Makine ithalatında dunyada 3. sırada yer alan cin ithalatını 124,2 milyar dolara yukseltmiş durumda. makine ithalatı hızla artan cin, turk makine ihracatcıları icin cekici bir pazar olma ozelliği taşıyor.

2007 yılında küresel gayri safi yurtiçi hâsılaya olan katkısı hızla artan Çin’in dünya ekonomisinin güçlü motoru haline geldiği belirtiliyor. Dünya Ticaret Örgütü’ne katılmasından bu yana geçen 6 yıl içinde Çin ekonomisi dünya ekonomisiyle gün geçtikçe daha çok entegre olmaya başlamış durumda. Veriler, 2007 yılında Çin’in dış ticaretindeki büyüme eğilimi korunurken, ülkeye giren yabancı sermayenin istikrarlı şekilde arttığını, kullanılan yabancı sermaye kalitesinin de yükselip, yeni ve yüksek teknolojiye dayalı sektörler, araştırma-geliştirme alanları, üst düzey imalat ve çevre koruma sektörü alanları ndaki yabancı sermaye oranının daha da yükseldiğini gösteriyor. Bugüne kadar 30 bini aşkın Çin işletmesinin çok uluslu işlere katıldığı ve bu işletmelerin dünyanın 160’tan fazla ülke ve bölgesine yatırım yaptığı kaydediliyor. Dünya Bankası tarafından yapılan tahminlere göre, 2008 yılında Çin ekonomisinin dünyanın gayri safi yurtiçi hâsılasının büyümesine olan katkısının yüzde 16’ya ulaşacağı bekleniyor. Uluslararası Para Fonu’nun “Dünya Ekono- misine Bakış” adlı raporunda Çin’in dünya ekonomisinin en büyük itici gücü haline geldiği vurgulanıyor. 2007 yılında Çin’in gayri safi yurtiçi hâsı lasının, yüzde 11,4 arttığı, böylece üst üste beş yıldır ekonomik büyüme hızı- nın yüzde 10 ya da üzerinde seyrettiği görülüyor. Çin ekonomisi, uluslararası ekonomi ortamındaki bütün olumsuzluklara ve ülkede yaşanan ciddi doğal afetlere rağmen, istikrarlı ve hızlı gelişmesini bu yıl da sürdürüyor. Çin’in gayri saŞ yurtiçi hâsılasının 2008 yılının ilk yarısında da yüzde 10,4 arttığı kaydediliyor. Tarımda bu yıl da bir kez daha bol mahsul alınırken, sanayinin yapısının daha sağlıklı hale getirildiği; iç talebin, özellikle tüketim talebinin ekonomik büyümeyi hızlandırıcı rolünün arttığı; büyümenin niteliği ve verimliliğinin yükselmeye devam ettiği görülüyor.

CİN EKONOMİSİ HIZLA BUYUYOR
2008’in ilk çeyreğinde yüzde 10,6, ikinci çeyreğinde ise yüzde 10,1 büyüyen Çin ekonomisinin ilk altı aylık dönem ortalaması nın, 2007 yılının aynı dönemine göre 1,8 puan düşerek yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleştiği görülürken, büyüme oranın azalmasına temel gerekçe olarak, ABD ve Avrupa ekonomilerindeki daralmanı n imalat sektörünü olumsuz yönde etkilemesi gösteriliyor. Ülkeden ABD’ye ve Avrupa’ya yapılan ihracatın azalması sonucunda bazı iş yerleri kapanmak zorunda kalmış, bununla birlikte, Çin’de iç tüketimin artışını sürdürmesi nedeniyle ekonomi hızlı büyümesine devam etmiş durumda. Çin, halen Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya’nın ardından dünyanı n en büyük dördüncü ekonomisi durumunu koruyor. Bununla birlikte, Çin’in bu yıl Almanya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi haline geleceği öngörüleri yoğunluk kazanıyor. Bazı uzmanlar, Çin ekonomisinin bu yıl da yüzde 10’un üzerin- de büyüyeceğini, 2009’da ise büyümenin yüzde 9,5’e düşeceğini tahmin ediyorlar.İHRACATI VE İTHALATI SUREKLİ ARTIYOR
