Latin Amerika’da en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerden biri olan Paraguay’ın yüzde 44’ü ekime elverişli alanlardan oluşuyor. Tarım sektörünün gölgesinde kalan Paraguay sanayisi...

Latin Amerika’da en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerden biri olan Paraguay’ın yüzde 44’ü ekime elverişli alanlardan oluşuyor. Tarım sektörünün gölgesinde kalan Paraguay sanayisi, ABD ile Japonya’nın mali yardımları ve hidroelektrik potansiyelinin sağladığı katkılarla 1970’li yıllardan bu yana büyümeyi sürdürüyor. Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmeye çalışan Paraguay’a 2014 yılında genel ihracatımız yüzde 52, makine ihracatımız ise yüzde 79 arttı.

Güney Amerika kıtasının ortasında bulunan ve kuzeybatıda Bolivya, kuzeydoğuda Brezilya, güneyde ve batıda Arjantin’le komşu olan Paraguay’ın denize kıyısı yoktur. Ülkenin adı, Paraguay’ın yerli halkı olan Guarani dilindeki “para” (bu yaka) ile “guay” (ırmak) sözcüklerinin birleşiminden gelir. Her ne kadar Guaraniler “Paraguay” adını, bugünkü başkent Asuncion için kullanmışlarsa da, bölgeyi ele geçiren İspanyollar, bu adı bütün bölgeyi tanımlamak için tercih etti. Paraguay, 1515’te Diaz de Solis tarafından keşfedildiğinde ülke nüfusunu Guarani yerlileri meydana getiriyordu. 1535’te İspanyollar ülkeyi sömürgeleştirdi. Paraguay, Peru genel valiliğine bağlandı. Ülkede altın veya gümüş olmadığından İspanyollar Paraguay’a önemsemedi. Çok içerde kalması sebebiyle, ülke geniş ölçüde muhtar bir yönetimle idare edildi. On sekizinci yüzyıl başlarında Paraguaylılar bağımsızlık savaşı başlatarak 1721 yılında başkent Asuncion’da ilk defa ayaklandı. Yaklaşık 300 yıl boyunca İspanyol İmparatorluğunun bir parçası olan ülke, 19. yüzyılın başlarında Bask kökenli soylu bir İspanyol aileden gelen Simon Bolivar’ın başlattığı devrim hareketiyle 1811 yılında bağımsızlığına kavuştu. 1862’de Carlos Antonio Lopez’in ölümü üzerine iktidara gelen oğlu Francisco Solano Lopez, ordunun da desteğiyle ülkede tam bir diktatörlük kurdu. Paraguay 1864 yılında Brezilya, Arjantin ve Uruguay koalisyonuyla çok kanlı ve uzun bir süre devam eden bir savaşa girdi. Savaş diktatör Lopez’in öldürülmesiyle 1870 yılında sona erdiğinde Paraguay’ın toprak ve insan kaybı rakamları inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Yapılan barış antlaşmasıyla ülkenin yaklaşık 170 bin kilometrekarelik arazisi Brezilya ve Arjantin arasında paylaştırıldı. Ayrıca Paraguay devleti bu ülkelere yüklü bir savaş tazminatı ödemek zorunda kaldı. Savaş sonrası duruma bakıldığında ülke tam bir yıkıma uğramış, ekonomi çökmüş, muntazam durumdaki demografik yapı alt üst olmuş ve ayrıca savaş sırasında ülke nüfusunun yaklaşık yarısı ve yetişkin erkek nüfusunun yüzde 90’ı ölmüştü. Söz konusu durum kadın/erkek oranında büyük bir dengesizlik ortaya çıkardığından nüfus kaybının telafisi amacıyla kilise bir erkeğin birden fazla kadınla evlenebilmesinin yolunu açan bir karar aldı. Chaco’da petrolün bulunması Paraguay’ı Bolivya’ya karşı yeni bir savaşa sürükledi. 1932’de patlak veren Chaco Savaşı 1935’te son buldu. Sonuçta Bolivya, Paraguay’dan büyük ölçüde toprak kazandı. Savaştan sonra Paraguay 20 yıllık bir siyasi istikrarsızlık dönemine girdi. Bu dönemde hükümet çok defa el değiştirdi. 1954’ten itibaren General Alfredo Stroessner ülke yönetimini ele geçirdi. 1988’deyse General Andres Rodriguez tarafından yapılan bir darbeyle devrildi. Mayıs ayında yapılan seçimleri kazanan Rodriguez Devlet başkanı oldu. 1 Mayıs 1993’te yapılan başkanlık seçimlerini Juan Carlos Wasmosy kazandı. Wasmosy aynı zamanda ülkenin seçimle iktidara gelen gelen ilk sivil cumhurbaşkanı oldu. Bugün itibariyle parlamenter demokrasiyle yönetilen ülkede kuvvetler ayrılığı ilkesini uygulanıyor. Başkanlık sistemiyle yönetilen Paraguay’da görev süresi beş yıl olan devlet başkanı yürütme yetkisini elinde bulunduruyor. Yasama erki, senato ve temsilciler meclisinden oluşan kongrenin yönetimindedir. Senato’nun 45, Temsilciler Meclisi’nin 81 üyesi vardır. Dokuz üyeli yüksek mahkeme ülkedeki en üst yargı organıdır. Paraguay idari olarak 17 eyalet ve federal başkent Asuncion olmak üzere, 18 birime bölünmüştür. Eyaletler doğrudan seçilmiş eyalet valileri ve eyalet meclislerince yönetilir.

