Türkiye’de kazan ve basınçlı kaplar 1950’li yıllarda üretilmeyebaşlandı. Zaman içerisindeçeşitli aşamalardan geçerek gelişimini..

Türkiye’de kazan ve basınçlı kaplar 1950’li yıllarda üretilmeyebaşlandı. Zaman içerisindeçeşitli aşamalardan geçerek gelişimini sürdüren kazan ve basınçlı kaplar sektöründeki Türk markaları Almanya’dan Irak’a kadar geniş bir coğrafyaya ihraç edildi. Türkiye’de  brülörler ise 1950’li yıllara kadar ithal ediliyordu. 1956 yılında Sungurlar ismindeki kazan firması üretime başladı. Sungurlar Kazan, Türkiye piyasasında kazan ve brülör imalatının gelişmesine önemli katkılarda bulundu ve üretim konusunda birçok firmaya öncülük etti.     1960 yılında Türk firmaları Alman lisansı ile kazan imalatına başladı. 1966 yılında Erensan firması, İsviçre YGNIS lisansı ile ilk kez yüksek verimli kazan imal etti. 1980 yılında teknik bilgi düzeyi gelişen ustaların kendi firmalarını kurarak üretime başlamalarıyla sektör büyüdü. 1980’lerin sonunda Türkiye’de faaliyet gösteren kazan üreticilerinin sayısı 400’ü geçti.

80’Lİ 90’LI YILLAR
Basınçlı kap sektörünün; enerji verimliliği, çevre kirliliği, can ve mal emniyeti açısından mutlaka belirli standartlar çerçevesinde, denetim altında tutulması gerekiyor. Standartların ve denetimin uygulanmadığı ortamda küçük ve yetersiz atölyeler halinde gelişen sektör, sağlıksız büyüdü. Sektördeki olumsuz üretim koşulları ve denetimsizlik 1985 yılında Kazan ve Basınçlı Kaplar Sanayicileri
Birliği’nin (KBSB) kurulmasına kadar sürdü. KBSB’nin çalışmaları neticesinde kazan ve brülörlerle ilgili standartlar TSE kapsamında revize edildi. 1990’larda bu standartlar mecburi hale getirildi. Ancak denetimler gerektiği gibi yapılamadığından, KBSB’nin kalite ve emniyet konusundaki çabaları yetersiz kaldı. 1990’larda Ankara ve İstanbul’da dağıtımına başlanan doğal gaz ile ısıtma sistemlerinde kaliteli ve emniyetli kazan ve brülörlere ihtiyaç arttı. Özellikle inşaat sektörü, emniyet ve kalite açısından yerli üretimleri yetersiz bulduğundan ithal mallara yöneldi. Bu yüzden 1990’lı yıllarda birçok Avrupalı firma Türkiye pazarına girdi. KBSB’nin talebi olan regülasyonları çıkartılmadan, denetim ve gözetim otoritesi yeterli düzeyde kurulmadan, Gümrük Birliği’ne girilmesi sektörü olumsuz etkiledi. Uzmanlar, kalitesiz ithal mallarının binalara yanlış  ve sakıncalı uygulamalar ile takıldığı     1990’lı yılları hem ülke ekonomisi, hem de sektör açısından kayıp yıllar olarak nitelendiriyor. Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında KBSB’nin inisiyatifi ile kazanlarla ilgili CE direktifleri devreye  sokularak, 2002 yılında bununla  ilgili kanun yayınlandı. Uygulama 2004 yılında başlatılarak sektörün kalite, verimlilik, emisyonlar ve emniyet açısından kontrol altına alınması sağlandı. Bu yıllardan başlayarak sektördeki firma  sayısı hızla azaldı. 2012 yılı itibariyle üretici sayısı 60 civarına düştü. Fakat ihracat rakamları her yıl rekor seviyede artışlar göstermeye başladı.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI 