2008 yılının ilk yarısında Çin’in gerçekleştirdiğ i ihracatın yüzde 22 artış ile 666 milyar 600 milyon dolara ulaştığı, ancak artış hızının geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 puan yavaşladığı görülüyor. Aynı dönemde Çin’in ithalat hacminin ise yüzde 30,6 artarak 560 milyar dolara yükselmesi dikkat çekiyor. 2008 yılının ilk yarısında Çin’in dış ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 oranında artarak 1 trilyon 225 milyar doları aştığı, ticaret fazlası nın ise yüzde 11,8 oranında azalarak 99 milyar dolara gerilediği kaydediliyor. Söz konusu dönemde, Çin’in Brezilya’ya yönelik ihracatının yüzde 86, Hindistan’a ihracatının yüzde 53, Rusya’ya ihracatı nın yüzde 32 ve Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği’ne (ASEAN) ihracatının ise yüzde 30 artarak, gelişmiş ülkelere yönelik ihracatındaki artış hızının aşıldı- ğı gözleniyor. Son 5 yıl içinde Çin dış ticaretinin gelişimi incelendiğinde, özellikle 2004 yılından sonra ihracatın azalan bir artış hızı ile sürekli yükseldiği, ithalatın ise yine 2004 yılından sonra artan bir oranla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğ i görülüyor. 2006 yılında 968,9 milyar dolar ile Almanya ve A.B.D.’den sonra dünyanın 3. büyük ihracatçısı olan Çin, 2007 yılında genel ihracatını yüzde 25,7 artışla 1.217,8 milyar dolara yükseltmiş ve A.B.D.’yi geride bırakarak 2. konuma yerleşmiş durumda. 2006 yılında Çin’in en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında gelen A.B.D., Hong Kong ve Japonya 2007 yılında da konumlarını korudular. 2006 yılında 791,5 milyar dolar ile A.B.D. ve Almanya’dan sonra dünyanın 3. büyük ithalatçısı olan Çin’in, 2007 yı- lında genel ithalatı yüzde 20,8 artarak 955,9 milyar dolara yükselmiş ve dünya sıralamasında yeri değişmemiştir. 2006 yılında Çin’in en önemli ithalat partnerleri olan Japonya, G. Kore ve Diğer Asya Ülkelerinin sıralamasının 2007 yılında da aynı kaldığı görülüyor.İHRACATINDA DA İTHALATINDA DA MAKİNELER ONEMLİ YER TUTUYOR
Çin’in 2007 yılı ihracatında başlıca kalemler incelendiğinde, ilk sırada elektrikli makinelerin, ikinci sırada ise yine genel makine ve aksamlarının yer aldığı görülüyor. Bu iki faslın toplam ihracat içindeki payının 2007 yılında yüzde 43’ü geçmiş olması dikkat çekiyor. Önemli mal grupları arasında, 2006 yılına göre ihracatı en çok yükselen kalem ise yüzde 59 artış oranı ile demir ve çelik oldu. 2007 yılı ihracatında olduğu gibi Çin’in ithalatında da büyük paya sahip kalemlerin başında elektrikli makineler ile ge- nel makine ve aksamlarının yer aldığı görülüyor. Bu iki faslın toplam ithalat içindeki payı 2007 yılında yüzde 40’a yaklaşmış durumda. Önemli mal grupları arasında, 2006 yılına göre ithalatı en çok yükselen kalem ise yüzde 68 artış oranı ile metal cevherleri, cüruf ve kül oldu. Bu verilerden anlaşılacağı üzere Çin’in, dış ticaretinin temelinde makine ve aksamları sektörü yer alıyor.

