Ankara Sanayi Odası 1’inci Organize Sanayi Bölgesi; 1978 yılında temeli atılarak 1990 yılında üretime başlayan ve bugün...

Ankara Sanayi Odası 1’inci Organize Sanayi Bölgesi; 1978 yılında temeli atılarak 1990 yılında üretime başlayan ve bugün 320 sanayi parseline sahip, toplam bin hektar alan içerisinde kurulu alana sahiptir. Bölgenin idari yapısı 1’inci OSB Bölge Müdürlüğü’nde toplanarak alt yapı çalışmaları dahil tüm hizmetleri kendi personeli ve ekipmanları ile sağlanıyor. Halen 245 fabrikanın hizmet verdiği bölgede 320 yeni fabrika daha hizmete girecek.

Başkent Ankara’nın tüketim merkezi olmaktan kurtarılması için faaliyete geçen Ankara 1’inci Organize Sanayi Bölgesi ülke ekonomisine ve sanayisine artı değer katıyor. Şehrin değişik yerlerinde, yeterli alt yapıdan yoksun, dağınık olarak kümelenen ve gelişmeler sonucu bulundukları alanlara sığmayan tesislerin ortaya çıkardıkları tablo karşısında oluşan söz konusu OSB; Ankara Sanayi Odası’nın başlattığı çalışmalarla kuruldu.

Ankara Organize Sanayi Bölgesi 1978 yılında imzalanan protokol ile şehir merkezine 25 km mesafede 4 milyon 147 bin 980 metrekarelik bir alan seçilerek 1981 yılında alt yapı çalışmalarına başlandı. Bu alanın 175 bin 487 metrekarelik kısmı sosyal tesislere, 1 milyon 25 bin metrekarelik kısmı yeşil alanlara, 2 milyon 104 bin 955 metrekarelik kısmı da sanayi tesis parsellerine ayrıldı.

Bölgenin yönetimini, müteşebbis teşekkülü olan Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi’nin üstlendiğinin bilgisini veren Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nurettin Özdebir; “Bu amaçla beş kişiden oluşan bir yönetim kurulu ve bu kurula bağlı profesyonel kadrolar bulunuyor. Bu personel gerekli araç ve gereçlerle teçhiz edilmiş vaziyette bölgenin tüm alt yapı tesisle-rinin yapımını, bakım-onarım hizmetleri ile işletmesini yapıyor.

Ayrıca bölgemizde, sanayicilerimizin yanı sıra Ankara ve tüm Türkiye geneline hizmet veren akredite ASO KOSGEB çevre laboratuvarımız bulunuyor” dedi.

“ÇAĞDAŞ SANAYİLEŞME ÖRNEĞİ”

Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi’nin (ASO 1’inci OSB) çağdaş sanayileşmenin en doğru örneklerinden biri olduğunu söyleyen Özdebir; “ASO 1’inci OSB ülke ekonomisine ciddi bir katkı sunmanın yanı sıra ulaşım, alt yapı, haberleşme, enerji dağıtım ve bakım hizmeti gibi alanlarda sanayicilere sağladığı kolaylıklar ile ülkemizin en önemli ve çağdaş organize sanayi bölgelerinden biridir” diye konuştu.

ASO 1’inci OSB’nin organize sanayi bölgeleri içerisinde 1999 yılında ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 2005 yılında da OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi ile 2007 yılında EPDK tarafından verilen OSB Dağıtım Lisansı alan ilk bölge olma özelliğini taşıdığını da vurgulayan Özdebir; “OSB bünyesin-de faaliyet gösteren üyelerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi amacıyla alt yapı tesisleri, elektrik-su-pis su-yağmur suyu-doğal gaz şebekesi ve tesislerin ortak istifadesine sunulan bankalar, 60 tonluk tam elektronik kantar, kafeterya, dispanser, cami, posta hizmetleri, eğitim merkezleri, konferans salonu, çevre laboratuvarı gibi birimler de yer alıyor.

