Sanayi sektorunun ve devletin ortaklaşa yuruttuğu sanayi strateji planı makine sektoru acısından Da buyuk onem taşıyor. Strateji planı ile oncelikle krize yonelik acil cozumler alınacak ardından Makine sektoru icin orta ve uzun vadeli staretejiler belirlenecek.

Sanayi sektörü zor günler yaşıyor. Bir kum fırtınasının içinde, fırtınanın ne zaman dineceği konusunda bilgi sahibi olmadan, işletmelerimizin yönetim şekillerinin tamamen değişeceği, alışkanlıkların bırakılmak zorunda olduğu bir dünyada düzenine doğru gidiyoruz.

Bu dönemde, hiçbir zamanda olmadığı kadar, sanayi stratejilerinin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle devlet ve sektör temsilcilerinin görüşmeleri neticesinde bir sanayi strateji planı oluşturuluyor. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ve Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu’nda gerçekleştirilen toplantılar ve çalışmalarla, tekstil, elektrik-elektronik, otomotiv ve tabii ki de makine sektörü gibi ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan alanlar için acil, orta ve uzun vadeli strateji planları hazırlanıyor. Bu kurullarda sanayi sektörünün sorunları masaya yatırılıyor ve çözüm önerilerinin neler olabileceği belirleniyor. Bu noktada sektör temsilcileri ve devlet birlikte çalışıyor. Daha sonra çözüm önerileri ilgili Bakanlıklara ya da ilgili devlet kurumlarına gönderiliyor.

Global kriz günümüzün en önemli gündem maddesi olduğundan dolayı sanayi strateji planı içerisinde ilk olarak bir acil eylem planı hazırlanıyor. Bu plandan çıkacak kararlar yakın zamanda makine sektöründe faaliyet gösteren firmalara yeni açılımlar sunabilir. Diğer taraftan orta ve uzun vadeli belirlenecek olan strateji planları ise ülkemizin gelişimi için büyük önem taşıyan makine sektörünün önünü açacak şekilde olmalıdır.

Makine sektörü temsilcileri geleceğe dair bir strateji planını önlerinde gördükleri takdirde kendileri daha güvende hissedecekler ve gelişimlerine yüksek bir ivme kazandırabileceklerdir. Bu nedenle sanayi strateji planı belirlenirken makine sektörünün burada en iyi şekilde temsil edilmesi çok önemlidir. Bizlerde bu noktada elimizden gelen çabanın fazlasını göstermeye devam edeceğiz.