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan makine imalat sanayisi içinde kazan, brülör ve basınçlı kap üretimi son derece önemli bir yere sahiptir. Tasarım içeriği ve üretim teknolojisi açısından nitelikli emek yoğun üretim özellikleri ile yerli katma değeri
en yüksek sanayi dallarından biridir. Sektördeki ortalama yerli katma değer, yüzde 80’ler civarındadır. Bu nedenle uzmanlar kazan ve basınçlı kaplar üretiminin, Türk ekonomisinin en kırılgan parametresi olan cari açık sorununa çözüm niteliği taşıdığını düşünüyor. Sektörün nitelikli, emek yoğun yapısı sayesinde yatırılan her 25 bin dolar sermaye başına bir kişilik nitelikli istihdam sağlanabiliyor. Enerji ve çevre politikaları açısından kazan ve brülörler, hidro-karbon enerjisinin ısıya dönüştürüldüğü birincil cihazlardır. Sektör, enerji tasarrufunun verim bağlamında başlangıç noktası kabul ediliyor. Bu yönden Türkiye’nin Enerji ve Çevre Stratejisi’ne tam uyumlu olan sektörün gelişmesi, Türkiye’nin gelişmesi anlamı taşıyor. Sağlıklı ve karlı çalışan, katma değer yaratan sektör, bu tarz ürünlerin geliştirilmesi için tasarım konusuna ağırlık veriyor.

SEKTÖRDE OLUMSUZ GELİŞMELER 

1990’lı yıllarda sektörün ithalat rakamları, yıllık 500 milyon euro seviyesine yükseldi. Isıtmada KOMBI kullanımına izin verilmesi ve özellikle 2008 yılına kadar ısıtma sistemlerinin kullanımı konusunda hiçbir regülasyon yapılmaması neticesinde uygun olmayan yüz binlerce binaya takılan KOMBI cihazları yaşanan ortamlarda kullanıldıkları için can kayıplarına sebep oldu. Buna ilaveten milyarlarca dolar gaz israf edildi. 2013 rakamlarıyla Türkiye’de yaklaşık sekiz milyon Kombi cihazı kullanılıyor.Şayet bunların yerine merkezi sistemle  ısınılıyor olsaydı yılda en az 3 milyar dolarlık doğalgaz tasarruf edilmiş olacaktı. Türkiye’de her yıl bir milyon tamamı ithal olarak gelen kombi cihazı satılıyor. KBSB’nin de katkılarıyla 2009 yılında çıkan ve 2010 yılında revize edilen BEP yönetmeliği sayesinde yeni binalarda KOMBI kısıtlamasına gidilse de mevcut sistemler merkeziye dönüştürülmediği için doğalgaz israfı devam ediyor.

DÜNYA ÖLÇEĞİNDE TÜRK KAZAN SEKTÖRÜ
Kazan ve brülör dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle Avrupa’da bina merkezli, hatta daha büyük çapta alanların tek merkezden ısıtıldığı sistemler tercih ediliyor. Türkiye’de 1990’lı yıllardaki yanlış uygulamalarla domestik  kazan ve brülörlerin pazar payları azalsa da, sanayideki proses ısısı için kazan ve brülör kullanımı değişmedi. Günümüzde sanayi ağırlıklı olarak kazan ve brülör kullanımı devam  ediyor. BEP Yasası’nın çıkmasıyla; 2 bin metrekare ve üzerindeki mahallerin ısıtılmasında kazan ve brülör kullanmak mecburi tutulduğu için bu sistemlere ilgi arttı. Talebin yükselmeye başlaması yeni teknolojilere yönelimi hızlandırdı. Özellikle yoğuşmalı kazan teknolojileri ve alternatif yakıtlı sistemlerine yatırım yapılmaya başlandı. Bu da ihracata olumlu yansıdı. Kazan ihracatı yıllık ortalama yüzde 20 artış gösterdi.

ÜRETİMDE LİDER ÜLKELER 
Kazan ve brülör alanında üretim yapan önemli firmalar ABD’de faaliyet gösteriyor. Fakat üretim açısından ABD’de Avrupa’dan farklı standartlar uygulanıyor. Avrupa standartlarına bağlı olan Türkiye’nin hinterlandında, Almanya ve İtalya başta olmak üzere; Hollanda, Fransa ve merkezi ısıtma sistemlerinde Kuzey Avrupa ülkeleri lider konumda bulunuyor. Finansman sorununa ve buna bağlı olarak Ar-Ge ile Ür-Ge çalışmalarına ağırlık verilememesi, Türk firmaların uluslararası rekabette elini güçsüzleştiriyor. Sektör firmaları çeşitli birlikler içinde yer almalarına  rağmen istenilen çalışmaları yapamıyor ve rekabet koşulları nedeniyle kendilerini geliştiremiyor. Türkiye’de 2011 yılının ikinci yarısından itibaren inşaat sektörünün hareketlenmesiyle üretim hız kazandı. Endüstrideki hareketlenme kazan ve brülör piyasasını da canlandırdı.

