2016 Verimlilik Proje Ödülleri Ankara ATO Congresium Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2016 Verimlilik Haftası açılış törenlerinde sahiplerini buldu.

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Ankara ATO Congresium Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2016 Verimlilik Haftası açılış törenlerinde sahiplerini buldu. Aralarında makine sektöründen de firmaların bulunduğu, yarışmaya başvuran toplam 139 projeden ödüle layık görülen 24 projenin sahipleri ödüllerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın elinden aldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla her yıl düzenlenen “Verimlilik Proje Ödülleri” bu yıl Nisan ayında Ankara ATO Congresium Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma, 2016 Verimlilik Haftası çatısı altında gerçekleşti. Aralarında makine sektöründen de firmaların bulunduğu, yarışmaya başvuran toplam 139 projeden ödüle layık görülen 24 projenin sahipleri ödüllerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın elinden aldı. Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ile kamu kurumlarının hedef kitle olarak belirlendiği yarışmada aralarında Norm Cıvata, Arçelik, Asaş Alüminyum gibi makine firmaları da ödül aldı.

“TÜRKİYE, DÜNYADA HAK ETTİĞİ SEVİYEYE ULAŞACAKTIR”

Törende yaptığı konuşmada bu ödüllerle, verimlilik odaklı çalışmayı öne çıkarmayı, iyi uygulama örneklerini tanıtmayı, işletmeler arasındaki bilgi ve teknoloji paylaşımını artırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Işık, jüri heyetinin, nihai değerlendirme sürecinde, adeta “eşitler arasından seçim” yapmak zorunda kaldığını vurguladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, bu yıl verimlilik proje ödüllerinde öğrencilerin de sürece katılmasının kendilerini heyecanlandırdığını dile getirerek, “İnşallah yeni nesil, bilim ve teknoloji sevgisi, verimlilik bilinci gibi konularda, bizden çok daha iyi bir seviyede olacaktır. Çocuklarımızın, gençlerimizin bugün ve yarın yapacağı işler sayesinde, Türkiye, dünyada hak ettiği seviyeye ulaşacaktır” diye konuştu.

“VERİMLİLİK HAREKETİ ÜLKE GENELİNE YAYILMALI”

Verimliliğin, sadece sanayicileri ve iş dünyasını değil, 7’den 70’e herkesi ilgilendiren bir konu olduğuna işaret eden Bakan Işık, konuşmasına şöyle devam etti: “Verimliliğin bütün bir ülkenin hayatını etkileyip değiştirebilecek bir güce dönüşebilmesi, verimlilik hareketinin ülke geneline yayılmasıyla mümkün olacaktır. Kamu, iş dünyası, işçiler, sendikalar, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer tüm paydaşlar, verimlilik seferberliğine aktif destek vermelidir. Bütün bu paydaşların uyum içinde çalışması büyük önem taşımaktadır. Böyle bir birliktelik, farklı çıkar grupları arasında bir denge oluşmasını sağlayacaktır. Böylece verimlilik, istihdam artışının sağlanması, yoksulluğun azaltılması, insan haklarının korunması, toplumsal barış ve demokrasinin güçlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması gibi amaçların hepsine birden hizmet edecektir.”

Konuşmasında Türkiye ekonomisinin son yıllarda yakaladığı büyümeye de işaret eden Bakan Işık, bu performansın daha da yukarıya çekilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Işık, bu amaca yönelik, yeni dönemde temel özelliklerinin verimlilik artışını, sadece nicelik alanında değil, nitelik alanında da hayata geçirmek olduğunu vurgulayarak, “Çünkü verimliliği, insan kaynağını, bilgiyi kullanma ve üretme kapasitemizi, Ar-Ge harcamalarını, nitelik ve niceliği birbirlerine çarpan etkisi yapacak biçimde, eş zamanlı olarak artırmalıyız. İş yapma tarzımız ile rekabet algımızı küresel gerçekleri de göz önünde bulundurarak, sürdürülebilirlik ilkesi ile yeniden gözden geçirmeli, eski köye yeni adetler getirmeliyiz” şeklinde konuştu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı ile 2018 sonuna kadar, altı hedef alanda toplam 85 eylem gerçekleştirileceğini de açıkladı. Işık, bu kapsamda, ekonomik ve ekolojik verimliliği bir arada sağlayacak “temiz üretim merkezleri”, yeşil organize sanayi bölgeleri de denilebilecek “Yeni Nesil Organize Sanayi Bölgeleri” kurulacağını, KOBİ verimlilik eğitimleri için “model fabrika” kurulacağını, verimli üretimin teşvik edileceğini kaydetti.