GENEL DURUM

Paraguay Nehri ülkeyi Batı ve Doğu Paraguay olmak üzere birbirinden oldukça farklı iki bölgeye ayrılıyor. Batı Paraguay kurak ve boş bir bölgeyken Doğu Paraguay’da arazi genellikle yeşil ve verimlidir. Burada ulaşımı engelleyen büyük dağlar yoktur. Arazi çapraz hatlar meydana getiren nehir ve akarsularla bölünmüş durumdadır. Başşehir Asuncion çevresinden itibaren, kırmızı topraklı tepeler doğuya doğru Brezilya sınırını kuşatıyor. Bu tepeler zengin ve iyi sulama imkanlarına sahip olan kuzey ve güneydeki ovalara doğru alçalıyor. Güneyde Parana Nehri Arjantin ile Paraguay arasında sınır meydana getiriyor. Paraguay’ın yaklaşık üçte ikisi, Paraguay Nehrinin batı tarafında Chaco bölgesinde yer alıyor. Nehrin kenarında bataklık taşkın ovalarla başlayan bölge Bolivya sınırına yaklaştıkça kuraklaşıyor ve en batıda bir çöl haline dönüyor. Bu bölgede Pilcamayo Nehri kuzeybatı-güneydoğu istikametinde Arjantin sınırı boyunca akarak Paraguay Nehrine karışıyor. Güneydoğuda Arjantin sınırını oluşturan Parana’nın en önemli kolu olan Pilcomayo Irmağı’nın çevresi, bataklıklar ve yaprak dökmeyen ağaçlarla kaplıdır. Ülkenin başlıca gölü olan Ypoa güneybatıda, Paraguay Irmağı yakınındadır. Rüzgarın iklim üzerinde büyük etkisi olmasına karşın, genelde astropikal iklim egemendir. Bazen güneyden soğuk rüzgar, bazen de kuzeyden sıcak ve nemli kasırga eser. Asuncion’da ortalama sıcaklık ocak ayında 28°C, temmuz ayındaysa 18°C’dir. En yağışlı aylar mart-mayıs arasındadır. Yıllık yağış tutarı, yörelere göre 750 milimetre ile 1500 milimetre arasında değişir. En yağışlı bölge Doğu Bölgesidir. Ormanlar, Paraguay’ın yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Batı Paraguay’ın kuzey ucunda ve güneyde Parana Nehri boyunca Cengel (sık ağaçlıklı orman) bulunuyor. Bazı yerler mevsimlere göre belli oranlarda yaprak döken ağaçlar, bazı yerlerde genellikle makilerle kaplıdır. Bunların dışında bitki örtüsü sedir, palmiye, kalın otlar ve dikenli ağaçlardan oluşuyor. Quebracho ağacının odunu sert olduğundan değerlidir ve dışsatım açısından önemlidir. Bir çobanpüskülü türü olan Ilex paraguariensis; çok kullanılan alkolsüz içkilerden “yerba mate” yapımında kullanılıyor. Ülkenin faunasını oluşturan hayvanlar arasında geyik, jaguar, tapir, yaban domuzu, yılanlar, armadillo, kan emen yarasa, timsah, çeşitli türde tropikal kuşlar, Latin Amerika’ya özgü böcekler sayılabilir. Yaklaşık 4,5 milyon nüfusa sahip olan Paraguay’ın yüzde 95’ini, İspanyollarla ve yerlilerin karışmasından meydana gelen melezler teşkil eder. Ülkede az sayıda Avrupalı, Japon, Brezilyalı göçmenler ve zenci azınlıklar vardır. Ülke nüfusunun yüzde 90’dan fazlası Paraguay Nehrinin doğusunda, geri kalanı kısmıysa nehrin batısında yaşıyor. Latin Amerika ülkeleri arasında en düşük nüfus yoğunluklarından birine sahip olan Paraguay’da, kilometre kareye 10 kişi düşüyor. Nüfusun yüzde 40’ı şehirlerde ikamet ediyor ve tek büyük nüfus merkezi yarım milyon kişiyi barındıran başkent Asuncion’dur. Ülkede doğum oranı binde 34, ölüm oranı binde 7, nüfus artış oranıysa yüzde 27’dir. Paraguay halkının yüzde 97’si Roma Katolik Kilisesine bağlıdır.

