Tarım, turizm ve ticaretteki başarısının yanı sıra artık adını sanayisi ile de duyurmaya başlayan Antalya’da,662 hektarlık...

Tarım, turizm ve ticaretteki başarısınınyanı sıra artık adını sanayisi ile de duyurmaya başlayan Antalya’da,662 hektarlık bir alan üzerinde kuruluAntalya Organize Sanayi Bölgesi; yüzde97 doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor.Bünyesindeki işletmelerin 55’inin makine sektöründe hizmet verdiği OSB, çevre konusundaki duyarlığıyla da ön plana çıkıyor.

Ülkemize bir organize sanayibölgesi daha kazandırmak amacıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Özel İdaresi öncülüğünde başlatılan kuruluş çalışmaları sonucu 9 Haziran 1976 tarihinde Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş kararı alındı. 1977 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı ile OSB’nin 370 hektarlık bir alan üzerinde kurulmasına izin verilmesiyle 1979 yılında bu 370 hektarlık alanının tapuları Müteşebbis Heyet adına satın alındı.

1981 yılısonunda altyapı projeleri hazırlanarakilgili bakanlıkça bu projelerin ihalesi yapıldı. 1982 yılında ise yer seçiminin yanlış yapıldığı gerekçesiyle altyapı inşaatları durduruldu ve 4,5 yıl herhangi bir çalışma yapılmasına izin verilmedi.1983 yılında sadece 60 hektarlık biralanda çalışmaların sürdürülmesine izin verilen Antalya OSB’nin 1986 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile sahip olduğu alan 198 hektara çıkarıldı.

Antalya OSB ancak 1998 yılında yineBakanlar Kurulu Kararı ile 370 hektarolarak belirlenmiş olan ilk alanınakavuştu. 1980 tarihinde onaylanan imarplanı içerisindeki şahıs arazilerininde satın alınmasıyla Antalya OSB 384hektarlık yüz ölçümüne ulaştı. 2001yılında Müteşebbis Heyeti ve kuruluş protokolü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 4562 sayılı organize sanayi bölgeleri yasası uyarınca onaylanan Antalya OSB 194 sıra numarası ile tüzel kişilik kazandı. 1990–1992 yılları arasındaOSB’nin birinci kısım alanındaki altyapı çalışmaları bitirilerek, gelişme alanının altyapı çalışmaları kredi alınmadan OSB’nin kendi kaynakları ile tamamlandı.

2006 yılı Kasım ayında 1no’lu tevsi alanı imar planları ve parselasyonları tamamlanarak 84 hektarlık alan OSB’ye ilave edildi. Yine bu kısmında her türlü altyapı çalışmaları OSB’ninkendi imkanları ile tamamlandı. 2007yılı Şubat ayında 2 no’lu tevsi alanıimar planlarının ve parselasyonlarıntamamlanarak 194 hektarlık bir alanında bölgeye ilave edildiğinin bilgisiniveren Antalya Organize Sanayi BölgesiYönetim Kurulu Başkanı Çetin OsmanBudak; “2011 yılında bu alanlarında altyapı çalışmaları tamamlandı.

Bölgemiz şu anda, tevsi alanları ilebirlikte 662 hektarlık alana sahip. 2010yılında 3 no’lu tevsi alanı imar planlarıonaylandı. Parselasyonları tamamlandığında30 hektarlık bir alan daha ilave edilmesiyle bölgemiz toplamda 692 hektarlık bir alana sahip olacak.Detaylı anlattığım süreçten de anlaşılacağıüzere, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişme hızı yasal prosedürler aşıldıktan sonra önemli ivme kazandı. Sorunlar aşıldıktan sonra 10 yıl içerisinde alt yapı hizmetleri örnek bir titizlikle ve doğaya saygı anlayışı ile tamamlandı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi, bugün Türkiye’nin en çevreci OSB’lerinden biri durumundadır” dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen yatırımlarla 1,5 milyar dolarlık üretim, 350milyon dolarlık ihracat hacmi oluştu.