SEKTÖRÜN İHRACAT ROTASI DEĞİŞİYOR 

Makine sektörünün 2023 yılına kadar 100 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediğini belirten Kazan ve Basınçlı Kaplar Sanayicileri Birliği (KBSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eren, bu ihracat rakamının yüzde 30’unu kazan sektörünün üstleneceğini söyledi. Türk sanayisinin ve makine sektörünün önemli bir alt grubunu oluşturduklarını vurgulayan Ali Eren, Türkiye’nin ihracat hedefine ulaşabilmesi için kazan sektörü olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti. İhracat rotasını yeni ülkelere çevireceklerini aktaran Ali Eren, hedeflerinde Avrupa ihracatını artırmanın yanında Rusya, Kuzey Afrika ve Brezilya gibi pazarlarında olduğunu söyledi. Brezilya’da makine sektörünü kapsayan pazar büyüklüğünün 100 milyar dolar civarında olduğunun altını çizen Eren, Brezilya’nın altyapı faaliyetlerinde son derece başarılı olduğunu ve Güney Amerika ile alışveriş için bu ülkeden geçiş yapıldığını vurguladı. Ekonominin en kırılgan unsuru olan cari açık dışında bütün parametrelerin yolunda gittiğini kaydeden Eren, cari açığın dış ticaret açığından ileri geldiğine dikkat çekti: “Dış ticaret açığı Türkiye’deki katma değer üretiminin  azalmasından kaynaklanıyor. İhracat artabilir ama aynı anda cari açık da artabilir. İhracatı 200 milyar doların üzerine çıkarmakla cari açık kapanmaz..Ancak ihraç ettiğimiz yerli katma değer arttığı zaman cari açık düşer.” Eren, Türkiye’de en yüksek yerli katma değere sahip ürünleri ihraç eden sektörün kazan ve basınçlı kaplar olduğunu aktardı.

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR PAZARI BÜYÜYOR 
Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü verilerine göre, dünyada 2010 yılında 27,3 milyar dolar olan kazan ve basınçlı kap ihracatı 2011 yılında yüzde 17 artarak 32 milyar dolara ulaştı. Almanya, Çin, İtalya, Güney Kore ve ABD kazan ve basınçlı kap ihracatında ilk beş sırada yer alıyor. Almanya’nın ihracatı 2010yılında 4,1 milyar dolarken bu rakam 2011 yılında yüzde 16 artarak 4,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Listenin ikinci sırasında bulunan Çin’in ihracatı 2011 yılında 4,7 milyar dolar oldu. İhracatı yüzde 34 artan Çin’in 2010 yılında ihraç ettiği kazan ve basınçlı kapların değeri 3,5 milyar dolardı. Üçüncü sıradaki İtalya 2010 yılında 3 milyar dolarlık ürün ihraç ederken, bu rakam yüzde12,6 artarak 2011 yılında 3,4 milyar dolara yükseldi. 
Listenin dördüncü 
sırasında yer alan Güney Kore’nin ihracatı 2011 yılında bir önce ki yıla göre yüzde 26,1 oranında artış kaydederek 2,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Güney Kore’nin 2010 yılında ihraç ettiği ürünlerin değeri 1,6 milyar dolardı. Listenin beşinci sırasındaki ABD’nin ihracatı 2011 yılında yüzde 14,9 arttı. 2010 yılında 1,7 milyar dolar olan ihracat rakamı, 2011 yılında 2 milyar dolar olarak kaydedildi. Kazan ve basınçlı kap ihracatında en fazla artış yüzde 34 ile Çin’de yaşandı. Türkiye 2011 yılında kazan ve basınçlı kap ihracatında 494,4 milyon dolarla 17. sırada yer aldı. Kazan ve basınçlı kap ithalatı 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 29,9 milyar dolara yükseldi. Almanya 2,5 milyar dolarla ithalatta  birinci sırada bulunuyor. Almanya’nın ardından en fazla kazan ve basınçlı kap ithalatı gerçekleştiren ABD 1,9 milyar dolar, Çin 1,5 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi. En fazla ithalat gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında en fazla ithalat artışı yüzde 76,74 ile Suudi Arabistan’da yaşandı. Türkiye, kazan ve basınçlı kap makineleri ithalatında 621 milyon dolarla 16. sırada bulunuyor.


