1970'lerde yaşanan krizde birlikte, ülkeler parasal sıkıştırmaya dayalı para politikalarına (monetarizm) dönüş yapmış ve kurala dayalı para politikası uygulanmaya başlamıştı. Bu uygulamayı para kurulu ve enflasyon hedeflemesi takip etti. Fiyat istikrarı odaklı enflasyon hedeflemesi birçok ülkede başarılı oldu. Enflasyon hedeflemesi, Taylor Kuralı’na dayalı, hükümete belli kısıtlar koyan, merkez bankasına amaç ve araç bağımsızlığı verilmesini gerektiren bir para politikası tercihidir. Bundan dolayı da kimi zaman para otoritesi merkez bankası ile maliye politikası otoritesi hükümet arasında çatışmalara sebep olabilir. Ömer Faruk Çolak ve Atilla Gökçe’nin yazdığı “Enflasyon Hedeflemesi, Kuram ve Türkiye Uygulaması" adlı kitapta ise Taylor Modeli'nin, Türkiye ekonomisi için uygulaması ele alınıyor. Enflasyon, enflasyon hedeflemesi ve enflasyon beklentileri geniş bir bakış açısıyla ekonometrik olarak incelenirken; enflasyon ölçümünden enflasyonun kuramsal çerçevesine, merkez bankası bağımsızlığından enflasyon hedeflemesine kadar enflasyona dair bilinmesi gereken tüm olgulara değiniliyor.

ENFLASYON HEDEFLEMESİ KURAM VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Yayınevi: Efil Yayınevi

Yazar: Ömer Faruk Çolak, Atilla Gökçe

Tür: Ekonomi/Politika

Basım Yılı: 2021

Sayfa Sayısı: 112