Asteknik Vana’nın Yönetim Kurulu Üyesi Elif Sezer, çalışma hayatında kadınların erkeklere göre titizlik ve iş takibi yönünde çok daha avantajlı konumda yer aldığını belirtti.

Asteknik Vana’nın Yönetim Kurulu Üyesi Elif Sezer, çalışma hayatında kadınların erkeklere göre titizlik ve iş takibi yönünde çok daha avantajlı konumda yer aldığını belirtti. Firmanın personel alımlarında şayet şartlar eşitse tercihlerini kadınlar yönünde kullandıklarını da ifade eden Sezer;bu avantajın hem sektöre, hem de ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyacağını söyledi.

Elif Sezer, Asteknik Vana’da yaklaşık on yıldan bu yana vana sektörüne hizmet veriyor.Kelebek, bıçaklı vana, çekvalf ve aksesuarlar konusunda üretim yapan ve Bursa’da bulunan firmada dış ticaretten kalite sistemlerinin geliştirilmesine kadar çeşitli alanlarda çalıştı.Aile şirketinde çalışmanın kendisine yarar sağladığını ifade eden Sezer,sektörde çalışan kadınlara tavsiyelerde bulundu.

Vana kültürünün gelişmesiiçin yerli üretimi devletin daha fazla desteklemesi gerektiğine ve bununla ilgili olarak Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği’nin (POMSAD) çalışmalarının olduğuna dikkat çekti.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında pazarlama eğitimi aldım. Bu alandaki eğitimimi tamamladıktan sonra aile şirketimizde çalışmaya başladım.Asteknik Vana Bursa’da 1976 yılında kuruldu. Ben de 2000’li yıllardan buyana aile firmamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyorum.

Bunun yanı sıra 4 yaşında bir kız çocuğu annesiyim.

Vana sektöründe çalışmaya nasıl karar verdiniz?

Yurt dışındaki pazarlama eğitimimim bittikten sonra aile şirketimiz olan Asteknik Vana’da çalışma hayatına başladım. İlk olarak dış ticaret bölümünün geliştirilmesi ile ilgili projelerde yer aldım. Daha sonra ürün ve imalat kalite sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptım. Bunların sonucunda pazarlama bölümü ile beraber hizmet vermeye başladım. Şu anda ise pazar araştırması ve bu sektördeki pazar payını artırmakla ilgili çalışmalara devam ediyorum.

Ortalama bir iş günü içerisinde neler yaparsınız?

Yaklaşık on yıldan bu yana Asteknik Vana’da çalışmalarımı sürdürüyorum.Gün içerisindeki yapılacak işlere göre kimi zaman fabrikada, kimi zaman merkezde bulunuyorum. Günlük yapılacak işlerle ilgili toplantılarımızı yapıp hazırlanan planlamalara dair kararlar verdikten sonra günlük e-mail ve telefon trafiğiyle ilgileniyorum.

Bunların yanı sıra yoğun olarak yurt dışı seyahatlerimiz ve yabancı firmalardan şirketimize gelen misafirlerimiz oluyor. Fabrikada olduğum zaman, günüm yoğun olarak toplantılarda geçiyor.

Yoğun bir iş temposuna sahip olan makine sektöründeki başarınızı neye borçlusunuz?

Planlı ve düzenli bir çalışma progra -mı ile beraber ekibimin benimle aynıdili konuşan çalışanların olması çokönemli avantajlar sağlıyor. Bazen öyle işler oluyor ki zamanla yarışabiliyorsunuz. Bu noktada birlikte çalıştığınız kişilerin profesyonelliği gücümüze güç katıyor. Takım arkadaşlarının yanı sıra bu sektöre girmeme olanak sağlayan babamın desteğini de yadsıyamam.

Neticede makine sektörü diğer sanayi kollarına göre zor bir sektör. Bu anlamda ailemin destekleri de başarıma çok büyük katkı sağladı.

Sizce vana sektöründe hizmet veren bir kadın olmak iş yaşamında zorluk yaratıyor mu?

