Türkiye makine sektörü devlet mekanizmaları tarafından üzerine stratejiler geliştirilen, hedefler belirlenen ve değeri artık bilinen bir yapıya kavuşmuştur.

Türkiye makine sektörü devlet mekanizmaları tarafından üzerine stratejiler geliştirilen, hedefler belirlenen ve değeri artık bilinen bir yapıya kavuşmuştur. 2023 yılı için 100 milyar dolar ihracat hedefi olan sektörümüze içe dönük eleştiriler yapma zamanı da gelmiştir.

Türkiye makine sektörü geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında değeri anlaşılmış, tanınırlığı artmış ve devlet mekanizmaları tarafından üzerine stratejiler geliştirilen ve çaba sarf edilen bir konuma yükselmiştir. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile Makine Tanıtım Grubu’nun yurt içi ve yurt dışındaki yoğun ve aktif çalışmaları sayesinde makine sektörünün kendi doğasındaki güç fark edilir kılınmıştır.

Makine sektörünün yüksek katma değer ve teknoloji üreten yapısının önemi konusunda artık herkes hem fikir durumdadır. Tüm bu olumlu gelişmelerin ışığında, sektörün 2023 yılı için kendisine hedef belirlediği 100 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmesi için içe dönük eleştiriler yapmasının da zamanı gelmiştir. Bu eleştirilerin başında ürettiğimiz makinelerin kilogram değerinin gelişmiş ülkeler seviyesine neden ulaşamadığı gelmelidir.

Teknolojik makineler üretmek yerine neden birbirimizi taklit etmeyi seçtiğimizin nedenleri üzerinde yoğunlaşmalı ve bu duruma karşı önlemler almalıyız. Mitoz bir bölünmeyi andıran bu yapı, gelişmiş ülkelerde önlenebilmektedir. Miras yolu ile arazinin bölünmesi gibi sektöründe kendine zarar veren bu ayrışması ve benzeşmesi sürdüğü sürece yüksek katma değer üreten bir yapıya kavuşması mümkün gözükmemektedir.

Gelişimin yolunun teknoloji üretmekten geçtiğine inanıyorsak kalifiye firmaların ve girişimcilerin önünü açmalıyız. Girişimcilik adı altında firmaların bölünmesini değil, kalifiye girişimciler ile sektörün yüksek katma değer üreten yapıya kavuşmasını sağlamalıyız. Ancak o zaman makine sektörü 2023 yılı için belirlediği 100 milyar dolar hedefine yerli katma değeri yüksek ve teknolojik makinelerle ulaşabilir.