Para su gibidir, kolay yoldan akıp gitmek ister. Makine sektörü ise bu kolay yollardan biri değildir...

Para su gibidir, kolay yoldan akıp gitmek ister. Makine sektörü ise bu kolay yollardan biri değildir. Ama dünyanın en güvenli ve enkatma değerli sektörlerinden biridir. Petrol ve türevlerinin ardındandünyada en fazla makinelerin ticareti yapılmaktadır. Makinelerinteknoloji üretimde söz sahibi olan ülkeler zenginleşir ve gelişmişülkeler ligine yükselir. Eğer Türkiye’nin gayri safi milli hasılasını gelişmişülkeler seviyesine çıkarmak, dünya ekonomisini yönlendirenaktörlerden biri olmak gibi kaygıları varsa makine sektörünü yanizor yolu seçmesi gerekmektedir.Bu zor yolda vizyon sahibi sanayici ve girişimcilerin yanı sıra uzunyıllar sonrasının hesabını yapan siyasetçilere ihtiyacımız vardır. Siyasetçilerin işverenin ve çalışanın alışkanlıklarını değiştirip başkabir yola girmelerini sağlayacak politikalar üretmesi gerekmektedir.Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı bu planlamalarınilk ışığıdır. Bu nedenle bu tarz çalışmaları çok önemlibuluyor ve destekliyoruz. Aynı zamanda Türkiye artık hedefleri olanbir ülkedir. 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmakiçin makine sektörü elimizdeki en güçlü argümanlardan biridir.Katma değerli makine ihracatını 100 milyar dolar yapamazsak genelihracatı 500 milyara ulaştırmamızın pek bir anlamı olmayacaktır.Bu nedenle de köklü bir değişimi şimdiden başlatmalıyız. Üreterekzenginleşen bir ülke olma yolunda planlarımızı yapmalıyız. İşte buzor olandır. Zor olduğu gibi kazançlıdır da, hem girişimcilerimiz hemde ülkemiz için.