SEKTORDE DUNYA CAPINDA İHRACATTA 2. İTHALATTA 3. SIRADA
2006 yılında gerçekleştirdiği 186,6 mil- yar dolar ihracat ile makine ve aksamları ihraç eden ülkeler arasında Almanya’dan sonra 2. sırada yer alan Çin, bu değeri 2007 yılında yüzde 22,5 artırarak 228,6 milyar dolara yükseltmiş ve dünya sıralamasındaki yerini korumuş durumda. 2007 yılında Almanya’nın makine ve aksamları ihracatında yüzde 13,8, A.B.D.’nin makine ve aksamları ihracatı nda yüzde 9 artış görülürken, Çin’in sektör ihracatında yüzde 22,5 artış yaşanmı ştır. Diğer taraftan, Çin’in ihracatı nın artış hızının her geçen yıl azaldığı izleniyor. 2006 yılında 1,52 trilyon dolar olan dünya makine ve aksamları toplam ihracatı- nın, 2007 yılında 1,65 trilyon dolara yükseldiğ i kaydedilirken, 2006 yılında dünya makine ve aksamları ihracatından yüzde 12,3 pay alan Çin’in, 2007 yılında payını yüzde 13,8’e yükseltmesi dikkat çekiyor. 2006 yılında 109,1 milyar dolar değerinde makine ve aksamları ithal eden Çin, bu değeri yüzde 13,8 oranında artırarak 2007 yılında 124,2 milyar dolara yükseltmiş durumda. 2006 ve 2007 yıllarında A.B.D. ve Almanya’dan sonra Çin dünyanı n 3.büyük makine ve aksamları itha- latçısı unvanını koruyarak ihracatçıların dikkatini çekiyor.

MAKİNE SEKTORUNDE 352,7 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ
Son 5 yıllık verilere göre makine ve aksamları göz önüne alındığında, 2003 yılından itibaren sürekli olarak dış ticaret fazlası veren Çin’in dış ticaret hacmi yüzde 19,3 artış ile 2007 yı- lında 352,7 milyar dolara ulaşıyor. Ancak, dış ticaret farkının artış hızının azalma eğiliminde olduğu gözleniyor. 84. fasıl itibarıyla 2007 yılında, Çin’in makine ve aksamları ihracatında ilk sırada 112 milyar 243 milyon dolarlık ihracat değeriyle otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri ürün grubu yer alıyor. Bu ürün grubunu 32 milyar 738 milyon dolar tutarında ihracatla yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı ürün grubu ve 18 milyar 725 milyon dolar seviyesinde ihracatla matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler grubu takip ediyor. 84. fasıl itibarıyla 2007 yılında, Çin’in makine ve aksamları ihracatında bir önceki seneye göre en çok artış yaşanan ürün grubu matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler ürün grubu. 2006 yılında 403 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen bu ürün grubunda 2007 yılında yakalanan 18 milyar 725 milyon dolarlık ihracat rakamı büyük dikkat çekiyor. İhracat artış oranında bu ürün grubunu yüzde 82,4 oranında artışla dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb. ürün grubu ve yüzde 78 oranında artışla kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar takip ediyor. Çin’in 2007 yılı makine ve aksamları ihracatında 84, fasıl itibarıyla ilk 20 sırada yer alan ürün grupları arasında ihracatında bir önceki seneye göre düşüş yaşanan tek grup ise yüzde 0,9 oranında gerilemeyle yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı grubu oluyor. 84. fasıl itibarıyla 2007 yılında, Çin’in makine ve aksamları ithalatı nı değerlendirdiğimizde ilk sırada 21 milyar 229 milyon dolarlık tutarla otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri ürün grubunun yer aldığını görüyoruz. Bu ürün grubunu 17 milyar 477 milyon dolar tutarında ithalatla yazı, hesap muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı ürün grubu ve 13 milyar 436 milyon dolar tutarında ithalat ile kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar ürün grubu takip ediyor. 84. fasıl itibarıyla 2007 yılında, Çin’in makine ve aksamları ithalatında bir önceki seneye göre en çok artış yaşanan ürün grubu ihracatta da en çok artış yaşanan matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler ürün grubu oluyor. İthalat artış oranında bu ürün grubunu yüzde 63,3 artış oranıyla dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu) ve yüzde 49,5 artış oranı ile 84. faslın başka pozisyonlarında yer almayan makinelerin aksam ve parçaları grubu takip ediyor. Çin’in 2007 yılı makine ve aksamları ithalatında 84, fasıl itibarıyla ilk 20 sırada yer alan ürün grupları arasında ithalatı nda bir önceki seneye göre düşüş yaşanan ürün grupları, yüzde 8,7 oranı nda düşüşle yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı grubu, yüzde 4,1 oranı nda düşüşle turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri grubu ve yüzde 1,4 oranında düşüşle hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör ürün grubu şeklinde sıralanıyor.