TÜRKİYE’NİN İHRACATI 482 MİLYON DOLAR

2011 yılında 494,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen Türkiye’nin kazan ve basınçlı kap makineleri ihracatı, 2012 yılında yüzde 2,49 azalarak, 482,1 milyon dolara geriledi. Türkiye kazan ve basınçlı kaplar sektöründe en fazla merkezi ısıtma kazanları ürün grubunda  ihracat gerçekleştirdi. 2012 yılında söz konusu kalemde 334,5 milyondolarlık ürün ihraç edildi. 2011 yılında bu rakam 341,2 milyon dolardı. İkinci sırada yer alan ısı değiştiriciler (eşanjörler) kaleminde, 2011 yılında 35,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken bu rakam 2012 yılında  yüzde 23,48 artışla 44,3 milyon dolar    seviyesine yükseldi. Listenin üçüncü sırasında bulunan diğer elektriksiz/anında depolu su ısıtıcıları ürün grubunda  2012 yılında 17,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yüzde 13,65 azalan ihracat, 2011 yılında 20,2 milyon dolar düzeyindeydi.2012 yılında Türkiye’nin kazan ve basınçlı kap makineleri ihracatı en fazla ihracat artışı yüzde 49,98 ile buhar kazanları için yardımcı cihazlar ürün grubunda yaşandı.2011 yılına göre yüzde 49,48 artan söz konusu kalemin ihracatı, 2012 yılında 9,1 milyon dolar olarak kaydedildi. Türkiye’nin 2012 yılı kazan ve basınçlı kap ihracatında ilk sırada Almanya yer alıyor. 2011 yılında 116,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen Almanya’ya, 2012 yılında gönderilen ürünlerin değeri 116,3 milyon dolar olarak kaydedildi. Sektörün Almanya’ya yönelik ihracatı yüzde 14,25 azaldı. Listenin ikinci sırasında yer alan İngiltere’ye 2012 yılında 52,1 milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi. Yüzde 21,22 azalan İngiltere’ye ihracatta 2011 yılı rakamları 66,2 milyon dolar olarak kaydedilmişti. En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke sıralamasında üçüncü sırada bulunan İspanya’ya 2011 yılında 26,5 milyon dolar değerinde kazan ve basınçlı kap ihraç edilirken bu rakam 2012 yılında yüzde 3,78 azalarak 25,5 milyon dolar oldu. Türkiye’nin 2012 yılında kazan ve basınçlı kap ihracatında en fazla artış yüzde 49,16 ile Yunanistan’da yaşandı. 2011 yılında 8,1 milyon değerinde ürün ihraç edilen söz konusu ülkeye, 2012  yılında gönderilen ürünlerin değeri 12,1milyon dolar seviyesine yükseldi.
 

EN FAZLA BUHAR KAZANI PARÇALARI İTHAL EDİLİYOR
Türkiye’nin kazan ve basınçlı kap ithalatı 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35,7 artarak 621,1 milyon dolardan 842,8 milyon dolara yükseldi. 2012 yılında en fazla ithalat buhar kazanı aksam, parçaları ürün grubunda gerçekleşti. Söz konusu kalemde 224 milyon dolar değerinde ürün ithal edildi. Listenin ikinci sırasındaki merkezi ısıtma kazanları kaleminde ithalat yüzde 9,3 azaldı. 2011 yılında 214,3 milyon dolar değerinde ürün ithal edilen söz konusu kalemde, 2012 yılında ithalat değeri 194,3 milyon dolar olarak kaydedildi. Üçüncü sıradaki su buharı üreten su borulu kazanlar 45 ton/saat ürün grubunda 2012 yılında  64,1 milyon dolar değerinde ürün ithal edildi. Yüzde 374,4 ithalat artışının yaşandığı söz konusu ürün grubunda, 2011 yılında 13,5 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti. 2012 yılında en fazla ithalat artışı da yine su buharı üreten su borulu kazanlar 45 ton/saat kaleminde yaşandı. Kazan ve Basınçlı Kap ithalatında Türkiye’nin 2012 yılında en önemli tedarikçilerinden ilk üçü Çin, Almanya ve İtalya olarak sıralandı.