Ülke halkının çoğunluğu Guarani dili ve İspanyolca konuşuyor. İspanyolların sömürgeleştirdiği Amerika ülkeleri arasında sadece Paraguay’da halkın çoğu iki dil kullanıyor. Paraguay nüfusunun yüzde 82’si okumayazma bilmesine rağmen, üniversiteliler toplam nüfusun yüzde 1’den daha azını meydana getiriyor. Bu durum, yüksekokul mezunlarının kamu ve özel sektörde yüksek kademelere gelme imkanı sağlıyor. Paraguay bayrağı, dünya üzerindeki ülkelerin bayrakları dikkate alındığında, özel konumu nedeniyle Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti bayrağı dikkate alınmadığında, Suudi Arabistan bayrağıyla birlikte ön yüzüyle arka yüzü farklı olan iki bayraktan bir tanesidir. Bayrağın ön yüzünde devletin resmi arması bulunurken, arka yüzünde yine beyaz zeminin ortasına denk gelecek şekilde konumlandırılmış daire ve daire içerisinde ucunda Frigya başlığı bulunan bir kahverengi çubuğun önünde duran aslan arması yer alıyor.

Bunların üzerindeyse Barış ve Adalet sloganı yazılıdır. Paraguay’ın ticari ve sosyal hayatı; Acuncion, Ciudad Del Este, Concepcion, Filadelfia, Luque, Toledo ve Trinidad olmak üzere yedi şehirde yoğunlaşıyor. Ciudad Del Este elli sene kadar önce Arjantin, Brezilya ve Paraguay sınırının buluştuğu noktada bölge ticaretini canlandırmak için kurulmuştur. Şehirdeki ticari işletmelerden vergi alınmaması sayesinde ekonomisi hızla büyümüştür ve bugün itibariyle Paraguay’ın gelirlerinin yüzde 60’ı bu şehirden geliyor. Vergisiz ticaret ve hükümetin bu duruma göz yumması sebebiyle şehir Kore, Tayvan, İran ve özellikle Lübnan’dan gelen tüccarlar için bir cazibe merkezidir. Bu tüccarlar sayesinde Ciudad Del Este, denize kıyısı olmamasına rağmen, Miami ve Hong Kong’un ardından dünyanın en büyük üçüncü serbest bölgesidir. İtaipu Dam, Estadio Defensores del Chaco ve Cerro Cora National Park Paraguay’daki önemli turistik noktalar arasındadır. İtaipu Barajı, dünyanın en fazla elektrik üreten hidroelektrik santrali unvanına sahiptir. 18 tribünden oluşan baraj, modern dünyanın yedi harikası arasında sayılıyor. Baraj, Brezilya-Paraguay sınırında yer alır ve kurulu gücü 14 milyon kw’dir. İtaipu’da üretilen elektriğin sadece yüzde 5’ini Paraguay kullanırken geri kalan yüzde 95’lik kısım Brezilya’ya satılıyor.

