Rakamlar doğru yorumlandıkları takdirde paha biçilemez bilgiler sunarlar.

Rakamlar doğru yorumlandıkları takdirdepaha biçilemez bilgiler sunarlar. Özellikle makine ihracatı gibi önemli bir konuda rakamların dilini çok iyi analiz ederek gerçeklerle bağını kurmak ve buna göre stratejiler geliştirmek çok önemlidir.

Son 10 yıl içerisindeki ihracat rakamlarını incelersek, makine ihracatımızın yıllık ortalama yüzde 22 arttığını görürüz. Ancak diğerbir rakamda Türkiye makine ihracatının kilogram başına elde ettiği gelirin 6,5 dolar olduğunu göstermektedir. Almanya makine sektörüise kilogram başına 100 dolar gelir elde etmektedir. Rakamlar bize makine ihracatımızın hızla arttığını ancak kilogram başına değerdegelişmiş ülkeler seviyesinin çok gerisinde kaldığımızı göstermektedir.

Demek ki; kendi teknolojisi ile üretim yapan bir ülke modeline kavuşmamız gerekmektedir. Diğer bir deyişle, Türk makine sektörünün Almanya örneğinde olduğu gibi yüksek katma değerli alanlara doğru hızla girmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılmasıgerekenler arasında, üretimde verimliliği sağlamak, dünyayıtakip etmek ve Ar-Ge çalışmalarına önem vermek, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ölçeği büyük ve teknolojik ürünleri ile farklılaşan firmalarla öne çıkmak sayılabilir.

Diğer bir rakam ise şunu göstermektedir: “Türkiye’de enerjiden sonra en fazla makine ithal edilmektedir.” Oysa ki Türkiye makineüretimi yüzde 25 ithal girdi ile dışa bağımlılığı en az olan sektörlerarasındadır. Makine bir yatırım malı olduğu için ithalatımız yüksekama Türkiye makine üreticileri ve ihracatçılarının üretimlerindekiithal girdi düşüktür.

En çarpıcı rakamlardan biri ise ülkemize ithal edilen makinelerin yüzde 70’inin Türkiye’de üretiliyor olmasıdır. Bu rakam kendi kendimize çelme attığımızın en aşikar örneklerinden biridir.Bu tarz yüzlerce örnek verilebilir. Rakamlar ve gerçekler arasındaki ilişkinin akılcı bir şekilde yorumlanması neticesinde çok değerli verilere ulaşabiliriz. 2023 yılında 100 milyar dolar ihracat hedefi olan sektörümüzün bunu yapmaya ihtiyacı vardır. Elbette ki ihracat artışımızla gurur duyacağız. Ancak diğer rakamların analizine bakarak doğru sonuçlara ulaşma gayretinde olmalıyız.