Çin’den gerçekleştirilen ithalat 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 300,91 artarak 223 milyon dolar olarak kaydedildi. Listenin ikinci sırasında bulunan Almanya’dan 2011 yılında 167,7 milyon dolar değerinde ürün ithal edilirken bu rakam 2012 yılında yüzde 1,50 azalarak 165,1 milyon dolar olarak kaydedildi. Üçüncü sıradaki İtalya’dan 2012 yılında 165 milyon dolar değerinde kazan ve
basınçlı kap ithal edildi. İthalatta yüzde 11,07 azalma yaşanan söz konusu ülkeden 2011 yılında 185,6 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirilmişti. Türkiye kazan ve basınçlı kap sektöründe ithalatçı konumunda bulunuyor.  2011 yılında ihracatın ithalatı karşılamaoranı yüzde 79 iken 2012 yılında bu oran yüzde 57olarak belirlendi.     


“60’TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACATYAPIYORUZ”
MEHMET YAĞDI
ISISAN İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
“Basınçlı kaplar üretim sektöründe 45’inci yılını geride bırakan ISISAN, 1968 yılında Kayseri’de küçük bir atölyede kalorifer kazanı üretimiyle yolculuğuna başladı. 1980’lerin ortasından itibaren faaliyetlerini kazan imalatında basınçlı kaplar üretimine doğru kaydırdı. Firmamız artık kazan üretmiyor. Üretim faaliyetimizi Kayseri’deki tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin ısıl işlemi için fabrikamızda iki fırın bulunuyor. Ürünlerimizin radyografi ve benzeri NDT’lerini kendi laboratuvarımızda yapıyoruz. Üretimlerimizi uluslararası standartlara uygun ve 3. parti sertifikalı olarak gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz Kayseri’de olsa da İstanbul, Almanya, Hindistan, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde satış  ofislerimiz bulunuyor. Basınçlı gazlarınkarayolunda taşınması için ticari araçlar da üretiyoruz. Avrupa Birliği’nde kayıtlı, gerekli tüm sertifikasyonlara sahip bir ticari araç üreticisiyiz. Ürünlerin şasesini kendimiz imal ediyor, yürür aksamı dediğimiz; dingil, süspansiyon, fren ve elektrik sistemi montajlarını fabrikamızda yapıyoruz.

Ürettiğimiz üstün kaliteli taşıma ve stok tankları ile 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor ve Türkiye’de sektörünün liderliğini üstleniyoruz. Basınçlı kap imalatçıları olarak müşterilerimizi bilgilendiriyor, onlara teknik destek veriyor ve ihtiyaçlarını çözecek en uygun ürünleri belirlemelerinde yardımcı oluyoruz..Basınçlı kapların çevreye ve canlılara zarar verme potansiyeli bulunuyor. Patlama sonucu meydana gelecek kazalar maddi kayıplar yanında can ve iş gücü kaybına da yol açabilir. Firmalar üretimde, kendi kapasite ve yeteneklerini dikkate alarak bazı ürün gruplarına odaklanmalı; o alanda uzmanlaşmalıdır. Böylece, o iş alanında uluslararası rekabet gücüne sahip olacak; başarıya ulaşacaklardır. Ürünlerimizin boyutları sebebiyle nakliye maliyetleri önemli  bir gider kalemimizdir. Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’da 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yarıdan fazlasını ihraç ediyoruz. İhracatımızın belli ürün gruplarında yoğunlaştığını söyleyemeyiz. Sektörümüzle ilgili Türk Standartları Enstitüsü’nün çalışmalarını başarılı buluyor ve takip ediyoruz. Standart kapsamı dışında kalan konular çok azaldı. Standartların önemli bir bölümü Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getirildi. Eksiklerin de giderilmesine çalışılıyor. ISISAN,standart çalışmalarına katkı sağlamayı kurumsal bir sorumluluk olarak benimsiyor.

