Makine sektörü toplamı 84’üncü faslın tamamı ve 84’üncü fasıl dışı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı toplamından oluşan makine sektörünün tamamının ihracatı 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde 4 milyar 814 milyon 343 bin dolar iken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 24,3 oranında artarak 5 milyar 985 milyon 631 bin dolara yükseldi.


Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracat kayıt rakamı 3 milyar 28 milyon 400 bin dolarken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 33 oranında artarak 4 milyar 27 milyon 330 bin dolara yükseldi. Makine sektörü toplamı 84’üncü faslın tamamı ve 84’üncü fasıl dışı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı toplamından oluşan makine sektörünün tamamının ihracatı 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde 4 milyar 814 milyon 343 bin dolar iken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 24,3 oranında artarak 5 milyar 985 milyon 631 bin dolara yükseldi. Mal grupları bazında incelendiğinde ise en fazla artışın motorlar, aksam ve parçalarında yaşandığı ortaya çıktı. Yüksek artış gösteren kalemlerin ilki yüzde 341,1 ile motorlar, aksam ve parçaları; ikincisi yüzde 66,5 ile reaktörler ve kazanlar; üçüncüsü yüzde 62,5 ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri oldu. Daha sonra sırasıyla yüzde 53,6 ile inşaat ve madencilik makineleri ve yüzde 51,4 ile rulmanlar olarak gerçekleşti. Orta Anadolu İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren ürünler itibariyle mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 17,3 pay ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri birinci; yüzde 13,2 pay ile inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ikinci; yüzde 8,7 pay ile pompa ve kompresörler üçüncü sırada yer aldı. İhracatta ilk üç değişmedi Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2011 yılı Ocak- Haziran döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve Rusya’dır. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı yüzde 106,2 ile Rusya’ya yönelik oldu. Anılan ülkeye ihracatımız 200,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler şunlardır: Endüstriyel klimalar ve soğutucularda Almanya, İngiltere, Fransa; inşaat ve madencilik makinelerinde Almanya, İngiltere, İran; takım tezgâhlarında İran, Almanya, Rusya; pompa ve kompresörlerde; Almanya, ABD, İngiltere; gıda sanayii makinelerinde Almanya, İran, Irak; savunma sanayi için silah ve mühimmatta S. Arabistan, Azerbaycan, ABD; tekstil ve konfeksiyon makinelerinde Etiyopya, Hindistan, Özbekistan; hadde ve döküm makinelerinde İran, Almanya, Rusya; tarım ve ormancılık makinelerinde Irak, ABD, İtalya; vanalarda Almanya, Irak, İran; reaktör ve kazanlarda Almanya, İngiltere, İtalya; türbin, turbojet ve hidrolik silindirlerde ABD, Fransa, Çin; endüstriyel ısıtıcı ve fırınlarda Rusya, Almanya, İran; yük kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinde Rusya, İran, Irak; ambalaj makinelerinde İtalya, Irak, İran; kauçuk, plastik, lastik işleme makinelerinde İran, Rusya, Bulgaristan; rulmanlarda Almanya, Fransa, İngiltere; kağıt ve matbaacılık makinelerinde İran, Almanya, Rusya’dır.


GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan gıda sanayii makineleri ihracatımız 2011 yılının Haziran döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Haziran dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 34,2 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Haziran döneminde 168 milyon 968 bin dolar olan gıda sanayii makineleri ihracatımız, 2011 yılının Haziran döneminde ise yüzde 34,2 oranında artarak 226 milyon 834 bin dolar oldu. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Haziran döneminde 25 milyon 982 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2010 yılının Haziran döneminde 14 milyon 174 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 20 milyon 919 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Irak oldu. Irak’a 2010 yılının Haziran döneminde 11 milyon 603 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 12 milyon 101 bin dolara yükseldiği görüldü. Gıda sanayii makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Rusya Federasyonu yer alıyor. Rusya Federasyonu’na 2010 yılında 3 milyon 656 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 11 milyon 857 bin dolar ihracat gerçekleşti. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın 2011 yılı Haziran döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Ukrayna olduğu açıklandı. Ukrayna’ya 2010 yılında 3 milyon 415 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 10 milyon 283 bin dolar ihracat gerçekleşti. Gıda sanayii makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 224,3 değer artışı ile Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 201,1 ile Ukrayna ve sonrasında yüzde 117,9 oranında yükselişle Cezayir takip ediyor.