“TARIM, TURİZM VE TİCARETİN YANINA SANAYİ DE EKLENDİ”

Antalya’nın “3T” olarak nitelendirilen tarım, turizm ve ticaretteki başarısının yanı sıra artık adını sanayisi ile de duyurmaya başladığına dikkat çeken Budak, özellikle Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki gelişmelerin Antalya’da sanayinin geleceğine güvenle bakılmasını sağladığını vurguladı.

Budak sözlerini şöyle sürdürdü:“Bildiğiniz üzere Antalya dünya turizm sektörünün en önemli merkezlerinden biri konumunda. Kentimiz her yıl 10milyonun üzerinde yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Diğer taraftan kentimiz Türkiye’de tarımın da başkenti. Ülkemizdeki örtü altı tarım alanlarının yarısı Antalya’da. Turizm ve tarımın lokomotif sektörler olduğu bir destinasyonda tabi ki ağır sanayininde olması beklenemez. Diğer taraftan bu iki sektörün de sanayi yatırımları ile desteklenmesi gerekiyor.

YaniAntalya aslında sanayi yatırımcıları için çok önemli fırsatlar barındırıyor.Bu veriler ışığında; Antalya Organize Sanayi Bölgesi insan ve çevre ilişkilerine önem veren, çevre kirliliğine karşı duyarlı, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla faaliyete geçmiş olan büyük bir projedir. Tarıma ve turizme uygun olmayan arazilerde sanayi oluşumu için gerekli her türlü altyapının hazırlanması ve bakımı,çalışanlar için gerekli sosyal aktivite alan ve tesislerinin düzenlenmesi, tüm dönemlerde hizmette kalite ve devamlılığın sağlanması bu önemli projenin kapsamı içerisindedir.

Antalya-Burdur Karayolu üzerinde 26 km’de kurulu bulunan bölgemiz; devlet kara yolunun ikiye böldüğü 662 hektar arazi üzerinde dahili yolları, çevre yolları, içme ve kullanma suyu şebekesi, yağmur suyu şebekesi, evsel ve endüstriyel genel arıtma tesisi,           AG-OG elektrik şebekesi,Scada ve otomasyon sistemi ile destekli dağıtım merkezleri, cadde aydınlatmaları,doğal gaz şebekesi, haberleşme şebekesi, kanalizasyon şebekesi,sağlık merkezi, PTT ve telefon santral binası, itfaiye hizmet binası ve diğer sosyal alt yapı yatırımları ve TS EN -İSO 9001- 2008 Kalite Yönetim SistemiBelgesi ile sanayicilerimize hizmet veriyor. Bölgenin tamamına yapılan altyapı inşaat harcamaları ile genel idare harcamalarının cari fiyatlarla hesaplanan toplam bedeli, bölgedeki sanayi parseli yüz ölçümüne bölünerek arsa metrekare maliyet bedeli hesaplanıyor.

OSB’mizde arsa metrekare bedeli,her türlü altyapı maliyeti dahil 35Amerikan dolarıdır. Arsa bedelleri,ödemenin yapıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerindenTL olarak tahsil ediliyor. Yine bölgemizde yapılacak yatırımlar için Hazineve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndanteşvik belgesi alınması durumunda;yurt dışından alınacak makine ve ekipmanlar için gümrük muafiyeti,demirbaş malzemeleri için KDV indirimi, vergi, resim ve harç istisnasıgibi teşviklerden; başvuru tarihindek iHazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı uygulamalarına göre yararlanmak mümkündür. “

“YÜZDE 97 ORANINDA DOLULUĞA SAHİBİZ”

Antalya OSB 1. kısım alanında bulunan 91 parselin ve 2. kısım’da bulunan 65 parselin tamamının, 1 no’lu tevsi alanında bulunan 47 parselin 45 adedinin,2 no’lu tevsi alanındaki 55 parselden50 adedinin tahsisinin gerçekleştiği bilgisini veren Budak; “ Toplam 258 parselden sadece yedi adet parsel boş bulunuyor.