PARAGUAY’IN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ

Paraguay’ın yüzde 44’ü ekime elverişli alanlardan oluşuyor. Küçük çiftçilerin çoğu topraksız, tarım yöntemleriyse geri kalmıştır. Başlıca tarım ürünleri manyok, buğday, mısır ve pirinçtir. Ekonomik değeri olan ürünlerden kahve ve şekerkamışının yanı sıra, pamuk, soya fasulyesi ve tütününün önemi giderek artış gösteriyor. Hükümet, ipekböcekçiliği, meyve ve sebze yetiştiriciliğini de özendiriyor. Hayvan varlığının (sığır, koyun, domuz, at) zenginliğine karşın, AB’nin et dışalımlarını sınırlandırması nedeniyle sektör, son yıllarda gerileme içindedir. ABD ve Japonya’nın mali yardımları ve hidroelektrik projelerinin sağladığı katkılarla, Paraguay endüstrisi 1970’li yıllardan bu yana hızlı bir gelişme içindedir. Petrol arıtma, çimento, et işleme ve paketleme, şeker, deri, dokuma, kereste, sigara, başlıca endüstri dallarıdır. Yıllık elektrik enerjisi üretiminin tümü hidroelektrik santrallerinden sağlanır. Ülkede petrol, demir filizi, manganez, bakır, mermer ve grafit yataklarının varlığı bilinmekle birlikte, altyapı ve mali olanaksızlıklar nedeniyle işletilecek durumda değildir.

Ülkenin yer altı kaynaklarını daha çok demir, manganez ve kireçtaşı oluştururken ormanlardan, ticari değeri yüksek kereste sağlanıyor. Hükümetin yabancı sermayeyi teşvik etmesi ve çeşitli baraj projeleriyle kullanılabilen enerjinin artırılması; gıda, tekstil, kağıt, selüloz, kereste, çimento ve şeker sanayilerinin gelişmesini sağlamıştır. Makine, yakıt, yağlayıcı madde, alet ve araç ithalatındaki sürekli artış ekonominin modernleşmesine imkan veriyor. Paraguay en çok Brezilya, Arjantin, ABD ve Almanya ile ticaret yapıyor. İhraç malları pamuk, soya fasulyesi, kahve, pirinç, sebze, et, tütün, ağaç gövdesi, yerba maté ve tanendir. Paraguay aynı zamanda ulaşım imkanlarını artırma çabası içindedir. Karayollarını modernleştirmek isteyen ülkede 25 bin 600 kilometrelik karayolunun ancak 2 bin 400 kilometrelik bölümü asfaltlanmıştır. Parano-Paraguay suyolu, en önemli ulaşım yolları arasındadır. Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay arasında AB modeli esas alınarak oluşturulan MERCOSUR, üye ülkeler arasında ilk aşamada ticari ve ekonomik birliğin tamamlanmasını ve aynı zamanda nihai hedef olan sosyal ve siyasi birlik yolunda ilerlenmesini öngörür. Üye ülkeler arasında malların büyük bir bölümünde, sıfır gümrük ve üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulanır. MERCOSUR’un küçük ortağı Paraguay ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık ürünleri ihraç ediyor. 2014 yılında yaklaşık 9,6 milyar dolar ihracat yapan Paraguay’da tarım ve hayvancılığın ihracat payı yüzde 65 civarındadır. Soya ve ürünleri, sığır eti, mısır, pirinç en önemli ihraç kalemlerini oluşturur. 2014 yılı itibarıyla yaklaşık 12,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren Paraguay’ın söz konusu ithalatı içinde petrol, cep telefonları, otomobiller, bilgi işlem makineleri, kamyon ve kamyonet, kimyasal maddeler ve çeşitli makine ve cihazlar en önemli payı alır. 2015 yılı için tahmin edilen 31,5 milyar toplam GSYİH ve 7 bin 541 dolar kişi başına gelirle MERCOSUR’un en küçük ve en az gelişmiş ekonomisine sahip olan Paraguay, küresel kriz döneminde ekonomisi en fazla dalgalanan ülke oldu. Paraguay’da GSYİH’nin dörtte birini oluşturan tarım kesimindeki büyümenin 2015 yılında yüzde 5 olması bekleniyor. Paraguay’da halkın başlıca geçim kaynağı olan tarım sektörü toplam çalışan nüfusun üçte birini istihdam ediyor. Paraguay, dünyanın en büyük dördüncü soya ihracatçısı konumundadır. Ülke ekonomisi, 2003-2008 döneminde uluslararası emtia fiyatlarının yüksek seyretmesi sebebiyle ihracata bağlı olarak hızlı bir büyüme gerçekleştirdi.