Dolayısıyla bu çalışmalara gönüllü olarak katılıyor, standartların hazırlanması ve revizyonunda aktif olarak görev alıyoruz. Sektör paydaşları olarak, üniversitelerimiz ve denetim görevini üstlenen kamu kurumları ile daha etkili bir işbirliği kurmalı; araştırmamalarına destek vermeli, bu işbirliklerinden maksimum faydayı elde etmeye ve rekabet gücünü arttırmaya çalışmalıyız. Öte yandan çevre konusunda daha duyarlı olmalı, daha çevreci ürünler geliştirmeli ve üretim süreçlerinin çevreye olumsuz etkilerini minimize etmeliyiz. Dış ticaretimizde en önemli paya sahip olan Avrupa ülkelerinin ekonomik sıkıntılar yaşadığı bu dönemde, Türkiye’nin düzenli bir ekonomik büyüme içinde olduğunugörüyoruz. Bu durum sektörümüzün bazı çalışma alanları için avantajlı koşullar yaratıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu ‘yatırım yapılabilir’ olarak açıklamasıyla mevcut yatırımlarınartacağını düşünüyoruz. Bu gelişme sektörümüze de olumlu yansıyacaktır. Yurt dışı piyasalarda ise kreyojenik tankların pazarı gittikçe büyüyor. Bazı ülkelerin LPG kullanımına geçmek için çalışmalara başladığını biliyoruz, dolayısıyla pazarda bir talep artışı bekliyoruz. Basınçlı kaplar alanında,deneyimli olduğumuz ürün gruplarında faaliyetlerimizi yoğunlaştırmayı ve yurt dışı satışlarımızı artırarak; şirketimizin  büyümesini sürdürmeyi hedefliyoruz.”

“KALİTELİ HAMMADDE BULMAKTA ZORLANIYORUZ”
NURSEL EROL
BERSEY SINAİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
“Endüstriyel enerji dizaynı, imalat ve  montaj işleri yapan şirketimiz, komple buhar ve kızgın yağ kazan daireleri ile bu sistemlere ait tüm yardımcı ekipmanları üretiyor. Türkiye’nin kazan ve basınçlı kaplar ihracatında ilk 10 firma arasında yer alan Bersey Sınai olarak; Rusya, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan, Tataristan, Bulgaristan ve Fransa’da tesis kurulumları gerçekleştirdik. Kazan ve basınçlı kaplar imalatının en temel sorunu; uluslararası standartlara uygun, kaliteli malzemenin yeterli miktarda bulunmayışıdır. Zorunlu olarak yarı mamuller yurt dışından ithal edildiği için imalat süreleri uzuyor ve kur farkları nedeniyle maliyetler artıyor. İhracatı etkileyen diğer faktörler ise; enerji, sigorta ve muhtasar vergilerinin yüksekliğidir. Bersey olarak kazan ve basınçlı kaplar imalatında enerji verimliliğini dikkate alarak üretim yapıyoruz. Sistemlerimizin daha verimli olması için yakıt cinsleri, enerji değerleri, rutubet ve tane iriliği gibi faktörleri iyi inceleyip uygun çözümler üretiyoruz. İnsan faktörünü ve buna bağlı hataları azaltabilmek için daha yüksek ve komplike otomasyon seviyeleri uygulamak suretiyle hava kirlilik problemi olmayan, çevre yönetmeliklerine uygun, gaz ve partikül emisyon değerleri yönünden limitlerin altında çalışıyoruz.”