Sonuç olarak mevcut parsellere baktığımızda yüzde 97 oranında bir doluluğa sahibiz.Önümüzdeki dönemde 3 no’lu tevsi alanı imarplanına göre elde edilen 59 parselin tescil edilmesiyle birlikte toplamda 317 adet sanayi parseline ulaşacağız.Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde birçok farklı sektörden firma faaliyet gösteriyor. Firmalarımızın sektörlere göre dağılımlarına baktığımızda; gıda sektörü 27 tesis ve yüzde 17,31 oranı ile ilk sırada bulunuyor.

Plastik sektörü22 tesis ve yüzde 14,10 oranı ile 2.sırada ve makine-metal sektörü de 18 tesis ve yüzde 11,54 oranı ile 3. sırada yer alıyor. Bunları 15 tesis ve yüzde9,62 oranı ile ahşap sektörü ve kimya sektörü izliyor. Takip eden diğer sektörleri gübre, elektrikli makine, tekstil ve diğerleri olarak sıralayabiliriz” dedi.

“MAKİNE SEKTÖRÜ TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR”

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerin 55 tanesinin makine sektöründe hizmet verdiğini belirten Budak, bu işletmelerin üretim faaliyetleri arasında; asansör ve yürüyen merdiven imalatı, endüstriyel buzdolabı imalatı, mermer kesme makineleri imalatı, soğutma makineleri imalatı,cerrahi aletler üretimi, çelik boru ve çelik konstrüksiyon imalatı, elektrik panoları imalatı, endüstriyel mutfak imalatı, frigorik saç kasa imalatı, kalorifer kazanı ve boyler imalatı, konteyner ve çelik konstrüksiyon imalatı, makine metal imalatı, motorlu çapa ve traktör imalatı, sondaj makineleri-inşaat makineleri imalatı, dalgıç pompa imalatı,un ve yem fabrika makineleri imalatı,yol çizgi makineleri imalatı bulunduğunun altını çizdi.

Makine sektöründefaaliyet gösteren sanayicilerin, değişen teknolojiyi çok yakından takip ettiğini ve dünya standartlarında üretim yaptığını hatırlatan Budak; “Makine sektöründe, bölgemizden; asansör üretiminden iklimlendirme ürünlerine kadar birçok alanda önemli hacimlerde ihracat gerçekleştiriliyor.

İşletmelerimizin üretimaşamasında kullandığı birçok hammadde ve malzeme yerli imalat olup,ihracat yapan işletmelerimiz katma değerlerini ülkemiz kaynakları ile üretiyor.Bugün sanayicilerimizin hemenhemen tamamı, ihracat yapabilecekseviyeye ulaşmış durumda. Özellikle ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi,ülkemiz demir yolu ağının Antalya’ya uzatılması halinde bu bölgenin ihracat potansiyeli çok daha güçlü şekilde ortaya çıkacak, ihracat hacmi artacaktır”dedi.

“OSB’LER HEM KENTLERE, HEM DE ÜLKEYE KAZANDIRIR”

Organize sanayi bölgelerinin bir ülkenin ekonomik, sanayi ve kentsel gelişimine katkı sağlayan son derece önemli oluşumlar olduğunu vurgulayan Budak; OSB’lerin ülkedeki sanayileşmeyi hızlandırdığına, ulusal ve bölgesel işsizliğin azaltılmasında rol oynadığına,bölgesel kalkınmada denge oluşturduğuna,yerli ve yabancı yatırımlar için çekim alanı yarattığına, küçük işletmelerin gelişmesine ve bunların kalite ve verimliliğin artmasına büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

Bölgede yaratılansinerjinin OSB’lerde faaliyet gösteren firmalara büyüme motivasyonu sağladığınıda söyleyen Budak; “OSB’ler bünyesinde faaliyet gösteren firmalar ihracat yapma eğilimi üzerinden gelişir ve büyürler. Nitekim yapılan bilimsel araştırmalarda da OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların ihracat hacimlerinin sanayi sektörü ortalamasının çok üzerinde olduğu görülür.

