinci ülke olan Mısır’a ise 2009 yılının Ocak dönemin de 649 bin dolarlık vana ihracatı söz konusu iken 2010 yılının eş zaman diliminde bu değer yüzde 91,7 yükselerek 1 milyon 245 bin dolar olmuş. Vana ihracatımızın artış hızı oranları ülkeler bazı nda incelendiğinde ise Azerbaycan’ın birinci sırada olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak döneminde 285 bin dolarlık vana ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılı- nın Ocak dönemine gelindi- ğinde ise bu değer yüzde 150,9 oranında artarak 716 bin dolara yükselmiş.      


YÜK KALDIRMA, TAŞIMA
VE İSTİŞEME MAKİNELERİ      
Türkiye geneli makine ve aksamları ihracatı kayıt rakamları incelendiğinde yük kaldı rma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın 2009 yılının Ocak döneminde 11 milyon 580 bin dolar iken 2010 yılının Ocak dönemine gelindiğinde yüzde 15,5 oranı nda gerileme göstererek 9 milyon 780 bin dolar oldu. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Çin’in ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak döneminde 88 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının Ocak döneminde 1 milyon 196 bin dolarlı k ihracat yapılmış. Çin’in ardından, bu mal grubu için en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülkenin ise Mısır olduğu görülüyor. Mısır’a 2009 yılının ilk ayında 211 bin dolarlık yük kaldırma, taşı ma ve istifleme makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 305 yükseliş ile 854 bin dolar ih- racat yapılmış. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en büyük üçüncü pazarı ise Azerbaycan olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak döneminde 607 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 23.4 değer artışıyla 749 bin dolar rakamı yakalanmış. Yük kaldırma, taşıma ve istif makineleri ihracatımızın artış hızı oranları ülkeler bazında incelendiğinde Ukrayna, Çin ve Mısır’ın ardından en fazla artışın Türkmenistan’a yönelik olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak döneminde 215 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının Ocak dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 133,2 oranında artarak 502 bin dolar olmuş.      

Mehmet Özgören- İkra Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Özmal Araçlar Bölüm Yönetmeni
  “Yılın ilk aylarında durgunluk yaşanıyor” 
Ocak ayında ihracatımız bulunmuyor. Bu durgunluğu; yeni yıla girişle birlikte ortaya çıkan stok eritme, stok sayımı, taahhüt kapatma gibi işlerin ortaya çıkışı gibi sebeplerle açıklayabiliriz. Bizim Irak’ta “BARAN TRANSPORT CO” adında bir şirketimiz var. Bu şirkette 250 TIR’ımız bulunuyor. Biz de kendi araçlarımıza düzenli olarak yedek parça gönderiyoruz. Ancak ocak ayında yedek parça talebi olmadı. 2009 yılının Aralık ayında 300-400 bin dolar civarında bir ihracat rakamına ulaşmıştık. Yıl başlangıçları gibi dönemsel durgunluklar dışında ihracatımız genel olarak bu rakamlarda seyretmektedir.