“YURT DIŞINDA ÖNEMLİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRDİK”
HALİM METE
TETA KAZAN VE MAKİNA
“TETA Kazan ve Makina 1973 yılında kuruldu. Katı-sıvı-gaz yakıtlı, kızgın buhar, kızgın yağ ve kızgın su kazanlarının projelendirilmesi, imalatı, montajıyla işletmeye alınması işlemlerini TSE, TRD, DIN ve EN normlarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Firma olarak standart ekipman üretiminin yanında, ağaç, tekstil, kimya gibi bir çok sektöre yönelik çekişli proses makinelerinin (konveyör sistemleri, otoklavlar, yıldız soğutucular, endüstriyel kurutma fırınları, boya fırınları) projelendirilmesi, imalatı ve montaj işlemlerini de üstleniyoruz. Kuruluş tarihinden günümüze kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok projeye imza attık. Türkiye dışında; Güney Amerika, Uzakdoğu, Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri’nde çeşitli projeler gerçekleştirdik. Buhar, termik yağ, sıcak su kazanları ve basınçlı kaplar konusunda birçok ülkeye ihracat yapabilecek şekilde, son teknolojiyle donatılmış üretim tesislerine sahibiz. 100 bin kcal/h’ten 20 milyon kcal/h’e ve 0,5 bar basınçtan, 25 bar basınca kadar kazan ve basınçlı kap imalatına yönelik üretim altyapımıza güveniyoruz. Kazan ve basınçlı kapların tüm imalat kademelerinde uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. İmalat yelpazemize her geçen gün yeni ürünler ekliyor ve bu ürünler ile müşterilerimize ekonomik, verimli, kullanışlı çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizin fabrika ve kazan dairesi yerleşim olanakları ve mimari imkanları doğrultusunda makine ve kazan imalatlarında kullanılan standart kapasite ve ebatların dışında özel ebat imalatlarımıza da devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerde elde
ettiğimiz sonuçlar ve müşterilerimizin yüksek memnuniyet düzeyi bizleri onurlandırıyor ve daha iyisini yapmak için motive ediyor.”

“KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ FİRMALAR BİRLEŞMELİ”
ONUR ÖZOĞUL
ISI EVİ MAKİNA
SATIŞ PAZARLAMA SORUMLUSU
“Isıevi Makina, buhar jeneratörü üretiyor ve kendisiyle özdeşleşen Jenesis markası adı altında Türkiye’de ve dünyada  profesyonellerin hizmetine sunuyor. Firmamız farklı sektörlerde kullanılmak üzere 60-3000 kg/h arasında değişen kapasitelerde, sıvı ve gaz yakıt seçenekleriyle çalışan yüzlerce buhar jeneratörü üretti. Isıevi Makina olarak buhar jeneratörünün kullanılacağı sektörün yapısını analiz etmenin ideal çözümün anahtarı olduğuna inanıyoruz. 25 yıllık tecrübesini yenilikçi anlayışı ile birleştiren firmamız, profesyonel kadrosu ve gelişmiş teknik altyapısı ile her işletmeye özel çözümler üretiyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Isıevi Makina, çevreye ve doğa ya karşı sorumluluklarını gözeterek yürüttüğü üretimini uluslararası kalite standartları ile belgeliyor. Tüm Isıevi cihazları CE, TSEK ve GOST güvencesiyle müşterisine sunuluyor. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Etiyopya, Irak, Türkmenistan, Almanya, Yunanistan ve İtalya ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız pazarlardır.

Firmamız yalnızca buhar jeneratörü ürettiği için ihraç ettiğimiz tek ürün buhar jeneratörleridir. Sektörün temel sorunu firmaların yapıları ve iş yapma anlayışlarıdır. Ağırlıklı olarak küçük ölçekli firmalardan oluşan sektörümüz ‘emek yoğun’ üretim modelinden ve üretim çeşitliliğinden vazgeçip; firma birleşmeleri ile orta ve büyük ölçekli, ileri teknoloji kullanan belirli Ar-Ge bütçelerine sahip firmalar şekline dönüşmelidir. Günlük çabalarla ayakta kalmaya çalışan birçok küçük ölçekli firma ile sektörün ileriye gitmesi, ileri
teknoloji uygulamalarına geçilmesi, yeni teknolojilerin transferi, bunların özümsenmesi, uygulanması mümkün gözükmüyor. Bu açıdan bakıldığında; dünya ölçeğinde firmalara sahip olmamıza rağmen işletmeler bağlamında uluslararası standartların gerisindeyiz. Sektördeki birliğin sağlanabilmesi için devlet tarafından özendirici tedbirler alınmalı, uzun yıllardan beri sektörün içinde bulunan kanaat önderleri firmaları bilgilendirmelidir. Teknolojik yatırımlarla pazardaki payımızı her geçen gün artırıyoruz. Özellikle brülör teknolojisindeki gelişmeleri yakından izliyoruz. İki yıldır sürdürdüğümüz pre-mix brülörlü buhar jeneratörleri ile ilgili çalışmalarımızın son aşamasına geldik. 2013 yıl içinde patenti firmamıza ait olan pre-mix brülörlü, bacasız hermetik kabinli buhar jeneratörlerimizi piyasaya sürmeyi planlıyoruz.” 

