Değerli okurlarımız, Türk makine sektörü, 2022’ye de hızlı başladı: İlk iki ayda, serbest bölgeler dâhil 4 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştiren Türkiye’nin Makinecileri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 ihracat artışı yakaladı. Bu dönemde ihracatını miktar bazında yüzde 8,5 artıran sektörümüz, kilogram başı fiyatlarını da 6 doların üzerine çekmeyi başardı. Bununla birlikte, Ukrayna ve Rusya arasında halen süren savaş ortamı, insani etkileri kadar ticarete yönelik önemli tehditler de barındırmaya devam ediyor. İki ülke de makine sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli çelikler ile döküm sektörünün ihtiyaç duyduğu külçe ve alyaj malzemeleri gibi ana ve yardımcı maddelerin önemli tedarikçilerinden. Dolayısıyla iki ülkenin birden küresel üretim ve tedarik ağının dışına çıkması, uluslararası ölçekte birçok dengeyi bozabilir. MAİB Yönetim Kurulu başkanı Kutlu Karavelioğlu da bu gerçeği hatırlatıyor ve “Biz, ilk önceliğimizi barış ve huzur ortamının hâkim olmasına veriyoruz. Komşu ülkelerimizdeki savaş, pandemi öncesi başlayan ve pandemiyle birlikte daha büyük belirsizliklere doğru evrilen dünyada riskleri büyütüyor, yatırım iştahını azaltıyor. En önemli ihraç pazarımız olan Avrupa’da ise yeni bölgesel gelişmeleri beraberinde getiriyor.” uyarısında bulunuyor. Türkiye’nin Makinecileri, tehditleri yakından takip ederken, yeni ihracat pazarları aramaya da devam ediyor. Bu kapsamda, Mart ayında Meksika’da düzenlenen Plast Imagen Fuarı’na ilk kez katılan Türkiye’nin Makinecileri, fuardan verimli görüşmeler ve ilginç verilerle ayrıldı. “Gündem” sayfalarımızda hem bu fuara hem de Mart ayı gündemine ait diğer haberleri okuyabilirsiniz. Bununla birlikte, “Bilgi Hattı” sayfalarımızda, sektörümüzün hem üretici hem de ihracatçıları için önemli olduğuna inandığımız iki habere de yer verdik. Bunlardan ilki, Almanya’da 2023 yılında yürürlüğe girecek yeni tedarik zinciri yasası ve bu yasanın Türk makine ihracatçılarına etkilerini içerirken; diğer haberimiz ise finansmana erişimde sıkıntı çeken KOBİ’lere yönelik Türk Eximbank ve İGE A.Ş.’nin iş birliğinde geliştirilen İGE Özkaynak Destek Paketi’nin ayrıntılarına yer veriyor. “Kapak” sayfalarımızda ise bu kez Prof. Dr. Türkmen Göksel tarafından hazırlanan “Makine Sektöründe İthal İkameci Politikanın Makine, İmalat Sanayi ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri” başlıklı çalışmaya odaklandık. Makine sektöründe onyıllardır dizginlenemeyen yüksek ithalat sorununu ele alan ve makine sektöründe yerlileşmenin önemi ve ekonomiye katkılarını tüm yönleriyle analiz eden çalışmanın öncü sonuçlarına göre, imalat sanayileri 2020 yılında ithal ettiği makinelerin yarısını yerli imalatçıdan alsa, sektörümüzün üretimi 45,5 milyar TL artacak; genel imalat sanayisine 11,4 milyar TL’lik üretim yaptırma imkânı olacak, imalat sanayisi dışındaki sektörlere de 10,2 milyar TL kazandırılarak ülke ekonomisine 66,1 milyar TL’lik katkı sağlanacaktı. Sağlıklı günler ve keyifli okumalar diliyorum,