Bölgemizin mevcut alt yapısı son teknolojiler ve en modern malzemeler kullanılarak revize edildi. Her sanayi parseline doğal gaz ulaştırılarak enerji hatlarının tamamı yer altına alındı. Fiber optik kablolarla fabrikalar ile SCADA Merkezi bağlantısı sağlanarak da uzaktan ölçümleme sistemi imkanı yaratıldı. Yine bu fiber optik hatlarından metroenternet ağı da tesis edildi. Tüm bu alt yapı çalışmaları için toplam 32 milyon euro harcandı” dedi.

Bölgenin, karma bir organize sanayi bölgesi olduğunu ifade eden Öz-debir; mobilya, döküm, gıda, elektrik, elektronik, makine üretimi, alümin-yum, tekstil, zirai aletler, savunma sa-nayi, kimya, metal işleri, madeni eşya gibi çok çeşitli alanlarda 20 bin çalışan ile üretim yapıldığının altını çizdi.

“BÖLGEMİZDE YER ALMAK BİR AYRICALIKTIR”

ASO 1’inci OSB’de yer alan tüm sanayi parsellerinin kendileri tarafından düzenlenip hazırlandığını ve sanayiciye sunulduğunu belirten Özdebir; “Her türlü alt yapı hizmeti (elektrik, su, yağmur suyu, atık su, doğalgaz, haberleşme gibi) ve bu alt yapı hizmetlerinin bakım-onarımı, çöplerin toplanması, yolların süpürülmesi gibi hizmetler bölgemiz tarafından yapılıyor.

Yine bölgemize girişte özel plaka okuma sistemine sahip kameralar ile giriş çıkışlar kontrol altına alınıyor ve sana-yicilerimiz bu sayede yılda 365 gün 24 saat özel güvenlikle korunan bir OSB’de olmanın rahatlığını, güvenliğini ve huzurunu yaşıyor. Sağlanan bu hizmetlere bakıldığında bölgemizde yer almak her şeyden önce bir ayrıcalıktır. Her sanayicinin üretiminde kullandığı elektrik, su ve doğal gazın da bölgemiz tarafından sanayicimize sunulmasıyla dışarıda bir yerde üretim yapan işletmeden çok daha ucuza elektrik, su ve doğal gaz kullanma imkanı sağlanıyor.

Elektrik konusun-da hiçbir zaman kesinti yaşanmadığı bölgemizde fabrikalarımızın her biri iki ayrı şebekeden besleniyor. Şehir şebeke elektriği kesildiği anda diğer şebeke devreye giriyor ve üretimde saniyelik bir aksama olmadan bu değişim gerçekleşiyor. Kurulan SCADA Merkezi ile tek bir noktadan kontrol edilen elektrik sistemi sayesinde işletme, istenildiği an merkezde görülüp kontrol ve gerektiğinde mü-dahale edilebiliyor.

Haberleşme alt yapısı konusunda da ülkemizde bir ilk gerçekleştirilerek bölgemizin tamamı fiber optik kablolama sistemi ile tüm dünyaya bağlandı. Ayrıca yine bölgemizde eğitim, hastane, cami, dört yıldızlı otel ve ticari limanlara direk demir yolu bağlantı nok-tası olan “Lojistik Köy”, sanayicilerimize sunduğumuz özel avantajlar arasında yer alıyor.

ASO 1’inci OSB’de her türlü alt yapısı tarafımızca hazırlanarak sanayicimizin hizmetine sunulan sanayi parselleri metrekare fiyatları ise peşin satışlarda 165 TL/metrekare, vadeli satışlarda ise yüzde 10 peşin kalanı 24 ay vadeyle 190 TL/metrekare bedelindedir” dedi.

Ülkemizde bir ilk olan METES-Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi’nin kurulması için faaliyete geçtik. Avrupa Birliği ve Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilen merkezin kuruluş çalışmalarına başlandı.