CİN’E TOPLAM 1 MİLYAR 39 MİLYON DOLAR İHRACAT 2006 yılında Çin’e 693 milyon dolar de- ğerinde ürün ihraç eden Türkiye’nin, bu değeri 2007 yılında yüzde 50 oranında artırarak 1 milyar 39 milyon dolara yükseltmiş olduğu görülüyor. Türkiye’nin Çin’den ithalatı ise 2007 yılında yüzde 36,9 oranında artarak 13 milyar 234 milyon dolara ulaşmış durumda. 2006 yılında 10 milyar 362 milyon dolar olan dış ticaret hacmimiz, 2007 yılında yüzde 37,7 artarak 14 milyar 274 milyon dolar olarak kaydediliyor. Sürekli olarak Çin lehine dış ticaret açığı veren Türkiye, 2007 yılında da bu süreci devam ettiriyor ve fark 12 milyar 195 milyon dolar seviyesine ulaşıyor. Diğer bir ifade ile Türkiye’nin dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 20’si Çin’den kaynaklanıyor. 2007 yılında Türkiye’nin Çin’e ihracatında en büyük paya sahip ilk üç fasıl, 356 milyon 990 bin dolar tutarında ihracatla 26 G.T.İ.P. no’lu metal cevherleri,cüruf ve kül, 270 milyon 660 bin dolar tutarında ihracatla 25 G.T.İ.P. no’lu tuz, kükürt, toprak ve taşlar,alçılar ve çimento ve 80 milyon 142 bin dolar tutarında ihracatla 28 G.T.İ.P. no’lu inorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler şeklinde sıralanıyor. 84 G.T.İ.P no’lu nükleer reaktörler, kazan; makine ve cihazlar, aletler, parçaları ise 60 mil- yon 272 bin dolar tutarında ihracatla dördüncü sırada yer alıyor. 2007 yılında Türkiye’nin Çin’e gerçekleştirdiğ i toplam ihracatın yüzde 95’ini oluşturan kalemler arasında en çok artış gözlenen fasıllar ise, yüzde 510.41 oranı nda artışla 72 G.T.İ.P. no’lu demir ve çelik, yüzde 205,4 oranında artış ile 26 G.T.İ.P. no’lu metal cevherleri,cüruf ve kül, yüzde 120,08 oranında artış ile 51 G.T.İ.P. no’lu yün, kıl, at kılı;bunların iplik ve dokumaları şeklinde sıralanıyor. İthalatımız değerlendirildiğinde ise, 2007 yılında Türkiye’nin Çin’den ithalatı nda en büyük paya sahip ilk üç faslın 3 milyar 228 milyon dolarlık ithalat ile 85 G.T.İ.P. no’lu elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları, 2 milyar 938 milyon dolar ithalat ile 84 G.T.İ.P. no’lu nükleer reaktörler,kazan; makine ve cihazlar, aletler, parçaları, 487,6 milyon dolar ile 72 G.T.İ.P. no’lu demir ve çelik şeklinde sıralandığı görülüyor. 2007 yı- lında Türkiye’nin Çin’den gerçekleştirdiğ i toplam ithalatın yüzde 95’ini oluşturan kalemler arasında en çok artış gözlenen ilk üç fasıl ise, yüzde 153 oranında artış ile 72 G.T.İ.P. no’lu demir ve çelik, yüzde 119 oranında artış ile 55 G.T.İ.P. no’lu sentetik ve suni devamsız lişer, yüzde 114 oranında artış ile 54 G.T.İ.P. no’lu dokumaya elverişli suni ve sentetik lişer olarak sıralanıyor.