Yani OSB’ler hem yatırımcısına, hem kentlere, hemde ülkeye kazandırır. OSB’lerin; tüm üretim sektörlerini olduğu gibi makine sektöründe faaliyet gösteren işletmeleride bir arada barındırması sanayicilere birçok avantaj sağlar. Öncelikle verilen altyapı (elektrik, su, doğal gaz,kanalizasyon ve atık su) hizmetindeki hassasiyet, sanayicilerimizi hem işletme kolaylığı, hem de maliyet açısından çok rahatlatıyor.

Ortak bir arıtma tesisinin olması, elektrik-su ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının kesintisiz ve dışarıya oranla daha ucuz arz edilebiliyor olması makine sektörüne büyükavantajlar sağlıyor. En önemli maliyetkalemlerinde sağlanan düşüş, benzeriş kollarının da yer aldığı bölgede yaratılan sinerji ve sunulan daha pek çokimkan sanayicilerimizin dış pazarda rekabet şansını ve bu pazarlarda yer edinebilme gücünü artırıyor” dedi.

“SANAYİCİLERİMİZE KESİNTİSİZ VE UCUZ ELEKTRİK SAĞLIYORUZ”

Antalya OSB’de, alt ve üst yapı yatırımlarıyla,sosyal donatılarıyla yatırımcılara ihtiyaç duyabilecekleri tüm hizmetlerin 24 saat süreyle başarıyla sunulduğu bilgisini veren Budak;“Çevreci öncelikleri ile Antalya OSB ülkemizdeki diğer OSB’ler arasında da hak ettiği yere ve üne kavuştu.

Bölgemiz halen Antalya’da en fazla elektrik tüketen yapıdır. Antalya OSB, 2007yılından itibaren 49 yıl süreyle OSB elektrik dağıtım faaliyetini sağlamak üzere dağıtım lisansına sahiptir. Bölgemizde elektrik enerjisi TEDAŞ’tan OSB girişinde ölçülerek topluca satın alınıp Bölge Müdürlüğümüz tarafından sanayicilerimize dağıtılıyor. Elektrik şebekesi ve trafo binaları OSB’ye aittir.Elektrik dağıtım faaliyetine ilişkin her türlü işlem teknolojiyi yakından takipeden süreçlerle ve kullanıcılar tarafındanda internetten takip edilebilen birsistem ile yapılıyor.

Halihazırda Antalya OSB’nin kurulu gücü 155 bin 930 kVA,2011 yılı için aylık ortalama gücü ise 36.00 MW ve aylık ortalama tüketimi 19milyon kwh düzeyindedir. Bölgede yıllık ortalama kayıp tutarı Türkiye ortalamasının oldukça altında olup bu rakam 2011 yılı için yüzde 0.53 oranındadır.Antalya OSB’de kendi şebekesindeki arızadan dolayı elektrik kesintisi sözkonusu değildir. Bölgede yatırım yapan sanayiciye kesintisiz, kaliteli ve ucuz elektrik enerjisi temin etmek için ilgili süreçler sürekli gözden geçirilir” dedi.

“ALTYAPI VE ÇEVRE KONULARINDA BİRÇOK YATIRIMIMIZ VAR”

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde,yangınla mücadele kapsamında; tam donanımlı 24 saat göreve hazır olan itfaiye teşkilatı konuşlandırıldığının da bilgisini veren Budak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayicilerimiz ile sistemli olarak belirli bir plan dahilinde yangın tatbikatları yapılıyor. Mevcut işletmelerin taşıyıcı makinelerinin (vinç, forklift,caraskal), basınçlı kaplarının (hava vebuhar kazanları), yakma cihazlarının(brulör) yetkili firmalarca periyodik kontrollerinin yaptırılması için sanayicilerimiz yönlendirilir ve hatırlatmalarda bulunulur.

Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde Doğal Afetlere Müdahale Timi (DAMT) kurulmuş olup; 15 kişiden oluşan bu tim her türlü teçhizatı ile heran göreve hazır durumdadır. AntalyaOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen iki adet çevre görevlimiz bulunuyor. Endüstriyel atık suyubulunan tesislerden numune alma ve analizlerinin yapılması hizmetinde çalışan bir adet laborant ve kanalizasyon tıkanıklıklarına müdahale amacı ile ikiişçi istihdam ediliyor. Bölgenin tamamında25 bin 398 metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi bulunuyor.