MAKİNE ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİBİZ”

ASO 1’inci OSB’de makine sektörüne yönelik faaliyetler gerçekleştiren firma sayısının oldukça fazla olduğunu dile getiren Özdebir; “Yüzde 95 doluluk oranıyla üretim yapılan bölgemizde 245 fabrika halihazırda faaliyet gösteriyor. Dış pazara yönelik çalışan bir OSB olmamız sebebiyle işletmelerimizin yaklaşık yüzde 85 kadarı ihracat yapıyor.

Bu ihracatın çoğu da AB ve Kuzey Afrika ülkelerine yöneliktir. Karma bir OSB olarak faaliyet gösteren bölgemizde makine sektörü de toplam üretimin yüzde 23’ü oranında bir paya sahip. Ülkemiz makine sektörünün önde gelen firmaları yine ASO 1’inci OSB’de üretim yapıyor.

Bu firmalardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: İş makinesi sektöründe Hidromek; traktör ve yedek parçaları sektöründe Erkunt Traktör; taş kırma ve eleme makineleri üretiminde NACE Makine, Aymak, Uğur Makine, Endümak; asfalt makinesi üre-timinde Çesan; makine yedek parçaları üretiminde Hidrolift, Ermaksan, Özçelikler, Assan İş Makinaları, Hidroan gibi önemli firmalardır” şeklinde konuştu.

“MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ KURUYORUZ”

Özdebir, ASO 1’inci OSB’nin ülkemizde birçok ilklere imza attığını ifade ederek; “Yine ülkemizde bir ilk olan METES-Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi’nin kurulması için faaliyete geçtik. Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen merkezin kuruluş çalışmalarına başlandı.

Bölgemiz iki yıllık METES projesi tamamlandığında 10 meslekte (otomasyon sistemleri programcısı, CNC programcısı, elektrik pano montörü, yüksek gerilim teçhizatı test elemanı, yüksek gerilim teçhizatı kablo aksesuarları montörü) ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler hazırlamış olacak. Bunlardan otomasyon sistemleri programcısı ile elektrik pano montörü için VOC-TEST Merkezi kurulacak.

Akredite edilecek bu merkezde, seçilen meslekler için bilgi ve beceri sınavları yapılarak, AB ülkelerinde de geçerli olabilecek sertifikalar verilecek. Ayrıca Ankara Kalkınma Ajansı’na ‘ASO 1’inci OSB Bilişim ve Haberleşme Platformunun Oluşturul-ması’; ‘ASO 1’inci OSB Alt Yapı Hizmetlerinin Daha Verimli Hale Getirilmesine Yönelik Çözüm Odaklı Hizmet Verimliliği Arttırma-Yalın Hizmet Sistemi Danışmanlığı’ ile ‘ASO 1’inci OSB Lojistik Köy Fizibilite Raporlarının Hazırlanması’ projeleri teklifleri de sunuldu.

Sanayi kuruluşları için büyük önem taşıyan kalifiye eleman gerekliliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen OSEP (Okul-Sanayi-Eğitim Programları) projesini de hayata geçirdik. ASO 1’inci OSB 2006 yılından bugüne ilköğretimi bitirmiş ve mesleki eğitime istekli ve yetenekli gençlerimizi üç yıllık bir eğitimin ardından kalfa statüsünde iş hayatına kazandırıyor.

İlköğretimi bitiren öğrenciler arasında dört aşamalı sınav sisteminden geçen öğrencilerin okul kayıtları yapıldıktan sonra ilgili bölümde eleman isteyen fabrikada maaşlı olarak işe başlıyorlar. Öğrencilerin eğitimi boyunca sigortaları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bu öğrenciler üç yılın sonunda iş hayatına bilinçli, kalifiye elemanlar olarak katılıyorlar” dedi. OSB’de faaliyet gösteren diğer bir eğitim merkezi olan Otomasyon Teknolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezi hakkında da bilgi veren Özdebir şunları söyledi: “Hidrolik ve pnömatik sistemler konusunda bölgemiz kuruluşlarının personellerine hizmet veren bu merkez, gerektiğinde şehir dışındaki kuruluşlara da hizmet verebilecek kapasite ve donanımdadır.