Kadın olduğum için zorluk yaşadığımı söyleyemem. Fakat sektörün genel olarak zor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü vana sektörü yeni gelişmeye başlayan bir sektör olduğu için hem çalışanlarımıza,hem de müşterilerimize kendimizi ifade etmekte zorlanıyoruz. Sektörde Uzak Doğu’dan ithal ürünlerin yoğun rekabeti altında yerli sanayici olarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

Bu doğrultuda emek harcarken sanayinin de gelişmesine bir anlamda katkı sağlıyoruz.Sektörde çalışan bir kadın olarak aslında erkeklere nazaran eşit şekilde bir zorlukla karşı karşıya kalıyoruz.

İş hayatında kadın olmaktan kaynaklanan problemler yaşadınız mı?

Hem yurt içinde, hem de yurt dışında sektördeki erkekler bir kadınla görüştükleri için şaşırıyorlar. Fakat tabiki bunu şikayet olarak kimse belirtmiyor.Vana sektöründe hizmet veren bir kadınla karşılaştıklarında ilk anda yaşadıkları şaşkınlık sürecinden sonra karşılarında alanında donanımlı biri olduğunu gördüklerinde ise bu durum direkt olumlu olarak yansıyor.

Kişinin bilgi ve tecrübesi yeterli olduktan sonra kadın veya erkek olmasının kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorum. Yurtdışında ilk önce e-mail ile görüştüğümüz müşterilerimiz telefon konuşmasında karşılarında kadın görünce bazen şaşırıyorlar; fakat bu kısa süreli bir şaşkınlık oluyor.

Asteknik Vana’da hizmet veren kadın çalışanlar var mı?

Genel olarak firma içinde kadın çalışan oranı erkek çalışan oranına göre daha az. Personel alımlarında da işe başvuran kişilerin profiline bakıldığında erkeklerin daha yoğun olarak başvuruda bulunduğu görülüyor. Asteknik Vana’nın işe alımlarında öncelikle kişilerin donanımına, tecrübesine ve yeterliliğine bakılır.

Fakat ben bir kadın olarak yeni personel alımlarında şayet şartlar eşitse tercihimi kadın personel alınması yönünde yapıyorum. Ülkemizde kadın çalışan oranının az olmasından dolayı ne yazık ki firmamızda da bu oranı yükseltmekte zorlanıyoruz.

İş ile ilgili yurt dışı seyahatleri gerçekleştiriyor musunuz?

Asteknik Vana olarak Bursa’da toplam13 bin metrekare kapalı alanda imalat gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin önemli bir kısmını ise yurt dışına ihraç ediyoruz. Bu nedenle dünyanın birçok bölgesine tek başıma veya ekibimle beraber yurt dışı seyahatleri gerçekleştiriyoruz.

Yurt dışına fuar nedeniyle olabileceği gibi müşteri ziyareti odaklı da gidebiliyoruz.

Yurt dışı gezilerinizde bir kadın olarak olumsuz olaylar yaşıyor musunuz,gözlemleriniz nelerdir?

Dünyanın birçok bölgelerine ziyarette bulundum. Avrupa ve Uzak Doğu gibi;fakat hiçbir yerde kadın olduğum için bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Kadınlar bu noktada genellikle korkabiliyor. Ancak kesinlikle korkmalarını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Aksine tek başına yaptığım seyahatlerde kadın olduğum için çok yardımcı olduklarına şahit oldum. Bizler Türkiye’de nasıl ülkemize ya da bize gelen misafirleri el üzerinde tutuyorsak aynı durum yurt dışındaki insanlar için de geçerli.

Yurt dışında da vana sektöründe hizmet veren kadın çalışan görmek mümkün; ancak sayıca yeterli değiller. Bu noktada ülkemiz makine sanayisinde her ne kadar yeni yeni büyümeye başlayan bir ülke olsada asırlardır bu işin içinde duayeni olan ülkelerle kadın çalışan sayısı bakımından neredeyse eşit düzeyde olduğunu söyleyebilirim.Bu aslında ülkemiz adına aynı zamanda gelişmişliğimizi de gösteren sevindirici bir durumdur.

