Makine ve aksamları ihracatı 2012 yılı Ocak-Kasım dönemindeyüzde 16,5 artış kaydederek 12,8 milyar dolar seviyesine...

Makine ve aksamları ihracatı 2012 yılı Ocak-Kasım dönemindeyüzde 16,5 artış kaydederek 12,8 milyar dolar seviyesine yükseldi.Türkiye’nin makine ihracatında ilk 10 ülke sıralamasında ise 2 milyardolar ihracat değeriyle Almanya ilk sırada yer alıyor.

Makine ve aksamları ihracatı 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 16,5 artış kaydederek 12,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye’nin makine ihracatında ilk 10 ülke sıralamasında ise 2 milyar dolar ihracat değeriyle Almanya ilk sırada yer alıyor.

Makine ve aksamları sektöründe 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat klima ve soğutma makineleriürün grubunda gerçekleşti. Söz konusu ürün grubundan 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde 2 milyar dolar değerinde ürün ihraç edilirken bu rakam 2012 yılının aynı döneminde 3,1 milyar dolara ulaştı.

Klima ve soğutma makineleriürün grubunda gerçekleşen ihracat artışı yüzde 54,8 oldu. Motorlar, aksam ve parçaları ürün grubu listenin ikinci sırasındayer alırken 2012 yılı Ocak-Ekimdöneminde bu kalemde 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Motorlar,aksam ve parçaları ürün grubu ihracatında yaşanan artış yüzde 0,7 oldu. Listeninüçüncü sırasında bulunan diğer yıkama ve kurutma makineleri, aksamve parçaları ürün grubunda 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu kalemde yaşanan ihracat artışıyüzde 5,6 olarak kayda geçti.

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATIMIZDA ALMANYA İLK SIRADA

2011 yılı Ocak-Kasım döneminde 11milyar dolar olan makine ve aksamları sektörü ihracatımız yüzde 16,5 artış kaydederek 2012 yılının aynı ayları arasında 12,8 milyar dolar rakamınaulaştı. Makine aksamları sektöründe ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülkesıralamasında ise Almanya ilk sıradabulunuyor. Almanya’ya 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde 2 milyar dolarlık ürün ihraç edildi. Yüzde 15,2 artışın yaşandığı Almanya’ya olan ihracatımız 2011 yılının aynı döneminde 1,7milyar dolar seviyesindeydi.

Listenin ikinci sırasında yer alan İngiltere’ye2011 yılı Ocak-Kasım döneminde 781milyon dolar değerinde ürün ihraç edilirken bu rakam 2012 yılının aynıdöneminde yüzde 26,7 artışla 989milyon dolara ulaştı. ABD’nin üçüncü sırada bulunduğu listede, söz konusu ülkeye yönelik makine ve aksamları ihracatı 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre yüzde 57,5 artışla 719 milyon dolar değerine yükseldi. 2011 yılının aynı döneminde ABD’ye gerçekleştirilen ihracatın değeri 456 milyon dolardı.

POMPA VE KOMPRESÖRLER

Pompa ve kompresörler ihracatımızda2012 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde3,5 artış yaşandı. 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde bu kalemde 651,9milyon dolar değerinde ürün ihraç edilirken 2012 yılının aynı döneminde 674,7 milyon dolar seviyesine ulaştı.2012 yılının Ocak-Kasım döneminde pompa ve kompresörler kaleminde enfazla ürün ihraç edilen ülke 156 milyon dolar değeriyle Almanya oldu.

Listeninikinci sırasında ise yüzde 32,6 artışlaIrak yer aldı. 2011 yılının Ocak-Kasımdöneminde 31,6 milyon dolar değerinde ürün ihraç edilen Irak’a, 2012 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen ihracat 41,9 milyon dolar rakamına ulaştı.Üçüncü sırada yer alan ABD’ye 2011yılının Ocak-Kasım döneminde 30,3milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirkenbu rakam 2012 yılının aynı dönemindeyüzde 35,7 artışla 41,2 milyon dolara yükseldi.

