2023 yılında 100 milyar dolar makineihracatı hedefini yakalamanın yanısıra sürdürülebilir ve istikrarlı biryapı oluşturmamız...

2023 yılında 100 milyar dolar makineihracatı hedefini yakalamanın yanısıra sürdürülebilir ve istikrarlı biryapı oluşturmamız gerekmektedir.Çünkü 100 milyar dolar hedefinegiderken izleyeceğimiz yol; gelecek onyıllarımızdaki gelişimimizin garantisi vetemeli olacaktır.

Makine sektörü olarak en büyük hedefimiz 2023 yılında 100 milyardolar ihracat yapabilmektir. Bu hedefe nasıl ulaşabileceğimizin yöntemlerini de her fırsatta kamuoyuna açıklıyoruz. Teknolojisini kendimizin ürettiği ve dolayısıyla yerli katma değeri yüksek makinelerle100 milyar dolar hedefine ulaşabiliriz.

Elbette ki, bu hedefi yakalamanın farklı yöntemleri de olabilir. Ancakteknoloji üretmeden 100 milyar dolar ihracat yapsak bile sürdürülebilirbir ekonomik model geliştirememiş olacağız. Bu nedenle“hedefi yakalamak kadar sürdürülebilir kılmakta önemlidir” diyoruz.Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak istikrarlı ve sürekliartan ihracat için sağlam temeller oluşturma gayreti içerisindeyiz.Üniversite-sanayi buluşmaları, Ar-Ge proje pazarı etkinlikleri,çalıştaylar, konferanslar ve diğer tüm etkinliklerimiz katma değeri ve marka değeri yüksek ürünlerle Türk makinelerinin dünya devleriarasındaki yerini almasını sağlamak içindir.Bu da tüm detayları düşünülmüş bir yol haritası oluşturmaktan geçiyor.

Makine sanayisine yönelik strateji belgesi ve yol haritası dabu nedenlerde dolayı hazırlandı. Çünkü hedef rakamı yakalamak yetmez, onu sürdürülebilir kılmak gerekir. Birlik yönetimi olarak üniversite-sanayi işbirliğini önemsiyor, dolayısı ile Ar-Ge çalışmalarınagereken önemin verilmesi için zemin hazırlıyoruz. Yine bu konuda kamunun ilgili birimleri ile toplantı ve seminerler düzenliyoruz.Katma değeri yüksek ürünler üretilmediği takdirde, ciddi rekabetin yaşandığı küresel pazarda yeni yerler bulmak mümkün olmadığı gibi maalesef mevcut pazarlarımızı korumak da her geçen gün zorlaşacaktır.

Bu nedenle çalışmalarımızı sistemli olarak ve kararlılıklasürdürmekteyiz.Bizler 100 milyar dolar makine ihracatını, sadece bir başlangıç olarakgörüyoruz. Çünkü hedefe ulaşırken kat ettiğimiz mesafe gelecekon yıllarımızdaki gelişimizin garantisi ve temeli olacaktır.