Sektöre bakıldığında erkek egemen bir sektörde çalışıyorsunuz, sizce niçin sayıca az kadın yer alıyor?

Yalnızca vana ya da makine sektöründe değil, genel olarak ülkemizde kadın çalışan sayısının az olduğunu düşünüyorum.Bizim sektörümüzün teknik ve mühendislik ile ilgili konuları içerdiği için kadınların ilgilendiği bir sektör değil diye düşünüyorum. Ben, ailemden dolayı bu sektörün içinde bulunuyorum ve bulunmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum.

Ancak çoğu kadın öncelikle bu alanda eğitim görmekte, sonrasında da iş bulmakta zorlanabiliyor.Eğitim hayatında aileden gelen talepler yönünde kadınlar daha çok tıp ya da öğretmenlik gibi branşlarda eğitim görüyor. Üniversitelerin ilgili alanlarında eğitim gören kız öğrenci sayısı çok az. Mezun olduktan sonra da kendialanlarında çalışma fırsatını yakalama konusunda da zorlanabiliyorlar.

Bu sektörde daha fazla kadın çalışan ve yönetici görmek için neler yapılabilir?

Öncelikle vana sektörünün ülkemizde daha çok gelişmesi için çalışmalıyız.Vana kültürünün gelişmesi için yerli üretimi devletin daha fazla desteklemesi gerekiyor. Bununla ilgili Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği’nin (POMSAD) çalışmaları var. Ayrıca üniversitelerle ilgili çalışmalar yapılıp, bu sektörün daha fazla tanıtımı yapılmalıdır. Ben şimdiden kızımı bu sektöre yönlendirebilmek için çeşitli çalışmalar yapıyorum.

Ancaksektörle ilgilenildiği ve insanlara tanıtıldığıtakdirde kadın çalışanların sayısı daartacaktır. Vana sektörü kendi içersindekapalı bir tutum sergilerse kadınlardanziyade bu sektörde çalışabilecek profesyoneleleman bulabilme konusunda da gelecekte sorunlar yaşanabilir.

Vana sektörüyle alakalı olarak dünyada kadın çalışanların durumu hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’de vana sektöründe çalışan kadın sayısı az; ancak dünyada da durum aynı yönde ilerliyor. Her halukarda makine sektöründe çalışmaya yönelik talep erkeklerden daha az. Fakat Türkiye’de ne yazık ki erkek çalışan sayısının kadınlara göre oranı çok düşük. Bunun sebebini de kadınların çalışma şartlarına bağlıyorum. Çünkü yurt dışında kadınlara anne olduktan sonra daha büyük esneklikler tanınıyor. Türkiye’de kadın anne olduktan sonra çalışma hayatına uzun bir dönem ara vermek zorunda kalıyor.

Dolayısıyla firmalar o çalışandan alınan verimi tekraralabilmek, boşluk doldurabilmek için başka bir eleman alma yoluna gidiyor. Bu noktada kadın çalışanların hakları dünyayla eşit seviyeye getirilmelidir.

Diğer kadın çalışanlara ve yöneticilerene gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

Bu sektörde yılmadan daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum.Kadınları titizliği ve iş takipleriyle bu sektörde daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bundan en fazla 100 yıl önce kadınların iş hayatına girmeleri çok daha zordu. Geçen bu süreç içerisinde bu zorluk kırıldı.

Artık kadınlarında iş hayatında aktif olarak çalışması gerektiği düşüncesi hakim. Şimdi ise bu düşüncenin alt sektörlere yayılarak erkek egemen olarak tanımlanan makine sektörüne yerleşmesi için uğraşılıyor. Bu noktada kadınların ellerinde avantajları da bulunuyor. Çeşitli insan kaynakları raporlamalarına göre;kadınlar çoğu sektörde titizliği ve iştakip yeteneğiyle erkeklerden çok daha verimli çalışıyor. Bu avantajlar kullanıldığı takdirde hem vana sektörüne, hemde ülke ekonomisine katkı sağlanacağını düşünüyorum.