Pompa ve kompresörlerihracat artışının en fazla yaşandığı ülkeler listesinin dördüncü sırasında bulunan Rusya’ya 2012 yılının Ocak-Kasımdöneminde 33,2 milyon dolar değerindeihracat gerçekleştirildi. Yüzde 8,5 artışın yaşandığı söz konusu ülkeye2011 yılının aynı döneminde gönderilen ürünlerin değeri 30,6 milyon dolardı.

Beşinci sıradaki İtalya’ya 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde 26,2 milyondolarlık pompa ve kompresör ihraç edildi.İhracat artışının en fazla yaşandığı ilk üç ülke sıralamasında ise yüzde 35,7 ile ABD ilk sırada yer aldı. ABD’yi yüzde 32,6 ile Irak ikinci ve yüzde 18,6 ile de Azerbaycan üçüncü sırada izledi.

 

TAKIM TEZGAHLARI

2011 yılının Ocak-Kasım döneminde568,8 milyon dolar olan takım tezgahlarıihracatı, 2012 yılının aynı döneminde yüzde 7,2 artışla 609,8 milyon dolarseviyesine yükseldi.

Takım tezgahları sektöründe en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 2011 yılının Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 32,7 artışla 2012 yılının aynı döneminde 59,7 milyon dolarlık ürün gönderilen Rusya oldu. Rusya’ya 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirilen ihracatın değeri 45 milyon dolardı.

İkincisırada yer alan Almanya’ya yönelik takım tezgahları ihracatı yüzde 0,3 arttı.2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 49,7 milyon dolar değerinde ürün gönderilen Almanya’ya, 2012 yılının aynıdöneminde gerçekleştirilen ihracat 49,9 milyon dolar oldu.

Listenin üçüncüsırasında bulunan Irak’a 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde 31,9 milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi. Yüzde13,2 artışın yaşandığı söz konusu ülkeye ihracatımız, 2011 yılının aynı döneminde 28,1 milyon dolardı.

Dördüncü sırada bulunan ABD’ye, 2012yılının Ocak-Kasım döneminde ihraçedilen takım tezgahlarının değeri 30,2milyon dolar oldu. Yüzde 20,5 artışın yaşandığı ABD’ye 2011 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen ihracat 25,1 milyon seviyesindeydi. Listeninbeşinci sırasında yer alan İran’a 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde27,8 milyon dolar değerinde ihracatyapıldı.Takım tezgahları sektöründe en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde39,1 ile Fransa oldu. İkinci sıradayüzde 32,7 artışla Rusya yer alırken Suudi Arabistan 27,8 ile üçüncü sırada bulunuyor.

TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ

Tarım ve ormancılıkta kullanılan makine,aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde 503,6milyon değerinde ürün ihraç edildi.Yüzde 42,5 artışın yaşandığı söz konusu sektörün 2011 yılı aynı döneminde ihraç ettiği ürünlerin değeri 353,5 milyon dolar seviyesindeydi.2012 yılı Ocak-Kasım döneminde tarım ve ormancılıkta kullanılan makine,aksam ve parçaları sektörünün enfazla ihracat gerçekleştirdiği ülke, 2011yılının aynı dönemine göre yüzde 163,7artışla 91,5 milyon dolara ulaşan ABDoldu. ABD’ye 2011 yılının aynı döneminde gönderilen ürünlerin değeri 34,7milyon dolardı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Irak’a 2011 yılının Ocak-Kasımdöneminde 34,6 milyon dolarlık ürünihraç edilirken bu rakam, yüzde 50,2artışla 2012 yılının aynı döneminde 52 milyon dolar olarak kaydedildi.

Üçüncü sırada bulunan İtalya’ya 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirilen ihracatın toplam değeri 38,1 milyon dolar saptandı. Yüzde 54,5 artışınyaşandığı İtalya’ya yönelik ihracatımız 2011 yılının aynı döneminde 24,6milyon dolardı. Listenin dördüncü sırasında yer alan Polonya’ya yönelik tarım ve ormancılıkta kullanılan makine, aksam ve parçalarıihracatı yüzde 96,5 artışla 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde 21,7milyon dolar değerine ulaştı. 2011yılının aynı döneminde söz konusuülkeye 11 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.