CİN’E MAKİNE İHRACAT ARTIŞ ORANIMIZ 2 KATIN USTUNDE
84. fasıl esas alındığında 2006 yılında 34,1 milyon dolar ile Türkiye’nin ihracatı nda 38. sırada yer alan Çin, makine ve aksamları toplam ihracatımızın artış oranını 2 kat geçerek yüzde 76,7 artış ile 2007 yılında ülkemizden 60,3 milyon dolar değerinde makine ve aksamları ithal etmiş ve 35. sıraya yükselmiş durumda. 2006 ve 2007 yıllarında Çin’e gerçekleştirilen makine ve aksamları ihracatımı- zın artış oranlarının, aynı ülkeye gerçekleştirilen genel ihracat artış oranımızı aştığı görülüyor. Diğer taraftan, dünya makine ithalatından büyük pay alan diğer ülkelere yaptığı mız ihracat ile karşılaştırıldığında, Çin’e gerçekleştirilen makine ihracatı- mızın değer bazında düşük seviyede olması dikkat çekiyor. 2007 yılı makine ve aksamları ihracatımızdan Almanya yüzde 17,2, A.B.D. yüzde 4,2 pay alırken, Çin aldığı payın sadece yüzde 0,69’da kaldığı görülüyor.

CİN’DEN MAKİNE İTHALATIMIZIN ARTIŞ ORANI AZALIYOR
2006 yılında 2 milyar 318 milyon dolar ile Türkiye’nin makine ve aksamları ithalatı nda 3. sırada yer alan Çin, yüzde 26,8 oranında artış ile 2007 yılında ülkemize 2 milyar 938 milyon dolar değerinde makine ve aksamları ihraç ederek sı- ralamadaki konumunu korumuş durumda. 2006 yılına kadar, Çin’den makine ve aksamları ithalatımızın artış oranı, aynı ülke ile genel ithalat artış oranımızın üzerinde seyrederken, bu durumun 2007 yılında değiştiği kaydediliyor. Di- ğer taraftan, Çin’den makine ve aksamları ithalatımızın artış oranının hızının sürekli olarak azaldığı görülüyor. 2006 yılında 2 milyar 352 milyon dolar olan makine ve aksamları dış ticaret hacmimizin 2007 yılında yüzde 27,5 artarak 2 milyar 998 milyon dolar seviyesine ulaştığı görülüyor. Sürekli olarak Çin lehine dış ticaret açığı veren Türkiye, 2007 yılında da bu süreci devam ettiriyor ve fark 2 milyar 878 milyon dolara ulaşıyor. Türkiye-Çin genel dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 24’lük kısmı sadece 84. fasılda yer alan makine ve aksamları ndan oluşuyor.

COK YOL ALMAMIZ GEREKİYOR
Çin’e gerçekleştirilen makine ve aksam ları ihracatımızın artış hızının son birkaç yılda ithalat artış hızını geçmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmekle birlikte, 2007 yılı itibarıyla Türkiye’nin Çin’e gerçekleştirdiği makine ve aksamları ihracatının de- ğerinin aynı yıl Çin’den gerçekleştirilen makine ithalatına oranının sadece yüzde 2’ye tekabül etmesi kat edilmesi gereken önemli bir yol olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. 84. fasıl itibarıyla 2007 yılında, Çin’e makine ve aksamları ihracatımızda ilk sırada yer alan ürün grubu 18 milyon dolar tutarında ihracatla içten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları oluyor. Bu ürün grubunu 6 milyon 400 bin dolar tutarında ihracatla kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar grubu ve 6 milyon dolar tutarında ihracatla palanga, vinç (basamaklı hariç), bucurgat, ırgat, krikolar grubu takip ediyor. 2007 yılında Türkiye’nin Çin’e gerçekleştirdiğ i toplam makine ve aksamları ihracatında ilk 20 alt mal grupu arasında ihracatında bir önceki seneye göre en çok artış gözlenen ürün grubu lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler oluyor. Yüzde 871,85 oranında artışla buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları ürün grubu ikinci sırada yer alırken, yüzde 673,43 oranında artı şla yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. işler için makine, cihazlar üçüncü sırada yer alıyor. 