Ancak 2012 yılında yaşanan politik istikrarsızlıkla beraber bir daralma yaşandı ve 2013 yılından itibaren ekonomi yeniden rayına oturdu. 2009 ve 2012 yılında ekonomisinde sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 1,2 daralma yaşayan Paraguay’ın 2015 yılında yüzde 4,4 büyüme ve 31,6 milyar dolar GSYİH gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Ülkede toplam mal ihracatının 14,4 milyar, ithalatın ise 12,9 milyar dolar olması bekleniyor. 2010 yılında uluslararası piyasalarda canlanma Paraguay ekonomisine de olumlu şekilde yansıdı. 2009 yılında uluslararası ekonomik krizin etkisiyle yüzde 3,5 oranında daralan ekonomi, 2010 yılında yüzde 9,5 oranında büyüdü v GSHM’si 17,168 milyar dolara ulaştı. Toplam ihracat 6,901 milyar, ithalatsa 7,351 milyar dolar oldu.

TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLER

 

 

                                                       Türkiye’nin Paraguay’a ihracatı 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 52,3 artış göstererek 31,7 milyon dolara yükseldi. 2014 yılı itibariyle söz konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalat ise yüzde 28,3 artışla 360,2 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. 2014 yılında Paraguay’a gerçekleştirilen ihracatta; demirçelik ürünleri, traktör, sentetik ve devamsız lifler, buzdolapları, oto yedek parçaları, kağıt ve karton, çeşitli makine ve cihazlar ile elektrikli ev aletleri ilk sıralarda yer alıyor. 2014 yılında söz konusu ülkeden ithal edilen ürünler arasında soya ürünleri yüzde 98 payla ilk sırada bulunuyor. Yağlı tohumlar, odun kömürü ve ham deri Paraguay’dan, Türkiye’nin en fazla ithal ettiği ürünler arasındadır.