“AVRUPA’YA 15 BİN KAZAN İHRAÇ ETTİK”
ENDER ÇOLAK
BAYMAK GENEL MÜDÜRÜ
“Avrupa’nın en büyük merkezi sistem kazan üreticileri arasındayız. Geçtiğimiz yıl Avrupa’ya 15 bin adet kazan ihraç ettik. Enerji tasarrufu sağlayan, ileri teknoloji ürünü 3 geçişli düşük sıcaklık kazanları da üretiyoruz. Dünyanın dört bir yanında bulunan, 60’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geleneksel merkezi sistemler yerine, gelişmiş teknolojiye sahip Kaskad Sistemleri’nin kullanımının teşviki ile ilgili yasanın ülke menfaatlerine katkısının daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Özellikle son dönemde tüketicilerin farklı ihtiyaçlarını ve pazarın beklentilerini göz önüne alarak ürün çeşitliliğimizi artırdık. Üretimine başladığımız bina giriş ısı istasyonları ve havadan suya ısı pompaları ile Baymak ürün yelpazesini genişletiyoruz. Avrupa’nın en iyi tasarım ödülüne
sahip, son derece sessiz hidroforunu da pazara sunduk. Bu ürün kompakt tasarımı sayesinde eski tarz hidrofor sistemleri ile karşılaştırıldığında boyut olarak en az yüzde 30 yer tasarrufu sağlıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ürün grubumuzda; güneş kollektörleri, fotovoltaik paneller ve toprak kaynaklı ısı pompası bulunuyor. Bu ürünler ile ilgili tüm proje ve uygulamalarda yer                            alıyoruz. Özellikle enerji verimli ürünlerimiz, teknik desteğimiz ve teknolojimiz ile fark yaratıyoruz. Bu da müşteriye tercih ettiği Baymak ürünlerinde yatırım ve kullanım avantajı sağlamış oluyor.

Son yıllarda gelişen yenilenebilir enerji sektörü ile temiz enerji çözümlerine yön veriyoruz. Kaskad Duvar Tipi Yoğuşmalı kazanlarla birçok otel projesinde yer alarak, enerji tasarrufu sağlayan uygulamalar gerçekleştirdik. Avrupa’nın en büyük çelik kazan ve sıcak su boyler üreticisiyiz. Türkiye’nin en modern kombi üretim tesisine sahibiz. Yeni yatırımlarımız ile kombi ve güneş enerjisi sistemlerinde de Avrupa’nın en büyüklerinden biri olduk. Güneş pilleri ile elektrik üreten sistemlerin Türkiye’de en büyük dağıtım kanalı organizasyonunu kuruyoruz. Bu alanda dünyaya örnek olacak bir projeyi yapılandırıyoruz. Baymak olarak, güneşin sonsuz gücünden en doğru ve en verimli şekilde yararlanabilmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Baymak bu alanda da en yaygın satış ve taahhüt kanalıyla sektörde lider olmayı hedefliyor. Baymak, alanında sadece Türkiye’deki standartları yükseltmekle kalmayıp uzun yıllardır dış pazarda da boy gösteriyor. Başta Almanya, Fransa, Danimarka gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere Türk Cumhuriyetleri’ne ve komşu ülkelere de yoğun olarak ihracat gerçekleştiriyoruz. Başta kombi, merkezi sistem kazanlar, güneş enerjisi sistemleri, boyler, termosifon olmak üzere Baymak ürünleri bugün Afrika, Avustralya ve Amerika kıtaları da dahil olmak üzere yaklaşık 60 ülkeye ulaşıyor. Baymak, 2012 yılında da yaklaşık yüzde 10 büyüdü. Özellikle yoğuşmalı kombi satışları yüzde 50’den fazla arttı. Enerji verimli yeni ürünlerimizle hızla büyümeye devam ediyoruz.”