Bunların haricinde Okan Üniversitesi ve ASO 1’inci OSB işbirliği ile yürütülen bir diğer önemli eğitim projemiz de “Mesai Sonrası Yüksek Lisans” adıyla sürdürdüğümüz çalışmadır. Bu kapsamda bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın çalı-şanlarının yüksek lisans eğitimlerini doğru ve programları dahilinde alarak işletmelere ve çalışanlarına katkı sağlamaları amaçlanıyor. Tüm bunların yanı sıra eğitime büyük önem verdiğimiz ASO 1’inci OSB’de daha önce bölge müdürlüğü olarak kullanılan binanın ve çevresindeki yapıların da “Özel Meslek Lisesi” projesi kapsamında değerlendirilebilmesi için çalışmalara başladık.

Bu liseyi de en kısa zamanda hayata geçirip eğitim-öğretime başlamasını amaçlıyoruz. Tes-İntes Eğitim Tesisleri de yine bölgemizde, inşaat sektörü çalışanlarının eğitimlerini sağlayan önemli bir merkez konumunda. Yurt içinden ve yurt dışından eğitim için gelen konuklarımızı misafirhanesinde ağırlayan tesis her konuda sektöre hizmet veriyor.

Ülkemizde bir ilk olan METES-Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi’nin kurulması için faaliyete geçtik. Avrupa Birliği ve Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilen merkezin kuruluş çalışmalarına başlandı.

”YABANCI CUMHURBAŞKANLARININ ZİYARET ETTİĞİ OSB

ASO 1’inci OSB’nin kurulduğu günden bugüne idari yapısı, alt ve üst yapı hizmetleri, çevre düzenleme çalışmaları ile hep göz önünde olduğuna dikkat çeken Özdebir, OSB’nin yurt dışından gelen ticari ve resmi heyetlerin de önemli bir uğrak noktası haline geldiğini sözlerine ekledi.

Yabancı ülkelerden gelen heyetlere ASO 1’inci OSB’nin genel ve idari yapısı hakkında bilgiler verildiğini, bölgenin genel olarak gezdirildiğini ve ilgili sektörlerde üretim yapan firmaların fabrikalarının tanıtıldığını söyleyen Özdebir; “Ayrıca üyelerimiz ile ziyaretçi heyetler bir araya getirilerek ticari ilişkiler kurma imkanı sağlanıyor.

Sonuç olarak gelen yabancı heyetler ASO 1’inci OSB benzeri bir bölgenin kendi ülkelerinde de kurulabilmesi için OSB yönetiminden işbirliği talebinde bulunuyor. Yerli ve yabancı devlet başkanlarını da ağır-landığımız ASO 1’inci OSB, ülkemizin sanayi alanında vitrini olmaya devam ediyor.

Her yıl yaklaşık 50 ülkenin cumhurbaşkanını ve başbakanını, üst düzey resmi yetkililerini bölgemizde gururla ve üstün bir misafirperverlikle ağırlıyoruz ve bilgilendiriyoruz” dedi. OSB bünyesinde üretim yapan önemli kuruluşlardan bazıları hakkında da bilgiler veren Özdebir; “2010 yılı ihracat ve kapasite kriterleri bazında ülkemiz-de ilk 500 firma listesine giren bu şir-ketlerden; Hidromek, Nuh’un Ankara Makarnası, Gen Power, Şahinler Metal ve Yiğit Akü ve ayrıca Arçelik, Termikel, Serdar Plastik, Karel, Seğmen Gıda ve Bülbüloğlu Vinç alanlarında söz sahibi güçlü kuruluşlar olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

“LOJİSTİK KÖY İLE DAHA HIZLI ÇÖZÜMLERE KAVUŞACAĞIZ”

Lojistik Köy projesi ile demir yolu taşımacılığına yönelik çalışmaların başladığını hatırlatan Özdebir; “480 bin metrekare alana sahip proje kapsamında, 52 bin metrekare alan betonlandı ve yedi hatlı demir yolu güzergahı inşaatı bitirildi. 2012 yılında Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü de burada hizmete başlayacak. Bu proje ile bölgemiz sanayicilerinin yanı sıra Ankara ve civarındaki sanayiciler de lojistik konusunda daha ucuz ve daha hızlı bir çözüme kavuşacak.