PARAGUAY’IN MAKİNE İHRACATI 15,5 MİLYON DOLAR

BM İstatistik Bölümü verilerine göre Paraguay’ın makine ihracatı 2014 yılında 15,5 milyon dolar olarak kayda geçti. 2013 yılında bu rakam 21,1 milyon dolar seviyesindeydi. 2014 yılında Paraguay’ın makine ihracatı yüzde 27 azaldı. Paraguay 2014 yılında 4,4 milyon dolarla en fazla Bolivya’ya makine ihraç etti. Makine ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 695 artan Paraguay’ın 2013 yılında Bolivya’ya ihraç ettiği makinelerin değeri 555 bin dolardı. Paraguay’ın 2014 yılında en fazla makine ihraç ettiği ikinci ülke Brezilya oldu. 2013 yılında söz konusu ülkeye 4,3 milyon dolar değerinde makine ihraç edilirken bu rakam, 2014 yılında yüzde 10 azalarak 3,8 milyon dolar olarak kaydedildi. Paraguay’ın en fazla makine ihraç ettiği ilk 10 ülke listesinin üçüncü sırasında ise Uruguay yer alıyor. Paraguay, 2014 yılında Uruguay’a 1,7 milyon dolar değerinde makine ihraç etti. 2013 yılında bu rakam 319 bin dolar seviyesindeydi. Paraguay’ın, Uruguay’a yönelik makine ihracatı yüzde 444 arttı. Paraguay’ın 2014 yılında, ilk 10 ülke arasında bir önceki yıla göre makine ihracatını en fazla artırdığı ülke ise yüzde 695 ile Bolivya oldu. Paraguay 2014 yılında 84. fasıl itibariyle en fazla buldozerler, greyderler, toprak tesviye makineleri, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler kaleminde ihracat gerçekleştirdi. 2013 yılında söz konusu ürün grubunda 59 bin dolarlık ürün ihraç edilirken 2014 yılında bu rakam, yüzde 4.427 artarak 2,6 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Listenin ikinci sırasında ise ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları bulunuyor. Söz konusu kalemde 2014 yılında gerçekleştirilen ihracatın değeri 2,2 milyon dolar olarak kaydedildi. 2013 yılında bu rakam 169 bin dolar seviyesindeydi. Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları ürün grubunda gerçekleşen ihracat artışı yüzde 1.223 oldu. Listenin üçüncü sırasında bulunan yiyecek/içecek sanayisinde kullanılan makine ve cihazlar kaleminde 2013 yılında 465 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken bu rakam 2014 yılında yüzde 218 artarak 1,4 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Paraguay’ın 2014 yılında bir önceki yıla oranla ihracatını en fazla artırdığı ürün grubu yüzde 4.427 ile buldozerler, greyderler, toprak tesviye makineleri, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler oldu.

MAKİNE İTHALATI 1,5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

BM İstatistik Bölümü verilerine göre Paraguay’ın makine ithalatı 2014 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 6 azalarak 1,5 milyar dolar olarak kaydedildi. 2013 yılında bu rakam 1,6 milyar dolar seviyesindeydi. 2014 yılı rakamlarına göre Paraguay’ın en fazla makine ithal ettiği ilk 10 ülke listesinin ilk sırasında Çin bulunuyor. Çin’den 2013 yılında 694 milyon dolar değerinde makine ithal eden Paraguay’ın, 2014 yılı makine ithalatı yüzde 20 azalarak 552 milyon dolar olarak kaydedildi. Paraguay, 2014 yılında listenin ikinci sırasında bulunan Brezilya’dan 510 milyon dolar değerinde makine ithal etti. 2013 yılında bu rakam 476 milyon dolar seviyesindeydi. 2014 yılında Paraguay’ın Brezilya’dan gerçekleştirdiği makine ithalatı yüzde 7 arttı. Paraguay’ın 2014 yılında en fazla makine ithal ettiği ilk 10 ülke listesinin üçüncü sırasında ise ABD yer alıyor. Paraguay 2013 yılında ABD’den 117 milyon dolar değerinde makine ithal ederken bu rakam, 2014 yılında yüzde 26 artarak 148 milyon dolar olarak kaydedildi. Paraguay’ın 2014 yılında, ilk 10 ülke arasında bir önceki yıla göre makine ithalatını en fazla artırdığı ülke de İspanya oldu. İspanya’dan 2013 yılında 15 milyon dolar değerinde makine ithal edilirken 2014 yılında bu rakam yüzde 45 artışla 21 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Türkiye, 4 milyon dolarla Paraguay’ın 2014 yılında en fazla makine ithal ettiği ülkeler listesinin 22. sırasında bulunuyor. 2013 yılında bu rakam 2 milyon dolar seviyesindeydi. 2014 yılında Türkiye’nin Paraguay’dan makine ihracatı yüzde 136 arttı.