2007 yılında Türkiye’nin Çin’e gerçekleştirdiğ i toplam makine ve aksamları ihracatının yüzde 95’ini oluşturan kalemler arasında ihracatında bir önceki seneye göre düşüş gözlenen ürün grupları ise, yüzde 71,48 oranında düşüşle örgü tezgâhları, gipür, tül, dantelâ, file imalı makine, cihazları ürün grubu, yüzde 55,25 oranı nda düşüşle metal dökümü için kasalar, plakalar, kalıp modelleri ürün grubu, yüzde 12,17 oranında düşüşle otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri ürün grubu ve yüzde 0,32 oranı nda düşüşle palanga, vinç (basamaklı hariç), bocurgat, ırgat, krikolar ürün grubu olarak sıralanıyor. 2007 yılında 84. fasıl itibarıyla Çin’den makine ve aksamları ithalatı- mız değerlendirildiğinde en büyük paya sahip ürün grubunun 1 milyar 43 milyon dolar ile otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri grubu oldu- ğu görülüyor. Bu ürün grubunu 219 milyon dolar tutarında ithalat değeri ile yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için makine ve cihazların aksamı grubu ve 215 milyon dolar tutarındaki ithalat ile matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler ürün grubu takip ediyor. 2007 yılında Çin’den gerçekleştirilen toplam makine ve aksamları ithalatı- nın yüzde 95’ini oluşturan kalemler arasında en çok artış gözlenen ilk üç pozisyon ise, buhar jeneratörleri, kızgı n su üreten kazanlar, gazojenler, su ile işleyen gaz jeneratörleri ve aksam, parçaları ve yazı, hesap muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı şeklinde sıralanıyor.

İC PAZARI GERİ ALIP İMALATCIYI RAHATLATMAMIZ GEREKİYOR
Türk Makine Sanayi Sektörü’nün genel olarak Çin’le dış ticareti olumlu sonuçlar doğurmamakta. Çin’den gelen ucuz ve yerli üretimle kıyaslandı- ğında daha kalitesiz olan ürünlerin Türkiye’de iç pazara hâkim olması sektördeki ticaretimizin Çin lehine artı vermesine sebep oluyor. Bu anlamda, ülkemizde yaratılan artı değerin dışarı çıkması ve yerli imalatçı nın sıkıntı yaşaması sektörü zorluyor. Aynı zamanda ucuz Çin ürünleri sektör temsilcilerimizin batıda da müşteri kaybetmesine sebep oluyor. Son süreçte Çin’e gerçekleştirdiğimiz sektör ihracatının artış hızının, ithalat artış hızının üzerinde seyretmesi olumlu sinyaller vermiş olsa da genel olarak ülkemizin çok yol alması gerekliliğ i de hala geçerliliğini koruyor. Çin’in halen sektörde en büyük ithalatçı lardan biri olması bu ülkeye dönük planlarımızda önemli bir veri olarak duruyor. Önümüzdeki süreçte Çin’in ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli ve dayanıklı makinelere yatırım yapıldığı takdirde bizim de Çin’e ihracatımızı artırıp dış ticaretimizi dengelememiz olanaklı görünüyor. SPOT. “ Çin’in makine ve aksamları ithalatını değerlendirdiğimizde ilk sırada 21 milyar 229 milyon 152 bin dolarlık tutarla otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri ürün grubunun yer aldığını görüyoruz. Bu ürün grubunu 17 milyar 477 milyon 90 bin dolar tutarında ithalatla yazı, hesap muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı ürün grubu ve 13 milyar 436 milyon 476 bin dolar tutarında ithalat ile kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar ürün grubu takip ediyor.”   SPOT. “ Çin’e gerçekleştirilen makine ve aksamları ihracatımızın artış hızının son birkaç yılda ithalat artış hızını geçmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmekle birlikte, 2007 yılı itibarıyla Türkiye’nin Çin’e gerçekleştirdiği makine ve aksamları ihracatının değerinin aynı yıl Çin’den gerçekleştirilen makine ithalatına oranının sadece yüzde 2’ye tekabül etmesi kat edilmesi gereken önemli bir yol olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor.”