Altyapı tesislerinin denetimi süreklikontrol ediliyor ve deşarj limitlerini aşan tesislere ön arıtma tesisi yaptırılıyor.Bölgenin bütününü kapsayacak şekilde projelendirilen atık su arıtma tesisimizde fiziksel, kimyasal ve biyoloji karıtma, çamur susuzlaştırma ve koku giderme üniteleri bulunuyor. 2002yılında inşaatı tamamlanan tesisimiz on yıldır çalışıyor, ayrıca Çevre veŞehircilik İl Müdürlüğü’nden alınmışdeşarj izin belgemiz de bulunuyor.Atık su arıtma tesisi, çıkış suyumuzdan haftada bir alınan numuneler ile sürekli denetim altında tutuluyor.

Arıtma tesisinden çıkan çamurlar ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından lisans verilmiş özel bir firmaya ait arıtma çamuru değerlendirme ve bertaraf tesisine gönderiliyor. Atık su arıtma tesisimizde makine bakım onarımı sırasında kullanılan atık yağlar ise tesis içinde güvenli alanlarda biriktirilerek lisanlı atık yağ bertaraf tesisine gönderilir.

OSB sınırları içinde bulunan fabrika, şantiye, dükkan, Bölge Müdürlüğüve sosyal tesislerinde oluşan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel çöpler, haftada beş gün toplanır. Atık pillerin ayrı toplanması ile ilgili olarakilgili bakanlık tarafından lisanslı firma ile 2015 yılı sonuna kadar bir protokol imzaladık. Bölge genelindeki tüm fabrika ve sosyal tesislere dağıtılan atık pil kutuları ve broşürler ile bu atıkların evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanarak bertarafının sağlanmasına katkıda bulunuyoruz.

Yine bölgemizde bulunan sanayi tesislerin haberleşme ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile OSB PTT binası 1995 tarihinde hizmete açıldı.PTT binası ve arsası Antalya OSB tarafından temin ve inşa edildi. OSB’mizde halen 5 bin abonelik dijital santral hizmet veriyor. Bölgemizde internet bağlantılarının daha hızlı ve kesintisiz sağlanabilmesi için Türk Telekom ile anlaşma yaptık.

Haberleşme şebekemizyine OSB’miz tarafından yaptırılarak,fiber optik yer altı hatları çekildi.Toplam telefon şebekesi 16 km’dir.Bunların yanında OSB’mizin güvenliği24 saat kesintisiz şekilde sağlanıyor.Giriş ve çıkış kapıları kameralı güvenlik sistemi ve plaka tanıma sistemi ile tesis edilmiş olup idari binadan izlenip ve kontrol edilebilir durumdadır.”

“EĞİTİME TAM DESTEK VERİYORUZ”

Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Endüstri Meslek Lisesi’nden sonra Döşeme altı’nda da bir anaokulu yaptırdıklarını ve eğitim seferberliğine destek vermeye bundan sonra da devam edeceklerini ifade eden Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak;“Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan protokol sonucu Bölge Müdürlüğümüz tarafından yaptırılan ve anasınıfı öğrencilerine hizmet verecek olan Döşeme altı KızMeslek Lisesi Anaokulu hizmet binasıinşaatı tamamlandı. Döşemealtı Belediyesi Çığlık Mahallesi’nde yer alan Kız Meslek Lisesi arsası üzerine yapılan anaokulu binasının inşaatı, tefrişi ve oyun bahçeleri 75 takvim günü gibi kısa bir sürede bitirildi.

40 öğrenci kapasitelianaokulu tek kat olarak 178 metrekarekapalı alana sahiptir. Bu yapı her türlütefrişi ve oyun bahçeleri ile birlikte eğitimehazır hale getirildi” dedi.