HADDE ve DÖKÜM MAKİNELERİ
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan hadde ve döküm makineleri ihracatımız 2011 yılının Haziran döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Haziran dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 51,3 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Haziran döneminde 117 milyon 170 bin dolar olan hadde ve döküm makineleri ihracatımız, 2011 yılının Haziran döneminde ise yüzde 51,3 oranında artarak 177 milyon 309 bin dolar oldu. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İran. Söz konusu yere 2011 yılının Haziran döneminde 35 milyon 76 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Haziran döneminde 10 milyon 200 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 25 milyon 182 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu’na 2010 yılının Haziran döneminde 11 milyon 439 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 16 milyon 570 bin dolara yükseldiği görüldü. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Kazakistan yer alıyor. Kazakistan’a 2010 yılında 697 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 8 milyon 508 bin dolar ihracat gerçekleşti. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın 2011 yılı Haziran döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Fransa olduğu açıklandı. Fransa’ya 2010 yılında 1 milyon 935 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 8 milyon 349 bin dolar ihracat gerçekleşti. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 1.120,7 değer artışı ile Kazakistan yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 491,8 ile Umman ve sonrasında yüzde 331,5 oranında yükselişle Fransa takip ediyor.
İNŞAAT ve MADENCİLİKTE KULLANILAN MAKİNELER
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımız 2011 yılının Haziran döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Haziran dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 53,6 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Haziran döneminde 93 milyon 836 bin dolar olan inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımız, 2011 yılının Haziran döneminde ise yüzde 53,6 oranında artarak 129 milyon 870 bin dolar oldu. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Haziran döneminde 53 milyon 219 bin dolarlık inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İngiltere olduğu görülüyor. İngiltere’ye 2010 yılının Haziran döneminde 16 milyon 657 bin dolarlık inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 33 milyon 657 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İran oldu. İran’a 2010 yılının Haziran döneminde 21 milyon 187 bin dolarlık inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 32 milyon 696 bin dolara yükseldiği görüldü. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızda dördüncü sırada Tunus yer alıyor. Tunus’a 2010 yılında 4 milyon 465 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 32 milyon 200 bin dolar ihracat gerçekleşti. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızın 2011 yılı Haziran döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Cezayir olduğu açıklandı. Cezayir’e 2010 yılında 18 milyon 970 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 30 milyon 853 bin dolar ihracat gerçekleşti. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 621,1 değer artışı ile Tunus yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 183,0 ile Hollanda ve sonrasında yüzde 122,2 oranında yükselişle Rusya Federasyonu takip ediyor.


POMPALAR ve KOMPRESÖRLER

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan pompalar ve kompresörler ihracatımız 2011 yılının Haziran döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Haziran dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 24,2 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Haziran döneminde 281 milyon 935 bin dolar olan pompalar ve kompresörler ihracatımız, 2011 yılının Haziran döneminde ise yüzde 24,2 oranında artarak 350 milyon 221 bin dolar oldu. Pompalar ve kompresörler ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Haziran döneminde 87 milyon 522 bin dolarlık pompalar ve kompresörler ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise ABD olduğu görülüyor. ABD’ye 2010 yılının Haziran döneminde 17 milyon 323 bin dolarlık pompalar ve kompresörler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 18 milyon 49 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Pompalar ve kompresörler ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İngiltere oldu. İngiltere’ye 2010 yılının Haziran döneminde 11 milyon 984 bin dolarlık pompalar ve kompresörler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 17 milyon 417 bin dolara yükseldiği görüldü. Pompalar ve kompresörler ihracatımızda dördüncü sırada Irak yer alıyor. Irak’a 2010 yılında 11 milyon 214 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 15 milyon 664 bin dolar ihracat gerçekleşti. Pompalar ve kompresörler ihracatımızın 2011 yılı Haziran döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Rusya Federasyonu olduğu açıklandı. Rusya Federasyonu’na 2010 yılında 10 milyon 687 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 15 milyon 516 bin dolar ihracat gerçekleşti. Pompalar ve kompresörler ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 45,3 değer artışı ile İngiltere yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 45,2 ile Rusya Federasyonu ve sonrasında yüzde 39,7 oranında yükselişle Irak takip ediyor.