Beşinci sırada bulunan Azerbaycan’a yönelik ihracat 2011yılının Ocak-Kasım döneminde 14,1milyon dolar seviyesinden, 2012yılının aynı döneminde yüzde 31,2artışla 18,5 milyon dolar değerine yükseldi.İhracat artışının en fazla yaşandığı ilk üç ülke sıralamasında ise yüzde 313,6ile Almanya birinci sırada yer alırken yüzde 163,7 ile ABD ikinci ve yüzde 96,5ile Polonya üçüncü oldu.

GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ

Gıda sanayii makineleri, aksam ve parçalarıihracatı 2012 yılının Ocak-Kasımdöneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,5 arttı. 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 424,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken bu rakam 2012 yılının aynı döneminde443,6 milyon dolar olarak kayda geçti.Gıda sanayii makineleri, aksam ve parçaları ihracatında 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde en fazla ürün gönderilen ülke 41,8 milyon dolarla Almanya oldu.

Almanya’nın ardından ikinci sırada bulunan Irak’a yönelik ihracat 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6 artarak 32,8 milyon dolar olarak belirlendi. 2011 yılının aynı döneminde söz konusu ülkeye 23 milyon dolarlık ürün gönderilmişti.

Üçüncü sırada yeralan Cezayir’e 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 16 milyon dolarlık ürünihraç edilirken bu rakam 2012 yılınınaynı döneminde yüzde 94,5 artışla 31,1milyon dolar oldu. Dördüncü sıradaki Kazakistan’a gerçekleştirilen gıda sanayii makineleri, aksam ve parçalarıihracatı 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde 26,3 milyon dolar oldu. 2011yılının aynı döneminde Kazakistan’a17,6 milyon dolar değerinde ürün gönderilmişti.Söz konusu ülkeye yönelikihracatta artış 49,6 olarak saptandı.Listenin beşinci sırasındaki bulunan Rusya’ya 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde 25,5 milyon dolarlık ürün ihraç edildi.Gıda sanayii makineleri, aksam ve parçaları sektöründe ihracatın en fazla artış gösterdiği ülke yüzde 592,3 ile Libya oldu. Libya’yı yüzde 94,5 ihracat artışı ile Cezayir ikinci, yüzde 73,9 ile de İtalya üçüncü sırada izledi.

VANALAR

Vanalar sektörü ihracatı 2012 yılının Ocak-Kasımdöneminde, 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde14,8 artarak 416,8 milyon dolar rakamına ulaştı. Sektörün 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde ihraç ettiği ürünlerin değeri 363,1 milyon dolardı.Vanalar sektöründe 2012 yılı Ocak-Kasım dönemindeen fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 55,7 milyon dolarla Almanya oldu. Yüzde 3,6 artışın yaşandığı söz konusu ülkeye 2011 yılının aynı döneminde 53,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İkinci sırada bulunan Irak’a yönelik vanalar ihracatı yüzde 15,1 artış kaydederek 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde 29,4 milyon dolar seviyesine yükseldi. 2011 yılının aynı döneminde Irak’a25,5 milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi.

Listenin üçüncü sırasında bulunan Mısır’a 2011 yılının Ocak-Kasımdöneminde 15,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirkenbu rakam 2012 yılının aynı döneminde yüzde 79,1 artışla 28,3 milyon dolar olarak kaydedildi. Dördüncüsıradaki İran’a 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde 26,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yüzde 8,8artışın yaşandığı İran’a, 2011 yılının Ocak-Kasım dönemindevanalar sektörünün ihracatı 24,2 milyon dolar seviyesindeydi.

Beşinci sırada bulunan Rusya’ya 2012yılı Ocak-Kasım döneminde 2011 yılının aynı döneminegöre yüzde 29,5 artışla 26,1 milyon dolarlık ürün ihraç edildi. 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde Rusya’ya vanalar ürün grubu ihracatı 20,2 milyon dolardı.Vanalar sektöründe en fazla ihracat artışı yüzde 404,4 ile Libya’da yaşandı. Libya’nın ardından yüzde 79,1 ile Mısır ikinci sırada yer alırken yüzde 53,7 ile Azerbaycan üçüncü oldu.

HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ

Hadde ve döküm makineleri, kalıplar,aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde 354 milyondolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.2011 yılının aynı döneminde yapılan ihracatın tutarı 328,9 milyon dolardı.

Hadde ve döküm makineleri, kalıplar,aksam ve parçaları sektöründe yaşanan ihracat artışı böylelikle 7,6 oldu. 2012 yılıOcak-Kasım döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 47,7 milyon dolarlaİran oldu. İran’dan sonra ikinci sırada ise Rusya yer aldı.

Rusya’ya 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 31,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu rakam 2012 yılının aynı döneminde yüzde 37,6artışla 43,8 milyon dolara yükseldi. Listeninüçüncü sırasında bulunan Cezayir’e2012 yılının Ocak-Kasım döneminde birönceki yılın aynı dönemine göre yüzde810,9 artışla 43,8 milyon dolarlık ürün ihraç edildi.

2011 yılı Ocak-Kasım dönemindeCezayir’e yapılan ihracatın değeri4,4 milyon dolardı. Dördüncü sırada yeralan Almanya’ya 2012 yılı Ocak-Kasımdöneminde hadde ve döküm makineleri,kalıplar, aksam ve parçaları ürüngrubunda 28,8 milyon dolarlık ihracatgerçekleştirildi. Listenin beşinci sırasında bulunan İtalya’ya 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde 11,6 milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi.Hadde ve döküm makineleri, kalıplar,aksam ve parçaları mal grubundaen fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 810,9 ile Cezayir oldu.Cezayir’den sonra ikinci sırada yüzde698,9 ile Meksika ve üçüncü sırada dayüzde 534,1 ile Belçika bulunuyor.

İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLANILAN MAKİNELER

İnşaat ve madencilikte kullanılanmakineler, aksam ve parçaları sektöründe2012 yılı Ocak-Kasım döneminde 990,8 milyon dolar değerinde ürünihraç edildi. Yüzde 4,1 artışın yaşandığı söz konusu sektörün 2011 yılının aynı döneminde ihraç ettiği ürünlerin tutarı 951,5 milyon dolardı.2012 yılı Ocak-Kasım döneminde,inşaat ve madencilikte kullanılan makineler, aksam ve parçaları sektöründeen fazla ihracat gerçekleştirilen ülke, bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla Almanya oldu.

Söz konusu dönemdeAlmanya’ya 97,9 milyondolar seviyesinde makine gönderildi. 2011 yılının aynıayları arasında bu rakam 94,2 milyon dolardı. Listenin ikinci sırasında bulunan Rusya’ya 2011 yılınınOcak-Kasım döneminde44,9 milyon dolar tutarında ürün ihraç edilirken bu rakam 2012 yılının aynıdöneminde, yüzde 58,4artışla 71,1 milyon dolara yükseldi. Üçüncü sıradayer alan Azerbaycan’a 2012yılı Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirilen ihracatın toplam değeri62,3 milyon dolar oldu. 2011 yılınınaynı döneminde söz konusu ülkeye 31,8milyon dolarlık inşaat ve madencilikte kullanılan makineler aksam ve parçaları gönderilmişti. Azerbaycan’a yönelik ihracat artışı yüzde 95,7 olarak kaydedildi.

Listenin dördüncü sırasında bulunan Ege Serbest Bölgesi’ne 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde 59,1 milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi. İhracat artışının yüzde 21 olarak saptandığı Ege Serbest Bölgesi’ne 2011 yılının aynı döneminde 48,8 milyon dolarlıkürün gönderilmişti. Beşinci sıradaki İngiltere’ye 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde 58,6 milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi.İhracat artışının en fazla yaşandığı ilküç ülke sıralamasında ise yüzde 95,7ile Azerbaycan birinci sırada bulunurken yüzde 64,6 ile ABD ikinci ve yüzde58,4 ihracat artışıyla da Rusya üçüncü oldu.