“ORGANİZE SANAYİ BÖLEGELERİ’NE POZİTİF AYRIMCILIK UYGULANMALI”

OSB’lerin sanayinin disipline edilmesi,planlı gelişimin sağlaması, birbirlerine yakın iş kollarının bir araya gelmesi ile yaratılan sinerjinin etkin ve verimliüretime dönüştürülmesi, sağlıklı,güvenilir ve ucuz altyapı olanaklarının sunulması, sanayinin çevreye olabilecekolumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,müşterek altyapı yatırımları,Ar-Ge çalışmaları sayesinde kaynak kullanımında verimlilik gibi daha birçok avantaj sunan son derece faydalı oluşumlar olduğunu vurgulayan Budak;“Bu yapı ne kadar güçlü olursa ülke sanayi de o ölçüde ilerler.

Bu düşünceden yola çıkarak sanayinin, OSB’ler bünyesinde toplanmasının hızlanması ve denetim altında tutulması son derece önemlidir diye düşünüyorum.

Bunun için OSB’lere pozitif ayrımcılık uygulanması, enerji maliyetlerini minimum seviyeye çekecek teşviklerin verilmesi gerekir. Diğer taraftan genişleme potansiyelindeki OSB’ler için de alanların yaratılması son derece önemlidir.

Örneğin; Antalya OSB’nin birkaç yıl içerisinde bu şehre yetmeyeceğinigörmek hiç de zor değil. Antalya örneğinden yola çıkarak tüm OSB’ler için genişleme alanlarının ulusal bir strateji dahilinde belirlenmesi gerektiği inancındayım.

Diğer taraftan yine Antalya OSB’nin en ciddi sıkıntılarından birisinin ulaşım imkanları olduğunu,gerektiği ölçüde sağlanamadığını görüyoruz. Sanayi ile demir yolu dünyanın her tarafında ayrılmaz bir ikili iken maalesef ülkemiz demir yolu ağınınAntalya’ya kadar uzanmamış olması üzücü. Bu eksikliğin en kısa zamanda giderilmesi ile hem bölge sanayicilerimizin ulaşım maliyetleri düşecek, hemde tüm bölge illerinin sanayi güçlerinin birbirlerine demir yolu ile bağlanmasının yarattığı sinerji ülkemiz ekonomisine yaratılan katma değer olarak geri dönecektir” dedi.

 

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI 2012 YILI HEDEFLERİMİZDEN BİRİ”

Antalya OSB’nin gelecek hedefleri arasında 3’nolu tevsi alanının altyapı çalışmalarına bir an önce başlayarak parsel tahsislerine geçmenin ilk öncelikleri olduğunu dile getiren Budak;

“Bunun yanı sıra atık su çamurundan elektrik üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili çalışmalara başlayacağız.

Sanayicilerimize yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini sağlayacak imkanları sunarak faydalanmalarınısağlamak da 2012 yılı için hedeflediğimizçalışmalardan biridir.Peyzaj ve rekreasyon çalışmalarını büyük ölçüde, özelikle tevsi alanlarında tamamlamayı planlıyoruz. Bütün yatırımlarımızı çevreye dost yapısını koruyarak sürdüreceğimizi özellikle belirtmek isterim” dedi.

Çetin Osman Budak Kimdir?

Antalya’da 1960 yılında doğdu. Üniversiteeğitimini 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.İstanbul’da bir pazarlama firmasında satış temsilcisi olarak başladığı işhayatına askerlik sonrası Antalya’da devam etti. Bir süre turizm sektöründe çalıştıktan sonra kağıt sektöründeki bir firmanın Antalya Bölge Müdürü oldu.

1990 yılında BudakKağıt firmasını kurdu. 2008 yılındanberi Antalya Organize Sanayi BölgesiYönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Çetin Osman Budak aynızamanda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Kongre Bürosu ve Antalya TanıtımA.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı veTOBB Fuarlar Komitesi Başkanıdır. Bu görevlerin yanı sıra çok sayıdasivil toplum kuruluşuna da üye olan Budak evli ve iki çocuk babası.