İsviçre 2011 yılında Türkiye’den 1,5 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu ithalatta 25 milyon...

İsviçre 2011 yılında Türkiye’den 1,5 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu ithalatta 25 milyon dolarlık payın sahibi ise makine sektörü oldu.Gelişim atağına kalkan İsviçre otomatik bilgi işlem makineleri ve ünitelerine ihtiyaç duyuyor.

Almanya, Fransa, İtalya,Avusturya ve Liechtenstein ile sınırları bulunan İsviçre, birOrta Avrupa ülkesidir. Ülkenin yüz ölçümü 41 bin 277 kilometrekare olup, bu alanın 30 bin 741 kilometrekaresi verimli ve 10 bin 828 kilometrekaresi verimsiz topraklardan oluşur.İsviçre’nin büyük bir bölümü dağlar ve göller ile kaplı olup, en yüksek noktası deniz seviyesinden 4 bin 634 metre yükseklikte bulunan Monte Roseun Dufour Tepesi ile en alçak noktası deniz seviyesinden 193 metre yükseklikte bulunan Lago Maggiore’dur.

Ülkenin nüfusu 2011 yılı tahiminine göre 7,7 milyon’dur. Yaşlanan nüfus ülkenin en önemli dezavantajlarından biridir. Ülkedeki ortalama yaşam süresi AB (yüzde 25) ortalamasının üzerindedir. Yapılan tahminler 2030 yılında 65 yaş üstü nüfusun toplam içindeki payının yüzde 42,6’ya kadar yükseleceğini gösteriyor. İsviçre’de haftalık çalışma saati 38 saat olmakla birlikte sektörlere göre değişiklik gösterebilir. İsviçre’nin en önemli ticaret ortağı Almanya’dır.Ülkenin ihracatının, ithalatı karşılama oranı yüzde 113 ‘tür.

TÜRKİYE-İSVİÇRE DIŞ TİCARETİ

Ülkemiz ile İsviçre arasındaki 2011 yılı dış ticaret dengesi ülkemiz aleyhine açık veriyor. Dış ticaret dengesi 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 222 azaldı. 2011 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 7 milyar dolar kaydedildi.

TÜRKİYE, İSVİÇRE’YE BUZDOLAPLARI,DONDURUCULAR İHRAÇ EDİYOR

İsviçre’ye genel ihracatımızda ilk sırayı“İnciler, Kıymetli Taş ve Metal Mamulleri,Madeni Paralar”, ikinci sırayı“Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahsalları, Mumlar“ alıyor. “İnciler,Kıymetli Taş ve Metal Mamulleri,Madeni Paralar” ürün grubundan 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen ihracat değeri 598 milyon dolar değerinde bulunuyor. Bir önceki seneye göre söz konsu ürün grubu yüzde 54 azaldı. Toplam ihracatımız 2011 yılında 2 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Aynı yıl içerisinde 2010 yılına göre en fazla ihracatartışı ile “Mineral Yakıtlar, MineralYağlar ve Müstahsalları, Mumlar” ürün grubunda gerçekleşti.

TÜRKİYE, ÜLKENİN MAKİNE İTHALİNDE 29. SIRADA

İsviçre 2011 yılında makine ve aksamlarında toplam 21 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.İsviçre’nin 2011 yılı verilerine göre makine ve aksamlarında gerçekleştirdiği ithalat, 9 milyar dolar ile en fazla Almanya’dan oldu. Almanya’yı, İtalya ve Fransa takip etti. 2011 yılında, 2010 yılına göre ilk on ülke içerisinde en fazla ithalat artışı gerçekleşen ülke yüzde 28 ile İtalya oldu ve aynı yıl İtalya’dan 2 milyar doların üzerinde ithalat gerçekleşti. Türkiye,İsviçre’nin ithalat gerçekleştirdiği ülkelerarasında 29. sırada yer alıyor. İsviçre’nin 2011 yılında Türkiye’den yaptığı makine ithalatı 25 milyon dolar değerinde gerçekleşti.

İSVİÇRE EN FAZLA BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İTHAL ETTİ

İsviçre’nin 2011 yılında makine ve aksamları toplam ithalatı yaklaşık 21milyar dolar değerinde kaydedildi.İsviçre’nin makine ve aksamları ithalatında ilk sırada “Otomatik Bilgi İşlem Makineleri, Üniteleri” ürün grubu aldı.Adı geçen ürün grubundan, 2011 yılı içerisinde gerçekleşen ithalat değeri 4milyar dolar seviyesini buldu.

İSVİÇRE EN FAZLA MAKİNE İTHAL EDİYOR

İsviçre’nin en fazla ithalat gerçekleştirdiğiilk üç ürün grubu sırasıyla “Makine ve Aksamları”, “Eczacılık Ürünleri” ve“İnciler, Kıymetli Taş ve Metal Mamulleri,Madeni Paralar” oldu. 2010 yılına göre en fazla ithalat artışı, yüzde 34ile “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahsalları, Mumlar” ürün grubundan 17 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İSVİÇRE ALMANYA’DAN AÇIK ARA FARKLA İTHALAT YAPIYOR

İsviçre’nin 2011 yılında tüm ürünlerde toplam ithalatı yüzde 18 artarak 208 milyar dolar olarak gerçekleşti.İsviçre’nin 2011 yılı verilerine göre tüm ürünlerde gerçekleştirdiği ithalat, 67milyar dolar ile en fazla Almanya’dan oldu. Almanya’yı, İtalya ve Fransa takipediyor. 2011 yılında, 2010 yılına göre yüzde 31 ile en fazla ithalat artışı gerçekleşen ülkenin Belçika olduğugörülüyor. Aynı yıl Belçika’dan 6 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleşti.Türkiye, İsviçre’nin ithalat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 26. sırada yer alıyor.İsviçre’nin 2011 yılında Türkiye’den yaptığı ithalat 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşti.