Bilgi ve teknoloji toplumlarında eğitimin; sadece teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mühendisler yerine, sorunu bütün...

Bilgi ve teknoloji toplumlarında eğitimin; sadece teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mühendisler yerine, sorunu bütün olarak kavrayabilen uzmanlar yetiştirmeye yönelik olduğunu belirten Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğan Güreş, hızla değişen dünyaya liderlik edebilecek bilgili mühendisler yetiştirmek istediklerini söyledi.

Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün, sosyal bilimler alanlarının desteklediği disiplinler arası bir yaklaşımla tasarlandığını belirten Prof. Dr. Doğan Güneş, “Bölümümüzden etik ve sosyal sorumluluk sahibi, yenilikçi mühendisler mezun etmek istiyoruz” dedi. Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün yapısıyla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Doğan Güneş, bölümün kuruluş amaçlarını ve hedeflerini
aktardı.

Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ne zaman kuruldu? Eğitiminde belirlediğiniz temel hedefler nelerdir?
Makine mühendisliği, en geniş ve en köklü mühendislik dallarından biridir.Makine mühendisleri enerji, malzeme ve mekanik prensiplerini kullanarak her çeşit makine ve ekipmanı tasarlar ve üretir. Teknoloji ve endüstriyi yönlendiren süreç ve sistemleri yaratır. Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü eğitim müfredatı, öğrencilerin sektöre yönelik ihtiyaç duyacakları formasyonun yanı sıra Bilgi Üniversitesi’nin sosyal bilimler konusundaki gücü ve perspektifi dikkate alınarak hazırlandı. Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, öğrenimlerinin ilk yılında temel bilgilerini güçlendirecek, ikinci yıldaki altyapı dersleriyle de mühendisliğin yapısal özelliklerini barındıran analiz  yapabilme yeteneklerini geliştirecekler. Üçüncü yılda alacakları temel ve seçmeli derslerle de mühendislik alanına özel tasarım yapabilecek hale gelecekler. Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta sektöre özel uygulama dersleri almanın yanı sıra edindikleri tüm mühendislik bilgi ve yeteneklerini kullanacakları tasarım içerikli mezuniyet projeleri hazırlayacaklar.Ayrıca bu yapı içinde yer alan insan bilimleri, sanat, edebiyat, hukuk ve sosyal bilimler seçmeli dersleri, Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, kendilerini farklı kılacak “Bilgi Kimliği” kazandıracak. Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunları; mekanik, kinematik, termodinamik, malzeme bilimi konularında temel bilgilerle donatılmış olarak bu disiplinleri bilgisayar destekli mühendislik ve ürün ömür çevrimi yönetimiyle ilgili yazılımları kullanarak uygulayabilecek. Bu sayede üretim tesisleri, sanayi ürün ve makineleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, ulaştırma sistemleri, hava ve su taşıtları, robotlar, tıbbi cihazlar ve diğer birçok makine tabanlı mühendislik sistemini tasarımlayıp analiz edebilecek, sistemlerin işletim ve kontrolünü yapabilecekler.


Eğitimin niteliğini yükseltmek için önceliği hangi konulara verdiniz?
Bilim yoluyla elde edilmiş tüm bilgilerden, akıl ve deneyim yoluyla somut sentezlere vararak, insana ve genel kapsamıyla canlıya yararlı oluşumları ortaya çıkarma çabası olan mühendislik bilim alanının temel amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
misyonunda yer alan hedeflerle örtüşüyor. 2012-2013 akademik yılında eğitime başlayan Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, dünyadaki gelişmeleri göz önüne alarak, yeni bir sistem kurmanın verdiği esneklik ve dinamizmle yola çıktı. Bölümümüz sosyal bilimler alanının desteklediği disiplinler arası bir yaklaşımla tasarlandı. Temel mühendislik derslerinin yanı sıra verilmekte olan sosyoloji, ekonomi, işletme, siyaset, tasarım, iletişim becerileri, girişimcilik, psikoloji ve felsefe gibi derslerin varlığı, mühendislik eğitim programlarında temel eksiklik olarak tanımlanan eleştirel bakışın geliştirilmesinde önemli rol oynayacak. Günümüz bilgi ve teknoloji toplumunun eğitim felsefesi, yalnızca teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek yerine, sorunu bütün olarak kavrayabilen uzmanlar yetiştirmeye yöneliyor. Mühendislik eğitimi, öğrencinin ufkunu genişletmeli ve temel sorunların ortaya konulabilmesine yardımcı olmalıdır. Bölümümüzden etik ve sosyal sorumluluk sahibi, yenilikçi mühendisler mezun edebilmek hedeflerimiz arasındadır. Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde yer alan lisans programları yeni yüzyılın mühendislik eğitimi perspektifine uygun olarak teknoloji, biyoloji, enerji, çevre ve sürdürülebilirlik gibi temel kavramlar üzerine odaklanıyor. Öğrencilerin analiz ve kavrama yeteneğini geliştiren akademik ve entelektüel faaliyetlerle donatılacağı Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Eski Silahtarağa Elektrik Santralı binalarının yer aldığı Santral Kampüs’te eğitim veriyor. Bölümümüz uluslararası değişim anlaşmaları sayesinde, eğitiminin uluslararası zeminde de sınanması olanağı sunuyor. Bilgi Üniversitesi’nin, Laureate International Universities ağının bir üyesi olması nedeniyle öğrencilerimize dört kıtaya yayılmış bir uluslararası bilgi ve deneyim kapısı açılıyor. Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün yetiştireceği mühendislerin yerel ve küresel sorunlara duyarlı, katılımcı, bilinç sahibi, sadece meslek edinme ile sınırlı olmayan, bilginin özgürleştirici yanı ile iyi yaşam kaygısını taşıyan yurttaşlar olarak, hızla değişen dünyaya liderlik yapacaklarına inanıyoruz.

Öğrencileriniz sanayiyle koordineli çalışma yapma şansına sahip mi? Sağladığınız staj olanakları nelerdir? İstanbul Bilgi Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verir misiniz?
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kariyer Merkezi, bireysel görüşmeler ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerinin iş hayatı ile sürekli ve doğrudan iletişim içinde olmasını sağlamayı amaçlıyor. Kariyer danışmanlarımız, öğrencilere nasıl bir iş ortamının kendisine uygun olabileceği, neleri yapmaktan keyif alacağı ve bireysel gelişim alanları ile ilgili özelliklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kariyer Merkezi, öğrencilerimiz için sanayideki iş ve staj olanaklarını araştırırken nasıl daha etkin olabilecekleri konusunda danışmanlık ve yönlendirme yapıyor. Öğrencilerin kendilerini tanımaları, yetkinliklerini anlamaları ve kariyer seçimleri yapmalarını desteklemek amacıyla bireysel danışmanlık hizmeti veriyor. Kariyer merkezinde kişiye özel etkinlikler; özgeçmiş oluşturma, topluluk önünde konuşma, sunuş teknikleri, iş görüşmelerinde başarılı olmanın yolları, ileriye dönük kariyer planlarının kariyer danışmanları ile birlikte yapılması gibi aktiviteleri kapsıyor. Kariyer merkezinin düzenlediği seminer ve toplantılarda öğrencilere çeşitli sektörlerden yöneticilerle buluşma olanağı sağlanıyor. Böylece öğrenciler, farklı sektörler hakkında bilgi sahibi olurken, iş hayatında hangi pozisyonlarda daha verimli ve mutlu olabileceklerine dair fikir edinmiş oluyor. Kariyer merkezimiz Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerine iş veya staj imkanı tanıyacak kurum ve kuruluşlardan teklifler topluyor. Bu teklifler ayrıntılı biçimde tanımlanmış ilanlar şeklinde duyuruluyor. Bu sayede mezunlar, geniş bir alana yayılmış iş seçeneklerini değerlendirme firsatı bulurken, öğrenciler de okurken staj yapma ya da yarı zamanlı çalışma imkanına sahip olabiliyor. 