Bölgemiz sanayicilerinin önemli bir sorunu olan kendilerine yarı mamul madde hazırlayan tedarikçilere uzaklıkları üretim süreçlerine ve maliyetlere olumsuz bir etki yarattığı için OSB içerisinde 7 bin 288 metrekare kapalı alana sahip beş ayrı ‘Çok amaçlı atölye’ hazırlanıyor. Söz konusu bu yerler tedarikçi işletmelerin, üyelerimize ürettikleri mamulleri daha hızlı ve daha kontrollü biçimde ulaştırmalarını ve her iki tarafın da hem zamandan, hem de maliyetlerden kazanmalarını sağlayacaktır” dedi.

ASO 1’inci OSB tarafından üyelere ve misafirlere daha çağdaş ve modern bir hizmet binası kazandırmak amacıyla Bölge Müdürlüğü ve ASORA Ticaret Merkezi binasının tamamlanıp toplam 43 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiğinin de altını çizen Özdebir; “Bölge Müdürlüğü ve ASORA Ticaret Merkezi binası Türkiye genelinde yer alan OSB’ler içinde bir ilktir. Bölgeye hizmet veren tüm bankaların şubeleri, çeşitli sektörlerde hizmet veren ofisler, gıda ve endüstriyel market alanları, tedarikçiler, lüks konforu ile hizmet veren oteli, eczanesi, cafe-pastane, restoranları ve teknik alt yapısı yüksek konferans salonları ile burası örnek bir alandır” şeklinde konuştu.

ASO 1’inci OSB’nin ‘Yeşil çevre’ anlayışıyla da öne çıktığını belirten Özdebir; “50 bin adet ağacı, 400 bin adet çalı grubu bitkisi, 50 bin metrekare çim alanı ile ağaç ve yeşile büyük önem veriyoruz. 2 bin 200 ağaçlık bodur elma bahçesi, kapari bahçesi, ceviz bahçesinin de bölgemize ayrı bir değer kattığını düşünüyoruz. Ayrıca OSB’miz muhtelif başka alanlarda da ağaçlandırma çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda Ankara çevre yolu üzerinde 50 bin metrekare alanda 4 bin adet ağaç dikerek bakımlarını üstlendik. Yine bu ağaçlandırma çalışmalarına ek olarak bölgemiz kuzeybatı istikametinde bulunan 180 bin metrekare alana Ankara İl Çevre Orman Müdürlüğü ile birlikte 15 bin adet ağaç dikilmesine öncülük ettik” dedi.

Nurettin Özdebir Kimdir?

Yozgat’ta 1953 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü’nden 1974 yılında mezun oldu. Babası Ekrem Özdebir tarafından kurulan Nuriş Elektrik ve Kaynak Makineleri firmasında 1974 yılında çalışma hayatına başladı. 1964 yılından beri Ankara Sanayi Odası üyesi olan ve halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Özdebir, 1992 yılında Elekt-rik Sanayi Meslek Komitesi’nden ASO Meclis üyeliği görevine seçildi.

2005 yılında ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2007 tarihinde de Ankara Sanayi Odası’nın 9’uncu başkanı oldu. Ankara Sanayi Odası Başkanlığı görevini sürdüren Özdebir aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Sanayi Konseyi Başkanlığı, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütüyor. Evli ve bir çocuk babası olan Nurettin Özdebir, İngilizce ve Almanca biliyor.