Paraguay 2014 yılında en fazla otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri kaleminde ürün ithal etti. 2013 yılında söz konusu ürün grubunda 362 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilirken bu rakam, 2014 yılında yüzde 22 azalarak 284 milyon dolar olarak kayda geçti. Listenin ikinci sırasında hasat ve harman, çim biçme makineleri ile yumurta ve tarım ürünlerini büyüklüklerine göre ayıran makineler bulunuyor. Paraguay, 2014 yılında söz konusu kalemde 137 milyon dolar değerinde makine ithal etti. 2013 yılında bu rakam 125 milyon dolardı. Paraguay’ın söz konusu ürün grubundaki ithalatı 2014 yılında yüzde 10 arttı. Paraguay’ın en fazla ithalat gerçekleştirdiği üçüncü kalem buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları oldu. 2013 yılında söz konusu ürün grubunda 93 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilirken bu rakam, 2014 yılında yüzde 14 azalarak 79 milyon dolar oldu. Paraguay’ın 2014 yılında makine ithalatında en fazla artış yüzde 16 tarla, bahçe tarımında, ormancılıkta kullanılan makine, cihazlar kaleminde gerçekleşti. 2013 yılında söz konusu ürün grubunda 67 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirilirken, 2014 yılında bu rakam 77 milyon dolar seviyesine yükseldi.

TÜRKİYE’NİN MAKİNE İHRACATI YÜZDE 79 ARTTI

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 84. fasılda Paraguay’a gerçekleştirdiği makine ihracatı, 2014 yılında 2,8 milyon dolar olarak kaydedildi. 2013 yılında bu rakam 1,5 milyon dolar seviyesindeydi. Paraguay’a yönelik makine ihracatı yüzde 79 arttı. Türkiye’nin Paraguay’a yönelik makine ihracatının ilk sırasında buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları yer alıyor. Söz konusu kalemde Paraguay’a 2013 yılında 332 bin dolar değerinde ürün ihraç edilirken bu rakam 2014 yılında 1,3 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Söz konusu mal grubunda 2014 yılında ihracat yüzde 296 arttı. Listenin ikinci sırasında bulunan sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları ürün grubunda 2014 yılında gerçekleştirilen ihracatın değeri 237 bin dolar olarak kaydedildi. 2013 yılında bu rakam 11 bin dolardı. Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları ürün grubundaki ihracat yüzde 2.011 arttı. Türkiye’nin Paraguay’a makine ihracatında ilk 10 ürün grubu listesinin üçüncü sırasında ise ev veya çamaşırhane tipi yıkama makineleri (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) bulunuyor. 2013 yılında söz konusu kalemde 363 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam, 2014 yılında yüzde 42 azalarak 211 bin dolar olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre 2014 yılında 84. fasıl itibariyle Türkiye’nin Paraguay’dan makine ithalatı 2014 yılında 1,8 milyon dolar olarak kaydedildi. 2013 yılında bu rakam 111 bin dolardı. Türkiye’nin 2014 yılında Paraguay’dan gerçekleştirdiği makine ithalatı yüzde 1.528 oranında arttı.

“PARAGUAY ALTERNATİF BİR PAZAR OLARAK ÖNE ÇIKIYOR”

EBUBEKİR AKBAŞ
İMAŞ MAKİNA KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI

“İmaş Makina, farklı sektörlerdeki birçok tesisiyle Türkiye’nin en dinamik gruplarından biri olan İttifak Holding bünyesinde 1989 yılında faaliyete başladı. Kurulduğumuz günden bugüne, çeyrek yüzyıla yaklaşan tecrübemizle müşterilerimiz için anahtar teslim değirmen sistemleri üretiyor ve bu sistemleri MILLERAL markasıyla sunuyoruz. Deneyimli profesyonel kadromuz, uluslararası normlardaki iş alışkanlıklarımız ve güçlü sermaye yapımızla üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetler sürecini başarıyla yönetiyor; MILLERAL markasıyla dünyanın birçok ülkesinde anahtar teslim un, irmik ve mısır unu fabrikaları kuruyoruz. Bu kapsamda ekonomik ve siyasal krizlerin doruğa ulaştığı günümüzde, alternatif pazarları oldukça önemsiyor Güney Amerika pazarına da ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünyanın 70 ülkesine komple un, yem, irmik, mısır unu değirmen tesisleri ve şeritli testere tezgahları gönderen bir firma olarak Paraguay da 2010 yılından bu yana ihraç pazarlarımız arasında yer alıyor. Söz konusu ülkeye bir adet anahtar teslimi buğday unu değirmeni ihraç ettik. İhraç kalemlerimizi artırmak için çalışmalarımız sürdürüyoruz.”