Teorik eğitimler haricinde araştırmageliştirme ve yenilikçiliğe önem veren bir eğitim kurumu olarak öğrencilerinize sunduğunuz teknik imkanlar konusunda neler aktarmak istersiniz?
Bölümümüzde öğrencilerin pratik uygulamalar yapabilecekleri bir makine atölyemiz bulunuyor. Makine mühendisliği müfredatında yer alan “Intro duction to Mechanical Engineering”, “Exploring Engineering”, “Materials Science”, “Manufacturing Technologies” derslerinin bir kısmı bu labo - ratuvarda yapılacak. Atölye fakülte öğrencilerinin üzerinde çalıştıkları projelerde genel ihtiyaçlarının karşılanması için prototip üretimine uygun olarak tasarlandı. Atölyemizde CNC torna ve freze, konvansiyonel torna, testere, matkap, yüzey taşlama, zımpara ve tesviye tezgahları bulunuyor. Öğrencilerimizin ağırlıklı olarak 3 boyutlu yazıcı olarak bilinen prototipleme teknolojisi üzerine çalışabilecekleri ileri imalat teknolojileri laboratuarımızı ise 2014 yılında açmayı planlıyoruz. Laboratuvarımızda 3 boyutlu yazıcı ile yenilikçi malzemeler geliştirilerek, üstün özelliklere sahip mekanik ve MEMS tasarımların hayata  geçirilmesi hedefleniyor. 3’üncü ve 4’üncü dönem öğrencilerimizin alacakları “Introduction to Materials Science” ve “Strength of Materials” dersleri kapsamında yoğun olarak kullanılması planlanan malzeme ve mukavemet laboratuarımız için 2013 bütçesi oluşturuldu. Makine mühendisliği öğrencilerinin daha sonraki dönemlerde alacakları “Measurement and Control”, “Machine Design” ve “Senior Design Project I” derslerinde de bu laboratuvar yoğun olarak kullanılacaktır. Laboratuvarımızda; basınçlı kap deney düzeneği, burulma deney düzeneği, gerilme yığılması deney düzeneği, kiriş eğilmesi deney düzenekleri bulunacak. Ayrıca, sertlik ölçüm cihazları, Charpy test cihazı, tahribatsız muayene kitleri yer alacak. 2015 yılında açacağımız ileri enerji teknolojileri laboratuvarımızda ise son yıllarda makine mühendisliği araştırma konuları arasında en çok ilgi çeken temiz enerji teknolojileri ve enerji verimliliği araştırmaları yapılacak. Bu laboratuvarda yakıt pili ve hidrojen teknolojiler, Li-iyon batarya teknolojileri ve hibrit enerji sistemleri gibi konularda çalışmalar yürütülecek. Yine 2015 yılında bölümüz bünyesinde hizmet vermeye başlayacak olan analitik ölçüm ve test laboratuarında, bilimsel araştırmalarda malzeme karakterizasyonu için ihtiyaç olacak spektroskopi, kromotografi ve benzeri kimyasal analizlerinin yapılması planlanıyor. Ayrıca malzemelerin mikro-nano morfolojik, ısıl ve mekanik karakterizasyonları yapılacak. Robotik ve mekatronik laboratuvarımızda ise makine mühendisliği müfredatında 6’ncı dönemde verilecek “System Dynamics and Control” ve seçmeli olarak 7’nci veya 8’inci dönemde verilmesi planlanan “Mechanical Vibrations” ve “Fluid Power Control” derslerinde kullanılacak. Ayrıca laboratuvarın bu alanda bitirme projesi yapacak öğrenciler tarafından kullanılması istenecek. Bu laboratuvar ile iyi bir multi-disipliner araştırma ortamı ve bölümler arası ortak çalışma altyapısı oluşturulması  öngörülüyor. Makine mühendisliği ısı-akışkan ana bilim dalının kapsadığı bütün derslerin deneyleri ve diğer uygulamaları ısı-akışkan laboratuvarında gerçekleştirilecek. Önümüzdeki yıl hizmet vermeye başlayacak olan ölçüm ve değerlendirme laboratuvarımız da mühendisliğinin farklı alanlarında kullanılan sensör ile ölçme tekniklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi üzerine çalışacak. 

Bölümünüz bünyesinde gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştirmeyi planladığınız sanayi projeleri konusunda bilgi verir misiniz? 
Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen FITUP isimli FP7 projesinde, yakıt pili sistemli kesintisiz güç kaynakları Avrupa’nın çeşitli bölgelerindeki baz istasyonlarında test ediliyor. Bu kapsamda İsviçre ve İtalya dışında Türkiye’de de Turkcell’in Bursa’daki iki baz istasyonunda testler sürüyor. Bu testlerin sonucunda yenilikçi yakıt pili sistemlerinin gerçek ortam koşullarında güvenilir bir teknoloji olduğunun kanıtlanması hedefleniyor. Ayrıca otomotiv yan sanayinde öncü bir kurum olan Martur ile ortak projeler ve öğrencilere staj olanakları sağlanması için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda ortak TEYDEP ve SAN TEZ projeleri hazırlanacak. Ayrıca öğretim üyelerimiz, yenilenebilir enerji, nano teknoloji ve sensör teknolojileri üzerine çeşitli araştırmalar yapıyor.