KAUÇUK, PLASTİK, LASTİK İŞLEME MAKİNELERİ

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız 2011 yılının Haziran döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Haziran dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 42,5 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Haziran döneminde 35 milyon 95 bin dolar olan kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız, 2011 yılının Haziran döneminde ise yüzde 42,5 oranında artarak 50 milyon 5 bin dolar oldu. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İran. Söz konusu yere 2011 yılının Haziran döneminde 7 milyon 540 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Rusya Federasyonu olduğu görülüyor. Rusya Federasyonu’na 2010 yılının Haziran döneminde 5 milyon 104 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 7 milyon 207 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Bulgaristan oldu. Bulgaristan’a 2010 yılının Haziran döneminde 1 milyon 130 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 3 milyon 22 bin dolara yükseldiği görüldü. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Kazakistan yer alıyor. Kazakistan’a 2010 yılında 189 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 2 milyon 304 bin dolar ihracat gerçekleşti. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızın 2011 yılı Haziran döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Almanya olduğu açıklandı. Almanya’ya 2010 yılında 1 milyon 694 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 2 milyon 171 bin dolar ihracat gerçekleşti. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 1.116,4 değer artışı ile Kazakistan yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 225,0 ile Romanya ve sonrasında yüzde 167,5 oranında yükselişle Bulgaristan takip ediyor.

KÂĞIT İMALİNE ve MATBAACILIĞA MAHSUS MAKİNELER

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız 2011 yılının Haziran döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Haziran dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 18,6 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Haziran döneminde 27 milyon 118 bin dolar olan kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız, 2011 yılının Haziran döneminde ise yüzde 18,6 oranında artarak 32 milyon 166 bin dolar oldu. Kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İran. Söz konusu yere 2011 yılının Haziran döneminde 6 milyon 979 bin dolarlık kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Haziran döneminde 2 milyon 564 bin dolarlık kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 3 milyon 874 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu’na 2010 yılının Haziran döneminde 1 milyon 170 bin dolarlık kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 2 milyon 415 bin dolara yükseldiği görüldü. Kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızda dördüncü sırada Suudi Arabistan yer alıyor. Suudi Arabistan’a 2010 yılında 117 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 1 milyon 504 bin dolar ihracat gerçekleşti. Kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızın 2011 yılı Haziran döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Romanya olduğu açıklandı. Romanya’ya 2010 yılında 546 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 1 milyon 409 bin dolar ihracat gerçekleşti. Kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 1.184,5 değer artışı ile Suudi Arabistan yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 191,6 ile Trakya Serbest Bölgesi ve sonrasında yüzde 157,8 oranında yükselişle Romanya takip ediyor.

ENDÜSTRİYEL ISITICILAR ve FIRINLAR
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız 2011 yılının Haziran döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Haziran dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 7,8 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Haziran döneminde 116 milyon 57 bin dolar olan endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız, 2011 yılının Haziran döneminde ise yüzde 7,8 oranında artarak 125 milyon 144 bin dolar oldu. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Rusya Federasyonu. Söz konusu yere 2011 yılının Haziran döneminde 14 milyon 877 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Haziran döneminde 8 milyon 815 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 12 milyon 552 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İran oldu. İran’a 2010 yılının Haziran döneminde 2 milyon 578 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 11 milyon 982 bin dolara yükseldiği görüldü. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızda dördüncü sırada Fransa yer alıyor. Fransa’ya 2010 yılında 7 milyon 669 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 7 milyon 792 bin dolar ihracat gerçekleşti. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızın 2011 yılı Haziran döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Suriye olduğu açıklandı. Suriye’ye 2010 yılında 2 milyon 181 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 4 milyon 454 bin dolar ihracat gerçekleşti. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 417,2 değer artışı ile Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 364,7 ile İran ve sonrasında yüzde 170,4 oranında yükselişle Türkmenistan takip ediyor.